Dzika reprywatyzacja. Jest akt oskarżenia przeciwko adwokatowi Robertowi N. - zdjęcie
13.11.20, 07:30Screenshot Youtube - Telewizja wPolsce

Dzika reprywatyzacja. Jest akt oskarżenia przeciwko adwokatowi Robertowi N.

6

W dniu 27 października 2020 r. Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko znanemu warszawskiemu adwokatowi – Robertowi N.

Oskarżony w okresie od 2013 do 2015 r., jako adwokat będący profesjonalnym pełnomocnikiem, zobowiązanym do szczególnej dbałości o interesy swojego klienta, doprowadził ustalonego pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie ponad 9 milionów złotych.

Pokrzywdzony, który na mocy decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16 listopada 1992 roku utracił odziedziczoną nieruchomość, która stała się własnością Gminy Warszawa – Mokotów, zgłosił się do Roberta N. po poradę prawną, mając pewność, iż korzysta z porad adwokata specjalizującego się w prowadzeniu spraw reprywatyzacyjnych. Utwierdzony w przekonaniu co do profesjonalnego podejścia adwokata do zaprezentowanego problemu prawnego udzielił w/w pisemnych pełnomocnictw do reprezentowania go we wszelkich sprawach dotyczących spornych nieruchomości, przy czym pełnomocnictwa te obejmowały także umocowanie do prowadzenia wszelkich spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, w prokuraturze oraz w organach administracji rządowej i samorządowej.

Pomiędzy stronami sporządzona została umowa zlecenie, na podstawie której pokrzywdzony, jako zleceniodawca wyraził zgodę na podejmowanie w jego imieniu przez Roberta N. działań mających na celu uzyskanie odszkodowania za wspomniane nieruchomości, a Robert N. zobowiązał się do podjęcia powyższych czynności, jak również wszelkich dalszych będących następstwem uzyskania prawa.

W toku śledztwa ustalono, iż oskarżony swoim zachowaniem wielokrotnie utwierdzał pokrzywdzonego w błędnym przekonaniu o niemożliwości uzyskania w związku z utraconymi nieruchomościami, z Urzędu m.st. Warszawy godziwego odszkodowania, przy czym złożył pokrzywdzonemu propozycję sprzedaży na jego rzecz roszczeń restytucyjnych za utraconą przez jego poprzedników prawnych nieruchomość gruntową położoną w Warszawie, a także skłaniał pokrzywdzonego do przyjęcia złożonych przez niego warunków pomimo, że w myśl zawartej pomiędzy stronami umowy, jako zleceniobiorca zobowiązany był w pierwszej kolejności do uzyskania stosownego odszkodowania za przejętą nieruchomość;

Oskarżony wielokrotnie przedstawiał też pokrzywdzonemu błędne dane mające mieć wpływ na wartość spornej nieruchomości, z uwagi na rzekomo skomplikowany jej stan faktyczny i prawny. Jednocześnie oskarżony zobowiązał się do poszukiwania nabywców, którzy mogliby zapłacić wyższą cenę, czego jednak nie czynił.

Działania na niekorzyść pokrzywdzonego Robert N. podejmował pomimo wypowiedzenia mu w marcu 2015 roku pełnomocnictwa , próbował m.in. nie dopuścić do ewentualnej sprzedaży wskazanych roszczeń innej, nie związanej z nim osobie.

Nadto, wbrew szczególnemu obowiązkowi nie powiadomił niezwłocznie o fakcie wygaśnięcia pełnomocnictwa organu i sądu przed którymi toczyło się wskazane postępowanie administracyjne oraz odebrał odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którego fakt wydania oraz treść zataił następnie przed pokrzywdzonym.

Ostatecznie oskarżony doprowadził w 2015 roku do notarialnej sprzedaży przez pokrzywdzonego wszelkich roszczeń restytucyjnych dotyczących spornych nieruchomości na rzecz działającego przez pełnomocnika członka własnej rodziny. Oskarżonemu przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k., za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Oskarżony nie przyznał się do jego popełnienia, złożył w sprawie wyjaśnienia.

Prokuratura Regionalna w Poznaniu

Komentarze (6):

Kiki2020.11.13 15:29
A jeden sobie zostawil.
bezmiar sprawiedliwości2020.11.13 14:43
Ale co zrobi kasta nadzwyczajna czyli tzw. wymiar sprawiedliwości ?
***** ***2020.11.13 12:22
Franciszek pogratulował Bidenowi - słyszeliście???
Spectre2020.11.13 10:23
Jest akt oskarżenia. Powodzenia przed wysokim sądem niezawisłym.
Zych2020.11.13 9:35
Ciekawe, ile odszkodowania "sąd" zasądzi dla niego.
to pewny fejknjuwz2020.11.13 8:39
adwokat w III RP za rządów Bąka z Zoppot