Na posiedzeniu w piątek Sejm uchwalił ustawę „o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów”. Tzw. 14. emerytura będzie teraz świadczeniem stałym. Ustawa trafi teraz do Senatu.

- Za uchwaleniem ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów głosowało 436 posłów, przeciwko było 12 posłów, 6 wstrzymało się od głosu – czytamy na portalu TVP Info.

Zaproponowano, aby kwota 14. emerytury wynosiła co najmniej 50 zł.

Jak wynika za danych MRiPS czternastkę w pełnej wysokości otrzyma aż 6,8 mln emerytów, a 1,5 mln osób – pomniejszoną na zasadzie „złotówka za złotówkę”.