Dziennik „Rheinische Post” z Dusseldorfu opublikował dane wskazujące, że odsetek więźniów - obcokrajowcami w niemieckich więzieniach osiągnął rekordowy poziom. Dodajmy, że informacje te pochodzą z 16 landowych ministerstw sprawiedliwości.

Podajmy wpierw dane z zachodnich Niemiec. I tak W Berlinie i Hamburgu ponad połowa więźniów jest obcokrajowcami (od 2016 ich liczba w Berlinie wzrosła z 43 do 51 proc, a w Hamburgu z 55 do 61 proc.)
W innych krajach związkowych jest trochę lepiej. W zakładach karnych Nadrenii Płn.-Westfalii odsetek cudzoziemców od roku 2015 wzrósł z 33 do 36 proc obecnie.

Od 2016 r. natomiast, zanotowano następujące wzrosty wskaźników procentowych więźniów – obcokrajowców: W Dolnej Saksonii z 29 do 33 proc., w Nadrenii-Palatynacie z 26 proc. do 30 proc., w Badenii-Wirtembergii z 44 proc.do 48 proc., w Bremie z 35 proc. do 41 proc., w Szlezwiku-Holsztynie z 28 proc.do 34 proc., w kraju Saary z 24 proc. do 27 proc. W Bawarii od roku 2012 procent uwięzionych cudzoziemców wzrósł z 31 do 45 procent.

Także we Wschodnich Niemczech przybywa więźniów - obcokrajowców. Przykładem, Saksonia gdzie w marcu 2016 w zakładach karnych było ich 482; 2018 r. - już lata 601, a obecnie 981.
Efektem wzrostu liczby przestępców – cudzoziemców, jest pojawienie się w niemieckich więzieniach coraz większej liczby muzułmanów. I tak np. w Hesji w lutym 2019 we wszystkich zakładach karnych odnotowano 1280 więźniów - wyznawców Islamu, czyli 27,4 proc wszystkich osadzonych jest muzułmanami. W niektórych więzieniach Hesji, prawie 40 proc. więźniów jest uczestnikami piątkowych muzułmańskich nabożeństwach.

Wraz z ogólnym wzrostem zamykanych muzułmanów, rośnie też oczywiście liczba niebezpiecznych islamistów. Tak np. w Badenii-Wirtembergii, w roku 2016 był ich tylko kilku, rok później było ich od 20-30, obecnie jest 45.
W Nadrenii Płn.-Westfalii natomiast, na 5683 więźniów – obcokrajowców, 32 odsiaduje kary za założenie lub przynależność do organizacji terrorystycznych. Są pośród nich nawet 3 osoby ukarane za przygotowanie aktu przemocy zagrażającego bezpieczeństwu państwa.

Jak widać, polityka imigracyjna Angeli Merkel doprowadziła do ewidentnego zmniejszenia się bezpieczeństwa Niemiec. W końcu każdy osadzony cudzoziemiec popełnił jakieś przestępstwo. A ich pobyt w więzieniach to przy okazji również spore wydatki dla niemieckich landów.

Erł/Onet.pl, Fronda.pl