Kraków - Szkoła duchowości franciszkańskiej

Szkoła duchowości franciszkańskiej to cykl wykładów, adresowanych do wszystkich, których pasjonuje postać św. Franciszka z Asyżu oraz duchowość franciszkańska. Roczny cykl spotkań obejmuje osiem bloków tematycznych: źródła, człowiek, wiara, Kościół, modlitwa, praca, pokuta, rozwój. Wykłady odbywają się w Sali św. Maksymiliana, ul. Franciszkańska 4 w Krakowie, raz w miesiącu, w soboty. Studia podyplomowe z franciszkanizmu są ofertą Ośrodka Studiów Franciszkańskich Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie i dają możliwość zapoznania się z duchowością franciszkańską wraz z jej szerszym kontekstem, jaki stanowią: duchowość biblijna, patrystyczna, średniowiecza. Program przewiduje studium źródłowej literatury franciszkańskiej, historii ruchu franciszkańskiego, prezentację wybitniejszych jego przedstawicieli.

Zakroczym – Centrum duchowości Honoratianum

Kapucyni w Zakroczymiu od wielu lat oddani są dziełu formacji duchowej osób konsekrowanych i świeckich, zwłaszcza żyjących duchowością św. Franciszka z Asyżu. Mocnym okresem takiej formacji był czas końca XIX wieku, gdy przez 28 lat mieszkał w Zakroczymiu bł. Honorat, mistrz rozeznawania powołań zakonnych. Centrum Duchowości, noszące symboliczną nazwę „Honoratianum”, pragnie odwoływać się do dawnej tradycji i dziedzictwa bł. Honorata. Powołane do istnienia w 1993 roku, od początku służy konsekrowanym, zwłaszcza zgromadzeniom honorackim, franciszkańskim i samym braciom kapucynom. Centrum pragnie być gościnnym domem także dla franciszkanów świeckich, dla kapłanów i osób zakonnych wszelkiej duchowości oraz dla wspólnot zaangażowanych w nową ewangelizację.

Niepokalanów - Instytut Maryjno-Kolbiański “Kolbianum” w Niepokalanowie; 

Jest to Centrum Studiów Mariologicznych UKSW, franciszkanizm jest jedynie w tle zagadnień dotyczących postaci św. Maksymiliana. Celem studiów mariologicznych na Wydziale Teologicznym UKSW jest: Przygotowanie kompetentnych wykładowców mariologii dla Seminariów i innych Wyższych Uczelni. Pogłębienie wiedzy mariologicznej kustoszów sanktuariów maryjnych oraz osób odpowiedzialnych za duszpasterstwo w sanktuariach. Przygotowanie mariologiczne liderów (moderatorów i animatorów, także członków) ruchów i stowarzyszeń maryjnych. Przygotowanie mariologiczne wykładowców i wychowawców zakonnych zarówno Zakonów żeńskich, jak i męskich, zwłaszcza tych zakonów, które w swoim charyzmacie mają duchowość maryjną. Pogłębienie wiedzy i duchowości maryjnej czcicieli Matki Bożej.

MP/isf.edu.pl/honoratianum.pl/kolbianum.franciszkanie.pl