Wielka akcja służb: Zatrzymano łącznie 37 osób, w tym szefa mafii - zdjęcie
21.05.18, 10:00

Wielka akcja służb: Zatrzymano łącznie 37 osób, w tym szefa mafii

Prokuratura zatrzymała szefa mafii ze Śląska

W dniu 21 maja 2018 roku na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zostało zatrzymanych 28 osób podejrzanych o udział w zorganizowanych grupach przestępczych, które w latach 2014-2017 na terenie Śląska i Małopolski zajmowały się produkcją i handlem narkotykami, rozbojami i pobiciami oraz kradzieżami. Wśród zatrzymanych jest założyciel i kierujący śląską grupą – Łukasz L. ps. Lucky.

Podejrzani o popełnienie około 80 przestępstw

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie ogłoszono im łącznie około 80 zarzutów.

Obejmują one między innymi pobicia, w tym pobicie ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło 24 października 2017 roku w Rudzie Śląskiej oraz brutalnego pobicia, do którego doszło w dniu 30 września 2017 roku w Katowicach, w wyniku którego pokrzywdzony doznał licznych obrażeń ciała stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto jeden z podejrzanych, chcąc zatrzeć ślady przestępstwa i tym samym utrudnić śledztwo, spalił odzież sprawców pobicia oraz maczety i samochód, które wykorzystano do pobicia.

Sprawcy dopuścili się również rozboju na mężczyźnie i kobiecie. Podejrzani grozili pokrzywdzonym, kopali po całym ciele i szarpali, a następnie dokonali włamania do budynku, skąd ukradli mienie o wartości 200 tysięcy złotych.

Grupa zajmowała się również udziałem w obrocie znacznymi ilościami narkotyków – chodzi o co najmniej 20 kilogramów marihuany oraz 5 litrów substancji psychotropowych, służących do produkcji amfetaminy. 

To kolejny etap śledztwa

To kolejny etap śledztwa,  które dotychczas obejmowało 30 podejrzanych. W toku tego postępowania zgromadzono już bardzo obszerny materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, wyjaśnień podejrzanych, oględzin miejsc zdarzenia, wizji lokalnych, eksperymentów procesowych oraz kilku opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej. Wskazuje on jednoznacznie, że członkowie dwóch grup przestępczych z Krakowa oraz ze Śląska współpracowały ze sobą i w latach 2014-2017 dopuściły się szeregu przestępstw.

Po wykonaniu czynności z udziałem podejrzanych prokurator podejmie decyzję w przedmiocie stosowania środków zapobiegawczych.

Zatrzymania członków krakowskiej mafii

Na polecenie prokuratorów Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie  funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Krakowie w dniu 21 maja 2018 roku zatrzymali 9 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która od 2006 do 2016 roku w Krakowie i na obszarze województwa małopolskiego zajmowała się handlem narkotykami, pobiciami oraz przestępstwami przeciwko porządkowi publicznemu i mieniu.

Struktura przestępczej grupy

Zatrzymane osoby brały udział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez m.in. Grzegorza Z. ps. Zielak. Osoby te stanęły dziś przed prokuratorem.

Grupa ta funkcjonowała według konkretnego planu. Zakładał on określony podział zarówno ról, jak i korzyści uzyskiwanych z przestępstw. Przestępcy dokonali też podziału terytorialnego, wyznaczając członkom swej grupy zadania do zrealizowania – były to czyny zabronione, przeciwko życiu i zdrowiu, porządkowi publicznemu i mieniu. Chodzi przede wszystkim o obrót narkotykami. Członkowie grupy wykonywali zlecenia stojących wyżej w hierarchii grupy członków, np. odbierali od nich narkotyki – marihuanę, kokainę, amfetaminę oraz mefedron i przekazywali je osobom, które były odpowiedzialne za sprzedaż i prowadzenie rozliczeń finansowych z tytułu ich dystrybucji. Kierujący grupą ustalili nawet specjalny system łączności pomiędzy członkami swej grupy. Współpracował z nimi Łukasz W. ps Wiśnia, który także decydował o popełnieniu konkretnych przestępstw na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie.

Podejrzani o popełnienie 31 przestępstw

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, gdzie zarzucono im łącznie popełnienie 31 czynów zabronionych. Zarzuty dotyczą  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych, a to: marihuany, kokainy, amfetaminy,  mefedronu.

Decyzja o zastosowaniu wobec podejrzanych środków zapobiegawczych zostanie podjęta po wykonaniu czynności procesowych z ich udziałem.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa