Tomasz Wandas, Fronda.pl: Jaka jest natura islamu, czy między nim a politycznym islamem można postawić znak równości?

Adam Wojciechowski, Centrum Studiów nad Politycznym Islamem: By mówić o islamie, należy najpierw dobrze zdefiniować co to jest. Podstawą islamu są 3 książki (zbiory tekstów):

 

 

  • · Koran - czyli słowa Allaha, które objawienia Mahomenta;
  • · Hadisy - przypowieści Mahometa, czyli krótkie opowieści na temat tego co Mahomet zrobił lub powiedział. Najbardziej znane hadisy to tzw. Sahih, czyli "prawdziwe". My się odnosimy do hadisów Sahih Bukhari i Sahih Muslim, są to 2 najbardziej uznane zbiory hadisów. 
  • · Sira - historia życia Mahometa.

Te 3 teksty to fundament islamu - doktryna islamu. Objętościowo stanowią one następującą część całości: Koran - 14%, Sira - 26%, Hadisy - 60%. Widzimy zatem, że doktryna islamu to w 86% Mahomet, a w 14% słowa Allaha.

Gdy zaczniemy analizować tę doktrynę, zauważymy, że większość tekstu nie mówi o kwestiach związanych z wiarą - czyli, upraszczając, tym co należy zrobić, żeby iść do nieba, lub czego należy nie robić, żeby nie trafić do piekła (bez względu na to jak to niebo lub piekło są zdefiniowane). Analiza tych tekstów wskazuje, że ich większość - a dokładnie 51% - dotyczy nie wiary, ale traktowania niewiernych, niemuzułmanów. Niewiernych w j. arabskim określa się kafir - jest jest to jedna z największych obelg.

Teksty te w 51% mówią o tym jak niewiernych: upokarzać, gwałcić, rabować, mordować, okredać, opodatkowywać, jakie mają obowiązki w ramach szariatu względem muzułmanów, itd.

 

Te 51% doktryny islamu, która nie dotyczy wiary, ale dotyczy podejścia do niemuzułmanów, nazywamy polityczny islamem.

 Wielu twierdzi, że islam to nie religia, ale ideologia, która przynosi paskudne owoce w postaci mordów, strachu itp. Jakiś jest Pana zdanie na ten temat? 

Po części odpowiedziałem powyżej. Islam jest nie tylko religią - jest to w pełni sformalizowana kultura, doktryna społeczna, polityczna, prawna i wojenna. Szariat - esencja politycznego islamu - definiuje i reguluje każdy aspekt życia. Hadisy i Sira opisują w jaki sposób Mahomet pił wodę, w jaki sposób kładł się spać, w jaki sposób chodził - ale także w jaki sposób uprawiał seks z niewolnicami (jego ulubioną niewolnicą seksualną była biała chrześcijanka), w jaki sposób kazał ukamienować, w jaki sposób prowadził dżihad. Te elementy są częścią prawa szariatu - które, na przykład, sankcjonuje niewolnictwo.

Celem politycznej doktryny islamu jest dominacja nad wszystkimi ludźmi: 

Hadis Muslim 001.0031 - Mahomet: „Nakazano mi toczyć wojnę przeciwko ludzkości, aż zaakceptuje ona, że nie ma boga prócz Allaha, a ja jestem jego prorokiem, a także uzna wszystkie moje objawienia. Gdy tak się stanie, będę chronił ich życie i własności, póki szariat nie ustanowi inaczej, a w tym przypadku ich los leży w rękach Allaha”.

Prawo szariatu o9.8 - Kalif toczy wojnę przeciwko żydom i chrześcijanom. Najpierw zaprasza ich do przyjęcia islamu, następnie nakazuje płacić dżizję (podatek nakładany na kafirów). Jeśli odmówią przejścia na nową wiarę i zapłacenia dżizji, należy ich zaatakować.
 

Zatem islam jest w pełni sformalizowanym systemem społecznym, kulturą, doktryna, polityczną, prawną i wojenną, o podłożu religijnym. 

  Dlaczego Europa Zachodnia mimo iż widzi co się dzieje niestety reaguje?

Ponieważ większość ludzi w Europie Zachodniej nie rozumie czym jest islam, nie rozumie politycznej doktryny, ambicji i politycznych celów islamu.

Czy jest możliwe, aby czołowi europejscy politycy byli powiązani z lobby muzułmańskim? 

Nasza organizacja zajmuje się edukowaniem społeczeństwa, jak również polityków i mediów na temat politycznej doktryny islamu. Mówimy otwarcie i głośno o faktach. Większość polityków nie wie czym islam jest.

Politycy, jeśli chodzi o polityczny islam, dzielą się na 3 grupy 

  1. ci którzy nie wiedzą czym islam i jego polityczna doktryna jest
  2. ci, którzy opisują zagrożenie i publicznie mówią jakim zagrożeniem jest polityczny islam
  3. ci, którzy lub aktywnie ukrywają informacje na temat politycznych celów islamu

Największą jest grupa 1. 3 kategoria na pewno robi to co robi na pewno z jakiegoś powodu.

Jednak większość polityków nie wie czym islam jest - i wielu nie chce wiedzieć. Zakładają, że islam to religia jak każda inna (każda inna religia na ogół niesie jakieś pozytywne przesłanie oparte o tak zwaną złotą zasadę czyli "traktuj innych tak, jak Ty byś chciał być traktowany".) 

Czy jest możliwe, abyśmy w sposób pokojowy wygrali te bitwę, która się toczy?

Jest to możliwe, i należy w tym kierunku działać. W pierwszej kolejności społeczeństwo musi zrozumieć że islam nie jest religią jak każda inna, że celem islamu jest zdominowanie wszystkich i wprowadzenia prawa szariatu.

Dlatego musimy: 

a. egzekwować prawo obowiązujące w naszym kraju, w krajach europejskich

b. oczekiwać dostosowania się do naszej kultury

c. oczekiwać przyjęcia naszych wartości

d. odsyłać do kraju pochodzenia wszystkich, którzy nie respektują powyższych

e. odsyłać do kraju pochodzenia wszystkich nawołujących i propagujących polityczny islam

Należy pamiętać, że:
"Szariat w pełni opisuje proces i strategię imigracji do krajów kafirów, a także metody islamizacji społeczeństwa. Jeśli interesuje nas przyszłość islamu w Ameryce, warto przeczytać sirę (biografię Mahometa) sprzed 1400 lat.

Gdy muzułmanie przybywają w nowe miejsce, akceptują swój nowy dom. Na początku ogłaszają, że islam jest bratnią religią chrześcijaństwa i judaizmu. Na potrzeby mediów i społeczności niewiernych, prowadzą oni politykę dialogu i „budowania mostów”. Twierdzą również, że zachodnia cywilizacja rozwinęła się dzięki złotemu wiekowi islamu.

Gdy przekonania te zostają zaakceptowane, pojawia się żądanie zmian w kraju kafirów. Ci, którzy wyrażają opór przeciwko tym zmianom, nazywani są bigotami, islamofobami i rasistami, chociaż nikt nie tłumaczy, co zagadnienie rasy miałoby mieć wspólnego z opieraniem się politycznemu islamowi. [...]

MUZUŁMAŃSCY PRZYWÓDCY ŻĄDAJĄ: Abyśmy mogli praktykować naszą religię, musicie zapewnić nam czas na modlitwę w szkołach, czas na modlitwę w miejscach pracy, wydzielone miejsca do modlitwy w szkołach i miejscach pracy, a także specjalne jedzenie (halal), dni wolne w czasie muzułmańskich świąt, zezwolenie noszenia hidżabu w pracy i w szkole, oraz zezwolenie na używanie pełnych burek w trakcie zajęć sportowych. Kafirom nie wolno krytykować żadnego części islamu, w tym poligamii, dżihadu czy bicia żon. Kafirowie muszą zapewnić wsparcie socjalne naszym licznym żonom, a także zagwarantować specjalnego rodzaju opiekę muzułmańskim kobietom w szpitalach, z uszanowaniem szariatu.
[...]

Przywódcy kafirów nie wiedzą nic o islamie i prawie szariatu. Wszyscy spotykają miłych muzułmanów, więc uważają, że islam jest dobry, a tylko ekstremiści są źródłem problemów. Przywódcy kafirów nie mają pojęcia o dualistycznej etyce czy politycznym podporządkowaniu. Ich podstawową motywacją jest bycie miłym i odgrywanie roli tolerancyjnego gospodarza względem nowych gości. Ponadto starają się unikać słów i czynów, które mogłyby przysporzyć im opinii fanatyków. Plan działania przywódców kafirów opiera się na tym, że jeśli będziemy mili, muzułmanie dostrzegą naszą dobroć i zaczną reformować islam. Jednak jeśli celem jest wprowadzenie prawa szariatu, a proces ten funkcjonuje bez zarzutu od 1400 lat, to  dlaczego reformować coś, co spełnia swoje zadanie?

Szariatu nie można zreformować. To prawo Allaha, które jest doskonałe, uniwersalne i kompletne."
Szariat dla niemzułmanów, Bill Warner

pierwotna publikacja 7 VI 2017