Komisja przyjęła ustawę dyscyplinującą sędziów. Dziś drugie czytanie - zdjęcie
20.12.19, 07:50Fot. via Wikipedia, CC 0

Komisja przyjęła ustawę dyscyplinującą sędziów. Dziś drugie czytanie

21

Po całonocnych obradach, po godzinie 5:00 sejmowa komisja sprawiedliwości przyjęła 22 poprawki Prawa i Sprawiedliwości do projektu nowelizacji ustaw o sądach. Odrzucono z kolei ponad 80 poprawek opozycji, te mają zostać jednak przedstawione w drugim czytaniu w Sejmie jako wnioski mniejszości.

14 posłów komisji zagłosowało za pozytywnym zaopiniowaniem projektu razem z poprawkami. Przeciwnych było dziesięciu i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Obrady trwały około 10 godzin. Posiedzenie zakończyło się około godziny 5:30. Dziś w Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu, o godzinie 9:00.

Zgodnie z przyjętymi zmianami, zniesiony został wymóg składania przez sędziów oświadczeń o prowadzeniu portalu czy aktywności na portalach internetowych, jeśli te dotyczą spraw publicznych.

Przyjęte poprawki zwiększają kompetencje dwóch nowych izb Sądu Najwyższego. Przewidziano, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN otrzyma kompetencje do „rozpatrywania skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Sądu Najwyższego” a także innych sądów , jeśli „niezgodność z prawem polega na podważeniu statusu osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, która wydała orzeczenie w sprawie”.

Skarga tego typu mogłaby zostać wniesiona do Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN z pominięciem sądu wydającego zaskarżone orzeczenie.

Wykreślono także między innymi przepis, który mówi, że sędzia odpowiada dyscyplinarnie „odmowę stosowania przepisu ustawy, jeżeli jego niezgodności z Konstytucją lub umową międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie nie stwierdził TK”. Pozostanie natomiast odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów za „działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości”, a także „działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego lub skuteczność jego powołania” oraz „działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.

Obrady komisji były bardzo burzliwe. Opozycja wnioskowała między innymi o przerwanie ich i wznowienie rano. Szef komisji Marek Ast zarzucał jej robienie „medialnej ustawki” mówiąc, że ci chcą zerwać obrady.

dam/PAP,Fronda.pl

Komentarze (21):

Otto2019.12.20 12:19
Zrozumcie wreszcie wy PO-je-by lewackie, że reforma sądownictwa nie jest robiona dla was !! Ona jest robiona NA WAS !!! Będziemy was gonić, ścigać, sądzić i zamykać za wszystkie czasy od 1945 do chwili obecnej. Będziemy was kastrować chemicznie lub chirurgicznie i wysiedlać na wschód !!! Będzie wesoło - oj będzie !
Marcin. 2019.12.20 15:08
Jak skończyłeś to szybko spermę jeżykiem usuń z ręki bo klawiaturę uświnisz debilu !!!!!!!
Piotr Nowak2019.12.20 12:17
Plan jest stosunkowo prosty ! najpierw reforma sądownictwa i WON ci wszyscy juszczyszyny, kubczaki, łączewscy, tuleje, chodkowscy, skwary, pirogowicze, gensdorfy, żurki , iwulscy itd. – po prostu WON ! Następnie wymiana prezesa SN, dalej, zostanie powołana izba szybkiej reakcji. Tam każdy zgłoszony przypadek trolowania, obrażania, newsa, czy kłamstwa będzie natychmiast rozpatrywany o orzekany. Długość postępowania maksimum 3 dni ! Dalej rewizje decyzji SN o niewinności sędziów złodziei i przestępców i innych gagatków typu Durczok, i na koniec powołania ławników, sędziów pokoju i proces skrócenia przewodów sądowych. Jedną z pierwszych decyzji reformy będzie odebranie spraw Gawłowskiego, Kwiatkowskiego i Neumana i przyznanie ich nowym sędziom do szybkiego rozpoznania i orzeczenia winy ! Będzie się działo !
Marcin. 2019.12.20 15:05
To ty znowu ze Szpitala w Tworkach uciekłeś Nowak/!!!
Foster2019.12.20 12:16
Natychmiast po wprowadzeniu nowych ustaw w ramach reformy sądownictwa, należy sprawy Gawłowskiego, Kwiatkowskiego i Neumana przydzielić innym sędziom, którzy w krótkim czasie rozpoznają i ruszą z procesami. W ten sposób na jednym ogniu upieczemy dwie pieczenie tzn. wsadzimy przestępców tam gdzie ich miejsce i przejmiemy większość w senacie !!!
Marek212019.12.20 12:09
Dziękujemy wam sędziowie rodem z PRL-u, sędziowie „nadzwaczajnej kasty” i zaufani sędzieowie PO-je-bów, że daliście nam PIS-owcom paliwo, możliwość i pewność do przeprowadzenia i zakończenia gruntownej reformy sądownictwa. Dlaczego wam dziękujemy ? Bo zdemaskowaliście sami siebie ! Bo swoimi czynami pokazaliście Polakom, że wy nie jesteście reformowalni, że wy nie chcecie służyć narodowi lecz być ponad narodem, że kwestionujecie prawo polskie i unijne interpretując go na swoją modłę, bo wy sędziowie namawiacie do łamania prawa – o zgrozo, bo sprzeciwiacie się prerogatywom Prezydenta, bo nie zgadzacie się na legalnie wybraną KRS, TK, a także Izbę Dyscyplinarną przy SN. Miarka się przebrała po tym jak trzech fioletowych ludzików z NSP oznajmiło wszem, że KRS to żaden KRS lecz NEO-KRS w mundurach PIS, a Izba Dyscyplinarna w SN – to żaden sąd ! Natomiast prezes SN oświadczyła, że sędziowie tych sądów powinni wstrzymać się od orzekania, i że jedni sędziowie mogą oceniać innych sędziów ! Innymi słowy, rozpoczęliście destabilizację państwa, anarchię i ogłosiliście ROKOSZ , na który Polska pozwolić nie może !!! Dlatego poniesiecie daleko idące konsekwencje ze zmianami ustaw o sądach, zmianami sądów powszechnych i SN, będziecie musieli składać oświadczenia o przynależności do stowarzyszeń i partii politycznych i pokazać wasze komentarze w internecie. Nie będziecie mieli prawa oceniać innych sędziów, oraz to co dla was najważniejsze, wprowadzimy wam kary pieniężne i procedurę złożenia sędziego z urzędu ! Gdybyście nie byli tacy durni i siedzieli cicho, gdybyście nie chwalili się nadzwyczajną kastą , gdybyście nie gardzili urzędem Prezydenta i jego prerogatywami, a także Sejmem, to przypuszczam, że jeszcze latami trwałoby to wasze bagno ! Jednakże, szczególnie w ostatnich tygodniach, sukcesywnie podcinaliście gałąź na której siedzieliście. Gałąź runęła w dół razem z wami i teraz będziecie rżeć jak końska du-pa do bata, bo wasz czas, sędziowie PRL-u już minął - WON !!!
Asmo2019.12.20 12:08
Tak ! Sędziowie z kasty zostali zidentyfikowani i muszą zostać zdyscyplinowani ! Dlatego postulujemy, aby oprócz złożenia sędziego z zawodu, dodać przeniesienie sędziego do pracy fizycznej ! Następnie należy przyjrzeć się nauczycielom akademickim na uczelniach prawniczych - i, w razie potrzeby też ich zdyscyplinować !
Franek2019.12.20 11:43
Nowa ustawa. Widzę, że PO-owcy strasznie tego nie przeżywają. Pewnie jest im to na rękę – po wygranych wyborach wymienią togi-ewców na swoich i znowu będzie balanga na kolejne lata.
Marek212019.12.20 12:15
No dobra, ale bez Schetyny nie wygrają wyborów, bo kto będzie wrzeszczał o strząsaniu szarańczy ze zdrowych dzrew ?! Apropo, właśnie teraz widzimy te zdrowe dzrzewa ?! A Mucha, czy Budka (Gomółka) toż to jełopy !
Krzysz2019.12.20 10:42
Brawo PiS! W skrócie chcą osiągnąć to, żeby legalnie wybrani sędzia nie mogli krytykować ich nielegalnie wybranych sędziów z nadania PiSowskiego. Dlaczego nielegalnie? Gdyż ze złamaniem Konstytucji i żadna ich ustawa, zaakceptowana przez PiSowski Trybunał Konstytucyjny tego nie zmieni. Dlaczego zamiast reformy sądownictwa robią polityczne przejęcie sądownictwa i wciskają ludziom kit, że to jest niby reforma? Przecież to co robią w żaden sposób nie przyśpieszy prowadzenia spraw, nie zwiększy efektywności sądów. Aż przypomina się tutaj słynne hasło PRL-u: "Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie (...)."
Marek212019.12.20 12:11
Opssss ! Uwaga debil na portalu. Prosimy nie komentować !
Waldek2019.12.20 12:40
ok
Dam2019.12.20 9:12
Jak zwykle tchórzliwie, po nocy, żeby suweren nie widział. Wszystkie 100 poprawek opozycji odrzucone. Cofam moje słowa z wczoraj, nawet jakby opozycja była w całości, to PIS albo by stwierdził, że "anulujemy", albo przeprowadził głosowanie po nocy, już jakby miał większość. Komuchy ustanowiły komusze prawo wzorem z 1956r.
Nina2019.12.20 10:55
Ty pajacu to POkomuchy bronili komunistycznych sędziów i ich czerwonych POlitycznych POtomków.
Dam2019.12.20 12:36
„Niezawisłość sędziów nie może być rozumiana w sensie niezależności od państwa socjalistycznego. Sąd jest organem państwa, a organ państwa nie może być niezależny od podmiotu, do którego należy” D.S. Kariew (dziekan wydziału prawa Uniw. Moskiewskiego Art.69. Prokurator Republiki ma prawo wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec wszystkich zatrudnionych w instytucjach sądowych RFSRR Art.74. Kary: a) upomnienie, b) nagana, c) przeniesienie na niższe stanowisko, d) usunięcie z czasowym zakazem pracy na stanowisku sędziego. . Art.73. Powodem postępowania dyscyplinarnego są: a) czyny sędziów, choć nie podlegające odpowiedzialności karnej, ale niezgodne z godnością stanowiska, b) uchylenie przez Sąd Najwyższy orzeczeń z powodu niezgodności z duchem ustawodawstwa RFSRR i interesem mas pracujących Art. 80. Dyscyplinarne kolegia nie są związane jakimikolwiek formalnościami, kolejność spraw zależy od uznania kolegium, z zastrzeżeniem że po wysłuchaniu podsumowania prokuratora przedstawiane jest słowo obwinionego. Art. 83. Od decyzji komisji dyscyplinarnej sądów gubernialnych można się odwołać w ciągu siedmiu dni od Sądu Najwyższego. Decyzje komisji dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie są przedmiotem jakiegokolwiek odwołania. Prawo komunistyczne z 1956 r. Podobne, co? To, że PIS krzyczy jaki to on jest antykomunistyczny nic nie znaczy, po czynach się poznaje. A chce czynić to samo, co komuchy - podporządkować sobie wszystko.
Waldek2019.12.20 12:38
bredzisz
Mirek2019.12.20 9:00
Należy jak najszybciej pourywać łby hydrze [nadzwyczajnej kaście] bo inaczej powstanie w kraju zamęt .
Dam2019.12.20 9:16
Naprawią sądownictwo tak, jak naprawili: - TK (działa 3 razy wolniej, a 'apolityczna' prezes, która została sędzią w PRL, ale na liście jej jakoś nie było, chodzi po wytyczne do Kaczyńskiego) - prokuraturę - pod władzą partii, przez rok nie potrafili rozpocząć śledztwa w sprawie zabójstwa na komisariacie, mimo że mieli nagranie, od 2 lat nie potrafią dojść do tego, jak przebiegał wypadek pani Szydło, ostatnio ktoś im popsuł dowody z tej sprawy - NIK - mafia VAT w ministerstwie, osoby które miały je wykrywać, a tego nie zrobiły dalej pracują w spółkach państwa - szpitale - "niech jadą"
JS2019.12.20 8:34
Tak bardzo chcą żeby w Polsce było jak w królestwie niemieckim i z nim nas połączyć, więc trzeba zrobić się z nimi porządek po niemiecku. Prawo i sprawiedliwość dla wszystkich ! RÓWNO ! Pozdrawiam i nikomu nie życzę takich sędziów w ich sprawie.
ian2019.12.20 8:19
po łbie ubeckie mendy zwane śedziami
.2019.12.20 9:10
Jesteś idealnym przykładem wyznawcy PIS. Nawet pisać po Polsku nie umiesz, ale prawo do głosowania masz.