,,Ulituję się nad ich nieprawością, a na ich grzechy więcej już nie wspomnę'' - zdjęcie
22.01.21, 07:15Fot. via Pixabay - reenablack

,,Ulituję się nad ich nieprawością, a na ich grzechy więcej już nie wspomnę''

12

PIERWSZE CZYTANIE

Chrystus pośrednikiem Nowego Przymierza

Hbr 8, 6-13

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Teraz Chrystus otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile też stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach. Gdyby bowiem owo pierwsze było bez zarzutu, nie szukano by miejsca na drugie przymierze. Albowiem ganiąc ich, zapowiada:

«Oto nadchodzą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie jednak przymierze, jakie zawarłem z ich domem w dniu, gdy ich wziąłem za rękę, by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto i Ja przestałem dbać o nich, mówi Pan.

Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po owych dniach, mówi Pan. Nadam prawa moje w ich myśli, i wypiszę je na ich sercach, i będę im Bogiem, a oni będą Mi ludem. I nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj Pana! Bo wszyscy Mnie poznają, od małego aż do wielkiego. Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością, a na ich grzechy więcej już nie wspomnę».

Skoro zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za przestarzałe; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Jezus wybiera dwunastu Apostołów

Mk 3, 13-19

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.

Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (12):

JEHOWCY to NIE protestanci!2021.01.22 13:16
JEHOWCY to SEKCIARZE!
Protestant2021.01.22 14:18
Masz rację
Anonim2021.01.22 9:07
Módlmy się także za Żydów wiarołomnych, aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich serc, iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego. Wszechmogący wiekuisty Boże, który od miłosierdzia twego nawet Żydów wiarołomnych nie odrzucisz; wysłuchaj modły nasze za ten lud zaślepiony, aby wreszcie, poznawszy światło prawdy, którym jest Chrystus, z ciemności swoich został wybawiony. Przez tegoż Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Natalja Siwiec2021.01.22 7:29
A co z grzechami ojców, za które będą karani do 4 pokolenia synowie? Ojciec ma chyba więcej do powiedzenia od syna.
Protestant2021.01.22 7:34
"Umrze tylko ta osoba, która grzeszy. Syn nie ponosi odpowiedzialności za winę swego ojca ani ojciec - za winę swego syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego jemu zostanie przypisana, występek zaś występnego na niego spadnie." (Ez. 18,20)
Mikołaj2021.01.22 9:16
Oboje nie wiecie o czym mówicie !. Kara o której wspomniała autorka tego pytania , dotyczy snucia się przekleństwa nieprawości za człowiekiem w wędrówce dusz . Człowiek składa się z dwóch osób ; Ojca (Alter ego ) i syna (ego) . Ojciec + syn + ciało organiczne , to ziemia lub inaczej ludź . To jest lepiej wytłumaczone w dalszej części tego fragmentu u Ezechiela . Bowiem " zrodzić " syna przez ojca , tutaj znaczy ukształtować syna według upodobań ojca . A " umrzeć" znaczy doznać zmazania pamięci . Przeczytajcie jeszcze raz ten rozdział , biorąc pod uwagę moje klucze poznania , a zobaczycie że ten rozdział pisma i wiele innych nabierze sensu oraz zostaną usunięte pozorne sprzeczności .
Protestant2021.01.22 10:47
Nie ma żadnej "wędrówki dusz". Prezentujesz tu jakąś koncepcję gnozy. Według Ciebie Bóg komunikuje się z człowiekiem używając jakichś hermetycznych "kluczy poznania". Owszem, język autorów biblijnych bywa obrazowy i dla poprawnego zrozumienia należy to uwzględnić, np. obserwując stosowane metafory lub alegorie, tam gdzie one faktycznie występują, lub badając inne teksty biblijne.Jednak Twoja propozycja nie ma żadnego oparcia w Biblii. Według Ez. 18 każdy człowiek jest odrębną osobą i przed Bogiem odpowiada osobiście za swoje życie, za swoje czyny i postawy. Nawet tak bliski związek osób jak ojca i syna (w domyśle również matki i córki), nie ma znaczenia dla naszej odpowiedzialności przed Bogiem.
Mikołaj2021.01.22 11:12
Nie ma " jakichś hermetycznych kluczy poznania " ?!. To ja wymyśliłem ?: " Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a nie daliście wejść tym, co chcieli." . A " nie dali wejść " to słowa Boże , a nie człowieka !. Bóg jest ponad czasem i jego słowo " komentuje" dzieje , a nie historię ! . Więc jeśli mówi w czasie przeszłym , dotyczy to zależności na przestrzeni całego czasu . To co było , jest i będzie !. A " uczeni w piśmie " zagrodzili drogę tym którzy wejść chcieli , poprzez błędy poznawcze i doktrynalne .
Protestant2021.01.22 11:35
Przytoczyłeś werset Łk. 12,52. "Klucze poznania" mają tutaj metaforyczne znaczenie. Uczeni w Piśmie umieją czytać i pisać, a większość ludzi wtedy tego nie umiała. Oni mają dostęp do tekstów biblijnych - inni są zdani wyłącznie na to, co usłyszą. Oni znają język hebrajski w którym zapisana została większość tekstów ST, a inni posługują się wyłącznie aramejskim, powszechnym wtedy na Bliskim Wschodzie, więc muszą polegać na tłumaczach, a także na targumach (parafrazach tekstów biblijnych z dołączoną interpretacją) itd. Nie ma natomiast takich kluczy poznania, jakie Ty proponowałeś, że pod ogólnodostępny tekst podkładamy jakiś tajemny kod i wtedy mamy dostęp do zaszyfrowanej treści, niedostępnej dla innych.
Mikołaj2021.01.22 11:44
Spadaj !. Dla was Ciało i Krew Chrystusa też są metaforyczne !. Prawdziwy pokarm i prawdziwy napój , jak rzekł Jezus !.
Mikołaj2021.01.22 11:53
Jeszcze jedno ignorancie . Jeśli nie ma " kluczy poznania " to dlaczego masz jeszcze "prawe oko" i " prawą rękę " ?!. Bowiem wszyscy są grzesznikami , a Jezus kazał oko wyłupać a rękę obciąć , jeśli są powodem do grzechu ! .
Anonim2021.01.22 11:16
No wasze (protestanckie ) nauki , to jakaś aberracja poznania , bowiem każdy pastor naucza jak mu się podoba ! .