Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne?

Aktualna wysokość świadczenia pielęgnacyjnego to 2458,00 złotych. Jest to kwota, którą możesz otrzymać za każdy miesiąc sprawowania opieki nad osobą jej wymagającą. Możesz także otrzymania wyrównanie za okres starania się o świadczenie, o czym piszemy w dalszej części artykułu. 

Kto może uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?

Na ogół świadczenie należy się osobie, która jest najbliżej spokrewniona z osobą wymagającą opieki. Dodatkowo wymagana jest też rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o czym pisaliśmy już wcześniej. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje także w przypadku, kiedy nie jesteś najbliżej spokrewnioną osobą, ale wszystkie osoby bliżej spokrewnione nie żyją, są niepełnoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Podstawowy zakres uprawnionych obejmuje jednak konkretne grono osób. Prawa do świadczenia pielęgnacyjnego mogą zatem należeć się w odpowiedniej kolejności

 • małżonce lub małżonkowi,

 • rodzicom i dzieciom,

 • rodzinie zastępczej spokrewnionej,

 • rodzeństwu,

 • opiekunce lub opiekunowi faktycznemu dziecka,

 • wnukom, wnuczkom, babci lub dziadkowi.

Czy w trakcie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego można otrzymywać inne świadczenia i zasiłki?

Istnieje też możliwość, że osoba trzecia ma ustalone prawa do jakiejś należności na osobę wymagającą opieki. Wtedy również świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwać. Mogą to być konkretnie prawa do:

 • wcześniejszej emerytury na osobę wymagającą opieki,

 • zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna lub świadczenia pielęgnacyjnego na osobę wymagającą opieki,

 • zagranicznego świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, o ile przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie stanowią inaczej.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne za opiekę nad osobą starszą?

Według zapisu ustawy świadczenie nie przysługuje nikomu, kto opiekuje się starszą osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Taki zapis jest jednak niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem z najważniejszym dokumentem prawnym w państwie. W związku z tym możesz się starać o świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad osobą starszą, ale wymaga to pomocy profesjonalistów, którzy przygotują dla Ciebie odpowiedni wniosek.

Kiedy nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie nie przysługuje, jeśli osoba wymagająca opieki została umieszczona w:

 • placówce zapewniającej całodobową opiekę (poza działaniami leczniczymi) więcej niż 5 dni w tygodniu,

 • rodzinie zastępczej niespokrewnionej,

 • rodzinnym domu dziecka.

Istnieje też możliwość, że osoba trzecia ma ustalone prawa do jakiejś należności na osobę wymagającą opieki. Wtedy również świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwać. Mogą to być konkretnie prawa do:

 • wcześniejszej emerytury na osobę wymagającą opieki,

 • zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna lub świadczenia pielęgnacyjnego na osobę wymagającą opieki,

 • zagranicznego świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, o ile przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie stanowią inaczej.

W ustawie została też przedstawiona lista tych świadczeń, które wykluczają się wzajemnie ze świadczeniem pielęgnacyjnym. Jeśli pobierasz którąś z poniższych należności, to konieczna będzie rezygnacja z nich na czas otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego

W czasie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego musisz zrezygnować z:

 • emerytury,

 • renty,

 • renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka (przyznanej w wyniku zbiegu praw do renty rodzinnej oraz innego świadczenia emerytalno-rentowego),

 • zasiłku stałego, 

 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

 • świadczenia przedemerytalnego,

 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego 

Wypłata świadczenia pielęgnacyjnego wstecz, czyli wyrównanie, to wynagrodzenie osobie starającej się o tę należność faktu, że musiała czekać na przyznanie praw do pobierania środków należnych za rezygnację z zatrudnienia w związku z opieką. 

Jeśli uda Ci się uzyskać świadczenie pielęgnacyjne, a sam wniosek o przyznanie go złożysz w ciągu 3 miesięcy od dnia, kiedy osoba wymagająca opieki otrzymała swoje orzeczenie o niepełnosprawności, to będzie Ci przysługiwać wyrównanie.

Takie wyrównanie przysługuje za okres od momentu złożenie wniosku, czyli może obejmować dosyć długi okres. 

Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?

Przede wszystkim musisz złożyć odpowiedni wniosek, a także upewnić się, że razem z osobą wymagającą opieki spełniacie wszystkie wymagania, o których pisaliśmy wyżej. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości, to skontaktuj się z Helpfind

Pomożemy Ci uzyskać świadczenie pielęgnacyjne. Analiza Twojej sprawy będzie całkowicie darmowa. Rozliczamy się tylko i wyłącznie za sukces. A pamiętaj, że masz tylko jedną szansę na ubieganie się o świadczenie pielęgnacyjne. Wykorzystaj ją dobrze! 2458,00 złotych to kwota, o którą warto walczyć!

Często zadawane pytania

Czy synowa może dostać świadczenie pielęgnacyjne?

Nie, synowa nie może dostać świadczenia pielęgnacyjnego, ponieważ nie jest spokrewniona z matką swojego męża.

Jak długo można pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne możesz pobierać, dopóki osoba wymagająca opieki posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie zostało wydane na czas nieokreślony, to świadczenie również możesz pobierać przez czas nieokreślony.

Czy należą się pieniądze za opiekę nad chorą matką?

Tak, o ile ma ona orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym ze wskazaniami dotyczącymi sprawowania stałej lub długotrwałej opieki, a Ty zrezygnujesz z pracy.

Jakie pieniądze za opiekę nad rodzicami?

Za opiekę nad niepełnosprawnym rodzicem możesz dostać świadczenie pielęgnacyjne. Jednakże wymaga to oczywiście spełnienia kilku warunków, do których należą m.in. rezygnacja z pracy, a także orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniami do sprawowania stałej lub długotrwałej opieki.