Tego więc dnia postanowili Go zabić - zdjęcie
27.03.21, 08:40Fot. Andreas Wahra via Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Tego więc dnia postanowili Go zabić

13

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg gromadzi rozproszonych

Ez 37, 21-28

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan Bóg:

«Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie będą podzieleni na dwa królestwa.

I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, Ja zaś będę ich Bogiem.

Sługa mój, Dawid, będzie królem nad nimi, i wszyscy oni będą mieć jedynego Pasterza, i żyć będą według moich praw, i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać. Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu, Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Zamieszkają w nim oni i synowie, i wnuki ich na zawsze, a mój sługa, Dawid, będzie na zawsze ich władcą.

I zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi. Osadzę ich i rozmnożę, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich, i Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Ludy zaś pogańskie poznają, że Ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze».

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Jezus umrze, aby zgromadzić rozproszone dzieci Boże

J 11, 45-57

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił.

Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: «Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród». Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: «Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród».

Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród, i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Go zabić.

Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Żydów, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami.

A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: «Jak wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto?»

Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, by można było Go pojmać.

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (13):

JPIII2021.03.27 10:48
Zabili go bo był p..e..d..a..ł..e..m.. Łajdaczył się na pustyni z 12-toma pedziami zw. apostołami. Żadnej kobiety nie mieli, więc co robiło 13 pe..da..ł..ów na pustyni?
rebeliant2021.03.27 12:32
Ale co z tym EDKiem ? - ponoć zalazł wielebnym za skórki podebraniem im nieco ambrozji.
Andrzej2021.03.27 18:37
Kultura wymaga aby nie obrażać nawet jeśli nie podzielasz poglądów milionów ludzi , to odróżnia prostaków od ludzi obyczajnych .Do których ty się zaliczasz to widać . Zal mi ciebie
rebeliant2021.03.27 9:29
Ofiary gwałtów obaliły półbożka, który zakpił z bycia autentycznym człowiekiem. Nie poniósł on krzywdy gwałtu, a tym samym upadł po raz trzeci i już nie wstał - upadł na mecie spektaklu uwielbienia samego siebie i swojej władzy nad ułomnymi i ograniczonymi. Od jego pychy i obłudy zbawiły nas osoby dotknięte krzywdą gwałtu, a otworzyły oczy ociemniałym od chwałki narcyza niebiańskiego.
rebeliant2021.03.27 9:02
Oto Słowo Moje ! Chwała Sobie Mi.
rebeliant2021.03.27 9:01
I wtedy postanowił stworzyć ułomnego człowieka. Nawet ułomny człowiek cieszy się, gdy kotek jest zdrowy silny i żywotny, a bestia narcystyczna musiała uczynić słabszych i zależnych, aby ktoś oblizywał się do jego chwałki.
lilu2021.03.27 9:23
Ale generalnie to cieszysz się, że jesteś? Skoro się cieszysz to dziękuj.
rebeliant2021.03.27 9:30
To jest właśnie błędne koło autohipnozy i brnięcia w sidła sekty.
rebeliant2021.03.27 9:33
Nie można się cieszyć będąc pod butem Jahwe, będąc jego stworzeniem. Tylko w nieograniczonych możliwościach i pełnej niezależności każda istota się realizuje.
lilu2021.03.27 9:39
Czas pogodzić się z faktem bycia stworzeniem, a nie stworzycielem. To pogodzenie jest źródłem radości, harmonii i szczęścia. A buta to ma Lucufer.
rebeliant2021.03.27 9:45
Fakt bycia stworzeniem, a nie wszechmogącym jest źródłem gnębienia, krzywd, chaosu i nieszczęścia. No ale ku chwałce hegemona "a kto silniejszemu zabroni".
lilu2021.03.27 10:13
Fakt nie uznania się za stworzenie jest największym źródłem krwi. Dał sobie ludzik prawo do spodni ze skóry ludzkiej w Wandei - bo Boga nie ma, a potem poprawił jeszcze Lenin, Hitler, Polpot, Mao -osiągnęli pewnie ze 150 milionów. "Same Bogi" o nieograniczonych możliwościach i pełnej "niezależności uwolnieni z autohipnozy". Dodałbym same rebelianty - masz świetlaną przyszłość.
rebeliant2021.03.27 10:25
"Dał sobie ludzik prawo do spodni ze skóry ludzkiej w Wandei - bo Boga nie ma, a potem poprawił jeszcze Lenin, Hitler, Polpot, Mao -osiągnęli pewnie ze 150 milionów." - to są owoce impotencji przyrodzonych we wszechmocy osiągalne tylko wówczas, gdy ktoś się na nie godzi. No, ale "a kto silniejszemu zabroni" straciłby pole do popisu.