Według rozporządzenia ministra edukacji i nauki, które opublikowane zostało wczoraj w Dzienniku Ustaw, studenci nie wrócą już na uczelnie w tym roku akademickim.

W rozporządzeniu poinformowano, że zajęcia w formie zdalnej na uczelniach przeprowadzane będą od 27 lutego, aż do 30 września. W rozporządzeniu poinformowano, że uczelnie mogą prowadzić zajęcia w swoich siedzibach i filiach wówczas, gdy ich realizacja nie jest możliwa z użyciem metod oraz technik kształcenia na odległość.

Rektor może też podjąć decyzję co do prowadzenia zajęć przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Rozporządzenie wchodzi w życie już dzisiaj.

dam/PAP,Fronda.pl