Stopa referencyjna wynosi więc 5,75 proc., stopa lombardowa – 6,25 proc., stopa depozytowa – 5,25 proc., stopa redyskontowa weksli – 5,80 proc., a stopa dyskontowa weksli 5,85 proc.

Obniżki stóp procentowych spodziewali się eksperci po tym, jak w piątek Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane dot. inflacji we wrześniu. Ta okazała się najniższa od listopada 2021 roku. W porównaniu z wrześniem ub. roku ceny dóbr i usług wzrosły o 8,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,4 proc.

W związku z szalejącą inflacją, w październiku 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła serię podwyżek stóp procentowych, która trwała do września ub. roku. Wówczas przerwano kolejne podwyżki, przez rok pozostawiając stopy procentowe na niezmienionym, wysokim poziomie. Po wrześniowym posiedzeniu RPP zdecydowała się na pierwszą obniżkę aż o 0,75 pkt proc. Dzisiejsza obniżka to znowu dobra wiadomość przede wszystkim dla kredytobiorców, dla których oznacza ona spadek rat. Tradycyjnie, na jutrzejszej konferencji prasowej stanowisko RPP wyjaśni prezes banku centralnego prof. Adam Glapiński.