Poniżej publikujemy treść listu, jaki można przesłać rektorowi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

 

Szanowny Panie,


Ze zdumieniem przyjąłem informację o tym, że jako Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zarządził Pan usunięcie krzyża z sal Senatu Uniwersytetu i swojego gabinetu.


Pragnę przypomnieć, iż pierwsze uczelnie w Europie powstawały w średniowieczu z inspiracji Kościoła katolickiego, a w kolejnych wiekach powstające uniwersytety wzorowały się na ich chrześcijańskim modelu. Dziwnie więc brzmią w tym kontekście słowa pan Piotra Kwiatkowskiego, rzecznika uczelni: „W państwowej uczelni świeckiej powinno być eksponowane, tak jak u nas, godło państwowe”. Świeckość uczelni nie może przecież oznaczać, że działalność Uniwersytetu jest oparta na zasadach, które są obojętne moralnie i religijnie, poza kategoriami dobra i zła czy prawdy i fałszu.


Obecność godła państwowego na uczelniach powinna być jak najbardziej eksponowana, lecz nie należy zapominać, że kamieniem węgielnym wszystkich europejskich państw, w tym Polski, był chrzest. Zatem w placówkach publicznych nie powinno zabraknąć symbolu chrześcijańskich korzeni naszego państwa, czyli krzyża.


Warto w tym miejscu przypomnieć jakże ważne słowa o obecności krzyża w przestrzeni publicznej wypowiedziane przez bł. Jana Pawła II:


„Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz”. (Zakopane, Wielka Krokiew, 06.06.1997)


Apeluję, aby władze Uniwersytetu nie wpisywały się swoim skandalicznym postępowaniem w proces dechrystianizacji Polski i Europy. Apeluję o przywrócenie obecności krzyży na terenie Uniwersytetu Kazmierza Wielkiego w Bydgoszczy. W przeciwnym razie będę odradzal moim znajomym studiowanie w Państwa placówce oświatowej.


Z poważaniem,


...............................Powyższy protest można wysłać na adres:

 

Jego Magnificencja
prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski
ul.Chodkiewicza 30; 85-064 Bydgoszcz
tel./fax: (48 52) 341-35-33
email: rektor@ukw.edu.pl
rektorat@ukw.edu.pl

 


Warto poinformować o nim nastepujące osoby, instytucje i media:

 

Biskup Diecezji Bydgoskiej
Jego Ekscelencja
ks. bp Jan Tyrawa
jtyrawa@kuria.byd.pl

 

Radio PLUS Bydgoszcz
bydgoszcz@radioplus.pl
promocja.bydgoszcz@radioplus.pl

 

Polskie Radio PiK (Bydgoszcz)
Sekretariat@radiopik.bydgoszcz.pl
marcinkupczyk@radiopik.pl


Radio Uniwersytet (UKW)
redakcja@radiouniwersytet.pl

 

Parlament Samorządu Studenckiego 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
tel./fax: 523 206 545
samorzad@ukw.edu.pl

 

Piotr Kwiatkowski - rzecznik prasowy
tel. +48 52 34 19 175
kom. 601 56 09 75
rzecznik@ukw.edu.pl
piotr.kwiatkowski@ukw.edu.pl

 

Inicjatorem akcji jest Krucjata Młodych. Organizacja zasłynęła wcześniej m.in. protestami przeciwko koncertowi piosenkarki Madonny.

 

oprac. AM