Komisja Weryfikacyjna uchyliła kolejną decyzję - zdjęcie
01.10.18, 14:33zdj. screen TVP Info

Komisja Weryfikacyjna uchyliła kolejną decyzję

Komisja Weryfikacyjna uchyliła dziś kolejną decyzję reprywatyzacyjną. Tym razem chodzi o nieruchomość przy ul. Skorupki 6. Komisja nakazała ponowne rozpatrzenie sprawy przez miasto. Stwierdziła również nieważność decyzji Ratusza w sprawie nieruchomości przy Otwockiej 10. 

Budynki przy ul. Skorupki 6,8 i 10 zostały zniszczone podczas drugiej wojny światowej. Znajdujący się obecnie na gruncie budynek odbudowano w latach 60. XX wieku. Po wojnie właściciele nieruchomości złożyli wnioski dekretowe, jednak dawnym właścicielom odmówiono przyznania prawa własności czasowej. W kolejnych dziesięcioleciach orzeczenia w tej sprawie uznane zostały za nieważne. 

W grudniu 2011 r. roszczenia do kamienicy przy Skorupki 6 nabyła późniejsza beneficjentka decyzji zwrotowej. W przypadku jednej z transakcji była zarówno pełnomocnikiem sprzedających, jak i nabywcą roszczeń. 26 września 2014 r. prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego. W przypadku nieruchomości przy Otwockiej 10, jedna z współwłaścicielek terminowo złożyła wniosek o przyznanie własności czasowej. Było to w 1949 r. W 1968 Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy odmówiło ustanowienia prawa wieczystego użytkowania do gruntu, rozstrzygnięcie to zostało unieważnione przez SKO w 2001 r.

W grudniu 2005 r. prezydent Warszawy, po ponownym rozpoznaniu wniosku dekretowego, wydał decyzję reprywatyzacyjną. Jak podała Komisja, beneficjentka decyzji reprezentowana była przez kuratora w osobie Marka M.

Urodzona w 1900 r., zmarła w 1952 r. , w chwili wydania decyzji reprywatyzacyjnej przez Prezydenta m.st. Warszawy w 2005 r. miałby 105 lat.

yenn/PAP, Fronda.pl