Wstrząsający życiorys ojca Aleksandra Kwaśniewskiego - zdjęcie
21.05.19, 08:55screenshot Youtube - Tomasz Lis

Wstrząsający życiorys ojca Aleksandra Kwaśniewskiego

140

WSTRZĄSAJĄCY ŻYCIORYS OJCA ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKIEGO - IZAAKA STOLZMANA

W NKWD TORTUROWAŁ, BIŁ SŁUCHAJĄC KRZYKÓW TORTUROWANYCH LUDZI

Ojciec Aleksandra Kwaśniewskiego był Żydem rosyjskim w stopniu pułkownika NKWD, „wcielony” w Polaka do organizowania nadzoru UB na terenach Pomorza Zachodniego i Północnego.

Pod koniec lat czterdziestych zmienił imię i nazwisko na Zdzisław Kwaśniewski. NKWD zaopatrzyła go w dyplom ukończenia wyższych studiów medycznych na uniwersytecie w Poznaniu i niezbędne dokumenty dla uwiarygodnienia wykonywanego zawodu lekarza medycyny.

Izaak Stolzman oskarżony jest o mordowanie patriotycznej ludności polskiej na Kresach Południowo - Wschodnich II RP i w Małopolsce Wschodniej oraz grabież i popełnianie zbrodni na Żydach w gettach w okresie okupacji niemieckiej Wileńszczyzny i Białorusi.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski, Izaak Stolzman dowodzący oddziałem NKWD w latach 1945-1947 – dopuścił się zbrodni ludobójstwa na jeńcach niemieckich, marynarzach szwedzkich, żołnierzach AK, NSZ i innych formacji zbrojnych.

Dokonał egzekucji w okolicach Borne, Sulinowo (Gross Born), w nie istniejącej obecnie wsi Doderlage, w Berkniewie (Barkenbrucke) koło Bornego Sulimowa, po którym zostały szczątki fragmentów zniszczonych domów. Na terenie tym, będącym poligonem wojsk sowieckich, w okolicznych lasach grzebał swoje ofiary, których kości jeszcze obecnie są odnajdywane.

Izaak Stolzman vel Zdzisław Kwaśniewski, pod koniec lat 40-tych i na początku

50-tych, z rozkazu władz NKWD nadzorował i koordynował zbrodniczą działalność powiatowych i miejskich urzędów bezpieczeństwa publicznego w Drawsku, Białogardzie, Szczecinku, Wałczu, Kołobrzegu, Połczynie, Jastrowie i Okonku. Uczestniczył również w zbrodniach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku, Słupsku, Szczecinie, Ustce, Koszalinie i Elblągu.

Oprawca ten pozbawiał życia więźniów przez rozstrzeliwanie, wieszanie, a także gazowanie, jak np. w gdańskiej siedzibie NKWD i przez wstrzykiwanie trucizny, co było wyłączną jego specjalnością.

Płk Izaak Stolzman dał się też poznać w 1947 r. uczniom gimnazjum w Wałczu. Nadzorował z ramienia Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego sprawę założenia nielegalnej organizacji młodzieżowej na terenie Gimnazjum Ogólnokształcącego, której przywódcą konspiracyjnym był Bogdan Szczucki.

Działalność tej grupy polegała m.in. na zdejmowaniu flag wywieszanych z okazji komunistycznych rocznic, rozrzucaniu ulotek, głośnym skandowaniu :”Precz z komuną!!!” lub „Pachołki Rosji”. Próbowali oni zwrócić uwagę na stalinowskie zbrodnie, których m.in. dopuszczał się Izaak Stolzman.

Poczynania Izaaka Stolzmana vel Zdzisława Kwaśniewskiego były częścią działań sowieckich grup operacyjnych w likwidacji członków polskiego ruchu oporu. Były to grupy kontrwywiadu sowieckiego, działające na terenie Polski zawsze i przede wszystkim przez przydzielonych specjalnie agentów.

W czasie okupacji niemieckiej wywiad sowiecki rzucił na teren Polski tysiące swoich agentów, wśród których był Izaak Stolzman.

Zadaniem ich było ustalenie osób oraz danych o polskim ruchu podziemnym po to, aby mieć adresy i nazwiska osób do likwidacji po wkroczeniu wojsk sowieckich. Byli oni nazywani „łowcami AK - owskich głów”.

Izaak Stolzman vel Zdzisław Kwaśniewski podjął się zacierania swojej zbrodniczej działalności zamykając usta świadkom pod groźbą utraty życia.

W roli lekarza medycyny zamieszkał w Białogardzie przy ul. Bohaterów Stalingradu 10 (obecnie Dworcowej).

Przeobraził się w katolika, co wynika z księgi zawartego małżeństwa w kościele parafialnym w Białogardzie, w którym 6 lutego 1954 r. zawarł związek małżeński. Zdzisław Kwaśniewski, ur. w 1921 r. w ZSRR poślubił Aleksandrę Pałasz, ur. 28 grudnia 1929 r. w Wilnie, z zawodu pielęgniarkę. Z małżeństwa tego w domu przy ówczesnej ul. Bohaterów Stalingradu 10, urodził się 15 listopada 1954 r. Aleksander – były prezydent Polski i jego siostra Małgorzata Sylwia, o której wiadomo tylko tyle, że jest w Szwajcarii dyrektorem banku. Aleksander Kwaśniewski nie mówi o niej nic. W miejscowym kościele NMP nie ma ich metryki chrztu. Z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że nie zostali oni ochrzczeni.

Ojciec Aleksandra Kwaśniewskiego zmarł w 1990 r. i bez rozgłosu został pochowany na cmentarzu żydowskim w Warszawie. Matkę pochowano w 1995 r. przed wyborami prezydenckimi.

Miała ona pogrzeb katolicki na cmentarzu warszawskim, dzięki uzyskaniu zaświadczenia od proboszcza kościoła parafialnego w Białogardzie. Fakt ten Aleksander Kwaśniewski, bez zachowania prywatności, sprytnie wykorzystał w kampanii prezydenckiej, by zyskać na wiarygodności jako katolik.

Były kierownik UB w Drawsku Pomorskim, Wacław Nowak, wyjawił, że Zdzisław Kwaśniewski, ojciec byłego prezydenta R.P., to sowiecki zbrodniarz wojenny winny zbrodni przeciwko narodowi polskiemu.

Wacław Nowak mieszkał jako emeryt w Koszalinie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 22. Kilka miesięcy przed śmiercią w 1994 roku wyznał, że UB i NKWD zamordowało AK-owców, NSZ-owców i uczestników ruchu oporu na Pomorzu Zachodnim w 1945 roku, do czego on sam się przyczynił.

Wacław Nowak kierował operacjami UB w rejonie Drawsko, Czaplinek, Jastrowie, Połczyn, Białogard i Kołobrzeg.

Otrzymywał rozkazy bezpośrednio od NKWD z placówek w Gross-Born (Borne-Sulinowo), Białogardzie i Rawiczu. Występował on pod przybranym nazwiskiem „Wacław Nowak” nadanym mu przez NKWD w trakcie nominowania go na stanowisko kierownika UB w Drawsku w 1945 roku. Jego prawdziwe nazwisko zdradzało jego rodowód żydowski.

Z nakazu NKWD Wacław Nowak wychwytał żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i organizacji antysowieckich, ukrywających się na podległym mu terenie. Uczestniczył w obławach na grupy żołnierzy Wileńskiej 5-tej Brygady AK oddziału majora Zygmunta Siendzielerza ps. „Łupaszka” (wcześniej należącego do 4-tej Brygady), które przedostawały się do lasów Pomorza Zachodniego. Złapanych odstawiał do obozu koncentracyjnego NKWD w Barkenbryge (Barkniewo) koło Gross-Born Borne (Sulimowo).

(Wacław Nowak znał tylko niemieckie nazwy miejscowości.) Był to obóz przejściowy. Stamtąd były dla AK-owcóow tylko dwa wyjścia: do Rosji albo na „rozwałkę”.

Enkawudzistą, który nadzorował zbrodniczą działalność UB, w tym zbrodnie Wacława Nowaka, był Izaak Stolzman. AK-owców rozstrzelano we wsi Doberlage położonej około 5 km na północ od Nadarzyc.

Wieś ta jest opuszczona od tamtego czasu, nawet jej nazwa wyszła z użycia. Zostały po niej tylko resztki murów i fundamenty. Zwłoki zakopano w okolicznych lasach. Jedne przykryto niewypałami, inne także minami i zasypano ziemią.

Nowak zapamiętał tylko trzy nazwiska spośród zamordowanych żołnierzy AK: Jerzy Łoziński, Stanisław Subotrowicz i Witold Milwid, (ich przesłuchiwano najdłużej). UB-owcy zastrzelili ich w Doberlage w obecności Wacława Nowaka i Izaaka Stolzmana.

Stolzman przygotowywał również procesy polityczne młodzieży szkolnej.

W Wałczu doprowadził do skazania uczniów Bogdana Szczuckiego, Mariana Baśladyńskiego i Feliksa Stanisławskiego, a w Białogardzie Pszczółkowskiego i Tracza na więzienie i pracę w kopalniach węgla.

Wacław Nowak spotkał Izaaka Stolzmana kilka lat później w Urzędzie Bezpieczeństwa w Białogardzie, ale on nazywał się już inaczej. Zmienił nazwisko na Zdzisław Kwaśniewski.

http://www.chwalewski.pl/ (link is external)

ŻYCIORYS MARKA CHWALEWSKIEGO

CAŁOŚĆ http://www.chwalewski.pl/

"Życiorys mój jest krótkim wycinkiem historii, której byłem świadkiem i uczestnikiem, a który oparty jest na dokumentach". Marek Chwalewski Liga Polskich Rodzin - Życiorys

 

 

 

PONIŻEJ FRAGMENT http://www.chwalewski.pl/page22.html (link is external)

 

 

 

"(...)Las brzozowych krzyży około 12 – 15 tysięcy Polskich „Wyklętych Żołnierzy" zamordowanych po wojnie strzałami w tył głowy przez żydowskie NKWD i żydowski UB! Jest to miejsce najbardziej ponure, najzacieklej ukrywane i przemilczane. Zachodzi pytanie – dlaczego oficjalne władze polskie nadal pokrywają zmową milczenia tą potworną zbrodnie na narodzie polskim? Myślę że mordercy jeszcze żyją, i do niedawna byli jeszcze u władzy! Poza tym okrągłostołowi zdrajcy nie mogą obciążyć odpowiedzialnością za tę zbrodnię ludobójstwa Rosję i wykorzystać to propagandowo. Za kilka, najpóźniej kilkanaście lat krzyże zbite z brzozowych gałęzi zgniją, zapadną się i staną się prochem, jak ciała tysięcy zamordowanych tam Polaków.

 

A może by tak zbudować choćby ogrodzenie? A może skromny obelisk, krzyż na nim?

 

 

 

Przed śmiercią o tej strasznej zbrodni tak mówił UB-ek Wacław Nowak, który zmarł w roku 1994. Był on kierownikiem Urzędu Bezpieczeństwa w Drawsku Pomorskim od roku 1945. Ostatnio mieszkał w Koszalinie, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 22, emeryt. Kilka miesięcy przed śmiercią opowiedział ze swego życia parę szczegółów, które spisano i nagrano na taśmę magnetofonową. Był on pochodzenia ukraińsko-rosyjskiego. Nominację na kierownika UB w Drawsku, na nazwisko Wacława Nowaka otrzymał od NKWD.

 

Jego teren działania obejmował Drawsko, Czaplinek, Jastrowie, Połczyn, Białogard, Kołobrzeg. Placówki NKWD znajdowały się w: Gross-Born (Borne Sulimowo), Białogardzie i Rawiczu. Z placówkami tymi utrzymywał ścisły kontakt. Zadaniem Wacława Nowaka było wyłapywanie żołnierzy AK, NSZ i innych organizacji antysowieckich, ukrywających się na podległym terenie Pomorza Zachodniego. Złapanych odstawiał do obozu koncentracyjnego NKWD w Barkenbryge (Barkniewo) koło Gross-Born. Wacław Nowak pamiętał tylko niemieckie nazwy miejscowości.

 

Pracę Wacława Nowaka i UB nadzorował i koordynował z ramienia NKWD Żyd Izaak Stolzman. Nowak brał udział w obławach na grupy żołnierzy wileńskiego oddziału AK majora Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”.

 

Oddziały te przedostały się w lasy Pomorza Zachodniego. Obóz koncentracyjny NKWD Barkenbryge (Barkniewo) był przejściowy. Z tego obozu albo wywożono do Rosji albo rozstrzeliwano. Egzekucji dokonywano około 5 km na północ od Nadarzyc we wsi Doderlage. Miejscowość ta już nie istnieje. Istnieją tylko resztki murów i fundamenty budynków. Ciała zakopywano w okolicznych lasach, przykrywając je niewypałami, a nawet minami, następnie zasypywano groby ziemią. W. Nowak pamięta tylko trzy nazwiska zamordowanych żołnierzy AK.

 

Najdłużej ich przesłuchiwano i zrobiono im proces pokazowy. Byli to: Jerzy Łozinski, Stanisław Subortowicz i Witold Milwid. Rozstrzelano ich w Doberlege w obecności W. Nowaka i towarzysza Izaaka Stolzmana. Towarzysz Izaak Stolzman z ramienia NKWD „opiekował” się również procesami politycznymi młodzieży szkolnej. W Wałczu odbył się proces uczniów: Bogdana Szczuckiego, Mariana Baśladyńskiego i Feliksa Stanisławskiego. W Białogardzie zaś proces Przczółkowskiego i Tracza. Skazano ich na pobyt w więzieniu i pracę w kopalni węgla.

 

Wacław Nowak spotkał po kilku latach jeszcze raz towarzysza Izaaka Stolzmana w UB w Białogardzie, ale nazywał się on już inaczej. Nowe nazwisko Izaaka Stolzmana brzmiało Zdzisław Kwaśniewski. Jako lekarz mieszkał w Białogardzie przy ul. Bohaterów Stalingradu 10 (obecnie Dworcowa). Pod tym samym adresem mieszkał w Białogardzie były prezydent RP pan Aleksander Kwaśniewski(...)"

Marek Chwalewski - Liga Polskich Rodzin - Pabianice

DOMINIK DZIMITROWICZ - ZEZNANIE ZŁOŻONE POD PRZYSIĘGĄ

"Gdzieś w połowie 1945 r. wraz z rodzicami przyjechałem do Gdańska.

W domu rodziców mieściła się Komorka Kontrwywiadu w dzielnicy Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Wallenroda 4. Do Komórki przychodziły wiadomości, że w kierunku Gdańska są kierowani więźniowie, którzy nie docierają do miejsca przeznaczenia tzn. do więzienia.

Aby rozpoznać „sprawę” ojciec mój postanowił pójść do pracy UBP Gdańsk jako kierownik warsztatu krawieckiego, a mnie wziął jako ucznia. Podjęto szczegółową penetrację UBP w Gdańsku. Rzeczywistość okazała się koszmarem.

Do gdańskiego UB przywożono tygodniowo od jednej do dwóch grup żołnierzy AK. Przesłuchiwania prowadzili NKWD-ziści w formie łamania rak, nóg, wyrywanie paznokci itd.

Ww. przesłuchania były nadzorowane przez Izaaka Stolzmana. Następnie przesłuchanych „więźniów” wysyłano transportem samochodowym w kierunku Słupska. Od 1947 r. zaczęto stopniowo likwidować obóz Barkniewo, gdzie byli rozstrzeliwani żołnierze Armii Krajowej.

W związku z tym część więźniów była kierowana do podziemi przy ulicy Jaracza w Słupsku, gdzie była mordowana, następnie zasypywana wapnem, gdzie do tej pory leżą ich prochy. W związku z tym, że Izaak Stolzman znał mego ojca, z którym uzgodnił, że w rezerwie zawsze będzie wyprasowany mundur. Gdy był w Gdańsku, dzwonił do Konsumu, żeby wysłać mundur, wtedy ojciec posyłał mnie z mundurem do Stolzmana.

Wziąłem mundur i poszedłem do urzędu bezpieczeństwa w Gdańsku. Niosąc mundur dla Stolzmana nie spodziewałem się, ze w przeciągu 48 godzin znajdę się w przedsionku piekła. Gdy wszedłem do pomieszczenia, gdzie znajdował się Lejbe Bartkowski, który przygotował narzędzie do torturowania ludzi, zamiast zameldować swoje przybycie, to ja stanąłem i przyglądałem się, co Bartkowski robi. Tenże nie zastanawiając się uderzył mnie w twarz. Natychmiast odwzajemniłem się Bartkowskiemu. Z opresji wybawił mnie Stolzman, który wszedł prowadząc dwie kobiety, jedna młodszą, drugą starszą.

Okazało się, ze to była żona i córka jednego z uciekinierów, który przyznał się, że u niego w domu przechowywana jest część narkotyków – zabrano narkotyki i obie panie. Przez pół dnia Szwedzi i Polacy byli przesłuchiwani przez Izaaka Stolzmana i Lejbe Bartkowskiego.

Interesowało ich, kto i skąd dostarczył opium na statki, gdzie znajduje się miejsce składowania na terenie Trójmiasta, Ustki, Słupska. Gdy skończono ustne przesłuchiwanie i Stolzman nie dowiedział się, skąd brano tak duże ilości narkotyków, wtedy przystąpiono do fizycznego przesłuchania. „Na tapetę” wzięto więźnia, który na piersi miał zawieszony krzyż.

Bartkowski kazał zdjąć krzyż, lecz przesłuchiwany odmówił. Stolzman kazał Bartkowskiemu powiesić go na haku na łańcuszku od krzyża. Postawiono delikwenta na taborecie i ręce i nogi miał związane, głowę przełożono za łańcuszek powieszony na haku.

Następnie Bartkowski raptownie wyrwał ławkę spod nóg. Łańcuszek pękł pod naprężeniem i jednocześnie przeciął prawdopodobnie tętnicę. Krew zaczęła lać się jak z „kranu”. Po kilku minutach człowiek nie żył.

Kazano mi pomóc wynieść zwłoki oraz zmyć podłogę. Krzyż zmywał NKWD-zista. Osobiście słyszałem jak Stolzman mówił do Bartkowskiego, ze krzyż ten weźmie do domu na pamiątkę.

Następnym do przesłuchania był młody Polak. Związano mu ręce i nogi oraz powieszono jak świniaka na haku. Obnażono dolną część ciała i Bartkowski szczypcami zaczął ściskać mu genitalia.

Nastąpił niesamowity krzyk bólu torturowanego człowieka. Stolzman kazał przerwać tortury i zapytał czy już sobie przypomniał, skąd mieli na statku narkotyki. Młody człowiek wskazał na małżeństwo z córką, którzy prawdopodobnie mieli się zajmować transportem narkotyków na statki.

W pierwszej kolejności wzięto seniora rodu. Żonę i córkę ze związanymi rękoma posadzono w bliskiej odległości od ojca i męża. Zaczęto mu zrywać paznokcie z rak i nóg, żeby nie krzyczał zaplombowano mu usta.

Torturowany człowiek kilkakrotnie mdlał. Łamano mu palce u rąk i nóg, i ręce. Gdy zdjęto opaskę z ust Bartkowski zapytał go czy będzie zeznawał, odpowiedział, że tak.

Narkotyk – opium został przywieziony do Ustki samochodem MO, a eskortę stanowili milicjanci. Gdy samochód podjechał pod statki, żołnierze, którzy pilnowali statków szwedzkich zniknęli na czas rozładunku towaru. Izaak Stolzman zagroził, ze jeżeli nie będzie mówił prawdy, to żona i córka zostaną zgwałcone a później zastrzelone.

Torturowany mężczyzna "przypomniał sobie", że narkotyk był przywieziony z Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie. Stolzman jak to usłyszał, to się wściekł, zawołał dwóch NKWD-zistow, również Żydów, którzy zgwałcili 15-letnią córkę oraz żonę.

Po zgwałceniu kobiet, Stolzman wziął ze stołu aparat, rozerwał pochwę, a Bartkowski wepchnął nagrzany pręt do czerwoności w skrwawioną pochwę dziewczyny.

Nastąpił niesamowity krzyk bólu. Tak samo postąpiono z matką dziewczyny. Niepotrzebne kobiety wyniesiono do następnego pomieszczenia, gdzie zostały zastrzelone.

Stolzman w dalszym ciągu prowadził śledztwo w stosunku do torturowanego mężczyzny, nie wierzył jego zeznaniom, że ten z uporem maniaka powtarzał, że narkotyki zostały przywiezione z UB w Szczecinie.

W pewnym momencie kazał nagrzać pręt, a Bartkowski z cała siła wepchnął w odbytnicę, powtórzył sie ten sam scenariusz – ryk człowieka mordowanego. Po zakończeniu „eksperymentu” został zastrzelony, w tył głowy. Wykonawcą był Lejbe Bartkowski.

Stolzman zarządził przerwę na obiad. Gdy chciałem opuścić przybytek zbrodni zapytałem czy mogę pójść do domu. Stolzman powiedział, że zostanę i pójdę, gdy przyjdzie czas. Po jakimś czasie powrócił z obiadu Lejbe Bartkowski, stanął w rozkroku i powiedział do mnie: „Nu ty goj, czy wiesz, że nasze kamienice a wasze szubienice, za chwile zawiśniesz na tym haku !!!”

Po chwili przyszedł Izaak Stolzman i zarządził przesłuchanie pozostałych Polaków przez Lejbe Bartkowskiego, a mnie kazał pozostać w pokoju. Natomiast Stolzman wziął dwóch pomocników i rozpoczął przesłuchania marynarzy szwedzkich, zastosował stopniową metodę torturowania, zaczęto od zdzierania paznokci z rąk i nóg oraz łamania palców. Następnie rozgrzany pręt, ciągnięto po całym ciele, plecach, nogach, brzuchu, piersiach itd.

Krzyki bólu, rozpaczy męczonych marynarzy szwedzkich. Gdy torturowano Szwedów i Polaków, Izaak Stolzman stał i przyglądał się, gdy torturowani ludzie krzyczą. On uśmiechał się, wydawało się, że Stolzman znajduje się w jakiejś „ekstazie”, która dawała mu niesamowitą przyjemność.

Lejbe Bartkowski podczas przesłuchania uciekinierów polskich nie uzyskał żadnych dodatkowych wiadomości. Stolzman kazał odprowadzić i rozstrzelać. Dla mnie dano siennik i koc do spania i tak przesiedziałem całą noc do następnego ranka.

Rano następnego dnia Izaak Stolzman kazał Lejbe Bartkowskiemu załadować do samochodu rozstrzelonych Polaków, zawieźć do Brzeźna i zakopać. Sam natomiast przy pomocy dwóch NKWD-zistow rozpoczął kontynuację wczorajszych przesłuchań marynarzy szwedzkich, dochodzenie przeprowadzone było w języku niemieckim tak, że nic nie rozumiałem. Tyle mogłem zrozumieć, że gdy nie było po myśli Stolzmana, to wzmogło się znęcanie.

Gdy przyjechał Bartkowski, polecił, aby przygotować do drogi samochód, jeżeli będą pytać, dokąd zabiera – powiedzieć, że Szwedzi są wiezieni na statek, który ich zawiezie do Królewca-Kaliningradu. Było to kłamstwo i wyprowadzenie wszystkich „zainteresowanych” w pole.

Następnie wszystkich porwanych Szwedów wsadzono do samochodu uprzednio wiążąc ręce i nogi. Konwojenci siedli razem z więźniami. Natomiast Naczalstwo w Gaziku, a ja z nimi ruszyliśmy w stronę Gdyni - Lęborku - Słupska. W Słupsku po kilku minutach pojechaliśmy pod budynek. Na zewnątrz budynku kształty półokrągłe, od podwórka wklęsłe. Po chwili stania na zewnątrz wyszło kilku ludzi. Bartkowski na czele ze swoimi ludźmi zaczął wyładowywać Szwedów. Po wyładowaniu ustawiono ich „gęsiego” i poprowadzono do budynku. Gdy ostatni zniknął w drzwiach, Stolzman kazał mi przejść na siedzenie obok niego.

Dominik” – zwrócił się do mnie: „Przekroczyłeś próg swojego bezpieczeństwa. Zobaczyłeś i usłyszałeś to, co nie powinieneś… widzieć i usłyszeć. W związku z tym musiałbym ciebie zabić, ale tego nie zrobię. Zawdzięczasz swoje życie Dyrektorowi Konsumu, panu Kamińskiemu, który wstawił się za tobą. Jeżeli zaczniesz rozpowiadać, co słyszałeś i widziałeś, to zginie cala twoja rodzina i ty w podziemiach. Teraz zejdziemy na dół do podziemi to zobaczysz, ze ja ciebie nie okłamuję.”

Rozkazał, abym szedł za nim, tak mnie sprowadził do podziemia. W pierwszej kolejności poczuło się niesamowity zapach rozkładających się ciał ludzkich oraz zobaczyłem leżących pokotem marynarzy szwedzkich, którzy przed kilkoma minutami zeszli do podziemi.

Dobijano z pistoletów tych, którzy dawali oznaki życia. Gdy chciałem opuścić przedsionek piekła, Stolzman złapał mnie za ramię, mówiąc mi, że muszę jeszcze zobaczyć krematorium i zwłoki, które są zasypane wapnem: „Jak ty nie będziesz posłuszny, to spotka ciebie to samo co tamtych.”

Podszedłem bliżej do zwłok zasypanych wapnem. Widok był straszny, usta otwarte, powieki nie zamknięte, wyraz twarzy wykazywał grymas – obraz był niesamowity. Do tej pory mam obraz tego nieboszczyka. Gdy tak przyglądałem się twarzy nieboszczyka, która mnie zafascynowała, do Stolzmana podeszło dwóch ludzi, którzy okazali się prokuratorami prokuratury powiatowej w Słupsku.

Przyszli do Stolzmana, aby uzgodnić ilu mają przysłać więźniów do zamordowania, spalenia lub zasypania wapnem. Po uzgodnieniu z nimi, ilu ludzi-więźniów mają dostarczyć, pociągnął mnie za NKWD-zistami, którzy ciągnęli zwłoki szwedzkiego marynarza. Raptownie trafiliśmy na kotłownie, piece krematoryjne.

Widok wkładającego ciała do pieca oraz drugiego palącego ciała marynarza szwedzkiego spowodował, że straciłem przytomność, dopiero odzyskałem ją w samochodzie, w drodze powrotnej do Gdańska"

Synem Zdzisława Kwaśniewskiego - Izaaka Stolzmana jest Aleksander Kwaśniewski – Izaak Stolzman.

W okresie PRL działacz komunistycznej PZPR (od 1977) aż do jej upadku w 1989 roku.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej od 23 grudnia 1995 do 23 grudnia 2005.

OPRACOWANIE

Opracował dla "Kuriera Codziennego" Chicago 12.12.2013 r. mgr Jerzy Korzeń prezes Towarzystwa Pamięci Narodowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/2218/wstrzasajacy-zyciorys-ojca-aleksandra-kwasniewskiego

 

Komentarze (140):

=r=o=b=o=2021.09.22 22:00
Aleksander Kwaśniewski kontynuował dzieło ojca dając zgodę na utworzenie w Polsce obozu torturowania obcokrajowców. Głównie Afgańczyków porwanych ze swojego kraju do amerykańskiej bazy wojskowej i następnie torturowanych w Polsce, Rumunii i na Litwie. Polska w wyniku przegranego procesu płaci ofiarom tej zbrodni odszkodowania. To też jest nieprawda? Żydzi dokonują zbrodni za które płacą Polacy ze swoich podatków. Śp. Andrzej Lepper za gromadzenie tego rodzaju informacji został powieszony we własnym gabinecie. To też nieprawda?
Tomek2021.07.27 19:39
Ciekawe kto wymysla te wszystkie bzdury o ojcu Kwasniewskiego 😂 Przeciez to mozna obalic jednym palcem , jesli uwaznie sie wczytac . Klamstwo na klamstwie ! Tyle w tym tekscie jest nonsensow , ze az trudno uwierzyc , ze ktos to opublikowal 🥵
andre2021.05.29 10:42
Dla jedno jest pewne nic sie nie zmieniło,cichy reżim trwa nadal,to druga polska kiszczaka
karol2021.03.3 1:34
kiedy wam nieudacznikom uda się doprowadzić do tego, że strona fronda.pl będzie czytelna dla ipadów?
Ignac2021.06.1 7:28
A ma Jaśnie Pan jeszcze jakieś życzenia?
Edward2021.03.2 19:17
Co za bzdury. Jad, nienawiść, obrzucanie gównem. Naprawdę bardzo katolickie podejście :) Brawo rodacy!
Darek F.2021.02.24 13:41
Kwaśniewski jako nasz Prezydent to hańba. Zwykły bolszewicki gnój.
Tomek2021.07.27 19:41
Caly ten tekst to klamstwo na klamstwie . Nieudolne klamstwa w dodatku . Kto to wymysla ?
Kris2021.02.14 10:32
Żenująca szujnia z kruchty. Bagno i fabryka jadu. Taki jest obraz polskiego katolicyzmu. Opamiętalcię się.
Sana2021.01.18 18:15
Rodzina ojca Jolanty Kwaśniewskiej nie zginęła w żadnym getcie, tylko podczas eksterminacji miejscowości w której mieszkali. Byli Polakami!
ddt -rk2020.06.24 8:05
Żyd czy katolik? Bez spodni i gaci zobaczysz co w trawie kołacze-
Zygmunt2020.04.12 22:25
Jestem pod wrażeniem ,że potomkowie tych oprawców funkcjonują i zajmują eksponowane stanowiska do dzisiaj.. Czy naprawdę jesteśmy tacy ślepi i głusi..?
Gość2020.07.26 16:10
Kogo masz na myśli? Kwaśniewski nie zajmuje eksponowanych stanowisk od wielu lat
bodek2020.03.6 17:57
ktoś napisał że żydostwo to najgorszy odłam człowieka , każdy ma zdanie w zależności w jakiej sytuacji się znajduje , a dzisiejsze nasze orły ekonomiki z PiS od kogo pożyczki biorą ,według tego co napisał ten myśliciel to z chwilą gdy zaczną się upominać o zwrot pieniędzy to powinniśmy się , no właśnie co są dwa wyjścia albo płacimy albo …..odwdzięczamy się za takie jednostki które mordowały? ale nie należy zapominać że prawie cały system bankowy USA jest w ich rękach a to podobno nasi sojusznicy , także darcie ryja po to żeby drzeć to lepiej w ogóle się nie odzywać. proszę tylko nie myśleć że ich rozgrzeszam z tego co zrobili ale nie wolno wszystkich wrzucać do jednego kotła
lesław2020.02.19 16:55
Wiadomym było , że komunę w Polsce tworzyli żydzi.
Misiek2021.07.27 19:45
Chrzescijanstwo tez stworzyli zydzi . Najwieksza ilosc laureatow Nagrody Nobla , to tez zydzi . Odkrywcy , badacze , naukowcy , uczeni a i wielcy artysci .... He he
Krzysztof m2020.02.13 19:37
Tej samej narodowości jest żona Kwaśniewskiego.Opowiadała że w jakimś getcie na wschodzie zgineła jej prawie cała rodzina.Kim byli ojciec czy matka tego nie wiem.
Sana2021.01.18 18:20
Rodzina ojca żony Kwaśniewskiego jest polska. Mieszkali na Wołyniu w miejscowości której mieszkańcy zostali wymordowani przez Niemców za pomoc partyzantom. Żadne getto, parszywy kłamco
Boon2020.02.11 18:44
Nie ma tutaj zdnego udokumentowania. Pisac mozna wszstko- ale udwonic jest trudno - jak widac !
Radek2020.02.3 22:34
Jak można takie brednie bez żadnej weryfikacji historycznej powielać? Podobno jesteście katolikami...
JPII2020.04.21 6:28
ale sam mozesz weryfikowac.
gnida2020.01.15 12:59
anabej awruk < gnij ujuhc <
olek2020.01.15 12:55
śmierć
Melchior2020.01.5 17:44
Nie lepsi od hitlerowców, ludzie sowieccy znani są ze swojego okrucieństwa, nie można nawet tego czytać a co dopiero wyprawiali ci oprawcy, ciągle opowiada się nam o ich okrucieństwach w tamtym czasie, o katowniach ale to są tylko słowa, opis tortur jest niewyobrażalny, słowo: bestie zbyt słabe. Ujawnić to, nagłośnić, sprawdzić wszystko , znaleźć wszelkie możliwe dowody. Komuniści i Żydzi po 89 roku opanowali nasz kraj we wszystkich możliwych posadach dlatego Polska konała rozkradana przez nich od środka, opanowali rząd, samorządy, a Kwaśniewski? słów brak.
jaja2020.01.2 21:26
Czy życiorys Izaaka potwierdzony jest przez IPN? A co z ekshumacjami tych zbitych Akowców? Coś się z tym robi?
Szok !2019.12.25 3:14
Szok !
AmerginMacEccit2019.12.19 12:21
Polactwo wybrało syna tego śmiecia i sadysty z NKWD na prezydenta Polski. I dziwić się, że byliśmy niepoważnie traktowani i dymani za granicą... Bardzo nisko upadł ten naród postkomunistyczny.
gf2019.11.23 15:46
Takich tatusiów ma wiekszość tych na świeczniku.
mm2019.11.7 9:10
Teraz zaczyna być zrozumiałe dlaczego Kwaśniewski przepraszał za Jedwabne...
mamba2019.09.4 22:17
nie ma głupszego narodu niż Polacy, powiadam, że nie ma
Gość2019.09.4 17:31
> pod koniec lat 40-tych i na początku 50-tych Nauczcie się zapisywać dekady, nieuki.
Agnieszka2019.08.15 19:36
Straszne.. Tego się nie da nawet przeczytać... A Srudrich uważa, że jak Brygada Świętokrzyska była przeciw tym mordercom, to faszystami była.... I mordercy są dla niego godnymi uznania bohaterami, co to z racji nacji zawsze ofiary holokaustu a z racji związków z Moskwą - wyzwoliciele...
Rafapon2019.06.28 2:45
Stoltzman-Kwaśniewski zmarł w 1990-tym, czyli już po rzekomym pokonaniu komunizmu. I nikt go nie niepokoił. Czyli rację miał pan Gwiazda twierdząc, że ten stół o tysiącu kantów, z daleka wyglądający na okrągły, był zwykła ustawką mającą zapewnić czerwonym bezpieczne lądowanie. Ilu z nich przepoczwarzyło się w biznesmenów? A Kiszczaka i Jaruzela to tylko próbowano ciągać po sądach.
AnnA2019.06.5 21:10
....siostra w Szwajcarii szefem banku...hmmm... to sie da sprawdzić
Max Aue2019.05.27 13:12
Po co publikujecie te bujdy na resorach z polonijnych gazetek?
JPII2020.04.21 6:26
ale w czym masz problem, że nie chciałbyś, aby sprawdzono, czy doszło do morderstwa i wolisz napisac bujdy na resorach?
a2019.05.27 9:53
To, że czyjś ojciec był mordercą nie oznacza, że potomek ma być taki sam, choć w tym przypadku może syn nie był mordercą, ale komunistą. generalnie nie powinno się oceniać człowieka po tym z jakiej jest rodziny
AnnA2019.06.5 21:19
generalnie tak, natomiast taki człowiek nie powinien być prezydentem.... nawet jeśli rodziny sie nie wybiera etc.
Gość2020.07.26 16:01
Dlaczego?
gość 22021.05.22 11:52
Dlatego że odpowiedzialność dzieci za działania rodziców , (to uogólnienie) ma działanie prewencyjne. Wiedząc że dzieci będą obciążone ich czynami , mogliby się od nich powstrzymać.
Katarzyna2019.05.25 12:58
W budynku na ulicy s. Jaracza mieści się teraz Biblioteka Pedagogiczna. Jakiś czas temu miejscowa, tfu! gazeta (nie chcę wspominać tytułu) zdementowała wiadomości, o tym, że była tam katownia i krematorium. Mój ojciec i sąsiedzi opowiadali mi, że po wojnie ubecja w Słupsku ubecja strasznie szalała, był straszny terror. Ludzie bali się strasznie, sąsiad nie wierzył sąsiadowi. Gdzie teraz przebywają potomkowie tych oprawców? Jak o tym myślę to włos się jeży na głowie!!!
Stasiu2019.05.23 22:57
Straszne ale prawdziwe.A te komuchy jeszcze nas pouczają.
anonim2019.05.23 17:13
To wszystko prawda w Gnieźnie pracował jako ginekolog Marian Barc który wcześniej pracował w Białogardzie opowiedział mi że ojciec Aleksandra Kwaśniewskiego był pochodzenia żydowskiego jako lekarz chirurg przeprowadził przerwanie ciąży w skutek którego pacjentka zmarła ,lecz nie wyciągnięto wobec niego żadnych konsekwencji,zaś żona pracowała jako położna w szpitalu w Białogardzie.
Staszek2019.05.23 6:26
A więc dlaczego o tym głośno się nie mówi w TV jakie mordy dokonywali Żydzi na terenie Polski .
anonim2019.05.23 6:21
Po przeczytaniu tego, uwazam, ze powinismy sie domagac odszkodowan od Zydow. Za tych wszystkich katow zydowskich pochodzenia rosyjskiego- tych zreszta co teraz rzadza w Izraelu, ktorzy niszczyli Polakow.
Traczyk2019.05.23 0:58
Myślę, że Polacy są jednak wspaniałym narodem, jeżeli po tylu próbach zniszczenia ich pozostali wspólnotą i mają wspólnotowe przekonania. oparte na chrześcijaństwie.
Marek2019.05.22 20:15
Zwyrodnialstwa się nie zmieni i tu nie pomoże nic .Ale to nikczemność obarczania dzieci grzechami rodziców. A fakty są takie , iż to za kadencji Kwaśniewskiego Polska weszła do NATO i UE. Nie dzielił nas na sorty , nie głosił , iż UE to wyimaginowana wspólnota .
max2019.05.22 21:41
To dziecko się znalazło tam, gdzie się znalazło z powodu grzechu rodziców. Trudno to rozdzielić. Polska weszła do NATO i UE nie z powodu tej prezydentury, królem nie był.
Azotox2019.05.22 23:04
Blisko pada jabłko od jabłoni.
marek2019.05.22 19:41
Ludzie naprawde zmobilizujmy sie i zrobmy porzadek z tym zgnilym sortem- potomkow zbrodniarzy, zlodzieji, zdrajcow. Nawet sie nie dziwie ze Zydzi tak sie rzucaja teraz o te " odszkodowania". jak widzieli ze przez tyle lat naiwni czyli- glupi Polacy dali soba rzadzic zbrodniarzom i wrogom narodu.
Wojciech2019.05.22 17:49
Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Jeden służył Moskwie, drugi służy Brukseli.
ws2019.05.22 17:35
komuniści to bardziej zbrodnicza organizacja od faszystów a teraz działają pod płaszczykiem dobroczyńców z Koalicji Europejskiej (marzy im się Eurokołchoz)
Kasia2019.05.22 16:31
w sobotę 18 maja przez przypadek zobaczyłam w TVN przemawiającego ze sceny A. Kwaśniewskiego i wiecie co powiedział? .... cyt " Moi rodzice walczyli o wolną Europę".
Kasia2019.05.22 16:34
przepraszam, źle napisałam powiedział chyba " Moi rodzice marzyli o wolnej Europie" - tak to było można sprawdzić w archiwum TVN, to było w Warszawie w sobotę 18 maja przed marszem KE.
max2019.05.22 21:31
Po "Stolicznej" - walczyli, po "Belvedere" - marzyli. Tego nie sprawdzimy w archiwum TVN-u.
anonim2019.05.23 13:42
Walczyli o wolną komunistyczną Europę a teraz kreują się na bohaterów
Szymon2019.05.22 16:29
Syn potwora ...
Robert2019.05.22 15:53
Ale kopanie dołków pod lewicą a ile manipulacji. Teraz wiem że "żołnierze wyklęci" to "ludność patriotyczna". Ile z tego jest prawdy a ile pomówień i fałszu? Myślę że bardzo dużo, bardzo dużo. Trudno coś takiego nawet komentować. Lepiej zapomnieć że się czytało.
erwin2019.05.22 14:27
Żydzi mają wypracowany system w którym to oni rządzą a prawdziwi Polacy co mają nic dalej są tanimi parobkami w kraju i zagranicą i żrą się między sobą .
Jacek2019.05.22 14:20
Ciekawe ile w Polsce jest prawdziwych Polaków a ile zakamuflowanych pejsów .
Ken2019.05.22 13:12
Wyjdźmy szerzej z tym wstrząsającym tekstem - prawdą o naszej najnowszej historii - przekażmy tę informacje dalej do grona swoich znajomych z odnośnikiem "Podaj dalej " !
Tyson 2019.05.22 12:15
I teraz tak mieliśmy 40 lat komuna nas czarowala ni mogliśmy się odezwać a teraz po platforma i komuchy SLD i reszta zdrajców z Tuskiem i Wałęsa chcą znowu ludzi robić w wala kto jak nie PiS to zmieni zarobki takie jak na zachodzie a wybory jak wybiorą po SLD wstydu nie mają oddać Żyda Cimoszewicz kim był i jest też Żydem do Moskwy i na Kubę i to razem z PO
JPII2020.04.21 6:16
jak swój projekt chcesz przeprowadzić?
anonim2019.05.22 11:11
"To może jeszcze opublikujcie "Protokoły mędrców ...""; czyżby życiorys niepełny? Coś nam umknęło? Protokoły pisał Olek???....
edi2019.05.22 10:19
POKEmony - TO ŻYDOKOMUNA !!
edi2019.05.22 10:16
POKEmony to NAJWIĘKSI WROGOWIE POLSKI - MORDERCY począwszy od II WŚ po SMOLEŃSK - WSZYSTKICH WON !!!!!!!
Marcin2019.05.22 9:48
Nie dziwne więc że synalek nic, tylko w kieliszek zagląda ;)
Asia2019.05.22 14:37
pil nawet z z samym Putinem!
robaczek2019.05.22 8:46
poważnie? -ojciec -dziadek -wujek -kuzyn metowdy zaiste NKWD. a seniorzy Kaczyńscy?
Ignacy Popowicz2019.05.24 22:57
Przecież to powszechnie wiadome, że ich prawidziwe nazwisko to Kalkstein, a ród z Chazarów odeskich pochodzi ;-)
zatroskany2019.05.22 8:35
Żydzi powinni nam zapłacić wielkie odszkodowania, nie tylko za ten okres naszych dziejów
Janina2019.05.22 7:41
To dlatego przepraszał za Jedwabne. Wszystko jasne
Ruski troll z Olgino2019.05.22 7:33
Natomiast równie wiarygodną informacją jest lądowanie UFO w Emilcinie w 1979 roku... Dodajcie jeszcze że Kwaśniewski to Reptilianin... Żałosne.
Rdest2019.05.22 2:06
Sądy ludzkie już tym diabelskim synom nic nie zrobią, Zdzisio jest na Sądzie Bożym i smaży się w piekle, tam otrzymał lepszą nagrodę za swoje czyny. Olusia obecne sądy nie ruszą z przyczyn ogólnie wiadomych, 80% mądrali w togach to koledzy Zdzisia. Oluś, morda ta nasza, otrzyma po drugiej stronie lepszą nagrodę od Wszechmocnego.
Weteran Prawdziwy2019.05.21 20:25
Szkoda że nas PRAWDZIWYCH POLAKÓW jest tak mało, że nie dało się wybrać WTEDY na Prezydenta NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZPOSPOLITEJ PRAWDZIWEGO POLAKA, tylko wybrali POLSKOJĘZYCZNI, POMIOT takiego SOWIECKIEGO SZUI i SWOŁOCZY.
Piotr Tomasz2019.05.21 19:34
W artykule są błędy. Wybierzcie się na Kcyńską do Bydgoszczy. Tam pochowani są wspomniani w artykule żołnierze. Sprawę Stolzmana należy zbadać. Do tego potrzebne są ruskie archiwa. Polecam: https://www.77400.tv/wiadomosci/300,komunistyczne-zbrodnie-w-powiecie-zlotowskim
Patriota2020.03.8 15:18
Zbadać to się możesz u lekarza!!!!
anonim2019.05.21 18:59
Trzydzieści lat minęło no nie źle!
Olej2019.05.21 17:53
Przeszłość ? Nie ! Przyszłość ! Taka przyszłość nas Polaków może jeszcze czekać, - realna powtórka scenariusza gdy się rozglądać co się wokół Polski dzieje. Emocje nie są wskazane ! Zimna, konsekwentna kalkulacja i perfidia, tak jak robi to przeciwnik. To jest również memento dla różnego rodzaju fantastyki politycznej z relacjami polsko – sowieckimi w tle, żeby pamiętali o rzeczywistości prawdziwej, która dotyczy każdego rodzaju tych ,,relacji’’. One mają ciągle jeden i ten sam wymiar, kaganiec lub kula w łeb. Póki co Polska nie jest na poziomie samodecydowania o sobie, nie we wszystkich ośrodkach zawiadywania państwem. Nie policzyliśmy się, nie pozbyliśmy się doszytego nam semi-sowieckiego łba tzw. elit, które przy każdej okazji przypominają o sobie zaprzaństwem i zdradą, odpalają co i raz jakieś g......o przeciw nam wszystkim, z lukrem europejskości z wierzchu, powodującym społeczne rozdwojenie jaźni. Spora część wielgusowej miazgi idzie w ten kanał dla doraźnych korzyści, dla zysku, dla kolejnego mieszkania lub samochodu. Są aktywne siły dążące do destabilizacji społecznej w Polsce abyśmy się żarli wzajem, zdradzali jeden drugiego, szczują skutecznie ten polski kocioł, podgrzewając pod nim ogień. Ot taki filmik jeden, drugi jak ten z siekierskimi robi swoje jak złoto. Fala idzie i ma nas zalać g......em byśmy się spod niego nie wygrzebali. Wszystko ma być ubabrane, na straży procesu czuwa gazeta !
JPII2020.04.21 6:14
"Spora część wielgusowej miazgi idzie w ten kanał dla doraźnych korzyści, dla zysku, dla kolejnego mieszkania lub samochodu". dojasnij
anonim2019.05.21 17:52
Heniek wieśniaku, a z czym masz problem, nie musisz tu włazić jak ci się wpisy nie podobają. Też tatuś w UB pracował/mordował?
Heniek 2019.05.21 15:36
Wiecie co ja tak czytam te wasze komętarze i się zastanawiam czy wy macie tak płytkie mózgi czy z psychiatryka piszecie
bronek2019.05.21 16:47
naucz się pisać wieśniaku
xxx2019.05.21 17:57
"komętarze" ha,ha,ha!!! Jak płytki musi mieć mózg ten, kto tak kaleczy język polski.
max2019.05.22 10:05
Podstawówka to za mało chłopcze, uczyć się stale trzeba to i twój płytki by się poprawił. Słowo "Komentarze" piszemy przez "en". Cała reszta też jest do bani, ale to nie ja tobie dałem życie.
Asia2019.05.22 14:34
Net Hercules contra plures-popatrz na proporcje opini ludzi w twoim poscie, potem sam idz do psychologa
rebeliant2019.05.21 15:12
Gdyby Polska była normalnym niepodległym państwem to ta gnida już dawno byłaby aresztowana na długie przesłuchania, tak samo jolka i jego córcia. Żydowski śmieć trzeba z Polski wypalić bez cienia skruchy. Gościem jest się do pewnej granicy, której gospodarzowi nie wolno przekroczyć. I to nie jest sprawa tylko tego śmiećmana. Pilnowanie naszego kodu narodowego musi istnieć w naszej świadomości jako coś niezbywalnego i w opozycji do każdej innej siły, która się tu pojawia. (poprzedni wpis coś się urwał)
Gość2020.07.26 16:16
Ale kto ma być aresztowany na przesłuchania? Przecież ten ojciec już nie żyje.
rebeliant2019.05.21 15:04
Gdyby Polska była normalnym niepodległym państwem to ta |<urwa zostałaby aresztowana i poddana solidnemu przesłuchaniu. Tak samo jolka i córcia. Żydowski śmieć trzeba z Polski wypalić bez cienia skruchy. Gościem jest się do pewnej granicy, której gospodarzowi nie wolno przekroczyć. I to nie jest sprawa tylko tego śmiećmana. Pilnowanie naszego kodu narodowego musi istnieć w naszej świadomości jako coś niezbywalnego i w opozycji do każdej innej siły, która się tu pojawia.
rebeliant2019.05.21 14:37
Nooo i co ? Dalej się będziecie śmiać z nacjonalistów polskich ??? Od lat wam o tym piszą, a wy wierzycie w "antysemityzm", "faszyzm", ... Takiego śmiecia mieliśmy za prezydenta. Te k***y sa nie tylko ofiarami, są również narodem sprawców zorganizowanych. Nie ma sojuszu między Polakami a ich oprawcami.
Max Fiend2019.05.21 14:20
Wstrząsające to jest frędzlowe kłamstwo :-D Gdyby tak było na prawdę, prezes pewnej partii ozłociłby każdego za dowody na te brednie a IPN mógłby wydać o tym książkę :-D
jank2019.05.21 17:26
Z życiorysem ojca ex-prezydenta K. można było się zapoznać już ok. 20 lat temu - z wiarygodnych, szczegółowych informacji wielu świadków (w internecie). Wówczas to zetknąłem się po raz pierwszy z tymi przerażającymi, potwornymi faktami. Wówczas prezes nie był prezesem, a o IPN chyba jeszcze nikt nie słyszał.
Max Fiend2019.05.22 15:54
Tak jest! Te brednie krążą od kampanii w 1995 roku i nikt nie przedstawił na nie żadnych dowodów :-D
ed2019.05.22 21:20
Zapewne jak słyszysz o tym, że Bauman biegał po lesie jako rosyjski żyd, nkwdzista i strzelał do żołnierzy niezłomnych, to turlasz się po podłodze ze śmiechu. O POP-ach (pełniących obowiązki Polaka), też pewnie nie słyszałeś, a ok. 100 tysięcy zainstalowały sowiety w Polsce po '45.
Wieslaw2019.05.22 17:12
Max! Co ty pleciesz?Tak! To Wstrząsające jest, ale to prawda! Ciężko wam to przetrawić! Taka prawda i to tylko ułamek tego co robili! Najlepiej złożyć na Polaków,chyociaż samemu się robiło ! Prawda ?
Max Fiend2019.05.22 18:04
Czyja prawda? Sprawdź jak na prawdę nazywał się ojciec Kaczyńskiego. To nie jest trudne :-D
ed2019.05.22 21:26
Czy ojciec Kaczyńskiego mordował ludzi, polskich patriotów, przygłupie? Czy ty w ogóle myślisz? Co to ma za znaczenie jak miał na nazwisko. Ważne jak żył.
Alicja 2019.09.15 8:34
Odwróć sytuację czy gdyby o twojej rodzinie tak napisano to siedziałbyś spokojnie majac to w d..e ? A przecież ten pijak i złodziej ktory przechandlował Polskę za obiecanki miedzynanrodowego awansu politycznego nie podał nikogo do sadu za szarganie godności rodziny , tak jak i Icek Dicman zwany Mazowieckim,czy Komoroscy i wielu wielu innych czarnoglowych oprawców.
nn2019.05.21 14:06
Ojczulek Cimoszewicza i ojczulek Kwaśniewskiego to zbrodniarze i ich potomkowie NIGDY nie powinni działać w polityce!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Eugenia2019.05.21 20:45
W polityce działają prawie wyłącznie takie potwory.
Tyson 2019.05.22 12:18
Prawda a ludzie chcą głosować na po i SLD
michu2019.05.21 14:06
Do dziś ubecy, tego typu ludzie żyją spokojnie i wszyscy się składamy na ich emerytury i żaden Sekielski do nich z kamerą nie podejdzie. Bo już starsi schorowani itp itd. Jakby jeszcze jakiś ubek umarł w trakcie programu, byłby skowyt socjalistów, "Jak tak można to już było dawno, takie były czasy" itd itp.
michu2019.05.21 14:07
za drugim razem się udało.Pierwszy komentarz był mocniejszy i cenzor na frondzie go nie puścił ;)
Wieslaw2019.05.21 22:33
Michu !? Co ty jest tu cenzor na Frondzie? To dlaczego puszczane są tak straszne wpisy gejowskie, obrażliwe na temat KK i naszej Wiary ? Czyżby się obudzili? Lepiej późno niż wcale !
gryf2019.05.22 16:07
Pan Sekielski ma narodowość wypisaną na twarzy. Nie może pisać negatywnie o swoich.
QAZ2019.05.21 13:28
I zapytać by trzeba, głupi narodzie, co tobą kierowało by wybrać na prezydenta aż na 10 lat żydowskie nasienie zbrodniarza ludobójcę? jak wam nie wstyd patrząc na tych żydowskich oprawców narodu polskiego.
polak2019.05.21 13:55
a skąd wiesz ,że to naród Polski wybrał ,może ktoś inny ??--""nie ważne kto głosuje ,ważne kto liczy głosy "'
ed2019.05.22 9:58
A ty od kiedy wiesz o tym mordercy? Jak były glosowania, gdy K. startował, to już wiedzialeś, że to syn mordercy Polaków? Jak śmiesz przygłupie szastać takimi obelgami jak "głupi naród"?! Kim ty jesteś debilu?!
polak2019.05.21 12:49
ciekawe czy żydzi za to przeproszą i czy ten potomek mordercy da głos --myślę że nic nie powie, potomkowie bandytów i zwyrodnialców nadal plują polakom w twarz, jest ich dużo --następny to potomek zwyrodnialca cimoszewicz nie piszę o sędziach bo tam jest ich b dużo
ttt2019.05.21 13:33
czemu Zydzi zaraz? Pracowal dla russrancow czyli najwiekszego wroga Izraela chyba??
Ryszard Olejniczak2019.05.21 12:43
Dziś rządzą światem beriowskie dzieci, jaki więc on może być.
CZY ON PRZEPROSI POLAKOW ZA SWOJEGO OJCA ZBRODNI2019.05.21 12:35
JA NA MIEJSCU STOLMANA SYNA ZYBKO WYJECHALBYM DO IZRAELA .TEGO POLACY MU NIE ZAPOMNA KIM BYL ZYD JEGO OJCIEC/
Trójoka wrona2019.05.21 12:58
Dlaczego prezydent A. Kwaśniewski miałby być winny zbrodni swego ojca?
Wieslaw2019.05.21 22:26
Wronko ! Po prostu , wiedząc o przeszłości ojca , nie powinien pchać się na Prezydenta! Ja bym się pod ziemię zapadł, wyjechał, ....!
jan lesiak2019.05.22 18:27
przecież dostał polecenie wygrania wyborów- zablokował b. ważnych ustaw sejmowych , no i jest teraz właścicielem kawałka Polski- a pochodzenie; żyd prosto z Rosji. Naprawdę trza jeszcze nam czasu, aby się stać Wolnymi Polakami choć w 51 %-ach, pamiętam te wybory , przyśpiewki braci Golców , płakać sie chce, lub strzelić sobie w łeb , Ksiądz pochodzący z Białogardu, sąsiad felczera Stolzmana, napominał, by nie głosować na Stolzmana. Ale, czy niewolnik cokolwiek pojmie ??
aplicator2019.06.1 11:34
żyd jego ojciec, był ojcem żyda jego syna.
Adrian2019.05.21 12:33
To może jeszcze opublikujcie "Protokoły mędrców ..."
historia2019.05.21 11:51
inne pytanie jak daleko pada jablko od jabloni ? I tez propozycja aby nigdy juz w Polsce nikt nie oddal glosu na czlowieka ktory mial do 3-ciego pokolenia wstecz zydowskiego zbrodniarza.
west2019.05.21 11:38
Co człowiek musi mieć w głowie, by w momencie gdy dowie się , czym ( kim to już za dużo powiedziane w stosunku do tej bestii) był jego ojciec mógł się pokusić o kandydowanie na jakikolwiek urząd. Nie potrafię sobie tego wyobrazić, choć bardzo chcę...
rebeliant2019.05.21 14:47
To jest właśnie plemienna nienawiść. Coś w co naród Polaków przez dekady nie chciał wierzyć własnym nacjonalistom, a zamiast tego przyswajał pedagogikę wstydu z żydowskich treści tresury. Przez dekady Polacy uczą swoje dzieci robić "lachę" wszelkim mendom, a mendy tego świata uczą swoje dzieci dymać innych. Byle by tylko "ładnie to tak wyglądało". Nie ma czegoś takiego jak antysemityzm, jest natomiast dostrzeżenie żydowskiej wrogości (ja bym więcej stwierdził: żydowskiej nieustannej nienawiści do nie-żydów).
katolik2019.05.21 11:37
Syn takiego "człowieka" był polskim prezydentem? Plama w historii. Czarna karta historii.
ttt2019.05.21 13:32
To nie wszystko, w trakcie wyborow UDOWODNIONO, iz kwasek KLAMAL o swoim wyksztalceniu, a pomimo to russkie pacynki zapakowaly go na prezydenta :((( a najsmieszniejsze jest to, iz kwasek i tak jest najlepszym prezydentem zaoferowanym przez ekipe obecnie nazywajaca siebie KE...
max2019.05.21 14:51
Najlepszym? Chyba kompletnie ci mózg zlasowano. Ekipa...
aplicator2019.06.1 11:27
A wcześniej był prezydentem Leyba Kohne vel bolek. W Polsce najwięcej mają do powiedzenia jej wrogowie, dziwne ale prawdziwe
Stefan2019.05.21 10:58
Przerażające..
Olin, Minim2019.05.21 9:11
"Kat" lub TW Alek - przeprosisz za tatusia??
Gość2019.05.21 10:16
A Andrzejek Kryże ma przepraszać za swojego? Czy on już nie musi?
Skorpion2019.05.21 12:01
Puknij się . Co za porównanie. Jak ci Stolcman tak ci się podoba to przepraszaj za niego. Za grosz uczciwości w was lewakach nie ma.
Wieslaw2019.05.21 22:13
Gościu! Przecież artykuł jest napisany o kim innym, przecież to widać, że o Stolzmanie i jego strasznych torturach! ! Dlaczego zbaczasz z tematu? Czyżby cię ten temat bolał???? Tak wtedy było, ale to tylko odrobinka z tamtych lat ! Strach pomyśleć o tym wszystkim! Jakiego to prezydenta , jakiej narodowości mieliśmy! Więc czego było wymagać !?
antydulski2019.05.21 10:43
przeprosicie za ojczulków-gwałcicieli, ohydną pedofilską szajkę?
Kazek2019.05.21 11:34
piszesz o swoim ojcu? skoro należał do mafii pedofilskiej to przeproś.
antydulski2019.05.21 11:42
piszę o pedofilach w sutannach, purpurze zwanych przez was ojcami. przeprosisz, że hodujesz to gówno w moim kraju od lat?
polak2019.05.21 12:44
jesteś debilem i kawał wUJA
antydulski2019.05.21 13:21
obrońcy pedofili są tak samo ohydni jak sami pedofile. to samo tyczy tych co odwracają wzrok.
ateo2019.05.21 13:30
wybacz ale pedzioberki zdarzaja sie wszedzie, a te w KK byly wykorzystywane przez UB czyli takich kwachostolzmanow lemingu... Ps. wypisanny z KK jak ja czy m,oze cohones za malutnie leming posiada?
antydulski2019.05.21 13:39
leming to myślą, że przypadki u Sekielskiego to jedyne. no ale lemingi mają małe mózgi, mało rozumieją :) i nie pedzioberki a PEDOFILE wypisany już dawno. i jakie do tego trzeba cohones? buahaha katabasa się boisz?
J-232019.05.21 14:04
ssij pałę pederasto
Wieslaw2019.05.21 22:18
Antydulski"!, Albo pisz na temat, albo zamilcz! Teraz jest o żydolewaku- Stolzmanie! Tak trudno ci przeczytać! Tylko to cię interesuje< więcej nic? A jakiej ty narodowości, że zmieniasz temat?? Co ??
gość2019.05.21 11:40
do antydulski 21.5.19 12:43 Ty ubecko-kacapska gni.o ......
polak2019.05.21 14:56
to trol putina kawał skur.......na