TYLKO U NAS. Ks. Bogdan Bartołd: Nasza wiara musi być rozumna!  - zdjęcie
06.01.22, 14:13Fot. screenshot - YouTube

TYLKO U NAS. Ks. Bogdan Bartołd: Nasza wiara musi być rozumna!

27

- „Wszyscy mówią o tym, że Kościół jest w dużym kryzysie. Ale jeśli człowiek naprawdę szuka i chce poznawać Pana Boga, to szczerze powiem, że ja nie widzę innej wspólnoty, innego środowiska, które mogłoby zastąpić Kościół. Dla mnie Kościół nie jest tylko widzialną instytucją, trzeba dostrzec też jego duchowy wymiar” – podkreśla w rozmowie z portalem Fronda.pl ks. prał. Bogdan Bartołd.


Fronda.pl: W uroczystość Objawienia Pańskiego słyszymy w kościołach perykopę o trzech Magach ze Wschodu, którzy przyszli oddać pokłon narodzonemu Dziecięciu. Ten tekst z Ewangelii według św. Mateusza jest dla nas tylko symbolicznym, teologicznym pouczeniem, czy możemy traktować go jako opis rzeczywistego zdarzenia?

Ks. prał. Bogdan Bartołd: Ewangelista Mateusz mówi nam o mędrcach, którzy przybyli ze Wschodu. Czy było to wydarzenie historyczne? Na ogół historycy są zgodni co do tego, że mędrcy ci byli znanymi w Babilonii magami, którzy m.in. interpretowali sny, uprawiali kult i przede wszystkim wyjaśniali zjawiska przyrody. Mędrcy, o których pisze Mateusz, mają wszystkie cechy odpowiadające pojęciu maga. Przybyli ze Wschodu, od początku wiązali swoje przybycie z interpretacją zjawiska astronomicznego. Tyle wiemy na pewno.

Otwartym pozostaje pytanie, co takiego widzieli magowie. Ewangelista przekazuje, że szli za gwiazdą. Niektórzy przekonują, że chodziło o jakąś kometę, wskazując np. na Kometę Halleya. Inni utrzymują, że była to koniunkcja dwóch planet, Jowisza i Saturna, czyli zjawisko obserwowane jako złączenie dwóch ciał niebieskich. Tym m.in. zajmował się wybitny astronom, Johannes Kepler.

To, co najważniejszego możemy powiedzieć o tym wydarzeniu, to jest fakt, że dla grupy uczonych ze Wschodu ważne było, iż w kraju żydowskim urodzi się Król, który będzie władcą czasów ostatecznych. Jako chrześcijanie wierzymy, że oni rzeczywiście istnieli. Choć nie wiemy nawet, ilu ich było, bo liczby te różnią się zależnie od podań.

Trzej Magowie rozpoznali w nowonarodzonym w Betlejem Jezusie Mesjasza dzięki swojej mądrości. „Głupi [już] z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest…” – czytamy w Księdze Mądrości. Pan Bóg jest dostępny naszemu naturalnemu poznaniu, możemy Go poznać dzięki rozumowi?

Oczywiście! Między innymi właśnie z całego stworzonego wszechświata, z różnych występujących w nim zjawisk. Jeśli człowiek jest otwartego umysłu, to widzi, że w tym świecie panuje logiczny porządek, który zaprasza człowieka do zadania sobie pytania o jego źródło. Nasz rozum podpowiada nam, że za tym stoi ktoś, kto to wszystko uczynił, poukładał. Dla ludzi wierzących jest to oczywiście Bóg, dla filozofów może to być Absolut. Poznanie naturalne, poznanie za pomocą ludzkiego rozumu, jak najbardziej prowadzi otwartego człowieka do dostrzeżenia śladów Pana Boga w tym, co go otacza.

Dziś jednak wiarę próbuje się wyśmiewać jako zabobon. Tzw. „naukowy ateizm” chce wmówić nam, że mądrością jest odrzucenie Boga, że dzięki nauce doszliśmy do momentu, w którym możemy orzec, że Boga nie ma. Z drugiej strony, w ludziach wierzących ciągle pojawia się pewna rezerwa wobec osiągnięć nauki. Jak, mówiąc językiem św. Jana Pawła II, unosić się na dwóch skrzydłach i znaleźć w swoim życiu harmonię pomiędzy wiarą a nauką?

Wiara jest łaską, darem od Pana Boga. My tę łaskę przyjmujemy, otwieramy się na Boże działanie. Ale wiara musi być rozumna. To, co jest możliwe do poznania w aspekcie wiary, człowiek ma obowiązek poznawać swoim umysłem. Proszę zwrócić uwagę, że wiara chrześcijan opiera się na Piśmie Świętym, ofiarowanym przez Boga Słowie natchnionym. Bóg objawia się na kartach Pisma Świętego, a my to Pismo zgłębiamy, studiujemy je. To jest wysiłek intelektualny, dzięki któremu dowiadujemy się o Panu Bogu, o tym, jak i w co wierzymy.

Rozum ma człowiekowi pomagać w przeżywaniu wiary. Ma umożliwiać wyciąganie logicznych wniosków, porządkować wiarę. Jednocześnie wiara jest postawą zaufania Panu Bogu. Ta ufność polega na tym, że czytając to wszystko i studiując, otwieram się na Pana Boga i dzięki Jego łasce wierzę, że to, co Bóg objawił, jest rzeczywiście prawdziwe i odnosi się do mojego życia.

Rozum jest w tym bardzo pomocny. Dlatego właśnie w seminariach duchownych, przygotowując kandydatów do kapłaństwa, nie rozpoczyna się ich nauczania od teologii, ale od filozofii. Klerycy najpierw uczą się rozumowania, krytycznego patrzenia na rzeczywistość i rozwoju myśli ludzkiej, a dopiero później wchodzą w teologię, w naukę o Bogu, która pozwala nam poznawać przedmiot naszej miłości.

Papież Benedykt XVI wielokrotnie porównywał w swoich homiliach na uroczystość Objawienia Pańskiego Kościół do gwiazdy betlejemskiej, która ma prowadzić niewierzących do Jezusa. Dziś jest jeszcze tą gwiazdą? Słyszymy, że Kościół stracił swój autorytet, stracił mandat do kształtowania ludzkich sumień. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z niespotykanym kryzysem i jeśli tak, jak ten kryzys przezwyciężyć?

Wszyscy mówią o tym, że Kościół jest w dużym kryzysie. Ale jeśli człowiek naprawdę szuka i chce poznawać Pana Boga, to szczerze powiem, że ja nie widzę innej wspólnoty, innego środowiska, które mogłoby zastąpić Kościół. Dla mnie Kościół nie jest tylko widzialną instytucją, trzeba dostrzec też jego duchowy wymiar.

Zwróćmy uwagę na nasze patrzenie na Kościół. My patrzymy teraz na tę wspólnotę pod kątem ludzkiej słabości. Poczynając od Kościoła hierarchicznego, od biskupów i kapłanów, widzimy grzechy tych ludzi. Bedę jednak nieustannie powtarzał, że Kościół zawsze pozostanie słaby naszą ludzką słabością i grzesznością. Bo to nie jest wspólnota ludzi doskonałych. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ale Kościół jednocześnie jest święty - obecnością Pana Boga.

Aby Kościół jako wspólnota mógł być gwiazdą prowadzącą do Chrystusa, musi nastąpić wielka mobilizacja do dawania świadectwa. Musi wydarzyć się to, co było rzeczywistością Kościoła pierwszych wieków. Wówczas poganie, patrząc na wyznawców Chrystusa, podziwiali po pierwsze ich wzajemną miłość, a po drugie ich niezłomną wiarę, dla której oddawali życie. Niesłychanie potrzebujemy takiego świadectwa. Dzisiaj mniej potrzebni są nam nauczyciele, a bardziej potrzebni są wielcy świadkowie. I wierzę, że skoro Chrystus założył Kościół, bo to On go założył, i chce w tym Kościele dokonywać nawrócenia człowieka, posługując się przy tym słabymi ludźmi, to Jego obecność, obecność w sakramentach świętych, jest wielką nadzieją na przyszłość Kościoła. Wierzę, że dzięki Bożemu działaniu, będziemy dla świata tą gwiazdą i wielkim znakiem tego, że dobro ostatecznie naprawdę zwycięża. 

Czarnym charakterem dzisiejszej uroczystości jest król Herod. Po tym, jak Mędrcy do niego nie wrócili, kazał wymordować w Betlejem i okolicy wszystkich chłopców do dwóch lat. Dziś w Polsce toczy się gorąca dyskusja na temat aborcji. Jak Kościół w Polsce i ludzie wierzący w Polsce mają bronić życia poczętego?

Tutaj przede wszystkim musi zostać wykonana ogromna praca edukacyjna. Praca po pierwsze nad pokazaniem tego, kim jest człowiek i jak wielkim jest on darem. Po drugie, praca nad ukazaniem prawdy, że o człowieku mówimy od chwili poczęcia i od tej chwili ma on prawo żyć, aż do naturalnej śmierci. Ta praca jest wielkim wyzwaniem dla członków Kościoła.

Już wiele rzeczy się w tym aspekcie dokonało. Kiedyś myślano, że wszystko to, co dotyczy aborcji, to nic takiego, że to nie ma większego znaczenia. Teraz nawet osoby dopuszczające aborcję w jakiś sytuacjach podkreślają jednak, że mimo wszystko jest ona złem, nie jest czymś pożądanym.

Chcę też bardzo mocno zwrócić uwagę na to, że te wszystkie sytuacje, kiedy przychodzi na świat dziecko niepełnosprawne, upośledzone, są dla nas również wyzwaniem, aby otoczyć opieką to dziecko, rodziców tego dziecka, matkę tego dziecka. Opieką całkowitą. Żeby ci ludzie wiedzieli, że nie są z tą trudną, wymagającą wielu poświęceń sytuacją sami. To kolejna misja, przed którą staje dziś Kościół. Nie tylko mówienie i nauczanie, ale przede wszystkim towarzyszenie i pomoc.

Świętujemy Objawienie Pańskie i za kilka dni, niedzielą Chrztu Pańskiego, zakończymy w liturgii okres Bożego Narodzenia. Choć w polskiej tradycji będziemy śpiewać jeszcze kolędy, to czas świąt się kończy i wracamy do codzienności. W jaki sposób nie zatracić w sobie radości z narodzenia Chrystusa i żyć Bożym Narodzeniem przez cały rok?

Każdy trochę inaczej przeżywa Boże Narodzenie. Inaczej przeżywają je dorośli, inaczej dzieci. Dzieciom Boże Narodzenie kojarzy się z czasem wolnym, jest choinka, są prezenty. To czas radości i świętowania. Ludzie dorośli z kolei odbierają Boże Narodzenie jako wielką nadzieję. Zwłaszcza w dzisiejszych, trudnych czasach pandemii, naszej izolacji, zamknięcia, strachu, czasem przeżywania żałoby po bliskich, to wielka nadzieja. Dla mnie Boże Narodzenie jest najpełniejszym pokazaniem prawdy o tym, że Bóg jest z nami. On nas nie opuszcza! Przychodzi do nas i możemy na Niego zawsze liczyć. Dla każdego człowieka wierzącego pojawia się tutaj najistotniejsze pytanie. Czy ja Go w swoim życiu przyjmę?

Mam głębokie przekonanie o tym, że jeśli Go przyjmę, jeśli będę o Nim pamiętał, jeśli to Boże Narodzenie będzie we mnie trwało jako przyjście Boga do historii mojego życia, do wydarzeń w moim życiu, to nawet ten tzw. czas zwykły będzie czasem przeżywanym w bliskości Boga. Bo Bóg nigdy z nas nie zrezygnuje!

 

Rozmawiał: Karol Kubicki

Pierwotnie na Fronda.pl: 06.01.21

Komentarze (27):

Anonim2022.01.7 9:20
Rozum i wiara - tego się nie da pogodzić.😁😁😁
Palindrom2022.01.7 12:05
Cenna uwaga. Widzę, że to sprawdziłeś. Jak się nie ma rozumu, to rzeczywiście się nie da.
XD2022.01.7 1:54
Niesamowicie jest patrzeć jak bezradny, pyszny i kompletnie bezrefleksyjny pozostaje Kościół wobec odpływu wiernych w swoim największym przyczółku europejskim, jakim jest Polska.
Anonim2022.01.7 9:21
Przyjemnie popatrzeć jak ta zakłamana instytucja się wali....😁😁😁
Tragedie misjonarek.2022.01.6 21:24
Siostry gwałcone na misjach. W zeszłym roku ukazała się książka włoskiego dziennikarza tygodnika "Panorama" Carmelo Abbate pod tytułem "Sex and the Vatican", która opowiada o życiu seksualnym duchownych - homo- i heteroseksualnych. Autor poświęcił w niej kilka rozdziałów kobietom księży oraz siostrom zakonnym gwałconym na misjach przez swoich zwierzchników. - Kościół musiał się do tego przyznać w 2001 roku. W misjach prowadzonych w biednych krajach, przełożeni preferują młode siostry zakonne od lokalnych dziewczyn, ponieważ te złożyły śluby czystości i są dziewicami, więc jest mniejsze ryzyko, że mają AIDS. Największą ilość gwałtów seksualnych odnotowuje się w Afryce, gdzie są też przypadki sióstr zmuszanych do brania pigułek antykoncepcyjnych oraz zgonów zakonnic podczas nielegalnych aborcji. Zakonnice gwałcone przez księży i biskupów są wyrzucane z Kościoła, gdy decydują się zgłosić to władzom cywilnym. Wszystko to jest znane Watykanowi, gdyż otrzymał tajny raport jednej z matek przełożonych zakonu misjonarek - mówi Carmelo Abbate. Jego słowa potwierdza artykuł Marco Politiego, który ukazał się w dzienniku "La Repubblica" w 2001 roku i opowiadał o tajnym raporcie, który 18 lutego 1995 roku został przekazany kardynałowi Eduardo Martinez Somalo, ówczesnemu Prefektowi Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Jego autorka - siostra Maura O'Donohue - koordynatorka z ramienia Caritasu programów zapobiegających AIDS, była bardzo jasna i precyzyjna w swoich oskarżeniach: "Nadużycia są powszechne i jest wiele zgłoszeń". "Kandydatki do życia zakonnego są gwałcone przez księży, którym muszą przedstawiać certyfikaty zdrowia. Lekarze szpitali katolickich są często odwiedzani przez duchownych, którzy przyprowadzają siostry zakonne lub inne kobiety, by przerwały ciążę. Siostra O'Donohue opowiadała o historii jednej z zakonnic, która - zmuszona do aborcji - zmarła w wyniku zabiegu, a ksiądz odprawił za nią solenną mszę żałobną" - pisał Marco Politi w 2001 roku, cytując tajny raport. Choć Kościół już wtedy postanowił podjąć odpowiednie kroki, aby także na misjach dbano o przestrzeganie celibatu, problem nadal istnieje. Los i cierpienia zakonnic, które zaszły w ciąże, pozostaje nadal jedną z najciemniejszych tajemnic Watykanu.
Żyd Anonim - wieczny nudziarz2022.01.6 20:31
Od urodzenia cierpię na ostry oraz przewlekły syndrom antypolonizmu i antyklerykalizmu. (Wyssałem to z mlekiem matki.) Osoba Matki Bożej wywołuje u mnie odruchową wściekłość, bo to Ona pokonała tego, którego jestem kundlem, jazgoczącym na tym forum od lat. Podobnie JP2, który tyle ludzi na całym świecie uchronił od piekła. Wielcy święci, szczególnie św. Siostra Faustyna i Padre Pio, to dla mnie tylko "pyerdolnięci psychole". Święty męczennik Maksymilian Kolbe to "antysemita" (bo 3 razy napisał niewygodną prawdę o Żydach). Gdy słyszę słowa: "Boże Miłosierdzie", "Eucharystia", "cud Eucharystyczny", "Niepokalane Poczęcie", "Ewangelia", "różaniec", "katolicka Polska" to mam drgawki, wysypkę i permanentną $raczkę. W KAŻDYM księdzu widzę chciwego na kasę pedofila, który, dla własnych, materialnych lub politycznych korzyści, straszy naiwnych prostaków piekłem i wiecznym potępieniem. Każde niepowodzenie w "tym kraju" - prawdziwe, domniemane czy choćby zmyślone - cieszy mnie niezmiernie. Marzy mi się rozwalenie "tego kraju" i przerobienie go na nasz Polin, w którym byłoby normalnie, tzn. kościoły jako Muzea Ateizmu, knajpy, a najlepiej burdele, a księża w obozach pracy. My bylibyśmy panami, a polaczki-goje pracowaliby na nas. Oczekuję więc propozycji, bo mi się skończyły pomysły. Bluzgam w kółko to samo, cynicznie ironizuję, rechoczę głupkowato "buhahahaha", słowem robię tu z siebie durnia, i to jeszcze na oczach gojów oraz katolików.
Katol Anonim - wieczny nudziarz2022.01.7 8:34
Właśnie wypisałem stek bzdur pokazując, jak tępy jestem, jak mi jadowita nienawiść zastępuje jakiekolwiek myślenie, jak usiłuję wmówić, że każdy kto ośmiela się myśleć i mieć swoje poglądy jest moim wrogiem. Taki minijędraszewski jestem. Bydlę ze mnie i ścierwo, taki typowy frondowy katol.
Krakus2022.01.6 20:04
Moja i innych wiara jest rozumna. Dlatego przy takim zarządzaniu KK jak teraz (Polak ma mało do powiedzenia, a taki ciul Jędraszewski wiele) kościoły będą puste nie tylko z powodu COVIDu :P
Anonim2022.01.6 19:26
nasz bajkopisarz koszałekopałek bogdan zapomniał dodać co z takimi magami czarodziejami robiła inkwizycja ,tu robią z nich cudaków królików ,a tu materiał na opał, porabane to zdrowo
matis982022.01.6 17:30
FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!!
Albert2022.01.6 16:34
Od urodzenia cierpię na ostry oraz przewlekły syndrom antypolonizmu i antyklerykalizmu. (Wyssałem to z mlekiem matki.) Osoba Matki Bożej wywołuje u mnie odruchową wściekłość, bo to Ona pokonała tego, którego jestem kundlem, jazgoczącym na tym forum od lat. Podobnie JP2, który tyle ludzi na całym świecie uchronił od piekła. Wielcy święci, szczególnie św. Siostra Faustyna i Padre Pio, to dla mnie tylko "pyerdolnięci psychole". Święty męczennik Maksymilian Kolbe to "antysemita" (bo 3 razy napisał niewygodną prawdę o Żydach). Gdy słyszę słowa: "Boże Miłosierdzie", "Eucharystia", "cud Eucharystyczny", "Niepokalane Poczęcie", "Ewangelia", "różaniec", "katolicka Polska" to mam drgawki, wysypkę i permanentną $raczkę. W KAŻDYM księdzu widzę chciwego na kasę pedofila, który, dla własnych, materialnych lub politycznych korzyści, straszy naiwnych prostaków piekłem i wiecznym potępieniem. Każde niepowodzenie w "tym kraju" - prawdziwe, domniemane czy choćby zmyślone - cieszy mnie niezmiernie. Marzy mi się rozwalenie "tego kraju" i przerobienie go na nasz Polin, w którym byłoby normalnie, tzn. kościoły jako Muzea Ateizmu, knajpy, a najlepiej burdele, a księża w obozach pracy. My bylibyśmy panami, a polaczki-goje pracowaliby na nas. Oczekuję więc propozycji, bo mi się skończyły pomysły. Bluzgam w kółko to samo, cynicznie ironizuję, rechoczę głupkowato "buhahahaha", słowem robię tu z siebie durnia, i to jeszcze na oczach gojów oraz katolików.
Kłamiesz! Lechu-"Albercie"!2022.01.6 22:55
Dlaczego wstydzisz się swojego imienia i nazwiska!? Pewnie żle ci się kojarzy? ... Swego czasu wypisałeś we wpisie, wszystkie swoje nicki, które używasz! Było ich kilkadziesiąt /mam je spisane/! Otóż wiem, że "Albert", to twój nick, trochę już go nie używałes! Więc pisz Lech Keller! ...To ty się urodziłeś, a nie jakiś tam "albercik"!?? To ty właśnie narobiłeś wiele zła dzieciom, o którym nam się tu chwaliłeś... itp!
Lesiu, szkoda czasu2022.01.7 8:41
na jakiegoś idiotę, występującego z jednym tekstem pod wieloma nickami. Pokomentuj normalnych ludzi, pokaż jak wygląda katolskie zwyrodnienie, bluzgi religijnych chamów, debilizm ich chorej ideologii. Oczywiście dodawaj pedofilię, ale i bozię z Marychą (ha, ha!), Jezusia Ch., IPNa, SB i co tam ci jeszcze do głowy wpadnie.
Katol udający Alberta2022.01.7 8:41
Właśnie wypisałem stek bzdur pokazując, jak tępy jestem, jak mi jadowita nienawiść zastępuje jakiekolwiek myślenie, jak usiłuję wmówić, że każdy kto ośmiela się myśleć i mieć swoje poglądy jest moim wrogiem. Taki minijędraszewski jestem. Bydlę ze mnie i ścierwo, taki typowy frondowy katol.
Heheehe2022.01.6 16:11
Jak wiara,człowieku oderwany od rzeczywistości? Nawet 90% katolików nie zna treści Dekalogu, większość umie sie tylko przeżegnać, a za cała wiare wystarczy im 40 minut na mszy raz w miesiącu.
rebeliant2022.01.6 16:33
Treść Dekalogu wcale nie jest taka łatwa. Owszem można ją studiować, namyślać się nad nią, ale lepiej jest przetrawiać rzeczywistość małymi kroczkami, z których każdy jest pojmowalny. Tym czasem, gdy człowiek - wepchnięty już w kocioł tradycji - podpowie, że "tak jak najbardziej WIERZĘ", to on za bardzo sam nie wie co mówi, nie jest w stanie opisać tego co on robi, a co opisuje zwrotem "WIERZĘ". Z reguły pod tym hasłem kryje się wykonywanie punktów zadaniowych zlecanych przez guru - stanowiących religię.. a one raczej czopują wiarę. Ja mam trzy odmiany pojęcia "wiara": wiara_1 polegająca na założeniu, że poznana rzecz/osoba znajduje się w danym miejscu lub stanie, wiara_2 dotyczy spodziewania się czegoś co jest wyobrażalne, wiara_3 spodziewanie się takich rzeczy, których nawet nie idzie sobie wyobrazić. 2 i 3 bardziej podchodzą pod fantazję.
ZatroskaneObliczeNapuchłePróżniactwem2022.01.6 15:51
Piedrolony hodowca podbródków klero-pasożyt Bartołd. Żre i pije za darmo, aż mu mordę rozsadza. Troska o żarcie i ochlaj.
6662022.01.6 15:47
Czy byliście dzisiaj w kościele aby pomodlić się na pamiątkę legendy o tym, że trzech królów miało klękać przed żydowskim niemowlęciem? Pewnie część prawicowych idiotów jest zdziwiona, ale wyjaśniam : - tak, Jezus nie był Polakiem, Jezus był Żydem.
Anonim2022.01.6 17:22
Dodam że urodziła go 13 latka, także żydowski bóg wg polskiego prawa był pedofilem, co wiele tłumaczy.
Ariadna2022.01.6 18:43
Tak, Jezus był Żydem, i między innymi dlatego odeszłam od kłamliwej żydowskiej religii upodlenia, w kierunku religii naturalnej i narodowej - rodzimowierstwa słowiańskiego, co serdecznie polecam. Poczytajcie Jana Stachniuka i innych autorów Zadrugi, dziś znakomitym reprezentantem tego kierunku jest Tomasz Szczepański. Powrót do wierzeń przodków i na zdrową drogę rozwoju, zgodną z naturą, to szansa na odrodzenie Narodu Polskiego.
Żyd Anonim - wieczny nudziarz2022.01.6 15:40
Od urodzenia cierpię na ostry oraz przewlekły syndrom antypolonizmu i antyklerykalizmu. (Wyssałem to z mlekiem matki.) Osoba Matki Bożej wywołuje u mnie odruchową wściekłość, bo to Ona pokonała tego, którego jestem kundlem, jazgoczącym na tym forum od lat. Podobnie JP2, który tyle ludzi na całym świecie uchronił od piekła. Wielcy święci, szczególnie św. Siostra Faustyna i Padre Pio, to dla mnie tylko "pyerdolnięci psychole". Święty męczennik Maksymilian Kolbe to "antysemita" (bo 3 razy napisał niewygodną prawdę o Żydach). Gdy słyszę słowa: "Boże Miłosierdzie", "Eucharystia", "cud Eucharystyczny", "Niepokalane Poczęcie", "Ewangelia", "różaniec", "katolicka Polska" to mam drgawki, wysypkę i permanentną $raczkę. W KAŻDYM księdzu widzę chciwego na kasę pedofila, który, dla własnych, materialnych lub politycznych korzyści, straszy naiwnych prostaków piekłem i wiecznym potępieniem. Każde niepowodzenie w "tym kraju" - prawdziwe, domniemane czy choćby zmyślone - cieszy mnie niezmiernie. Marzy mi się rozwalenie "tego kraju" i przerobienie go na nasz Polin, w którym byłoby normalnie, tzn. kościoły jako Muzea Ateizmu, knajpy, a najlepiej burdele, a księża w obozach pracy. My bylibyśmy panami, a polaczki-goje pracowaliby na nas. Oczekuję więc propozycji, bo mi się skończyły pomysły. Bluzgam w kółko to samo, cynicznie ironizuję, rechoczę głupkowato "buhahahaha", słowem robię tu z siebie durnia, i to jeszcze na oczach gojów oraz katolików.
Katol Anonim - wieczny nudziarz2022.01.7 8:42
Właśnie wypisałem stek bzdur pokazując, jak tępy jestem, jak mi jadowita nienawiść zastępuje jakiekolwiek myślenie, jak usiłuję wmówić, że każdy kto ośmiela się myśleć i mieć swoje poglądy jest moim wrogiem. Taki minijędraszewski jestem. Bydlę ze mnie i ścierwo, taki typowy frondowy katol.
matis982022.01.6 15:08
FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!! ================================================================================ FAKTY => ABSOLUTNA większość hospitalizacji w całej EU to NIEZASZCZEPIENI /// ~97% trupów po SARS w całej EU to NIEZASZCZEPIENI. Robicie nam foliarze PRZYSŁUGĘ usuwając swoje wadliwe DNA z populacji ludzkości => zbiorowa nagroda Darwina!!!
fdf2022.01.6 14:42
Nie, nie, nie przede wszystkim kasa musi się zgadzać a na razie się zgadza więc jest ok, króluj nam dalej.
matis892022.01.6 14:42
Przypominam, szatanistyczny lewacki PIS prócz aborcyjnych, demonicznych szczepionek Antychrysta i masonerii oficjalnie wspiera i reklamuje cyfrowe państwo bezgotówkowe Antychrysta i Nowego Ładu NWO do Znamienia Bestii. Wspieranie lewackiego PISu to już wybieranie Antychrysta przeciwko Chrystusowi. Szatanistyczny PIS wprowadza usługi, zapomogi dostępne tylko drogą cyfrową dążąc do cyfrowego zniewolenia Polaków, bezgotówkowego państwa Antychrysta i jego Znamienia Bestii.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2022.01.6 14:27
jeśli człowiek naprawdę szuka i chce poznawać Pana Boga, to niepotrzebni są mu do tego pazerni i pedofilni księża!
Palindrom2022.01.7 12:10
Bez sakramentu spowiedzi i bez Eucharystii, to tylko jednego "boga" znajdziesz…