23.05.17, 09:50Fot. David Dennis, lic. CC BY-SA 2.0 via Flickr

Kiedy przyszli uchodźcy...

Słynny tekst pastora Martina Niemöllera przerabiany był wielokrotnie na różne sposoby. Tu przedstawiamy parafrazę, znalezioną wśród komentarzy na WP.

Kiedy przyszli uchodźcy nie protestowałem – to przecież biedni uchodźcy.

Kiedy stawiali meczety nie protestowałem – mają prawo się modlić.

Kiedy wprowadzali żywność halal w szkołach nie protestowałem – mogą jeść tylko to, na co pozwala im Koran.

Kiedy robili zamachy nie protestowałem – to tylko nieliczna grupa, musimy zaakceptować ich kulturę, oni tylko tak wyrażają samego siebie.

Kiedy gwałcili kobiety nie protestowałem – taką mają kulturę, Europejki muszą się dostosować.

Kiedy zażądali eksterytorialnych stref z prawem szariatu nie protestowałem – muszą mieć własne terytorium, mieszkamy przecież w wolnym kraju.

Kiedy prowadzali swoich posłów do rządu nie protestowałem – są już prawie połową społeczeństwa, mają prawo do współrządzenia krajem.

Kiedy wprowadzili prawo szariatu nie mogłem już protestować.

daug/Euroislam.pl