Pogrom kielecki. Zbrodnia komuny, o którą Żydzi bezpodstawnie oskarżają Polaków. Dziś 75. rocznica tej tragedii  - zdjęcie
04.07.21, 09:59fot. wikipedia.org/domena publiczna

Pogrom kielecki. Zbrodnia komuny, o którą Żydzi bezpodstawnie oskarżają Polaków. Dziś 75. rocznica tej tragedii

94

Jedną z najbliższych prawdzie wersji wydarzeń w Kielcach jakie miały miejsce 4 lipca 1946 roku przedstawił, w wydanej w 2004 roku książce „Umarły cmentarz”, znany polski reportażysta Krzysztof Kąkolewski. Książka ta pomimo jednoznacznej i nieprzyzwoitej sympatii autora dla Żydów została uznana za antysemicką, zapewne dlatego, że odpowiedzialnością za mordowanie Żydów autor obarczył komunistów a nie Polaków (co jest sprzeczne z zabobonami propagowanymi przez środowiska żydowskie).

Po publikacji książki „Umarły cmentarz” niezwykle popularne teksty Krzysztofa Kąkolewskiego znikły z (nieistniejącego już) patriotycznego tygodnika „Nasza Polska”. Według niepotwierdzonych plotek miało się to wiązać z rzekomym odlezieniem w archiwach IPN sprawozdań z zagranicznych podróży pisanych rzekomo przez Krzysztofa Kąkolewskiego. Mogło by to sugerować, że Krzysztof Kąkolewski mógł swoją wersje wydarzeń w Kielcach oparł na korzystaniu z informacji uzyskanych (dzięki znajomościom) od funkcjonariuszy bezpieki.

Niemniej książka „Umarły cmentarz” pokazuje w dość przystępny sposób jak prowokacja wykorzystywana jest w działaniach operacyjnych tajnych służb. Warto zwrócić uwagę, że Krzysztof Kąkolewski w swojej książce dość oględnie opisał, jak Polska bezpośrednio po II wojnie światowej była rządzona przez komunistów pochodzenia żydowskiego, że Żydzi cieszyli się przywilejami politycznymi których nie mieli Polacy, że wojsko i bezpieka były dowodzone przez Żydów.

Zdaniem Krzysztofa Kąkolewskiego komunistyczny antysemityzm ma swoje korzenie w tezach Karola Marksa. Karol Marks głosił, że dla Żydów pieniądz jest bogiem, celem żydowskiej egzystencji jest osiąganie zysku, chciwi Żydzi wyzyskują klasę pracująca (oraz, że są brudni). Ten komunistyczny antysemityzm kontynuował Stalin, który zabijał Żydów komunistów (szczególnie trockistów), prześladował kupców żydowskich, mordował żydowskich oficerów Wojska Polskiego w Katyniu (podczas gdy oficerowie Wojska Polskiego w niemieckich oflagach przeżyli wojnę).

Zdaniem Krzysztofa Kąkolewskiego w II RP ruch komunistyczny był słaby. Doły Komunistycznej Partii Polski narzekały na zażydzenie władz partyjnych. Robotnikom nie podobało się to, że władze w Komunistycznej Partii Polski zmonopolizowały dzieci bogatych Żydów. Według Kąkolewskiego Stalin zlikwidował więc władze KPP, zrobił to bo był antysemitą a KPP składało się głównie z Żydów. Podobnie antysemickie czystki Stalin miał przeprowadzić w Armii Czarownej. Była to zapowiedz współpracy komunistów i nazistów podczas pierwszych lat II wojny światowej - sowieci z Niemcami współpracowali już od końca I wojny światowej.

W opinii Kąkolewskiego antysemitami byli też polscy komuniści. Ruch komunistyczny w Polsce z czasem robił się coraz mniej żydowski. Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa i Armia Ludowa były grupami tworzonymi przez NKWD z pośród lumpenproletariuszy i kryminalistów. Polskojęzyczni komuniści pod okupacją niemiecką zajmowali się głównie rabunkami. Do 1941 współpracowali z nazistami w walce z Polskim Państwem Podziemnym i kapitalistami czyli między innymi z Żydami. Późniejszy generał LWP Korczyński [odpowiedzialny za mordowanie Polaków w grudniu 1970] a w czasie wojny dowódca AL na Kielecczyźnie okradał i zabijał partyzantów żydowskich [zlikwidował między innymi brata Salomona Morela stalinowskiego oprawcy któremu władze Izraela zapewniły bezkarność].

Zdaniem Krzysztofa Kąkolewskiego tereny późniejszej PRL Armia Czerwona zajmowała za pomocą armii Berlinga (dowodzonej przez sowietów), traktując polskich żołnierzy jak mięso armatnie przeznaczone na rzeź. W ramach armii Berlinga działała Informacja Wojskowa podporządkowana Smierszowi (kontrwywiadowi Armii Czerwonej). Głównym celem Informacji Wojskowej była likwidacja polskich patriotów w armii Berlinga [agentem Informacji Wojskowej był komunistyczny oprawca Wojciech Jaruzelski].

Jak przypomina Krzysztofa Kąkolewski w 1944 Stalin pomimo swojego antysemityzmu przekazał wszechwładze w „Polsce” ludowej Żydom. Sowieci władze w okupowanej Polsce przekazali Żydom z kresowych miasteczek żydowskich, nie zintegrowanym z Polakami, Żydom którym Polska była całkowicie obca. Żydokomuna w z terroryzowanej przez siebie Polsce panicznie bała się antysemityzmu, w tym i eksportu antysemityzmu z Moskwy do ludowej „Polski”.

Zdaniem Krzysztofa Kąkolewskiego przekazanie Żydom władzy w okupowanej Polsce, zgodnie z zasadą dziel i rządź, miało na celu wykreowanie w Polsce rasistowskiego antysemityzmu, wymordowanie rękami Żydów polskich patriotów by odpowiedzialność za te zbrodnie spadła na nie na sowietów a na Żydów. Sowieci chcieli by rządy Żydów odwróciły uwagę Polaków od sowieckiej okupacji. Sowieci do rządzenia okupowaną Polską wysłali Żydów wyciągniętych z gułagów, którzy sami cierpieli prześladowania ze strony sowietów. Władza w Polsce miała być dla żydowskich komunistów jednocześnie rekompensatą za doznane cierpienia. Stalin na czas II wojny światowej zaprzestał prześladowań Żydów, po II wojnie światowej wznowił prześladowania - po tym jak wymordował żydowską inteligencje, miał w planach wysiedlenie żydów na Syberię.

Według Krzysztofa Kąkolewskiego komunistyczne doły w okupowanej przez sowietów Polsce były antysemickie, i Żydów postrzegano jako burżujów. W Kieleckim komuniści zabijali lub przepędzali Żydów. Lokalne władze komunistyczne nie ścigały komunistów, którzy rabowali i zabijali Żydów (pomimo interwencji działacza żydowskiego Adolfa Bermana u swojego brata Jakuba szefa bezpieki). Podobnie lokalne władze w Ostrowcu Świętokrzyskim i Kielcach były antysemickie. Żydów na Kielecczyźnie zabijał też pogrążony w nędzy polski lumpenproletariat. Za rządów komunistów kariery robili szmalcownicy (podczas II wojny światowej zabijani przez Armie Krajową za kolaboracje z niemieckim okupantem, wydawanie Niemcom Żydów, Akowców, przemytników). A Akowcy zaangażowani w pomoc Żydom podczas II wojnie światowej byli przez komunistów mordowani. Lojalność wobec komunistów chroniła szmalcowników przed odpowiedzialnością za zbrodnie popełnione podczas II wojnie światowej.

Zdaniem Krzysztofa Kąkolewskiego pogromy organizowała już w carskiej Rosji tajna policja polityczna Ochrana. Jedną z prowokacji Ochrany było oskarżenie o mord rytualny w Kijowie w 1913 [co innego w swojej książce twierdził ksiądz Pranajtis]. Według Kąkolewskiego mit mordu rytualnego wymyślił Jakub Frank Lejbowicz w XVIII [teza Krzysztofa Kąkolewskiego nie jest to prawdą bo i w starożytności i w średniowieczu Żydzi byli oskarżani o mordy rytualne]. Ochrana organizowała pogromy wykorzystując lumpenproletariat, konfidenci ochrany przebierali się w chałaty i rozbijali kapliczki. Ochrana rozdawała broń biorącym w pogromie.

Według autora „Umarłego Cmentarza” ZSRR by uzasadnić okupacje Europy środkowej i wschodniej urządzał na terenach okupowanych pogromy. Propaganda sowiecka na zachodzie głosiła, że są one dziełem miejscowej ludności a sowiecka okupacja jest niezbędna dla ukrócenia krwiożerczego antysemityzmu. Drugim celem pogromów było zdestabilizowanie sytuacji na bliskim wschodzie, sowieci chcieli skłonić pro sowieckich Żydów do emigracji do Palestyny zarządzanej przez Wielką Brytanie. Sowieci liczyli na powstanie lojalnego wobec ZSRR Izraela z Żydów komunistów uciekających przed pogromami (pogranicznicy by ułatwić „ucieczkę” Żydom z ludowej „Polski” mieli nakazane opuszczanie posterunków). Sowieci chcieli komunistycznego Izraela już w latach dwudziestych kiedy do Palestyny wysłali Rózańskiego [późniejszego jednego z szefów bezpieki] by przenikną do anty brytyjskiej i anty arabskiej Hagany.

Pogrom kielecki komuniści zorganizowali by odwrócić uwagę zachodu od: sfałszowanego przez komunistów referendum, przesłuchań w Norymberdze dotyczących Katynia (przesłuchania te odbywały się tego samego dnia co pogrom kielecki), uzasadnić rzekomym antysemityzmem okupacje Polski przez ZSRR. Sami komuniści inspirowali antypolską propagandę na zachodzie, usuniecie z Polski niepożądanej warstwy sklepikarzy będących Żydami, zdyscyplinowanie Żydów we władzach ludowej „Polski” w lojalności do ZSRR, zniechęcenie społeczeństw zachodu do Polaków, stworzenie z żydowskich emigrantów Izraela sojuszniczego z ZSRR.

Jednym z takich sowieckich pogromów był pogrom z 11 sierpnia 1945 przeprowadzony przez sowietów w Krakowie. Nie został on jednak zauważony przez zachodnie media których uwagę przykula eksplozja bomby atomowej. Pogrom ten rozpoczął się rozpowszechnianiem przez sowieckich agentów plotki, że Żydzi zabijają polskie dzieci w synagodze a ich krew oddają Armii Czerwonej. W Krakowie do Żydów strzelali wojskowi i milicjanci. Trzynastoletni przekupiony chłopiec głosił, że Żydzi chcieli go zabić, plotka miała wywołać zamieszki podczas których milicjanci mieli podrzucić do synagogi materiały wybuchowe. Podczas pogromu wojskowi aresztowali Żydów pod zarzutem mordowania polskich dzieci, komunistyczni wojskowi świadczyli, że byli naocznymi świadkami zbrodni. Podczas krakowskiego pogromu zginęła jedna Żydówka.

W Małopolsce, Zagłębiu Dąbrowskim i Śląsku sowieci rozpowszechniali plotki, że Żydzi przetaczają sobie krew polskich dzieci by odżywić się po wojnie. Sowieci urządzali na początku lata 1946 roku również pogromy na Słowacji i Węgrzech (sprawcy pogromów eks faszyści pozostali bezkarni). Podczas pogromów sowieccy agenci rozpowszechniali plotki, że Żydzi mordują dzieci.

W 1956 roku sowieci planowali antyżydowski pogrom w Warszawie bo komunistyczna frakcja puławian (Żydzi) domagali się odejścia Rokossowskiego (sowieckiego marszałka ludowego wojska ''polskiego/'), niedopuszczenia do interwencji Armii Czerwonej, i żądali powrotu Gomółki do władzy. Marzec 1968 i pogrom kielecki przygotowywali ci sami ludzie (zachód uważał, że władze w „Polsce” ludowej sprawują Polacy więc Polaków oskarżał o odpowiedzialność za pogrom kielecki i marzec 1968). W 1968 komuniści odbierali obywatelstwo polskie każdemu emigrantowi wyjeżdżającemu do Izraela. Nie tylko na ziemiach polskich po wojnie, ale i w RFN sowieccy agenci KGB organizowali akty antysemickie (np. mazanie swastyk na kirkutach i synagogach).

Zdaniem Krzysztofa Kąkolewskiego za pogrom kielecki odpowiadał Wydział IV NKWD tak zwana Jewsekcja czyli wydział żydowski. Pogromem, który miał miejsce w Kielcach na ulicy Planty 4 lipca 1946 kierował Michał Aleksandrowicz Diomin. Ze strony polskojęzycznej za pogrom odpowiadał generał Korczyński.

Sowieci przewidywali, że zależnie od sytuacji oskarżą o pogrom generała Andersa, który miał rozkazać zabicie wszystkich Żydów (na tę okazje bezpieka miała już przygotowane mundury z armii Andersa), wersja ta jednak nie została wykorzystana. W kolejnej wersji pogromu miał być on dziełem: reemigrantów, andersowców, księży i harcerzy. Następna wersja przewidywał oskarżenie o pogrom okolicznych chłopów. Na sprawców typowano też mieszczan dla których Żydzi mieli być konkurencją, prywatnych restauratorów, którzy rozpijają naród. Ostatecznie na sprawców nominowano polski motłoch (motłoch został sprawcą bo według komunistów motłoch i antysemityzm łączył irracjonalizm i bezmyślność).

Autor „Umarłego cmentarza'” twierdził, że pogrom postanowiono przeprowadzić w Kielcach bo w Kieleckie więzienie zostało zdobyte przez antykomunistyczny odział Hedy Szarego, a antykomunistyczna partyzantka uwolniła wówczas więźniów. Przed pogromem bezpieka szkoliła Henia Błaszczyka do roli porwanego przez Żydów. Członkom partii polecono wywieść swoje rodziny z Kielc na czas rozruchów.

W Kielcach po II wojnie światowej Polacy nie żywili uprzedzeń wobec Żydów. Żydzi mieszkali w kamienicy na ulicy Planty 7. Umieszczono ich celowo w jednym miejscu. W jednej klatce mieszkali Żydzi syjoniści, którzy mieli emigrować do Palestyny, a w drugiej klatce Żydzi z UB i PPR. Pogrom dotyczył tylko Żydów syjonistów, Żydom komunistom nic się nie stało (Żydzi komuniści w czasie wojny często byli agentami gestapo i członkami podległej Niemcom żydowskiej policji).

W dniu pogromu do komisariatu komunistycznej Milicji Obywatelskiej zgłosił się ojciec Henia (konfident komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa w NSZ) z synem. Henio milicjantom zeznał, że był wraz z innymi polskimi dziećmi więziony w piwnicy kamienicy na ulicy Planty 7 (w rzeczywistości kamienica nie miała piwnicy). Henio zeznał, że Żydzi zamordowali jedenaścioro dzieci i wytoczyli z nich krew (krew ta miała być potrzebna na mace albo by przetoczyć ją bezpieczniakom). Z komisariatu MO wyszła grupa złożona z milicjantów umundurowanych i po cywilnemu, ojca i syna Błaszczyków, brata ojca Henia i dwóch ich sąsiadów. Grupa idąc zachęcała mijanych ludzi by się do niej przyłączali - było to niezwykłe bo w tamtych czasach wszelkie zgromadzenia były surowo zakazane. Po drodze grupa milicjantów złapała Żyda, który rzekomo złapał Henia pod pozorem dania mu paczki.

Po wejściu do klatki schodowej syjonistów wyniesiono z budynku zabitych dwóch milicjantów. Po wyniesieniu zabitych przybyły kolejne jednostki wojska i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Polacy i Rosjanie, w mundurach i po cywilnemu, bojówka Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej i komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej z fabryki Stowarzyszenia Huty Ludwików. Rozpoczęła się wymiana ognia między syjonistami a tłumem funkcjonariuszy (liczącym na możliwości rabunku, zdzierano ubrania nawet z żydowskich trupów). Z terenu walk uciekali cywile by nie zostać postrzelonym.

Rejon pogromu był otoczony przez komunistyczne wojsko uzbrojone w ciężkie karabiny maszynowe, postronni nie byli dopuszczeni w rejon walk. Wojsko nie dopuściło by zgodnie z prawem komendę nad nim przejął prokurator Jan Wrzeszcz (gdy po pogromie prokurator Wrzeszcz sprzeciwił się obwinianiu narodu polskiego za pogrom kielecki, za co był prześladowany przez prasę komunistyczną, został też aresztowany i zamknięty w jednej celi z gruźlikiem w ostatnim stadium choroby by się zaraził). Mundurowym zależało by nie przerywać pogromu.

4 lipca 1946 roku do klatki zamieszkałej przez syjonistów (omijając klatkę zamieszkałą przez żydokomunę) weszli komunistyczni funkcjonariusze wojska, Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego i Urzędu Bezpieczeństwa. W klatce syjonistów komuniści rozpoczęli brutalną pacyfikacje Żydów syjonistów. Żydzi syjoniści byli wyprowadzani z budynku i oddawani w ręce bojówki Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej złożonej z członków Polskiej Partii Robotniczej. W ataku na Żydów syjonistów brali udział: agenci Smiersza polskojęzyczni i Rosjanie, bandy pozorowane udające z rozkazu UB odziały podziemia antykomunistycznego i zajmujące się terrorem kryminalnym (bandy pozorowane działały do lat osiemdziesiątych i specjalizowały się w prowokacjach politycznych - bandy pozorowane tworzył UBP, KBW, WP, PPR), kryminaliści, którym za udział w pogromie obiecano zwolnienie.

Zdaniem Krzysztofa Kąkolewskiego jednym z organizatorów pogromu mógł być jeden z najsłynniejszych komunistycznych oprawców Adam Humer, którego widziano przed i po pogromie w Kielcach. W Kielcach funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Informacji Wojskowej przybyli z poza miasta wmieszali się po cywilnemu i w mundurach w tłum i wznosili antysemickie okrzyki. Kilku funkcjonariuszy odgrywało role kobiece. Komuniści chcą obarczyć odpowiedzialnością za pogrom andersowców, księży i harcerzy głosili, że generał Anders wydał wyrok śmierci na wszystkich Żydów w Polsce. W tłumie gapiów w czasie pogromu kilku bezpieczniaków nosiło mundury II korpusu generała Andersa.

Z tłumu gapiów komunistyczna bezpieka wyłapywała potencjalnych przyszłych oskarżonych. Świadkami i prowokatorami pogromu byli konfidenci UB z NSZ. Na miejscu pogromu specjalnie pozostawiono narzędzia zbrodni np. żeberka od kaloryferów produkowane w fabryce z której przyszła bojówka PPR.

W pogromie wzięło udział 400 wojskowych, bezpieczniaków i milicjantów i około 30 członków PPR (dowódca oddziału KBW biorącego udział w pogromie nazywał się Kwaśniewski). Ilość ofiar szacuje się od 5 do 72. Nie wiadomo gdzie pochowano ofiary, nie wiadomo w jakich godzinach dokładnie trwał pogrom. W pogromie brała też agentka bezpieki w cywilu i z dzieckiem, agentka udawała, że jej dziecko zostało uratowane z rąk Żydów.

Oskarżeni o udział w pogromie Polacy byli torturowani podczas przesłuchań. UB wymuszało takie zeznania jakie były potrzebne komunistom do wystawienia farsy jaką był proces. Torturowano oskarżonych Polaków zmuszając ich do siadania nago na odwróconym stołku tak by noga od stołka wbijała się w odbyt albo pochwę. Zeznania świadków były sprzeczne, adwokatom uniemożliwiono obronę oskarżonych. Dziewięciu oskarżonych skazano na kare śmierci za udział w pogromie, ostatecznie zabito 14 osób. Wszyscy skazani w czasie procesu nie mieli nic wspólnego z pogromem, byli za to sprzedawcami i rzemieślnikami czyli wrogą dla komunistów klasą społeczną. Bezpieka wykorzystała proces do zabicia niewygodnych dla siebie antykomunistów.

Wykorzystany przez komunistów podczas procesy Mały Kodeks Karny wszedł w życie przed pogromem i zawierał przepisy dotyczące późniejszego pogromu, trzy lata po pogromie zniesiono te przepisy. Prawdopodobnie część oskarżonych była tajnymi współpracownikami bezpieki i po odegraniu roli na procesie zyskała nową tożsamość. Prawdziwi sprawcy pogromu nie zostali postawieni przed sądem. Świadkami oskarżenia byli agenci gestapo a po wojnie UB. By ukryć prawdę o pogromie część bezpieczniaków zlikwidowano. Jednostki wojskowe biorące udział w pogromie skierowano do pacyfikacji Ukraińców i Łemków. W pogrzebie ofiar pogromu brali udział wojskowi sprawcy mordu.

Według Krzysztofa Kąkolewskiego rodzina Błaszczyków przez okres sześciu miesięcy po ogromie była izolowana w gmachu UB, zakazano jej mówienia o wydarzeniach pod groźbą śmierci. Sam Henryk Błaszczyk po latach niewiele pamiętał, dużo fantazjował. Ojciec Henia po pogromie został członkiem PPR, komunistyczna parta załatwiła mu prace. Sam Henryk Błaszczyk pracował jako ochroniarz w budynku PZPR, posiadał broń palną, zajmował się też ochroną pierwszego sekretarza KW PZPR w Kielcach.

Prócz pogromów, band pozorowanych, komuniści dopuszczali się innych manipulacji - młodych Polskich patriotów więzionych w komunistycznym obozie zagłady w Jaworznie przedstawiano mieszkańcom Jaworzna członków Hitlerjugend. Bezpieka prowokowała tym mieszkańców Jaworzna do aktów agresji wobec więzionych [Jaworzniacy pokrzyżowali intrygę bezpieki śpiewając podczas przemarszu przez miasto polskie pieśni patriotyczne wbrew nakazanemu im milczeniu].

W swej książce Krzysztof Kakolewski przypomniał, że podczas pogromu biskupa ordynariusza Czesław Kaczmarka nie było nie było w Kielcach. Kuria przekazała do USA raport o tych wydarzeniach, raport ten przez władze USA został utajniony. Raport kurii stwierdzał, że: pogrom przeprowadzono by odwrócić uwagę od sfałszowanego referendum, Żydów zabito z wojskowej broni, władzom nie udało się przypisać odpowiedzialności za pogrom organizacjom niepodległościowym, UB był organizacją analogiczną do gestapo i kierowaną przez Żydów, podczas pogromu nastąpiła wymiana ognia między Żydami a milicją, Żydzi posiadali broń palną pomimo, że komuniści za jej posiadanie karali Polaków śmiercią, wojsko nie dopuściło gapiów do terenu pogromu i samo dołączyło się mordowania Żydów, pogrom trwał dwie godziny. Tezy kurii kieleckiej potwierdził prymas Hlond stwierdzając, że sprawcami pogromu była milicja nie cywile. W sześć lat po pogromie komuniści zemścili się na biskupie Kaczmarku wytaczając mu proces w 1953 roku.

Krzysztof Kąkolewski stwierdził, że akta i pamięć o pogromie były w PRL utajnione, w latach siedemdziesiątych w Kielcach zlikwidowano nawet żydowski cmentarz. Od połowy lat osiemdziesiątych pojawiło się nagle bardzo wielu świadków głoszących, że podczas pogromu zabijał polski motłoch. Nikogo z władz i organów ścigania nie zainteresowały te relacje. Co ciekawe owi świadkowie dosłownie odtwarzali akta procesowe, co rodzi podejrzenie, że akcja szkalowania Polaków oskarżeniami o pogrom w Kielcach rozpoczęła się już w ostatniej dekadzie PRL.

By nie wyszła na jaw prawda o sowieckiej prowokacji jaką był pogrom kielecki od 30 sierpnia do 1 września 1988 płonęły pomieszczenia w archiwum SB w Kielcach. W pomieszczeniach archiwum wybuchły w czasie pożaru toksyczne materiały łatwo palne. Do pożaru nie dopuszczano straży pożarnej, straż przyjechała dopiero po dwu do trzech godzinach. Spłonęły akta dotyczące pogromu.

Niszczenie akt było na początku dziennym. Działo się to nawet za rządów Solidarności. Gdy ministrem spraw wewnętrznych był Krzysztof Kozłowski późniejszy polityk UD budynki MSW były w lecie ogrzewane (co rodzi pytanie czy przypadkiem nie było to efektem ubocznym palenia teczek?). Do dziś świadkowie pogromu nie chcą mówić o tych wydarzeniach. Kielecki aktyw lewicy, według Krzysztofa Kąkolewskiego, był znany ze swojego antysemityzmu.

W USA i Kanadzie Żydzi (często eks komuniści z PRL) szkalują Polskę i Polaków twierdząc, że Polacy ponoszą odpowiedzialność za pogrom. Na zachodzie diaspora Żydów z UB emigrantów z PRL w zorganizowany sposób szakluje Polskę i idealizuje terror komunistyczny.


Jan Bodakowski

Komentarze (94):

Prawda2021.07.10 0:38
Żydo Komuna --robiła tylko Biznesy AJAJAJAJAJ
"Gomółki"2021.07.9 14:37
"Wężykiem Jasiu, wężykiem!" hehehe
Henio2021.07.6 16:36
Przecież wszystkim wiadomo,że za pogromem kieleckim stoją Czeczeni i Inguszy.
Walerek2021.07.5 9:50
Bodakowski Jan znów pisał po spożyciu.
Tomek2021.07.5 7:18
Tam gdzie żyd tam spiski judzenie i kłamstwo
zorro2021.07.5 7:10
4 lipca 1946 roku w Kielcach zamordowano 40 osób, 80 innych zostało rannych. Zabójcami byli milicjanci, wojskowi i ludność cywilna. Ofiarami byli Żydzi, którzy mieszkali w kamienicy przy ul. Planty 7.
rychu2021.07.5 7:07
To już były te czasy gdy UB rzadzłi żyd Goldberg -Różanski .Tylko czemu on zmienił nazwisko ? Bo to byli tacy Polacy jak Goldberg
AAAtomek2021.07.5 6:37
Bodakowski, modlisz się do żydowskiego Boga? Czy już nie...
Wiki2021.07.5 6:57
Kacapski niewolniku, twoja teologia jest na poziomie Lenina i Stalina.
sołtys2021.07.5 6:59
Gudłaju tys meszuge Bóg nie jest żydoski Bóg nie należy do żadnej nacji
PRAWDA2021.07.5 6:34
Niech Tylko USA z Niemiec wyprowadzą wojska a a a Żydzi w całej Europie wyjada abo zostana wygnani --daje 100 procent wiarygodności na podstawie rozmow w Europie z młodem Pokoleniem Europy szczeg ólnie w Niemczech
spawacz słomy2021.07.5 6:10
ciągle aktualne "żydzi żydom zgotowali ten los"
rabbi inoCenty stinkfurtz2021.07.5 6:48
.... dobre zydy majo srebrniki na tych zlych ... a im sie to nalezalo ... szalom
KRZYSZTOF2021.07.4 20:43
PYTAM CZEMU KOMUNIŚCI NIE KLĘKAJĄ PRZED POLAKAMI I NIE BŁAGAJĄ O WYBACZENIE CZY MY GORSI BO BIALI
Huncwot2021.07.4 20:43
Bodakowski i wszystko jasne. Ci kieleccy komuniści to byli Polacy, tak samo jak naziści byli Niemcami. Wszystko w temacie.
rabbi inoCenty stinkfurtz2021.07.5 6:40
... hehe ... Polacy czy Niemcy ... zawsze z pejsem i obrzezani ... my POPOradzimy zamieszac ... a na innych zwalic ... (tynczowi to tez inni nie my .. hehe) ..... szalom
wal2021.07.5 7:01
Niemcy Hitlera i jego narodowy socjalizm sobie wybrali, demokratycznie. Polacy komunistów nie chcieli. Poza tym komuniści w Polsce, Polakami nie byli, ich polskość uwierała zawsze.
Perfidia okupantów Polski2021.07.4 18:57
Hitlerowcy chcieli wrobić Polaków w Jedwabne ,a Sowieci w pogrom kielecki aby podzielić się własnymi zbrodniami ze swoimi ofiarami Polakami w celu zhańbienia ich przed Światem i ewentualnego politycznego wykorzystania tych zbrodni w swojej własnej lub międzynarodowej antypolskiej propagandzie ...
Historyk👙2021.07.4 19:40
No i teges hitlerowcy wrobily polskich hierarchow w pedofylje, perfidni hytlerowcy
chochlik2021.07.4 20:11
A Twój tatuś Cię wrobił, że Cię zrobił.. hihi
co za cymbał2021.07.5 6:08
możesz cymbale wykazać zależność pedofili w kościele od pogromu kieleckiego
AAAtomek2021.07.5 6:35
Qwa, wy prawacy, jesteście task głupi, że nawet nie zauważycie ironii w wypowiedzi!
NEOS com pl2021.07.4 18:52
.... dla zysku Rotschyldowie finansowali wojne hitlera .... by ze wszystkich stron czerpac dziesiatki lat korzysci ... Prowokacje musza sie pejsa oplacac ...
Historyk🤔2021.07.4 18:45
Czyli jakiej narodowosci byli ci ludzie krtorzy mordowali zydow, grabili ich mienie a pozniej jeszcze przekopywali miejsca pochowku w poszukiwaniu zlotych zebow???
Anonim2021.07.4 18:57
Ci co wiedzieli gdzie kopać. I ci co wcześniej wysyłali swych rodaków pociągami śmierci a potem dzielili się pozostawionym przez nich mieniem.
AAAtomek2021.07.4 19:19
Wg miejscowych katoprawaków to byli komuniści, a nie blondwłosi sumiaści chłopy ze wsi po sumie...
?2021.07.4 20:18
Chłopy ze wsi na początku lipca są zajęci pracą w polu, a nie szwendaniem się po mieście, a komuniści zawsze patrzyli kogo ubić i okraść.
AAAtomek2021.07.5 6:36
Chłopy ze wsi zawsze mieli czas na zabijanie Panów lub Żydów dla swojego zysku.
POLAK2021.07.4 18:23
NIEMCY wybrali Hitlera w demokratycznych wyborach. POLACY walczyli zbrojnie z narzuconą nam komuna aż do lat 60-tych a potem byli liderem buntów. Już nie wspomnę o tym KTO tworzył monstrualną wręcz nadreprezentację w systemie zniewolenia. Także analogie narzuconego nam systemu z niemieckimi sprawkami to dosyć ordynarna perfidia.
Anonim2021.07.4 19:35
I POLACY zabili księdza Popiełuszkę.
POLAK2021.07.4 20:19
Zabili Go funkcjonariusze systemu narzuconego nam siłą. A ich przywódca był wiadomego pochodzenia.
leszczyna2021.07.5 20:09
Niemniej ci zbrodniczy funkcjonariusze byli narodowości polskiej, niestety.
Zawi2021.07.4 20:26
No to jeszcze trzeba konsekwentnie dodać, że nie POLACY a komuniści pobudowali Pałac Kultury, stadiony, bloki, drogi, przyznali innym komunistom zabraną polskim panom ziemie (bo Polacy takiej ziemi by nie przyjęli), organizowali wczasy, szkoły i mleko w szkołach. Polacy natomiast... nie mogli na to patrzeć i wyemigrowali
Perfidia okupantów Polski2021.07.4 18:22
Hitlerowcy chcieli wrobić Polaków w Jedwabne ,a Sowieci w pogrom kielecki ...
Jakieś wnioski?2021.07.4 17:45
"... Żydami z pochodzenia byli: prezydent miasta Kielce - Tadeusz Zarecki, szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego - Andrzej Kornecki (Dawid Kornhendler), zastępca szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego - Albert Gruenbaum, szef Sekretariatu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego - Eta Lewkowicz-Ajzenman, dowódca, szef wydziału personalnego WUBP Kwaśniewski, dowódca oddziału wojskowego wysłanego na pomoc Żydom na Plantach - major Konieczny (Dane za "Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 roku. Dokumenty i materiały". Kielce 1994, t. II, s. 139, 81,102,106; "Zabić Żyda. Kulisy i tajemnice pogromu kieleckiego 1946", oprac. T. Wiącek, Kraków 1992, s. 6 i 11; K. Kąkolewski: "Komunistyczny antysemityzm, "Gazeta Polska" 6 czerwca 1996 r.). Do komunistów żydowskiego pochodzenia w Kielcach należeli m.in.: I sekretarz KW PPR Jan Kalinowski i kierownik wydziału Organizacyjnego PPR Julian Lewin (wg K. Urbański: "Kieleccy Żydzi", Kraków 1993, s. 191)..." W czasie pogromu w Kielcach przebywał żydowski zbrodniarz komunistyczny przysłany tam z Warszawy - Adam Humer.
leszczyna2021.07.4 17:59
No właśnie, jakie wnioski? Co wspólnego z pogromem kieleckim miały wskazane przez Ciebie osoby pochodzenia żydowskiego? Zarządziły ten pogrom, zorganizowały, nie przeciwdziałały, donosiły na sprawców?
Jakieś wnioski?2021.07.4 18:19
Przecież to przypadeG!! Jeden, drugi, trzeci czy wreszcie ósmy przypadeG!!
leszczyna2021.07.4 20:39
Skoro to seria przypadków, to znaczy, że obecność tych wymienionych urzędników była przypadkowa i nie mieli nic wspólnego z pogromem. Inaczej ich obecność byłaby celowa, a nie przypadkowa. Po co zatem ich wymieniasz?
Jakieś wnioski?2021.07.5 4:11
Żeby dać do myślenia nawet dumnym inaczej udawaczom Polaka.
Owi tajemniczy "komuniści" z Kielc2021.07.4 17:45
to konstrukt mentalny mający bardzo dużo wspólnego z równie tajemniczymi "nazistami" którzy w Niemczech rozpłynęli się w powietrzu w okolicach maja 1945 roku.
uhm2021.07.4 20:20
Naziści pojawili się u władzy w wyniku demokratycznych wyborów w 1933, a komuniści w Polsce pojawili się w wyniku najazdu czerwonej zarazy w 1944.
W pośredniaku byłeś, polski leniu?2021.07.4 17:43
jw.
Zakonczenie2021.07.4 17:22
Przeciez wiadomo bylo, ze to co sie stalo w Kielcach, to to, ze Zydzi jakies dziecko zlapali na "mace". Za to byl ten pogrom. Ja tylko dziwie sie, ze po wojnie tak okrutnej dla Zydow i nie tylko, ktorzy te wojne przezyli, musieli zginac.
Jawny2021.07.4 17:11
Niezależnie od faktów, ta zbrodnia została zadekretowana jako polska, ponieważ taka wersja pasuje żydowskiemu lobby, które kręci światowymi finansami. A światowe żydostwo nienawidzi Polski, ponieważ jest wierna chrześcijaństwu. Proste jak drut.
leszczyna2021.07.4 16:59
Co to znaczy: "odpowiedzialnością za mordowanie Żydów autor obarczył komunistów a nie Polaków"? Przecież "komuniści" to kategoria polityczna, a "Polacy" - narodowa. W 1946r. Polska była pod rządami polskich komunistów, podległych komunistom rosyjskim. Pogromu dokonali Polacy z formacji komunistycznych (wojsko, milicja, KBW), ale działali na własną rękę, nie na rozkaz. Akt przemocy miał motyw rabunkowy, a został wywołany za pomocą plotki o porwaniu dziecka przez Żydów na krew rytualną, co rozgłaszali po mieście milicjanci. IPN lata temu ustalił fakty.
Antykatolik2021.07.4 16:40
Pogrom kielecki to zbrodnia rzymskokatolicka. To rzymscy katolicy dokonali tego mordu i nie zwalajcie tego na PPR, wy pier.dolone hieny z redakcji frondy.
Prawda2021.07.4 16:26
Żyd Żydowi Zgotował w Kielcach Los ==dla biznesu ===
słtys2021.07.4 16:19
Gudłaje gudłajom zgotowali ten los
rychu2021.07.4 16:18
W NKWD było tyle żydow co w UB
Filip2021.07.4 15:33
Prawda jest taka, że pogromu kieleckiego dokonali Polacy, a przebieg był spontaniczny i przez nikogo nie zaplanowany. Wielu Polaków nie może pogodzić się z tą prawdą i wymyśla kolejne kłamstwa. Były jeszcze inne zbrodnie dokonane na Żydach w czasie wojny i po wojnie przez Polaków. Każdy może w google wpisać np. "zbrodnia w Lesie Siekierzyńskim" i przeczytać. Jestem Polakiem, ale z tego powodu nie będę zwalał winy moich rodaków na inne narodowości. Wielu uczestników pogromu kieleckiego było sądzonych i dostali wyroki, niektórzy otrzymali karę śmierci. Wśród sądzonych byli sami Polacy, osób innych narodowości nie było. Żaden z oskarżonych nie był zmuszany do zbrodni przez inne osoby, a więc każdy działał z własnej woli. Milicjant Stefan Mazur zastrzelił 20-letnią Żydówkę Reginę Fisz i jej dwu tygodniowego syna. Zabójcę skazano na karę śmierci, a wyrok wykonano. To jest tylko jeden z wielu przykładów.
AAAtomek2021.07.4 17:53
Prawactwo nie jest zdolne do takich stwierdzeń i do prawdy. Będą brnąć w kłamstwa, aż cały świat będzie już miał dość Polski! NA czyje zlecenie oni to robią? NA zlecenie Rosji???
AAAtomek2021.07.4 14:25
Ciekawi mnie jak Bodakowski modli się do żydowskiego Boga, wiedząc, że insynuuje w sprawie pogromu kieleckiego?
AAAtomek2021.07.4 14:23
Ohoho, już się pojawili mityczni komuniści, którzy jak mityczni naziści mordowali w Europie! 😂😂😂😂😂 ✝️✝️✝️
Prawda2021.07.4 13:54
Niech USA wyprowadzi z Niemiec Armie USA to Żydzi się wyprowadzą się z Europy w ciągu 1 roku daje na to 100 procent jak ich Kochaja jak w 1938 roku --
Anonim2021.07.4 13:35
komunisci z Marsa, nie Polacy, mordowali Zydow, ktorzy mieli czelnosc przezyc Zaglade! Ale to NIEMCY, nie hitlerowcy odpowiedzialni sa za II wojne swiatowa. Logika polakow!!!~
tow.Polska 20502021.07.4 13:26
bić sowietów tych morderców
złośliwy2021.07.4 13:06
Czyli podsumowując nie ma żadnych materialnych dowodów spisku komuchów. O wiele bardziej prawdopodobną przyczynę tego i wcześniejszych zamieszek antyżydowskich podał Zaręba w "Wielkiej Trwodze".
Anonim2021.07.4 14:56
Jak to nie ma jak są? Kpisz czy o drogę pytasz?
złośliwy2021.07.5 11:59
To proszę napisz jakie są te dowody? Chętnie się zapoznam. Artykuł powyżej bazuje wyłącznie za opiniach i przypuszczeniach - zresztą sam autor na koniec pisze o paleniu dowodów - oczywiście tylko przypuszczając, że spalono wtedy dowody komunistycznej inspiracji pogromu.
Pierdolety Bodakowskiego2021.07.4 12:34
na portalu Grzesika.
Bodek Jankowski2021.07.4 12:18
Ciemny polski lud mordował Żydów.
Anonim2021.07.4 12:36
To tylko półprawda. Pełna jest taka: ""Prymitywny, ciemny, żądny od zawsze krwi polski lud mordował bezbronnych szlachetnych Żydów, którzy nienawidzą wojny, odwetu, a nade wszystko nieuczciwych pieniędzy. Żydów zawsze skłonnych do bezinteresownej pomocy, gościnnych, delikatnych. Przystojnych... nie nie, trochę się zagalopowałem. O szlachetnym i dostojnym wyglądzie. Tak lepiej."
Anonim2021.07.4 12:03
To - oczywiście - zrobili Polacy, z podpuszczenia kleru, z pobudek antysemickich, w celach rabunkowych. Niemcy próbowali im w tym przeszkodzić, ale zostali przepędzeni. Podobnie towarzysze rosyjscy. Taka jest wersja oficjalna. Musi być taka, bo pozwala skutecznie utrwalać mit Polaka-antysemity; pozwala też żądać przez Izrael roszczeń majątkowych od Polski. A fakty nie mają tu nic do rzeczy. (Chyba, że są to "Fakty TVN".)
Filip2021.07.4 15:39
Pogrom kielecki miał miejsce w dniu 4 lipca 1946 roku, a więc Niemców nie było i nie można na nich zwalić winy!!!!
leszczyna2021.07.4 17:07
Nie z podpuszczenia kleru, ale członków Milicji Obywatelskiej, co ustalił IPN.
Portofino2021.07.4 11:38
Nie ma sensu się tłumaczyć, bo nimi kieruje zła wola. Kto zrobił, to zrobił, w efekcie kilkadziesiąt żydków na tym świecie zostało mniej.
Jasiu Bodakowski2021.07.4 11:25
Nie „Gomółki”, tylko Gomułki.
Anonim2021.07.4 12:05
Odniesiesz się do Treści, Lewaku?
Jasiu Bodakowski2021.07.4 12:10
Nie rzucaj się, bo ci żyłka w rzyci pęknie i majtek nie dopierzesz.
Anonim2021.07.4 14:57
Nie podszywaj się pod autora, lewacka [******] [*********]
Taka prawda2021.07.4 11:25
CZYLI ZNÓW ŻYDZI ŻYDOM ZGOTOWALI TEN LOS !
Anonim2021.07.4 11:17
Sowieci zawsze umieli wmanewrować w zbrodnie innych,, ale sterem kierowali właśnie Sowieci.
katolicka deratyzacja Polski2021.07.4 11:11
Antysemicka Konfederacja RAZEM z Zydokomuna,i czemu tu siedziic,robaczki ?!!I
Samo gęste2021.07.4 10:47
Aha, za Auschwitz nie odpowiadają Naziści tylko Niemcy, ale już za pogrom kielecki odpowiadają Komuniści, a nie Polacy. Czego nie rozumiecie?
katolicka deratyzacja Polski2021.07.4 11:06
Od strony NKWD sa same zydowskie nazwiska,czego tu nie rozumiec ?
Twój pan swięty Israel2021.07.4 11:24
milcz goju antysemicki pomiocie i tak jesteście na kolanach przed narodem wybranym rasą panów !
Stefan2021.07.4 13:31
narodem wybranym na mydło i popiół.
­2021.07.4 11:26
Nie stać cię na klawiaturę PL, ruski trolu?
Anonim2021.07.4 11:10
A za zabicie księdza Popiełuszki też są odpowiedzialni Polacy bo zabili go obywatele Polski?
krzyś2021.07.4 11:10
Widziałeś komunistów przed wojną w Polsce , to napisz jacy to byli komuniści polscy , a czy nie przybyli czasem ze sowietami i żydami do polski po wojnie i nie znaleźli tu chętnych tej nacji do współpracy ?
Anonim2021.07.4 12:07
Auszwica nie prowadzili naziści, tylko niemcy.
Anonim2021.07.4 15:24
i jedno i drugie - w logice nazywa się to koniunkcja
Anonim2021.07.4 10:34
Stare dzieje i już nieaktualne. Dziś w Polsce premierem jest człowiek pochodzenia żydowskiego ,do tego przyjaciel Tuska i przyjaciel pedofila Gulbinowicza. Do tego bankster, który chciał aby POLACY pracowali za miskę ryżu. I co na to wyborcy PiS którzy nienawidzą Tuska, żydów i pedofilów? A no mówią: Wszystko jest O.K. i jesteśmy szczęśliwi.
Anonim2021.07.4 10:23
No tak, pogłoski o "mordzie rytualnym" kiedy Żydzi potrzebują krwi chrześcijańskiego dziecka do swoich wypieków, to jak najbardziej komunistyczny wymysł, szczególnie w czasach średniowiecza. Od wieków tego typu pogłoski budziły słuszny gniew chrześcijan, skorych do odwetu za żydowskie złe nawyki kulinarne. Wystarczyło rzucić hasło, nie szkodzi, że to już XX wiek i prawowierny lud chrześcijański ruszył bronić swojej dzieciarni, przed złym żydostwem.
Klapaucjusz2021.07.4 11:25
Słusznie prawisz! Edward I, który wypędził Żydów z Anglii w 1290 tak na prawdę nazywał się Ehud Plantagenetenbaum i był agentem NKWD.
antoni.s2021.07.4 10:22
Kiedyś, w normalnej polce, dzieci w szkołach będą się uczyły o tysiącach polaków zmarłych w wyniku pisowskiej ignorancji i niekompoetencji.
Anonim2021.07.4 10:19
Morawiecki też żyd a wyborcy PiS go uwielbiają, a na Frondzie jest prawdziwym idolem.
WIELKA NARODOWA NOWENNA POMPEJANSKA2021.07.4 10:17
7-my dzień odmawiania Wielkiej Narodowej Nowenny Pompejańskiej. Program: CZAS TRWANIA łącznie 54 dni, Cześć błagalna od 28.06.2021r do 24.07 2021. Część dziękczynna od 25.07.2021 do 20.08.2021 GODZ: 20.30 do 21.30 INTENCJA: Aby przez nawrócenie ludzi, upadły masońskie plany szczepień i zniewolenia ludzkości. Możesz włączyć się w dowolnym czasie odmawiania nowenny, odmówić 1 dziesiątkę Różańca albo więcej. Może być odmawiana w domu, na zewnątrz- przy figurach Matki Boskiej, Serca Pana Jezusa, przy Krzyżu, możesz odmawiać sam, z rodziną albo w towarzystwie, z sąsiadami , w grupie małej albo wielkiej, w Kościele. Szczęść Boże. Oczywiście bardzo pięknym byłoby, gdyby w tę inicjatywę włączyli się wierni w parafiach, podając informacje w ogłoszeniach do wiernych! Nowenna zostanie zainicjowana właśnie przy figurze Matki Boskiej przy Kościele jednej z Parafii w Polsce, z udziałem wiernych.
Prawda2021.07.4 10:07
Żydzi w domu swojego ==Oprawców Niemcy Zrobili bardzo dobry === Biznes ===teraz znowu szukają -- Głupich aby ich ---Oskubac jak Narod Polski co pomagał uratować --Setki tysięcy żydkow ---
Polak2021.07.4 10:06
No proszę. W czasach, kiedy Polski nie było, byli Polacy a wczasach kiedy Polaka już była, za PRL-u na terenie Polski mieszkali nie Polacy a komuniści.
nazistowcy zbrodniarze2021.07.4 10:21
niemiecka medycyna notuje podobne przypadki
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.07.4 10:03
to polacy-kielczanie zabijali żydów, wystarczy poczytać zeznania świadków które są w archiwach IPN! za 75 lat PiSdzielce i ich bękarty będą twierdzić że chronili osoby LGBT i nieśli im pomoc...
Anonim2021.07.4 10:11
Kretyn.
żydowska kretynizacja szabesgojów2021.07.4 10:51
UB i NKWD mordowali polaków,a w Kielcach to każdy wie że to ustawka UBecko NKWDowska żydzi mordowali żydów a winne zwalili na Polaków Chciało UB i NKWD wrobić Polaków,ale się nie udało.