Za uchyleniem immunitetu Braunowi opowiedziało się 361 posłów, przeciw było 20, a 27 wstrzymało się od głosu.

Chodzi o wniosek Komendanta Głównego Policji związany z naruszeniem zasad ruchu drogowego. W czasie manifestacji w Warszawie w październiku ub. roku poseł złamał zakaz jazdy w obu kierunkach. Braun odmówił wówczas funkcjonariuszom policji przyjęcia mandatu.