17.11.15, 14:00(fot. prezydent.pl/hrechorowicz)

100 dni prezydenta Andrzeja Dudy. Módlmy się o potrzebne łaski dla głowy naszego państwa

Polityka krajowa

7 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał zarządzenie o nadaniu Statutu Kancelarii Prezydenta RP. Tym samym już pierwszego dnia swojej prezydentury, zgodnie z obietnicami złożonymi w trakcie kampanii, powołał nowe biura:                               

Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej, którego celem jest niesienie pomocy prawnej obywatelom, a także analiza funkcjonującego prawodawstwa. Biuro zbiera informacje od podmiotów zewnętrznych oraz od obywateli, które będą następnie wykorzystywane do podejmowania inicjatyw legislacyjnych, poprawiających jakość  prawa.

Biuro do Spraw Kontaktu z Polakami za Granicą, które ma za zadanie nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z Polonią.

W Kancelarii stworzono także Biuro ds. Dialogu Społecznego i Inicjatyw Obywatelskich, które służy szeroko rozumianym kontaktom z obywatelami. Ma ułatwiać dialog z reprezentantami dużych grup społecznych, związków zawodowych, środowisk lokalnych, inicjatorów różnych akcji obywatelskich.

Prezydent powołał:

Radę Dialogu Społecznego jako forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu.

Narodową Radę Rozwoju, do której zaprosił 86 ekspertów i doradców, których zadaniem będzie definiowanie wyzwań i wskazywanie zagrożeń dla Polski.

Prezydent w swoich wypowiedziach wielokrotnie zaznaczał, że jego priorytetem jest poprawa jakości życia Polaków. Dał temu wyraz, składając projekt ustawy w sprawie obniżenia wieku emerytalnego, a także kierując do Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu referendum w sprawach: zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków, prywatyzacji lasów państwowych oraz obniżenia wieku emerytalnego.

W czasie 100 dni urzędowania Prezydent:

- odbył 45 wizyt krajowych, podczas których spotykał się z obywatelami

- wystosował 336 listów i objął patronatem 96 konferencji, uroczystości, koncertów, konkursów i imprez kulturalnych

- nadał obywatelstwo 377 osobom, pochodzącym głównie z Ukrainy i Białorusi

- powołał 99 sędziów, mianował na pierwszy stopień oficerski 75 absolwentów szkół wojskowych oraz 374 funkcjonariuszy Policji, wręczył nominacje 63 profesorom

- podpisał 106 ustaw i zawetował cztery: o lasach, o mniejszościach narodowych, o uzgodnieniu płci oraz ustawę o ratyfikacji tzw. poprawki dauhańskiej

- złożył dwa wnioski do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Ustawy prawo o ustroju sądów wojskowych oraz Ustawy o kuratorach sądowych

Polityka zagraniczna

Prezydent Andrzej Duda w pierwszych 100 dniach swojego urzędowania prowadził bardzo aktywną politykę zagraniczną. Odbył  10 wizyt zagranicznych- zarówno o charakterze dwustronnym (Estonia, Niemcy, Wielka Brytania, Słowacja, Francja, Watykan), jak i wielostronnym (spotkania w ramach grupy Arraiolos, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, spotkania przedstawicieli państw Europy Środkowej i Wschodniej w Bukareszcie oraz w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku). Był aktywny w przestrzeni regionalnej, europejskiej i globalnej.

Przy okazji wizyt w Berlinie, Londynie, Nowym Jorku, Paryżu, Bukareszcie i Rzymie Prezydent RP spotkał się z mieszkającą tam Polonią.

Prezydent RP udzielił także szeregu wywiadów liczącym się mediom zagranicznym.

Prezydent przyjmował też wielu przedstawicieli innych państw podczas ich wizyt w Polsce.

Łącznie Prezydent Andrzej Duda w swoich pierwszych 100 dniach urzędowania spotkał się zprzedstawicielami 32 państw.

Prezydent RP przyjął listy uwierzytelniające od dziewięciu ambasadorów akredytowanych w Polsce. Wręczył również listy uwierzytelniające 8 ambasadorom RP udającym się za granicę.

Prezydent Andrzej Duda prowadził także aktywną korespondencją dyplomatyczną: 77 listów do głów państw i szefów rządów, 14 depeszy gratulacyjnych i kondolencyjnych oraz 63 depesze z okazji świąt narodowych.

kz/prezydent.pl

Komentarze

anonim2015.11.17 14:32
Pierwszy prezydent, z którego jestem autentycznie dumna. Właściwy człowiek na właściwym stanowisku.
anonim2015.11.17 14:48
a co z wrakiem tupolewa? przecież Duda miał pokazać, że jednak się da...
anonim2015.11.17 15:15
@Krzysiek123: a spodziewałeś się czegoś niespodziewanego? Gdyby zrealizował jedną ze swoich obietnic, to by dopiero było coś nadzwyczajnego :-D
anonim2015.11.17 15:17
Tak szybko te dni minęły. Bóg z Tobą +
anonim2015.11.17 16:30
Jeśli dla Polaków ideałem prezydenta jest urzędnik ulepiony z plastiku i wazeliny, o mentalności drobnego cwaniaczka, którego jedynym atutem jest żona, to następny w kolejce może być już tylko Ken od Barbie.
anonim2015.11.17 20:28
Nie mam cienia wątpliwości co do intencji i szczerości dwukadencyjnego Prezydenta Dudy. Wystarczy mi kilka przeczytanych wywiadów z jego wspaniałymi Rodzicami! Tak się wychowuje zdrowego moralnie człowieka... Wszyscy polscy rodzice powinni z Nich brać przykład! Amen.
anonim2015.11.17 21:00
Wykrakałem :-D Już zapisał się "złotymi" zgłoskami jako członek zorganizowanej grupy trzymającej władzę :-D