Mocny list abp. Gądeckiego do Prezydenta Komorowskiego. PRZECZYTAJ! - zdjęcie
17.07.15, 10:29

Mocny list abp. Gądeckiego do Prezydenta Komorowskiego. PRZECZYTAJ!

12

Szanowny Panie Prezydencie,

jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski jak najserdeczniej proszę Pana Prezydenta o przekazanie Sejmowi do ponownego rozpoznania ustawy o tzw. „leczeniu niepłodności” lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. W obu przypadkach jest to podyktowane powodami merytorycznymi, wynikającymi z niezgodności wspomnianej ustawy z Konstytucją RP, w tym z fundamentalnym prawem nakazującym bezwarunkową ochronę życia ludzkiego oraz poszanowanie przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka. Ten apel jest nie tylko moim prawem, ale i obowiązkiem.

Chciałbym podkreślić, że w kwestii procedury „in vitro” występują nie tylko dwie główne strony polemiki, tzn. jej przeciwnicy i zwolennicy. Jest jeszcze trzecia strona, którą próbuje się całkowicie pominąć i uprzedmiotowić. Tą trzecią stroną są dzieci nienarodzone. Im właśnie, tuż po poczęciu, odbiera się prawo do rozwoju, narodzin i godnego życia. W ten sposób traktuje się je nie jako osoby ludzkie, ale jako przedmioty, którymi można dowolnie dysponować.

Kościół katolicki broni prawa do życia także tej trzeciej strony, którą próbuje się społecznie wykluczyć i zmarginalizować.

Uczniowie Chrystusa winni być zawsze głosem tych, którym odmawiano praw i których godność deptano. Dlatego również w kwestii tak ważnej ustawy jesteśmy za globalizacją solidarności, a przeciw globalizacji wykluczania bezbronnych i słabych istot ludzkich jeszcze przed  ich narodzeniem.

 

Z wyrazami szacunku,
/-/ + Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski

 

MT/episkopat.pl

Komentarze (12):

anonim2015.07.17 10:47
Prezydent Komorowski bardziej słucha świata i wspiera kulturę śmierci, aniżeli głosu Kościoła Katolickiego opartego o Ewangelię.
anonim2015.07.17 11:53
Bardzo dobre posunięcie ze strony Episkopatu Polski. Kościół nie może milczeć w tak ważnych sprawach. Powinien jasno deklarować swoje stanowisko. Jeszcze raz BRAWO, BRAWO, BRAWO, za ten list przeciwko tej ustawie in vitro. P.S. Kiedyś papież Jan Paweł II mówił z ubolewaniem, że Kościół Niemiecki mało zdecydowanie przeciwstawiał się ideologii narodowego socjalizmu (zwanej nazistowskiej). Dziś Kościół odrabia lekcję i jednoznacznie wypowiada się przeciwko ideologi śmierci - aborcji, eutanazji, zabijania (mrożenia) zarodków przy in vitro. Kościół wyrażnie wskazuje na współczesną segregację ludzi, gdzie zabija się upośledzonych (aborcja gdy dziecko ma wady genetyczne), chorych (eutanazja), nieprzydatnych (aborcja z przyczyn społecznych i in vitro (mrożenie niepotrzebnych zarodków)).
anonim2015.07.17 12:35
@monkman "Od kiedy pamiętam, Rzeczpospolita Polska NIE JEST wyznaniowym państwem, więc, Gądecki może sobie pisać co tylko chce." Jeśli więc może "sobie pisać co tylko chce", to w czym dostrzegasz problem i w imię czego formułujesz wpisy pod tym tekstem?? Wolny kraj... :)
anonim2015.07.17 13:40
Bardzo dobry głos. Poparcie dla abp Gądeckiego
anonim2015.07.17 13:57
@Krzychu - zacznę od końca? :) piszesz: "Może by tak katolikom tłumaczył co można, a czego nie można robić KATOLIKOM. Inni nie muszą podzielać jego wyznania czy światopoglądu, więc działania innych niech pozostawi ich sumieniu!" Udajesz, ze nie wiesz o co chodzi, czy nie łapiesz tego co jest głównym problemem dla Kościoła w in vitro? To pomogę Ci zrozumieć w czym jest problem i dlaczego Kościół wyraża swój sprzeciw. Zadam Ci pytanie. Wyobraź sobie, że powstaje ustawa, która dopuszcza zabijanie (mrożenie) dzieci, chorych, upośledzonych. Czy Kościół ma prawo sprzeciwiać się takiej ustawie, mimo, że zabijający i zabijani nie są KATOLIKAMI? A co do komunii i ekskomuniki, to są właśnie wewnętrzne sprawy Kościoła, do których ateiści i innowiercy nie powinni się wtrącać. :) Pozdrawiam.
anonim2015.07.17 14:01
Zobaczymy co na to katolik Komorowski.
anonim2015.07.17 15:15
[Jeśli tak, to wyobraź sobie, że jest przepis prawa, według którego ci, którzy zabiją innowiercę od razu idą do nieba. Czy Kościół nie powinien się temu przeciwstawiać z całą mocą? Dodam, że o ile zabijający katolikami nie są, o tyle zabijani już tak.] @Krzychu. Kościół z papieżem Franciszkiem na czele stanowczo sprzeciwia się prześladowaniom i zabijaniom chrześcijan. Jest bardzo wiele wypowiedzi papieża i hierarchów Kościoła na ten temat. Głowa Kościoła katolickiego, papież Franciszek napisał list do ONZ, aby zbrojnie zadziałać przeciwko "państwu islamskiemu" cytuję za https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2014/Przewodnik-Katolicki-35-2014/Wiara-i-Kosciol/Konieczna-obrona-Watykan-wobec-kalifatu "Dwa tygodnie później Franciszek poprosił wspólnotę międzynarodową o interwencję militarną w Iraku. Konkretnie 13 sierpnia napisał list do sekretarza generalnego ONZ, w którym, powołując się na Kartę Narodów Zjednoczonych, wnioskuje o „podjęcie działań, które położą kres tragedii humanitarnej”. Co ważne, dodaje, wygnanej ludności trzeba zapewnić pomoc i bezpieczny powrót do ich miast i domów (a zatem trzeba wyprzeć stamtąd islamistów). W końcu stwierdza, że „tragiczne doświadczenia XX w. i najbardziej elementarne rozumienie ludzkiej godności zmuszają wspólnotę międzynarodową, zwłaszcza poprzez normy i mechanizmy prawa międzynarodowego, by zrobiła wszystko celem powstrzymania i zapobieżenia dalszej systematycznej przemocy przeciwko mniejszościom etnicznym i religijnym”. Aby uniknąć niedomówień, tego samego dnia papieski dyplomata przy genewskich agendach ONZ" A co do Komunii i ekskomuniki, to Kościół chyba nie jest po to, żeby wywieszać listy: "tych klientów nie obsługujemy". :) Kościół zakłada, że ludzie są MYŁĄCY i nie będą przyjmować Komunii jeśli na nią nie zasługują. Pozdrawiam.
anonim2015.07.17 15:16
errata miało być: MYŚLĄCY. :)
anonim2015.07.17 18:28
ks arcybiskup popelnia błąd utożsamiając zarodek z osobą ludzką. Pojedyncza zapłodniona komórka jajowa może dać początek wielu płodom. W przypadku człowieka taki podział jest niemożliwy. Człowiek i zapłodniona komórka jajowa to jakościowo i istotowo różne rzeczy. To, że maja kompletną informację genetyczną to nie argument by oba twory utożsamić w sensie osobowym i nadawać im tę samą godność. Osoba ludzka musi posiadać funkcjonalny i dość złożony system nerwowy, którego u zapłodnionej komórki jajowej nie ma.
anonim2015.07.17 18:41
@nullbivector Wedle tego ujęcia problemu - nie on jedyny... Radzę zatem przekazać te cenne informacje polskiemu ustawodawcy. :))
anonim2015.07.17 21:25
Bliższa memu rozumowi jest opinia luterańskiego bpa Hinza na temat in vitro. http://wyborcza.pl/1,75478,18347338,biskup-marcin-hintz-in-vitro-jest-godziwe.html
anonim2015.07.18 8:17
BRAWO! Arcybiskup Poznański - człowiek z klasą - pełna kultura, ale i reakcja w odpowiednim czasie i dobitnie. Jestem dumny z mojego Metropolity!