Objawienia Maryi w Montichiari a Godzina Łaski - zdjęcie
07.12.19, 12:45

Objawienia Maryi w Montichiari a Godzina Łaski

41

W sklepach z dewocjonaliami w Polsce od wielu lat można kupić figurę Maryi z trzema różami na piersiach. Te motywy mają swoje źródła w zatwierdzonych przez Kościół, lecz mało znanych objawieniach. 15 sierpnia 2000 roku biskup Bresci, ks. Giulio Sanguinetti, uznał kult Matki Bożej Róży Duchownej w Montichiari.

Godzina Łaski dla całego świata

Pewnego dnia Madonna ukazała się Pierinie na wielkich białych schodach, ozdobionych po obu stronach białymi, czerwonymi i żółtymi różami. Matka Boża uśmiechając się powiedziała: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie.” A majestatycznie zstępując w dół dodała: „Jestem Maryja Łaski, to znaczy pełna łaski Matka mojego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa.” Schodząc nadal po schodach mówiła dalej: „Przez to moje przybycie tu, do Montichiari, życzę sobie, abym była wzywana i czczona jako Róża Duchowna. Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe, obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Poprzez to nabożeństwo ześlę niezliczone łaski dla ciała i duszy.” Z tej wizji bierze się coraz popularniejszy zwyczaj modlitwy w południe 8 grudnia. W wielu miejscach ta modlitwa jest praktykowana, ale nie wszędzie rozumiane są źródła tej praktyki, niekiedy modlący się ludzie nie są świadomi, że wezwanie do modlitwy ma swoje źródło w objawieniach.

Pierina Gilli, która doznała tych objawień, urodziła się 3 sierpnia 1911 roku w San Giorgio pod Montichiari, w bardzo pobożnej, biednej, chłopskiej rodzinie. Po śmierci ojca, trafiła do sierocińca prowadzonego przez siostry zakonne. Po powtórnym zamążpójściu przez matkę i poprawie sytuacji finansowej rodziny, Pierina z powrotem została zabrana do domu. Była jednak źle traktowana przez ojczyma. Wspomina, że w trudnych chwilach śpiewała litanię loretańską do Matki Bożej, co powstrzymało agresję jej ojczyma. Miała naprawdę trudne dzieciństwo. W wieku 18 lat zaczęła pracować jako pielęgniarka w szpitalu w Montichiari. Złożyła prywatny ślub czystości i odmówiła zamążpójścia. Zapragnęła wstąpienia  do zakonu, ale nie było to takie proste, ponieważ miała słabe zdrowie i nie miała posagu. Próbowała dwukrotnie, ale nie złożyła ślubów wieczystych. Życie w czystości, przepełnione modlitwą, kontynuowała w świecie. Głównym motywem duchowości Periny były praktyki pokutne. Ofiarowyała swoje cierpienia w intencji osób konsekrowanych, o ich uświęcenie – kapłanów oraz członków męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych. Całe życia była bardzo skromną osobą, która rzadko mówiła o nadzwyczajnych sprawach, jakie jej dotyczą. Zmarła w opinii świętości 12 stycznia 1991 roku nie doczekawszy zatwierdzenia swoich objawień przez biskupa, który uczynił to dopiero w 2000 roku. W Montichiari i Fontanelle nadal mają miejsce różne znaki nadzwyczajnych Bożych Łask.

Kontynuacja Fatimy
Wizje Maryi Róży Duchownej są jakby kontynuacją przesłania z Fatimy, ale ukierunkowane na osoby duchowne, a szczególnie na te osoby konsekrowane, które przeżywają kryzys, porzucają swój stan, a nawet będąc w kryzysie otwarcie zaczynają walczyć przeciw Kościołowi. Szczególnie „fatimskie” jest szóste objawienie, 7 grudnia 1947 r. Matka Boża Róża Duchowna miała na sobie biały płaszcz, który z prawej strony trzymał chłopiec, a z lewej dziewczynka, oboje ubrani na biało. Matka Boża powiedziała: „Jutro ukażę moje Niepokalane Serce, tak mało znane ludziom.” Potem mówiła dalej: „W Fatimie wyraziłam życzenie, aby upowszechniła się praktyka poświęcenia się mojemu Sercu (...)  Natomiast tu, w Montichiari, życzę sobie, aby to nabożeństwo do Róży Duchownej połączone z czcią mojego Niepokalanego Serca zostało pogłębione w instytutach religijnych i zgromadzeniach zakonnych po to, aby te dusze poświęcone Bogu otrzymały coraz większe łaski, płynące z mojego macierzyńskiego Serca.” Kiedy zapytano ją  „Kim są te dzieci u Twojego boku?”. Matka Boża odpowiedziała: „Hiacynta i Franciszek. One towarzyszą ci we wszystkich twoich smutkach. One także cierpiały, chociaż były mniejsze od ciebie. Oto czego życzę sobie od ciebie: prostoty i dobroci, jak u tych dzieci.” Matka Boża rozpościerając ramiona na znak opieki, spojrzała ku niebu i zawołała: „Niech będzie Pan uwielbiony!” i znikła.

Symbolika Trzech Mieczy

Na początku objawień Róży Duchownej w Montichiari, 8 grudnia w szpitalu Maryja ukazała się z trzema mieczami w piersiach.

1. Pierwszy miecz oznacza według słów Matki Bożej księży i osoby poświęcone Bogu, zdradzających swoje powołanie.

2. Drugi miecz oznaczał księży i osoby duchowne, żyjących w grzechach śmiertelnych. Jest to równoznaczne z niegodnym odprawianiem Mszy św. i niegodnym przyjmowaniem Komunii.

3. Trzeci miecz odnosi się do kapłanów i ludzi Bogu poświęconych, popełniających zdradę Judasza. Oznacza to, że nie tylko tracą powołanie i wiarę, ale stają się nawet wrogami Kościoła, który z tego powodu ponosi ciężkie szkody.
Motyw mieczy wyraźnie występuje w wizjach, natomiast nie ma go w wizerunkach.

Symbolika trzech róż

Madonna ukazywała się zwykle ubrana w  biały płaszcz, ozdobiony na sercu trzema różami – białą, czerwoną i złotą, które ułożone były w linii prostej. Tak przedstawiają ja figury dewocyjne. Niekiedy też motyw róż występował w inny sposób. Czasami róże widoczne były nad jej głową, lub u jej stóp. Najczęściej jednak były na jej piersiach.

1. Biała róża jest obrazem mądrości Bożej, światła, nieskazitelności, czystości, ładu, mocy stwórczej, harmonii. Maryja najpierw sama, jako wybrana Córka Ojca Niebieskiego, bierze w siebie strumień łask, doprowadza go do wspaniałego rozkwitu w postaci cudownej białej róży i przekazuje go dalej swoim dzieciom jako Immaculata, Niepokalane Serce.

2. Czerwona róża jest obrazem miłości Boga, sprawiedliwości, miłosierdzia, królewskiej władzy sędziowskiej, mocy Bożej, tajemniczych przeciwieństw, miecza, krzyża, zbawienia, Krwi Chrystusa. Maryja doprowadza ten strumień łask w postaci pełnej, krwistoczerwonej róży do rozkwitu i skierowuje go w swojej macierzyńskiej miłości do swoich dzieci, jeśli tylko otworzą one swoje serca na ten strumień łask i jeśli Maryję głęboko kochają jako Świętą Bożą Rodzicielkę

3. Złota róża jest obrazem świętości Boga, Jego Majestatu, Wszechmocy i Królewskiej godności, jest obrazem Królowej Nieba i Ziemi, Oblubienicy Ducha Świętego i potężnych Mocy Bożych.

Symbolika różańca z medalem

W wizjach na prawym ramieniu Maryja miała zawsze duży różaniec, który nie był zakończony  krzyżem, lecz medalem. Kiedy Matka Boża rozpościerała ramiona ukazywała na dłoniach okrągły, złoty medal.  „Życzę sobie, aby według tego wzoru, jaki tu pokazuję, wybito medalion z napisem na jednej stronie Rosa Mystica, a na odwrotnej »Maryja Matka Kościoła.«” Następnie dodaje: „Pan przysłał mnie do obranego przez siebie Montichiari, abym przyniosła dar Jego miłości, dar źródła łask i dar medalionu mojej macierzyńskiej miłości. Spójrz, pośredniczyłam, aby rozpowszechnić ten medalion: podarunek powszechnej miłości. Moje dzieci będą mnie nosiły na swych sercach. Wszędzie mnie zaniosą. Wszystkim obiecuję moją macierzyńską ochronę pełną łask. Obecnie chce się zniszczyć cześć i miłość ludzi względem mnie. Ale medalion mojej macierzyńskiej miłości jest znakiem, że moje dzieci mają mnie zawsze przy sobie, Matkę Pana! Matkę ludzkości. Oto jest to zwycięstwo powszechnej miłości! Błogosławieństwo Pana i moja miłość są zawsze z tymi dziećmi, które się do mnie uciekają!”.

Autorzy figury dewocyjnej

Autorami figury Maryi Róży Duchownej jest rodzina rzeźbiarzy o nazwisku Perathoner z miejscowości St. Ulrich, w dolinie Gardena koło Bolzano. Ojciec, Cajo Perathoner, który zmarł w roku 1965, wyrzeźbił pierwowzór już w 1950 r. na prośbę ówczesnego proboszcza z Montichiari. Ta figura od tego czasu stoi w pierwszym prawym ołtarzu bocznym katedry. Później syn Cajo Perathonera Ulryk wyrzeźbił następną prawie dwumetrową figurę Róży Mistycznej, która w roku 1966 została ustawiona w Fontanelle. W rodzinie tamtej było dwanaścioro dzieci, z których sześcioro zostało rzeźbiarzami.

Wygląd figury
Z czasem powstał pomysł aby uczynić figurę nazywaną Madonną Pielgrzymującą, która miała wędrować do klasztorów i rodzin. Wizjonerce zadano wówczas pytanie jak ma wyglądać owa Madonna Pielgrzymująca, na wzór tej w katedrze, czy też takiej, jak w Fontanelle? Były drobne różnice pomiędzy tymi figurami. Pierina odpowiedziała: „Taką jak statua w Fontanelle, ponieważ statua w katedrze z białą, czerwoną i złotą różą u stóp przedstawia Matkę Boża tak, jak objawiła się ona tylko jeden raz, 8 grudnia 1947 r., na schodach białych. Od tego czasu zjawiała się zawsze tak, jak w Fontanelle, a mianowicie z trzema różami przypiętymi do płaszcza na piersiach.”  Wówczas wizjonerka Pierina zwróciła uwagę na to, że róże powinny być ułożone w linii prostej, od strony prawej ku lewej, biała, czerwona i złota róża znajduje się więc dokładnie po stronie serca. Ta pierwsza figura Madonny Pielgrzymującej miała 1,26 m. Tak obecnie wyglądają popularne figury dotyczące tego kultu.

Modlitwa o powołania
Początki kultu Matki Bożej Róży Duchownej to na zachodzie Europy już czas kryzysu powołań.   Wraz z rozwojem kultu były już pewne znaki w tym zakresie. Pierwszym klasztorem, który figura  nawiedziła i gdzie z radością, choć tylko na jedną noc, była przyjęta, ale gdzie przez całą poprzednią noc się o to modlono, był klasztor w południowym Tyrolu. Od 6 lat nie zanotowano tam ani jednego powołania. Krótko po tych odwiedzinach Madonny Pielgrzymującej i odprawieniu nowenny do Róży Duchownej zgłosiły się nieoczekiwanie dwie kandydatki, które już 6 stycznia 1975 r. wstąpiły do tego klasztoru. W dniu Bożego Ciała przyszła jeszcze trzecia! Dla sióstr była to oczywista odpowiedź na ich modlitwy. Modlitwa o powołania jest szczególnym rysem tej duchowości.

Wizje piekła
W maju 1947 roku wizjonerkę zaczął atakować szatan w różnych postaciach. Ujrzała wtedy nieskończoną przestrzeń piekła. Opisała je jako miejsce otoczone płomieniami, wypełnione duszami potępionych. Gdy zaczęła wzywać na pomoc Chrystusa i Matkę Bożą, jakiś głos powiedział jej: „Patrz, to piekło. Pierwsza grupa potępionych to dusze konsekrowane, które zdradziły swą posługę, oto dlaczego są potępione. Druga grupa to osoby duchowne, które umarły w stanie grzechu śmiertelnego. Trzecia grupa to kapłani Judasza! Aby te biedne dusze nie szły do piekła trzeba wynagradzać, podejmować wiele aktów wiary i pokuty”. Wizja piekła jest również charakterystyczna dla Fatimy.

Wezwanie do pokuty

W Montichiari, tak jak w Fatimie, Maryja wzywa nas do pokuty, zapomnianej w naszych czasach konsumpcji. Tak jak w Fatimie, Matka Boża prosi o modlitwę różańcową.  „Dobrze odmawiany różaniec jest modlitwą wstawienniczą, jest medytacją tajemnic wiary, jest modlitwą jednoczącą dzieci w odmawianym Ojcze nasz… jest modlitwą Pana… jest modlitwą wielbiącą Trójcę

Przenajświętszą poprzez odmawianie Chwała Ojcu…” te słowa Maryi zachęcają nas do pokuty i modlitwy różańcowej.

Płacz Maryi

Maryja z Montichiari w wizjach często płackała. Płaczą także jej figury. W czasie procesji w Fontanelle w listopadzie 1985 r. z kilku małych figur Róży Duchownej płynęły obficie łzy, czego świadkami było wielu uczestników nabożeństwa, a 8 grudnia tegoż roku płakała także drewniana statua Róży Duchownej w katerze w Montichiari. Na przestrzeni kilkunastu lat figury płakały w niemal stu miejscach na świecie, nierzadko krwawymi łzami. Łzy pokazują się nie tylko na figurach Maryi jako Róży Mistycznej, ale trzeba przyznać że na tych figurach pojawiają się wyjątkowo często. Co o łzach Maryi mówi papież Jan Paweł II? – „Łzy Maryi pojawiają się także w jej objawieniach, którymi ona towarzyszyła w kolejnych epokach Kościołowi w jego wędrówce po drogach świata. Te łzy Maryi należą do porządku znaków. Świadczą one o obecności Matki w Kościele i świecie. Matka płacze wówczas, kiedy dzieciom zagraża jakiekolwiek zło, duchowe czy też fizyczne. Łzy Maryi są zawsze uczestnictwem w płaczu Chrystusa nad Jerozolimą, czy też na drodze krzyżowej, czy wreszcie przy grobie Łazarza…” (Syrakuzy, 6 listopada 1994 r.).

Godzina Łaski

Pewnego dnia Madonna ukazała się Pierinie na wielkich białych schodach, ozdobionych po obu stronach białymi, czerwonymi i żółtymi różami. Matka Boża uśmiechając się powiedziała: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie.” A majestatycznie zstępując w dół dodała: „Jestem Maryja Łaski, to znaczy pełna łaski Matka mojego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa.” Schodząc nadal po schodach mówiła dalej: „Przez to moje przybycie tu, do Montichiari, życzę sobie, abym była wzywana i czczona jako Róża Duchowna. Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe, obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Poprzez to nabożeństwo ześlę niezliczone łaski dla ciała i duszy.” Z tej wizji bierze się coraz popularniejszy zwyczaj modlitwy w południe 8 grudnia. W wielu miejscach ta modlitwa jest praktykowana, ale nie wszędzie rozumiane są źródła tej praktyki, niekiedy modlący się ludzie nie są świadomi, że wezwanie do modlitwy ma swoje źródło w objawieniach.

Książka
Niemiecki pierwowzór książki, na której opieram swój artykuł pt. „Maria Rosa Mystica” ukazał się za zezwoleniem Władzy Kościelnej (12 lutego 1974 r. i 9 września 1975 r.).Wydawnictwo St. Grigian, Altötting. W Polsce jej tłumaczenie jest jak dotąd jedynym wydawnictwem na ten temat. Jej pierwsze wydanie języku polskim miało miejsce w latach 1970 w Bawarii, w małym katolickim wydawnictwie. Stamtąd książeczka dostawała się do Polski przywożona przez polskich emigrantów i osoby duchowne. Egzemplarze tych wydań są już trudno dostępne. Książka warta była wznowienia, ponieważ jest to bardzo uporządkowane i pełne opracowanie, zawiera dokładny opis objawień, jak i ich teologiczną interpretację. Znaczącą część tekstu stanowią opisy początków kultu, jak i cudów dokonanych w sanktuarium w miejscu widzeń, jak i za pośrednictwem figury. Na końcu książki umieszczone są związane z tym kultem modlitwy.

Wykorzystano fragmenty książki: Maryja Róża Duchowna, historia objawień w Montichiari–Fontanelle. ks. Alfons Maria Weigl, o. Taddäus Laux, Wydanie trzecie, Wydawnictwo Rosemaria, www.rosemaria.pl

oprac. Maria Patynowska

Komentarze (41):

Katolik2019.12.9 12:28
Wielce zarozumiały, Szanowny Pan prof. (ksiądz czy jeszcze katolicki?) Kobyliński jest stronniczy i niezbyt szczery, bliżej mu do Lutra niż do apostoła Piotra. Przecząc objawieniom nie wspomniał o Te objawienia "zatwierdzono przez Kościół, 15 sierpnia 2000 roku biskup Bresci, ks. Giulio Sanguinetti, uznał kult Matki Bożej Róży Duchownej w Montichiari". Negując objawienia umyślnie nie wspomniał o książce "Maryja Róża Duchowna, historia objawień w Montichiari–Fontanelle. ks. Alfons Maria Weigl, o. Taddäus Laux, Wydanie trzecie, Wydawnictwo Rosemaria, www.rosemaria.pl" która ukazała się " za zezwoleniem Władzy Kościelnej (12 lutego 1974 r. i 9 września 1975 r.)" Czy Profesor o tym nie wiedział, czy bliżej mu do protestantów którzy wcale nie uznają Matki Bożej? A co Pan Profesor powie o niektórych katolickich czcicielach Pachamamy- to nowoobjawienie, czy Bałwochwalstwo?
ZZZZZZ2019.12.8 13:07
Widzę że Fronda lubi jak obraża się Maryję i nic z tym nie robi. Dlatego ostatni raz jestem na tym masońskim portaliku. Życzę wam aby zajęli się wami ci którym tak ochoczo przyzwalacie na bluźnierstwa w komentarzach. Wasz portal wasza odpowiedzialność i wasz grzech. Jesteście zwykłymi obłudnikami i oszustami.
Stanislaw2019.12.8 7:36
Blużnierstwami są tu wypowiedzi forowiczów ale i sam artykuł i wymyślanie objawionek. Czytajcie czlowieka obeznanego z tematem: https://www.fronda.pl/a/ks-prof-andrzej-kobylinski-godzina-laski-prawda-czy-falsz-3,137268.html
Katecheta2019.12.9 11:54
Kobyłka to najlepiej obeznany jest z kultem pahamamy, nie czytaj tego ulubieńca protestantyzmu
Jan Radziszewski2019.12.7 21:28
Jezus powiedział mi również, że w piekle jest miejsce zwane „centrum rozrywki". Dusze uwięzione w dołach nie mogą dostać się tam. Choć różne dusze są dręczone na odmienne sposoby, wszystkie jednak palone są ogniem. „Centrum rozrywki" ma kształt areny cyrkowej. Ci, którzy mają zabawiać diabła, stawiani są na środku areny. Są to ludzie, którzy na ziemi świadomie służyli szatanowi, zamiast Bogu. Wokół areny zebrane są inne dusze, z wyjątkiem tych z dołów. Na scenie znajdują się ci wszyscy, którzy za życia byli przywódcami okultyzmu na świecie: wróżbiarze, czarodzieje, telepaci, czarownice i czarnoksiężnicy - wszyscy, którzy świadomie dokonali wyboru, aby służyć szatanowi. Pracując dla złego zwiedli wielu ludzi i spowodowali, że podążyli oni za szatanem, żyjąc i umierając w grzechu. Ci, którzy zostali zwiedzeni i upadli w grzech przyszli teraz, aby torturować swych zwodzicieli. Jeden po drugim podchodzili i dręczyli ich. W trakcie takich tortur duchowe kości były zabierane i palone w różnych częściach piekła. Dusza była rozdzierana na kawałki, które rozrzucano po całym piekle. Okaleczone dusze odczuwały niewyobrażalny wprost ból. Ci, którzy znajdowali się wokół areny, ciskali w nie kamieniami. Każda tortura była dozwolona. Dręczone dusze błagały o śmierć, lecz to właśnie była wieczna śmierć. Rozkazy wydawał tu szatan. To jest jego centrum rozrywki.
Jan Radziszewski2019.12.7 21:18
Andrzejku H i podobni mądrale - macie gówna słomę siano w głowie jak twierdzi nie byle kto ale drugi w Piekle Belzebub Bestia z morza /Ap 13,1 nn) mówiąc o przewrotnych naukowcach i Ateistach i nie za niedługo bo za mniej niż 8 lat a spotkacie się z własnym cezarem /J 19,15) tzn starym dla towarzyszy Lucyfera /Iz 14.12-15 Sura 113,1 tj. czerwonym Smokiem z Apokalipsy Ap 12,3 nn)
Alessa2019.12.7 20:56
Dlaczego moderator na tym forum nie reaguje na bluźniercze, niecenzuralne wpisy obrażające wiernych? Proszę się zająć tym, tego się nie da czytać.Jezeli ktoś nie umie się zachować i ubliża , bądź zachowuje się w sposób ordynarny to musibdie liczyć z konsekwencjami swojego zachowania.Prosze o dopuszczanie do publikacji komentarzy kulturalnych.
Jan Radziszewski2019.12.7 20:47
żydzi nawracajcie się do Pana Jezusa bo czas ostateczny krótki popatrzcie się wasi bracia i siostry w czasie wojny z Niemcami i piersiach Krzyże św. wieszałi aby do obozów śmierci nie dostali To Pan z Nazaretu Krzyżem św - aby żaden żyd od Niego nie stronił !!!
Kazimierz2019.12.7 19:47
Bluźnierstwa zamieszczone powyżej niezbicie dowodzą, że są wśród nas osoby całkowicie zdemoralizowane, pozbawione jakichkolwiek oporów etyczno-moralnych. Nie ma sensu poddawać ich ocenie, ani stosować wobec nich jakichkolwiek aktów dezaprobaty. Jakikolwiek epitet nie odda ohydy komentarzy przez nich zamieszczonych. Pojawia się jednak pytanie, czemu ma służyć pobłażliwość moderatorów portalu "fronda.pl"? Wywołaniu złych emocji, a w konsekwencji agresywnych postaw? Pokazaniu, jak podły potrafi być człowiek? Wprowadzeniu duchowego zamętu u osób kształtujących swój światopogląd? Poprawieniu komercji? A może zniechęceniu do czytania, w większości, dobrych materiałów zamieszczanych na tym portalu? Ja osobiście rezygnuję z komentowania, a o ile sytuacja się nie poprawi, z całkowitego odwiedzania portalu "fronda.pl" Frondo, tolerując w dalszym ciągu bluźnierstwa nie jesteście w niczym lepsi od Urbana.
anonim2019.12.7 19:18
Frondo, dlaczego wpuszczacie, bluzgi, bluźnierstwa, świętokradcze wpisy?
andrzejhahn32019.12.7 19:28
bo inaczej nie mieliby czytelnosci
celnik2019.12.7 19:15
Od czego jest "gospodarz" tego forum. Nie pozwoli napisać słowa prawdy o nadzwyczajnej kaście, ale jakiemuś "tytanowi intelektu" pozwala non stop wulgarnie kpić i szydzic z Matki Bozej i katolików!!!!! Nie pozwalam !!!!!! Dosyć szopki gospodarzu !!!!!
Paweł2019.12.7 16:07
Życie kiedyś się skończy, a Pan Bóg dla kpiarzy ze Świętości nie będzie miał litości. Jesteście bardzo biedni.
mendy mendy2019.12.7 15:21
"Sutener" obrazowo i dokładnie nie tylko siebie samego opisał ale także jego "czynności" manualno-seksualne. Bo jaka baba by poszła z takim do "łóżka". Nawet Joaśka Senyszyn dostałaby torsji. Albo te dwa niedopałki; mały pękaty żydek "Karlson" i jonasik aaa. Nie wiem czy to jest keller-hahn, czy to jest ofiara "Operacji Wisła" albert extra Vergin, może to być nowaczek-robaczek urodzony na staten ajlend w czworakach pod Nowa Hutą albo stachu artysta od pieluch, to nie ma znaczenia - faktem jest, że są to mendy które dostają wzwodu jak coś dowalą katolom, moherom, prawakom. To jest ich "viagra". I jak "sutener" ale nie na tapczan ale w gacie.
Zenek2019.12.7 15:19
Moze Fronda zaczelaby moderowac troche komentarze i bluzgow nie wypuszczac
KleruchTrzymałWSzachuWiochęTerazJestWyrzutkiem2019.12.7 14:25
W 1911 roku kształceni w dewocyjnym oszustwie kleruchacze potrafili wmówić kato-ciemnocie dosłownie wszystko. Dzisiaj muszą nosić broń po opuszczeniu strzeżonej plebanii, żeby nie dostać po mordzie za pasożytnictwo i pedofilskie napady na dzieci.
Jan Radziszewski2019.12.7 21:20
Kleruch , Andrzejku H i podobni mądrale - macie gówna słomę siano w głowie jak twierdzi nie byle kto ale drugi w Piekle Belzebub Bestia z morza /Ap 13,1 nn) mówiąc o przewrotnych naukowcach i Ateistach za niedługo bo za mniej niż 8 lat a spotkacie się z własnym cezarem /J 19,15) tzn starym dla towarzyszy Lucyfera /Iz 14.12-15 Sura 113,1 Ap 12,3 nn)
Jan I2019.12.7 23:03
Ze świata tego każdy ma tyle, ile sobie weźmie.
Pilne! Mamy to!2019.12.7 14:17
"Pewnego dnia Madonna ukazała się Pierinie na wielkich białych schodach, ozdobionych po obu stronach białymi, czerwonymi i żółtymi różami. Matka Boża uśmiechając się powiedziała" Powiedziała po japońsku, że od tej pory wszyscy mają ją tytułować Królową Polski?
Jan I2019.12.7 23:06
aha!
PRAWICA2019.12.7 13:58
Dlaczego odkąd prawie każdy ma przy sobie telefon z dość dobrą kamerą, to ilość objawień, cudów, zjawisk nadprzyrodzonych spadła do zera?
ToJa2019.12.7 17:26
Nic podobnego: kto szuka ten znajdzie. www.mimj.pl
Jan I2019.12.7 23:04
Mądrość polega na tym, żeby uśpić zmysły, a obudzić rozum.
Katolik2019.12.9 12:04
Z ilością i to udokumentowanych objawień i cudów jest wręcz odwrotnie niż piszesz, bo jest ich teraz wielokrotnie więcej. To tak jak z tym że ty niby jesteś prawy ale stoisz po lewej stronie. To też tak samo jak szatan twierdzi że Boga nie ma ale wciąż z nim walczy, tylko głupiec może w to uwierzyć, ale cóż jak ktoś lubi być głupcem jego to rzecz.
andrzejhahn32019.12.7 13:24
to maryjka daje na godziny...................
Jan I2019.12.7 21:11
"Pisanie tak bardzo przeszkadza w myśleniu."
andrzejhahn32019.12.7 13:05
dajka to zawsze dajka
Jan I2019.12.7 21:09
To smutne, że głupcy są tacy pewni siebie!
andrzejhahn32019.12.7 13:04
objawienia maryjki nie zawsze dziewicy to ogromny wibrator i setki penisow......oto jej marzenia
Jan I2019.12.7 21:03
aha ! a świstak siedzi i zawija w sreberka!
Leo2019.12.7 22:05
Kochani wierzący ! wiem jak boli was gdy tacy straceńcy wypisują bluźnierstwa ,zamiast odpisywać ,-ignorujcie i odmówcie za nich Zdrowaś Mario .
Katolicka Kretynizacja Polski2019.12.7 12:56
Strasznie zadufana egoistka z tej Maryi! życzy sobie, aby była wzywana i czczona i to w konkretnym dniu bo inaczej nie spełni obietnic!
Jan I2019.12.7 23:11
Twoją głupotę należałoby sytuować między biegunami idiotyzmu i kretynizmu.
andrzejhahn32019.12.7 12:49
maryjka nie zawsze dziewica to ta co byla bardzo goscinna w kroczuu i z jednym to dla niej malutko..............z trzema na raz to tak jak najbardziej.....................
Zenek2019.12.7 15:16
Pod kazdym artykulem o Maryji bedziesz wypisywal te swoje marne bluzgajace wypociny? Wez sie za jakas porzadna robote, poczytaj cos wartosciowego, naucz sie czegos nowego. Co ty tu wogole robisz? Po co tu zagladasz skoro nie wierzysz? Macic i bluznic? Zalosne cele zyciowe...
marek2019.12.7 15:49
Bo to coś wiedzie swoją marną egzystencję do czasu. To że wypisuje głupoty świadczy o miałkości i głupocie tego czegoś co z człowieka ma tylko wygląd. To degenerat moralny i nie warto zwracać uwagi na jego rzygi. Siedzi w szambie to i szambem żyje. Normalne u takiego degenerata. Niech sobie jeszcze popisze i dołoży "do pieca". Wszystko ma swój koniec a na niego może przyjść w każdej chwili. Możesz się za niego pomodlić ale wchodzić w dyskusję nie warto bo rzygnie łajnem w którym wegetuje.
Jan Radziszewski2019.12.7 21:02
biedny człowieczek nie wie co go nie dalej jak za 8 lat czeka - ujawnia że ma gówna w głowie jak wypowiadał się o przemądrzałych naukowcach i Ateistach Belzebub drugi w piekle Bestia z morza /Ap 13,1 nn)
anonim2019.12.7 19:14
głupota twoja wylała się obfitym strumieniem, z kim ty się na głowy zamieniłeś? nie bluźnij!!!
Jan Radziszewski2019.12.7 20:56
żydzi nawracajcie się do Pana Jezusa bo czas ostateczny krótki popatrzcie się wasi bracia i siostry w czasie wojny z Niemcami i piersiach Krzyże św. wieszałi aby do obozów śmierci nie dostali To Pan z Nazaretu Krzyżem św - aby żaden żyd od Niego nie stronił !!!
Jan I2019.12.7 21:00
A świstak siedzi i zawija je w te sreberka! hm
Jan Radziszewski2019.12.7 21:22
Andrzejku H i podobni mądrale - macie gówna słomę siano w głowie jak twierdzi nie byle kto ale drugi w Piekle Belzebub Bestia z morza /Ap 13,1 nn) mówiąc o przewrotnych naukowcach i Ateistach za niedługo bo za mniej niż 8 lat a spotkacie się z własnym cezarem /J 19,15) tzn starym dla towarzyszy Lucyfera /Iz 14.12-15 Sura 113,1 Ap 12,3 nn)