Wierni archidiecezji Chicago zorganizowali protest przeciwko radykalnemu ograniczeniu przez miejscowego arcybiskupa Blaise Cupicha, swobody w sprawowaniu oraz dostępie do liturgii przedsoborowej.

Kardynał Cupich jako jeden z pierwszych hierarchów na świecie gorliwie wcielił w życie w zarządzanej przez siebie archidiecezji wymierzone w Mszę św. Wszechczasów wytyczne, płynące z opublikowanej 18 grudnia przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów instrukcji „Responsa ad dubia”.

Arcybiskup Chicago już kilka dni po ukazaniu się pisma Kongregacji zakazał w swej archidiecezji możliwości binacji w większość dni tygodnia. Wydał też zakaz udzielania sakramentów w rycie przedsoborowym poza parafiami personalnymi.

Wierni chicagowskiej archidiecezji od dłuższego już czasu zbierają podpisy pod petycją wzywającą swego arcypasterza kard. Cupicha do ustąpienia z urzędu. Domaga się tego już ponad 50 tysięcy wiernych tutejszego lokalnego Kościoła, zarzucając również miejscowemu arcybiskupowi rozmywanie nauczania Kościoła w sprawie ochrony życia.

 

ren/kath.net, pch24.pl