13 marca 2024 roku Parlament Europejski zatwierdził nowe rozporządzenie. Akt o Sztucznej Inteligencji to pierwsze tego typu prawo na świecie, które w sposób całościowy ma uregulować sektor AI. Regulacja bazuje na podejściu opartym o ryzyko, uzależniając obowiązki dostawców i podmiotów wdrażających modele i systemy AI od potencjalnego ryzyka wyrządzenia szkód obywatelom, społeczeństwom i gospodarkom, przypomniano.

"Unijne rozporządzenie wymaga od państw członkowskich przystosowania krajowych systemów prawnych, które pozwolą zrealizować nowe reguły w praktyce. Chcąc jak najlepiej przygotować Polskę do tego procesu, Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna proces szerokiego konsultowania prac nad projektem wdrożenia nowego prawa" - czytamy w komunikacie.

Na pierwszym etapie konsultacji Ministerstwo Cyfryzacji chce uzyskać wstępną opinię interesariuszy sektora AI dotyczących kierunków wprowadzania Aktu do polskiego systemu prawnego. W tym celu poprosiło o podzielenie się uwagami poprzez odpowiedź na 4 pytania (czeka na nie do 23 kwietnia):

1. Czy w związku z wdrożeniem Aktu powinien powstać w polskim porządku prawnym zupełnie nowy, przeznaczony temu obszarowi organ nadzoru rynku czy też może tę funkcję powinny pełnić obecnie istniejące organy lub organ?

2. Czy w związku z wdrożeniem Aktu funkcja organu notyfikującego powinna być pełniona przez obecnie istniejący podmiot lub podmioty publiczne czy też przez nowy, powołany w tym celu podmiot?

3. Czy w związku z wdrożeniem Aktu funkcję organu nadzoru rynku oraz organu notyfikującego powinny być realizowane przez tę samą instytucję czy też poprzez niezależne od siebie organy na zasadzie współpracy opartej na podziale zadań?

4. Jakie kategorie interesariuszy - np. organów, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, grup społecznych, kategorii obywateli i in. - powinny być traktowane priorytetowo w zakresie działań komunikacyjnych i edukacyjnych w związku z procesem wchodzenia w życie europejskiego rozporządzenia dot. sztucznej inteligencji?