Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. - zdjęcie
07.06.21, 05:55

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

3

PIERWSZE CZYTANIE

Pozdrowienie i dziękczynienie

2 Kor 1, 1-7

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, jacy są w całej Achai. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym ucisku, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy od Boga.

Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. Ale gdy znosimy udręki – to dla pociechy i zbawienia waszego; a gdy pocieszani jesteśmy – to dla waszej pociechy, sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy. A nadzieja nasza co do was jest silna, bo wiemy, że jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i pociechy.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Osiem błogosławieństw

Mt 5, 1-12

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (3):

Antychryst czystego serca2021.06.7 7:44
Chrześcijaństwo opiera się na jednej prostej zasadzie - jak wspólnota zawiniła jednostce to jedynym zadość uczynieniem dla jednostki od wspólnoty jest jej pokora że wspólnota miała prawo jej zawinić. Bo żadnej wspólnoty nigdy nie obchodziło cierpienie jednostek więc dla sprawiedliwego boga było by normą że jednostki nie obchodzi cierpienie wspólnoty. Ale nie dla dobrego Jezu - Kiedy wspólnota ci jest winna to nie jest ci winna - ty im jesteś winny bo nie wybaczasz, czyli nie akceptujesz że większość jest ważniejsza od mniejszości - nie okłamujesz się że ktoś jest ważniejszy niż ty sam. Czyli czym jest odkupienie dobrego Jezu? Jest poszerzaniem się wspólnoty świadomości żądających pogłębiania się feminizmu i rozmnażania do kolejnych świadomości do tego dążących wobec pierwszej świadomości która postanowiła że feminizmu - czyli równości seksualnej płci ma nie być.
6969692021.06.7 9:22
Naucz się interpunkcji, bo W OGÓLE nie można zrozumieć, o co ci chodzi!
Polak2021.06.7 6:51
Tylko kim jest ten grek który odziedziczy ziemię? I czemu akurat wytwórcy sera mieliby być specjalnie błogosławieni?