TYLKO U NAS! Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: W polskim ,,katointernecie’’ nie brakuje trucizny dla duszy - zdjęcie
06.05.21, 14:00Fot. screenshot - YouTube (Radio Maryja)

TYLKO U NAS! Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: W polskim ,,katointernecie’’ nie brakuje trucizny dla duszy

68

„Szereg młodych księży bardziej dzisiaj jest obeznanych z formą przekazu niż jego treścią. Ta forma jest urzekająca, jest uwodzicielska - daje możliwość szybkiego i szerokiego zakresu oddziaływania. Ale przecież sednem sprawy powinna być treść. Obawiam się, że wielu z nas duchownych niestety nie ma głębszego rozpoznania tego, co dzieje się w rzeczywistości” – mówi portalowi Fronda.pl ks. prof. Paweł Bortkiewicz, chrystusowiec.


Fronda.pl: Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zdecydowała się powołać zespół ekspertów, który wypracuje nowe zasady dotyczące obecności duchownych w mediach. W ocenie Księdza Profesora takie zasady są dziś potrzebne polskiemu Kościołowi?

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, TChR: Jestem przekonany, że Rada Stała KEP podjęła tę decyzję po głębokim przemyśleniu. Jestem także przekonany, że to przemyślenie wynika z analizy aktualnej sytuacji i że jest ono efektem rzetelnego i wnikliwego namysłu. Oczywiście, dotykamy tutaj kwestii bardzo trudnej w odbiorze publicznym – ponieważ takie orzeczenia dla niektórych kojarzą się w sposób bezpośredni z cenzurą. To jednak rolą biskupów jest strzeżenie depozytu wiary. Jestem głęboko przekonany, że w tym duchu należy odczytywać decyzje biskupów polskich.

Media społecznościowe znacznie przyczyniły się do wyprowadzenia na zewnątrz dyskusji dotyczących wewnętrznego życia Kościoła. Nie chodzi tylko o problemy strukturalne, ale też teologiczne. Internet stał się miejscem, w którym teolodzy (i nie tylko teolodzy) spierają się o kwestie doktrynalne. Takie przeniesienie debaty teologicznej z właściwych dla niej struktur kościelnych do szerokiego grona jest dla Kościoła szansą czy zagrożeniem?

Najkrócej powiedziałbym, że wszystko zależy od treści i jakości tej treści. Sama forma jest narzędziem, które faktycznie może służyć zarówno ewangelizacji, jak i dezinformacji. Istnieje niewątpliwie wiele portali, bardzo wiele filmów zamieszczonych na youtube, które mają charakter bezwzględnie ewangelizacyjny i formacyjny. Nie jest to tylko kwestia wypowiedzi samych duchownych, ale także mam tutaj na uwadze programy zamieszczane przez rzetelnych świeckich katolików, zaangażowanych w służbę Ewangelii. To jest niewątpliwie wielka szansa. Ale ponieważ internet pełni rolę współczesnego Speakers’ Corner w Hyde Parku, gdzie w imię wolności słowa każdy może wyrażać swoje przekonania, staje się on także forum, na którym wygłaszane są teorię bardzo wątpliwe, a niekiedy wręcz odbiegające od nauki Kościoła. To nie jest w gruncie rzeczy rzeczywistość nowa, bo przecież całe dzieje teologii pisane są kontrowersjami, sporami, debatami publicznymi. Ale specyfiką mediów internetowych jest ich zasięg, a także trwałość. Na dodatek o ile w Hyde Parku granicą wolności słowa był zakaz obrażania królowej, o tyle w mediach internetowych taki analogiczny zakaz nie jest respektowany. To powoduje, że odbiorca mediów znajduje się w takim supermarkecie idei, w którym obok pokarmu dla duszy znajduje się też ryzyko sięgnięcia po truciznę. A to staje się już oczywiście bardzo niebezpieczne.

„Roma locuta, causa finita” – te słowa św. Augustyna są ważnym paradygmatem w życiu Kościoła. Tymczasem przeglądając dziś profile społecznościowe duchownych nietrudno znaleźć polemikę, a nawet krytykę stanowisk Rzymu czy biskupów w różnych kwestiach. To, że papież lub biskup przemówi, wcale nie przeszkadza duchownym w wyrażaniu odmiennych poglądów. Czy księża mają prawo publicznie, choćby w mediach społecznościowych, krytykować stanowisko swojego biskupa?

Krytyka stanowiska papieża czy biskupów nie jest sprawą nową. W dobie pontyfikatu św. Jana Pawła II mieliśmy - zwłaszcza na Zachodzie, ale później także w Polsce - szereg uwag krytycznych, które wtedy nas bulwersowały. Warto jednak zauważyć, że w przypadku krytyki św. Jana Pawła II mamy, najogólniej mówiąc, do czynienia z dwoma zagadnienia. Pierwszym z nich jest nadmierny „rygoryzm” św. Jana Pawła, czyli mówiąc obiektywnie jego bezwzględna wierność Ewangelii i Magisterium Kościoła. Ten zarzut jest w gruncie rzeczy pochwałą postawy Piotra naszych czasów. Druga grupa zarzutów, to ataki zarzucające papieżowi czyny nieudowodnione. Ta fala krytyki pojawia się współcześnie i nietrudno zauważyć, że jest ona kolejną fazą po tym, jak bezskuteczna okazała się próba dyskredytacji nauczania papieskiego. W tej chwili usiłuje się zatem zdyskredytować osobę, po to by skazać ją na niepamięć. Taka krytyka jest w moim przekonaniu bezwzględnie haniebna.

Natomiast jeżeli spotykamy się z krytyką czy raczej polemiką niektórych współczesnych działań Stolicy Apostolskiej, które budzą wątpliwości, to dopóki ta polemika utrzymuje się na płaszczyźnie debaty i stawianych wątpliwości, wydaje mi się dopuszczalną. O ile jest motywowana próbą konfrontacji wypowiedzi Stolicy Apostolskiej, które często są jedynie przedstawiane w postaci przekazu medialnego, a zatem skróconego, z Magisterium i Tradycją Kościoła. W tym też duchu i kierując się taką zasadą, uważałbym za dopuszczalne krytykowanie wypowiedzi tych hierarchów, którzy dają powód do zastanowienia się, czy ich głosy są zgodne z nauczaniem Magisterium Kościoła. Powodów do takiej krytyki dostarczają współcześnie choćby niektórzy biskupi niemieccy czy austriaccy. Natomiast za niedopuszczalną uważam krytykę opartą na pomówieniach, donosach czy sugestiach. Ta krytyka zazwyczaj dotyczy domniemanych postaw w sferze moralnej i niewątpliwie jest bardzo problematyczna.

Ta teologiczna debata już się przeniosła do internetu. Słyszymy tam wypowiedzi różnych duchownych, często z tytułami naukowymi, które są ze sobą całkowicie sprzeczne. Jeden z popularnych kaznodziejów internetowych stawia tezę, by za chwilę inny tej tezie zaprzeczył. Jak katolik ma odnaleźć się w tym zamieszaniu, aby trwać przy nauczaniu Magisterium Kościoła?

No właśnie katolik ma do dyspozycji Urząd Nauczycielski Kościoła. I to jest punkt odniesienia wszystkich nas obowiązujący, zarówno duchownych, jak i świeckich. Jeżeli zatem słyszymy, na przykład wypowiedzi duchownych przyzwalające na legalizację związków homoseksualnych, to trzeba jednoznacznie stwierdzić, że dla takiej tezy nie znajdziemy żadnego, ale to żadnego oparcia w nauczaniu Kościoła. Jeżeli słyszymy mówiących na przykład o dopuszczalności aborcji eugenicznej, czy to ze względów medycznych, na dodatek jeszcze opatrzonych nadużywanym i zbezczeszczonym słowem „miłosierdzie,” to możemy być pewni, że takie poglądy nie mają żadnego uzasadnienia w nauczaniu Kościoła. Są radykalnie z nim sprzeczne. Zdaję sobie sprawę z tego, że w Pańskim pytaniu kryją się bardziej niejednoznaczne i kontrowersyjne zagadnienia. Jak choćby dotyczące pandemii, zagadnienia szczepionek i szczepień. Wiemy, że w tej kwestii zostały także opublikowane dokumenty Kościoła i mam tutaj na myśli nie tylko notę Kongregacji Nauki Wiary z 2020 roku, ale także wcześniejsze wypowiedzi zarówno tejże Kongregacji jak i Papieskiej Akademii Życia. Warto zauważyć, że akurat w tej kwestii pojawia się bardzo mocny przekaz Kościoła akcentujący zdecydowanie decyzje sumienia w podejmowaniu konkretnych działań. Podobnych tematów kontrowersyjnych w ostatnich latach mamy bardzo wiele. W niektórych z nich, jak na przykład w obliczu przyjmowania uchodźców, stawaliśmy w swoistym zderzeniu bardzo sugestywnych znaków i gestów z całym pakietem dokumentów Kościoła - od adhortacji Ecclesia in Europa po dokumenty Rady Cor Unum. Tam wezwaniu do kultury gościnności towarzyszyło mocne zastrzeżenie, że decyzja o przyjmowaniu imigrantów należy do rządów poszczególnych państw, które powinny kierować się roztropną troską o dobro wspólne swoich obywateli. Przywołuję ten przykład po to, by wskazać różnice między pewnymi spektakularnymi, ale zarazem emocjonalnymi gestami czy słowami, a tym co jest doktryną Kościoła. Niezależnie od poziomu naszej empatii, tym, co jest decydujące, jest posłuszeństwo Kościołowi i wierność prawdzie.

Te sprzeczne twierdzenia na tematy teologiczne wypowiadane przez księży w internecie pokazują również pewien zamęt wśród samego duchowieństwa. Problem leży tylko w kwestii ustalenia zasad wypowiedzi, czy może jednak jest znacznie głębszy i dotyczy formacji intelektualnej księży?

W moim przekonaniu dotyka Pan bardzo ważnego problemu. Może jestem w błędzie, a jeżeli tak to przepraszam za nieuzasadniony pogląd, ale wydaje mi się, że szereg młodych księży bardziej dzisiaj jest obeznanych z formą przekazu niż jego treścią. Ta forma jest urzekająca, jest uwodzicielska - daje możliwość szybkiego i szerokiego zakresu oddziaływania. Ale przecież sednem sprawy powinna być treść. Obawiam się, że wielu z nas duchownych niestety nie ma głębszego rozpoznania tego, co dzieje się w rzeczywistości. Zdaję sobie sprawę z bogactwa teologii, tradycji Kościoła, Jego kultu. Ale stawiałbym przynajmniej jako trochę problematyczną tę dysproporcję, jaką widać wśród młodych księży w zaangażowaniu na rzecz przywracania tradycyjnych form kultu, a zupełnym brakiem zainteresowania nauczaniem moralnym czy społecznym Kościoła. Mówię te słowa oczywiście jako teolog moralista z wykształcenia, któremu akurat ta problematyka jest niezwykle bliska. Wydaje mi się wszakże, abstrahując nawet od osobistych preferencji, że większym problemem jest dzisiaj kwestia głębokiej dyskusji na temat etyki seksualnej, antropologii uzasadniającej takie a nie inne normy postępowania w tym zakresie, dyskusja na temat wartości życia poczętego, kwestie związane z oceną reprodukcji in vitro czy subtelnymi, ale przez to właśnie bardzo konkretnymi kategoriami jak - rozróżnienie między współdziałaniem materialnym a formalnym w złu. To właśnie wokół tych kwestii toczy się większość sporów. Przy czym w dyskusjach z nimi nie wystarczą osobiste przekonania czy przychylność opinii publicznej. Decydująca jest tutaj rzetelna wiedza filozoficzna i teologiczna.

Co Księdza Profesora osobiście najbardziej razi w polskim „katointernecie”?

Może najbardziej rażą mnie komentarze. Czyli sprawa pozornie wtórna. W tych komentarzach pojawiają się często zdania pisane zupełnie językiem dla mnie nieznanym, językiem pełnym perwersyjnych wulgaryzmów. Ale z drugiej strony, pojawiają się często zdania niezwykle emocjonalnie przychylne, nadające i etykietujące bohaterów różnych nagrań czy wypowiedzi nadużywanymi słowami „niezłomny ksiądz”, „prawdziwy świadek Chrystusa”, „to dzięki takim księżom jeszcze nie opuściłam Kościoła”. W odniesieniu do jednego z emerytowanych biskupów spotkałem się niedawno z określeniem „Jan Paweł III”. Jeżeli te zdania zarówno negatywne, jak i pozytywne są szczere, to dramatycznie świadczą o poziomie nas - wspólnoty wierzących. Ale zarazem pokazują, że narzędzie, którym się posługujemy powinno być narzędziem niewątpliwie opatrzonym certyfikatem jakości. Jakkolwiek słowa popularnego utworu mówią „Śpiewać każdy może…”, to jednak nie traktujemy przecież tych słów na serio.

 

Rozmawiał Karol Kubicki

Komentarze (68):

ostatni neuron2021.05.8 9:12
Fronda.pl od zawsze była katotrucizną. Wiec nie dziwi mnie ocena ks. Bortkiewicza.
Internetowi Kaznodzieje 42021.05.8 7:41
Internetowych kaznodziejów, od których Kościół musi się odcinać, jest coraz więcej. Głoszone przez nich fantazje zmiksowane z Biblią, teoriami spiskowymi, ośmieszają Kościół. Od 2018 roku problem mają również Salezjanie z Poznania. Nie mogą pozbyć się wyrzuconego z zakonu ks. Michała Woźnickiego (16 tys. fanów na YT) - msze nadaje z zajmowanego przez siebie pokoju-celi w domu zakonników. Wygłasza kazania, w których "używa wulgaryzmów, poniża swoich przeciwników, jego teorie sieją zamęt i budują fałszywą pobożność" (cytaty z komunikatów zakonu). Trwa proces sądowy o eksmisję.
Internetowi Kaznodzieje 32021.05.8 7:41
Internetowych kaznodziejów, od których Kościół musi się odcinać, jest coraz więcej. Głoszone przez nich fantazje zmiksowane z Biblią, teoriami spiskowymi, ośmieszają Kościół. 24 tysiące subskrybentów YouTube.com śledzi filmy z przemyśleniami emerytowanego arcybiskupa z Kazachstanu Jana Pawła Lengi. Duchowny zasłynął stwierdzeniem, że papież Franciszek jest uzurpatorem i heretykiem. Zanim w 2020 roku trafił na czarną listę Episkopatu, był nawet gościem Jana Pospieszalskiego w programie "Warto rozmawiać" w TVP. Według abp Lengi masoni przez dekady wysyłali do seminariów "swoich kleryków". Teraz, gdy porobili kariery, celowo niszczą Kościół od środka.
Internetowi Kaznodzieje 22021.05.8 7:40
Internetowych kaznodziejów, od których Kościół musi się odcinać, jest coraz więcej. Głoszone przez nich fantazje zmiksowane z Biblią, teoriami spiskowymi, ośmieszają Kościół. Poczytałeś o Bogu, Jezusie i Maryi? Maszt talent do przemawiania o bożej mocy i agentach Antychrysta? Teraz kup szybki internet. Ogłoś się pustelnikiem, proboszczem internetowej parafii lub jedynym prawdziwym sługą Kościoła. Zacznij zbawiać. Pieniądze na życie dadzą ci wierni, a biskupi ci niestraszni. 121 tys. zł w datkach przesłali w 2020 roku siostrze Brunie od Maryi i jej matce siostrze Klarze od Jezusa Miłosiernego sympatycy ich kazań, zamieszczanych w serwisie YouTube. Obie przedstawiają się jako pustelnice żyjące skromnie w Pustelni Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. "Siostry pustelnice" od lat przyjmowały mailowo intencje modlitewne od swoich sympatyków i ich rodzin: o uwolnienie od nałogów, o przebaczenie za grzechy, żeby ukochana córka znalazła katolickiego męża. Ściemę i przebieranki Bruny i Klary demaskowała Archidiecezja Częstochowska, publikując komunikat wyjaśniający ich status - nie składały ślubów zgodnych z prawem kanonicznym, nie są osobami duchownymi i nie mogą używać tytułu "siostra".
Internetowi Kaznodzieje 12021.05.8 7:40
Internetowych kaznodziejów, od których Kościół musi się odcinać, jest coraz więcej. Głoszone przez nich fantazje zmiksowane z Biblią, teoriami spiskowymi, ośmieszają Kościół.41 tys. fanów ma kanał telewizji byłego księdza Piotra Natanka. Codziennie puszcza przez internet przekaz ze swojej pustelni w Grzechyni w Małopolsce. Gdyby nie internet, ks. Natanek z dużym prawdopodobieństwem już dawno przepadłby w lasach na szczycie góry pod Grzechynią. Zapomniano by o kapłanie, który stwierdził, że nieżyjący arcybiskup Józef Życiński "wyje w piekle, będąc przykutym obok Mahometa". A jednak działa dalej, ma się świetnie, tryska humorem, "dowcip" jeszcze bardziej mu się zaostrzył, a jego sekta pączkuje w nowe odłamy. "Internetowa parafia Chrystusa Króla na pustelni Niepokalanów w Grzechyni" liczy już 2551 dusz. Dodatkowo były ksiądz przewodzi 3696 Rycerzom Chrystusa Króla. Z kolei 1224 osoby zapisały się do grupy poszczących w intencji uchronienia Europy od Islamu, a 1765 wiernych Natanka przysięgło "nie zdradzić Króla Eucharystycznego", czyli przyjmować komunię świętą na klęczkach i do ust. Najsłynniejsze kazanie piotra Natanka ma już 3 mln wyświetleń.
RFE2021.05.8 7:28
A przykład Ks. Ryś, Ks. Lemański, Ks. Glas, Ks. Pawlukiewicz, Pan Tekieli, Pan Hołownia kiedyś. To przykłady pobożności i mistyki bez Boga. Liczy się tylko Kasa.
Janek2021.05.7 19:26
Z Internetu dowiedziałem się więcej o Bogu i Jego Słowie niż przez lata nauki religii. Polecam cykl wykładów, zaczynający się od https://www.youtube.com/watch?v=LfiLyWuwStM
W­W­W­­.­X­1­7­.­­­F­­U­­­N2021.05.7 16:05
O­­­c­­e­­­ń­­ ­­­m­o­­j­­ą­­ ­­­m­­ł­o­­­d­­­ą­ ­c­­­i­­p­k­ę­­­ ­­­-­­ ­­­W­W­W­­.­X­1­7­.­­­F­­U­­­N
GRT2021.05.8 5:36
To co pisze ten ktoś to jak z filmu od Zmierzchu do świtu. Ale Takie pisanie jest już chore,
katolik2021.05.7 15:06
Ks. Profesorze a czy o pseudoszczepionkach i mordowaniu nimi Polaków mógłby Ks Profesor coś powiedzieć, także o diakonacie czy moze wyświęcaniu kobiet i celibacie. Ciekawe co episkopat Polski na to, bo niemiecki już działa
etyk2021.05.7 14:45
Słusznie! Aborcja, in vitro i etyka seksualna oraz LGBT to jedyne tematy. Reszta nieważna. Brawo Bortkiewicz!!!! Doskonale wyraża chore obsesje części kleru . teraz powinien to potwierdzić ks Oko i pozamiatane
katolik2021.05.7 12:55
Episkopat niech zorganizuje konferencje prasową--- wtedy wierni zadadzą masonskim biskupom pytanie, jak uważa czy przyczynia się do śmierci Polaków, wiernych przez propagowanie nazistowskich szczepionek gatesa i sorosa
Jan2021.05.7 14:40
Nie wiem co palisz ( zażywasz) ale to musi być straszne świństwo. Chyba że ci płacą za pisanie tych bredni, albo nie wziąłeś porannych leków psychiatrycznych. Czwartego wyjścia nie widzę
katolik2021.05.7 14:43
zaprzeczasz temu co powiedział bp Wróbel w imieniu polskich biskupów, stanowisko jednoznaczne, absolutnie nie poparte wiedzą. Wiec o czym mowa, zapytaj Episkopat czy nie zostali zmuszeni przez SSPIS do wydania takiego oświadczenia w sprawie pseudozczepionek, które dokonują i dokonają najwiekszego holocaustu. Wszystko będzie totalnie wymieszane i to śmierć rzeczywiście będzie się słać po ulicach!
Jan2021.05.7 14:47
Sugeruję szczerze pilną wizytę u psychiatry
katolik2021.05.7 14:57
czyli nie znasz tego co powiedział bp Wróbel, wiec twój niemerytoryczny wykręt i głos jest totalnie bez sensu
Jan2021.05.7 16:33
znam co powiedział bp Wróbel i czytam też twoje wypowiedzi. Bezapelacyjnie potrzebujesz pomocy psychiatrycznej . Bez odbioru
katolik2021.05.7 17:26
zaspokoję tylko jeszcze twoją niewiedzę i ci powiem, ze za chwile krótsza albo dłuższą pseudoszczepionki będa powodować choroby i będą czipem. To jest niezaprzeczalne, tak jak to, ze ich celem jest zmniejszenie liczby ludzi na świecie, przyjęcie piętna szatana i przyzwyczajenie ludzi di zamordyzmu.
katolik2021.05.7 12:21
Episkopat Polski też nie powinien był, a wypowiedział się na temat pseudoszczepionek , jako znawca tematu, aż do zmuszania katolików do szczepień przez bp Wróbla, czyli Kościół w Polsce przyczynia się do śmierci wiernych!
Jan2021.05.7 11:03
Słusznie księże! Ocenzurować wypowiedzi! Po co ludek ciemny ma wiedzieć ze w Koścele są różne zdania i poglądy. Lepiej słuchać tylko Bortkiewicza, Rydzyka i Jędraszewskiego
Czyli2021.05.7 7:42
raz Kościół pozostawia coś własnemu sumieniu jak szczepienia a raz nie jak aborcja. W zależności jak pasuje.
katolicka deratyzacja Polski2021.05.7 9:55
Jestes antykatolickim prowokatorem z Konfederacji. Kosciol ZAWSZE popieral nauke,medycyne i szczepionki,w odroznieniu do protestantyzmu,bo stoi na gruncie prawa naturalnego jako dodatkowego zrodla Objawienia.
verizanus2021.05.7 12:04
No jasne. Skoro przodująca nauka socjalistyczna popiera szczepionki to prowokatorów trza tępić ;)
verizanus2021.05.7 13:04
Aborcja to zabicie małego człowieka. W takich sprawach nie może być dowolności tylko kategoryczny zakaz.
verizanus2021.05.7 7:22
A może ktoś już na tyle opanował episkopat, że taka regulacja może być bardzo potrzebna w nadchodzących czasach ;)
katolicka deratyzacja Polski2021.05.7 9:55
Jestes antypolskim idiota i prowokatorem.
verizanus2021.05.7 13:42
Dobra dobra....za chwilę się przekonamy jak to zadziała...jakie poglądy duchownych będą dozwolone przez ich zwierzchników a jakie nie ;)
toni2021.05.7 7:07
Ks. prof. Paweł Bortkiewicz o czym ty chłopie mówisz ? i dlaczego nie mówisz jak nas katolików kompromituje Bergolio i jego Pacza mama, a do tego pandemiczna sytuacja w kościołach zamiast święconej wody jest płyn dezynfekujący - takim kapłanom to my już dziękujemy.
katolik2021.05.7 13:01
brak wody św a płyn dez świadczy, ze szatan lata po Kościele
pytajnik2021.05.7 6:07
A czy nie jest trucizną brak rzetelnej informacji o realizacji nauczania polskich biskupów: „Kościół nie zostawia ich samotnych w obliczu życiowych zmagań. Wśród osób, które skorzystały z terapii w katolickich ośrodkach „Odwagi” ponad 30% potrafiło zmienić swą orientację i podjąć życie w sakramentalnych związkach małżeńskich.” ( http://episkopat.pl/swiadkowie-ewangelii-zycia/ )?
eee...2021.05.6 20:56
@matis89: Niestety duchowni boją się o swoją skórę. Zamiast iść za Mistrzem, wolą się nie narażać, bo: "co z nami będzie?". Trochę się temu nie dziwię bo ugruntowała się opinia "duchowny-pedofil". To zdaje się jest także pokłosie tego, odejścia od prawdy, ich zgody na kłamstwo o pnięknym i dzielnym Bergoglio. No to "sól zostaje wyrzucona i podeptana przez ludzi" bo bez smaku. I tak jest z nimi coraz gorzej jak w tej samospełniającej się przepowiedni. A wystarczyłoby zaufać Bogu i postępować zgodnie z prawdą.
Grizzly2021.05.7 7:03
Kiedyś mówiło się ksiądz-dobrodziej, dziś mówi się ksiądz-pedofil. Seminarium duchowne i kleryk to są słowa, które jednoznacznie kojarzą się z homoseksualnymi orgiami.
Grizzly2021.05.7 19:35
Won trollu wystrugany z buraka przez POmioty SBeckie ! Won od mojego nicka!
Zatroskany2021.05.6 20:19
Czyżby do Episkopat dotarł film, w którym Karol Fjałkowski zaorał ojca A. Szóstaka za głoszenie herezji niezgodnych z nauką KK? https://www.youtube.com/watch?v=zHEPvnFK9Jg
eee...2021.05.6 20:58
A kto zaorze Bergoglio? Szóstak jest tylko nieudolnym naśladowcą uzurpatora na Tronie Piotrowym.
Polak2021.05.6 19:18
Bortkiewicz, nie musisz się powtarzać: już samo pojęcie "katolicyzm" ostrzega że to silnie stężona trucizna.
opty2021.05.7 5:00
KOMUNO wróć!!!!! ? Niemcy, Hiszpania, Francja, Irlandia, Malta, Szwajcaria, Belgia, Holandia...Tam żyje się bez trucizny katolickiej. Róbta co chceta; tylko muzułmanów nie "lzia ruszać"......
Polak2021.05.7 14:48
Muzułmanie skamlą dokładnie tak samo - coraz trudniej o naiwnych, dochody obu sekt spadają.
Franek2021.05.6 18:46
Po Polsce rozlewa się fala kumoterstwa, kolesiostwa, nepotyzmu!!!!!! Czas z tym skończyć!!!!!!! Mafijne siatki PISu opętały nasz piękny kraj!!!!! Ich celem jest zniszczenie POLSKI!!! GONIĆ PIS!!!!
chłopka2021.05.6 18:27
Ale to je trucizna jawno i kożdyn wiy że to trucizna . Abo sie najy abo se do pokoj . A KK mo trucizna ukryto . Każdyn se myśli że jy dobroci a najy sie trucizny .Dobroci som yno na wiyrchu . Zatrute kreple som yno polukrowane tom dobrociom .
ZERRO2021.05.6 17:25
Trucizną w katointernecie jest FRONDA.
Ks.Plwocina2021.05.6 17:23
Ksiądz profesor Portkiewicz to najmądrzejszy profesor wśród księźy i najlepszy ksiądz wśród profesor.Jego przemyślenia powalają i walisz jajami o podłogę.Powinien pisać więcej i dołączać do artykułów jakieś fajne święte obrazki.
andrzej Dudek2021.05.6 16:52
matka teres zebrala miliony na kontach od darczyncow a mimo to kazalala tym biednym ludziom zdychac w meczarniach bo bol przybliza do boga .zbierala pieniadze zeby im ulzyc w cierpieniu nie mnozyc vatykanski skarbiec!
andrzej dudek2021.05.6 16:49
matka teresa
Anonim2021.05.6 16:19
Wszystko co nie napędza kasiory do kościelnej sakwy to: trucizna, zaraza, ideologia, herezja itd., itp.
Margeritta2021.05.6 15:48
Jakiś sprzeciw odnośnie przyjmowania uchodźców? Tych, którzy szukają pracy i lepszego życia dla rodziny. Polacy robią przecież to samo, emigrując choćby do Wielkiej Brytanii.
Samo gęste2021.05.6 15:41
A sie czepił tej Frondy i nie puszcza.
Dziennikarz TVN2021.05.6 15:36
nasi opłaceni kłamcy już zamilkną :(((((((((
Polak2021.05.6 15:35
Skończą się lemańskie i inne u oskie agentury
rebeliant2021.05.6 15:21
"Najkrócej powiedziałbym, że wszystko zależy od treści i jakości tej treści." - mała poprawka: zależy jeszcze od słuchacza, od gruntu na jaki dane ziarenko spada.
fdf2021.05.6 15:16
Kto i za co tym ludziom daje tytuł prof?
Po 11...2021.05.6 15:42
On jest profesorem TEOLOGIEM. Teologia to nie Nauka, bo nie stosuje Metody Naukowej. W Polsce jest zamieszanie, bo takie same tytuły naukowe dostają ci od Arts i od Science.
eee...2021.05.6 15:12
No księżulu. To najpierw mi wytłumacz jak dopuszczenie do Komunii Świętej żyjących w związkach niesakramentalnych na takich samych prawach jak sakramentalni małżonkowie jest zgodne z nauką Jezusa Chrystusa? A to jest aktualnie "nauczanie zwyczajne Kościoła" co Twój papież, Bergoglio, zaaprobował i podał jako obowiązujące prawo w KK. No księżulu, jakieś uzasadnienie bo już się nie mogę doczekać jak usprawiedliwisz, że teraz wolno oddalić swoją żonę/męża i wziąć sobie nowego partnera. No, bo mnie aktualnie wychodzi, że także burdel to ortodoksja...
rebeliant2021.05.6 15:22
Ja księżulem nie jestem, a już odpowiadam - chodzi o kasę.
Po 11 ...2021.05.6 15:07
Coś mi się wydaje, że KK przeżywa podwójną informacyjną traumę. Pierwsza to taka, że wolność słowa w Internecie pozwoliła na wyrażanie krytycznych opinii pod adresem KK. Powodów do krytyki jest mnóstwo, bo sam KK ciężko pracował na swój grzeszny wizerunek przez dziesięciolecia. Druga jest równie bolesna, okazało się, że nie tylko świeccy, ale i osoby duchowne dowalają kościołowi instytucjonalnemu. To tak irytuje "świętą" konsekrowaną, purpurową krowę, że walczy z wolnością słowa na wszystkich frontach. Jak widać powyżej chce wprost kneblować duchownych, a świeckich straszy 2 letnią odsiadką za tzw. "obrazę uczuć". Wiem o co wam chodzi. Chcecie się w purpurze przerolować do śmierci. Chcecie się panoszyć jeszcze z 20 lat. A potem choćby potop. Ale mam złą wiadomość. Z wolnością nie wygracie. Wasze stany wojenne potrwają tylko jeszcze chwilę. Zmiecie was Prawda, Miłość, Tolerancja, Mądrość i Piękno ... słowem Bóg.
Piotr2021.05.6 15:03
UWAGA: Religia katolicka oszukuje ludzi ponieważ wprowadza kłamstwo o jednym życiu. Jedno życie to bzdura i za raz to udowodnię. Gdy spojrzymy na rzeczywistość zobaczymy że jedno dziecko rodzi się zdrowe a inne dziecko rodzi się z poważnymi wadami i chorobami. Gdzie tu sprawiedliwość boża? Gdybyśmy faktycznie żyli tylko raz jak twierdzi katolicyzm to wszyscy rodzilibyśmy się zdrowi bo to byłaby boża sprawiedliwość. A teraz do rzeczy. Reinkarnacja istnieje. Żyjemy wielokrotnie. Dziękuję za uwagę.
eee...2021.05.6 15:08
Żydzi też uważają, że tylko reinkarnacja. I dlatego gojom przychylają nieba...
matis892021.05.6 15:25
Masz rację, ale dlaczego nie ma kapłanów co ratują dusze przed tym demonicznym szczepieniem globalnym Antychrysta ?????? Gadają jakieś bzdety, jak dusze są globalnie ciągnięte do Antychrysta a oni udają że tego nie widzą. Jest tam wiele masonerii, pedziów ale przecież są prawdziwi kapłani, tylko czemu ci prawdziwi milczą ?????
matis892021.05.6 14:26
Dlaczego ks. Bortkiewicz nie ratuje dusz przed szatanistycznym szczepieniem aborcyjnym Antychrysta tylko patrzy jak zwiedzione dusze idą w objęcia Antychrysta, myśląc że szatanistyczne szczepionki z aborcji są dobre ??????????????????????????????????????
eee...2021.05.6 15:06
Bo Bergoglio wielkim orędownikiem "szczepionek" jest. Nawet Watykan zakupił ponad 1000 produktów Pfizera(?) dla ubogich. W ramach troski o ich zbawienie...
matis892021.05.6 15:27
Mój wpis miał być tutaj, ten wyżej źle klikłem. Masz rację, ale dlaczego nie ma kapłanów co ratują dusze przed tym demonicznym szczepieniem globalnym Antychrysta ?????? Gadają jakieś bzdety, jak dusze są globalnie ciągnięte do Antychrysta a oni udają że tego nie widzą. Jest tam wiele masonerii, pedziów ale przecież są prawdziwi kapłani, tylko czemu ci prawdziwi milczą ?????
Maxx772021.05.6 14:20
FRONDA zamiast prorządowej propagandy, powinna także podejmować dużo ważniejsze tematy dotyczące akcji wyszczepiania EKSPERYMENTALNYMI PREEPARATAMI TERAPI GENOWEJ, za które nawet producenci/koncerny farmaceutyczne nie chcą brać żadnej odpowiedzialności a konsekwencje na organizm za np. dwa lub kilka lat takiego "wyszszczepiania" mogą być straszliwe... W TV jest cenzura i propaganda i brak różnorodnej rzetelnej dyskusji bo lekarze, naukowcy którzy mają inne zdanie są nie dopuszczani do głosu, cenzurowani i wzywani na "rozmowy"... FRONDO przestań kadzić, nie omijaj trudnych i skomplikowanych tematów dot. zdrowia i życia Polaków.
MaxFiend2021.05.6 14:15
Niektóre poświęcone ,,katointernetowe" portale są gejzerami najpodlejszej trucizny dla duszy :-D
Grizzly2021.05.6 14:10
Bo same lewaki i pedały w Polskim kościele ba wypi... buce won POmioty
Grizzly™️2021.05.6 14:31
ssij brudną pałę gamoniu
Grizzly2021.05.7 19:36
Won trolle wystrugane z buraka przez POmioty SBeckie ! Won od mojego nicka!
ryszard2021.05.6 14:06
Papież atakując faszyzm finansowy, powiedział: - "Podczas gdy realna gospodarka - ta, która tworzy pracę - jest w kryzysie, a tyle ludzi jest bezrobotnych, rynki finansowe nie były nigdy wcześniej tak przerośnięte, jak są teraz." A fronda i "polski kościół" milczą jak grób.
Anonimowi, potomkowi Judasza, w dedykacji2021.05.6 14:05
Anonim, jesteś jak ruska gorzałka: w 100% przewidywalny. Potrafisz parodiować. Jesteś jawnym potwierdzeniem tezy Hannah Arendt (kto jak kto, ale ty powinieneś znać taką…) o "banalności zła". A to znasz? -- "Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał Go wydać: «Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?» Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem".