Raport przygotowany przez Lepanto Institute, którego pełną wersję można przeczytać na stronie instytutu, zwraca uwagę na „jedną z najbardziej faworyzowanych przez CCHD organizacji”, a mianowicie na proaborcyjną Faith in Action (FIA, Wiara w Działaniu), która wcześniej nosiła nazwę Pacific Institute for Community Organizing. Organizacja ta, obecnie działająca na rzecz zagwarantowania dostępu do aborcji jako tzw. „prawa kobiety”, otrzymała w 2016 r. z CCHD 500.000 dolarów. Mimo przedłożenia „szczegółowych faktów dotyczących ogromnie niemoralnych działań FIA, CCHD sporządziło wewnętrzną notatkę służbową stanowczo broniącą Faith in Action”.

Według informacji Lepanto Institute nie skończyło się na sumie 500 tys. dolarów. Od roku 2016 z programu korzystała „cała sieć” organizacji powiązanych z FIA, które otrzymały łącznie 4.800.000 dolarów. Raport wymienia 14 organizacji stowarzyszonych z FIA, które w są dofinansowywane całkowitą sumą 675.000 dolarów z programu CCHD. Szczegółowe wyliczenie pokazuje, że poszczególne stowarzyszenia dostają od 25 tys. do 65 tys. dolarów dotacji z kościelnego programu.

Hichborn podkreśla w swoim tekście, że Faith in Action potępiła czerwcowe orzeczenie Sądu Najwyższego USA, które unieważniło legalizujący aborcję werdykt w sprawie „Roe kontra Wade” z roku 1973. FIA określiła wyrok Sądu Najwyższego jako „ucisk” i poprzysięgła „bronić” kobiet. W oficjalnym komunikacie prasowym FIA z 24 czerwca można przeczytać, że wyrok ten „jest potężnym ciosem zadanym kobietom w tym okresie rozpaczy. Jako ludzie wiary jesteśmy wezwani do przyłączenia się do kobiet, które dzisiaj się boją”.

Lepanto Institute w szczegółowym raporcie, oprócz sum dotacji, przytacza wypowiedzi oraz dokumenty i zdjęcia stron internetowych potwierdzające te rewelacje. Można też obejrzeć nagranie wideo na YouTube, w którym Michael Hichborn przedstawia sprawę i zachęca katolików do reagowania i kontaktu z biskupami, by wyjaśnili, jak to możliwe, że tego typu organizacje otrzymują pieniądze z CCHD, programu Episkopatu USA.