Dziś wieczorem pomódl się za Ojczyznę z bł. ks. Popiełuszką - zdjęcie
20.07.17, 21:40screenshot Youtube

Dziś wieczorem pomódl się za Ojczyznę z bł. ks. Popiełuszką

Atmosfera w polskiej polityce jest bardzo napięta, a awantury coraz ostrzejsze. Dziś wieczorem pomódl się za Ojczyznę z bł. ks. Jerzym Popiełuszką!

 Modlitwa za Ojczyznę ks. Jerzego Popiełuszki

Wszechmocny Boże, Ojców naszych Panie!

Pochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności,

by prosić o Twoje błogosławieństwo.

Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca.

Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy.

I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj, Panie, prośby ludu swego.

Amen.

 

Za: http://www.ak.diecezja.wloclawek.pl/