Stojący na straży praw człowieka - również tego najbardziej bezbronnego, jeszcze nienarodzonego - Instytut Ordo Iuris w naturalny sposób mierzy się z niechęcią środowisk lewicowych, które szukają sposobności do uderzenia w instytucję. Taką sposobność media znalazły w odejściu wiceprezesa dra Tymoteusza Zycha, donosząc o „rozłamie w Ordo Iuris”. Sprawę wyjaśnia sam Instytut.

- „Rozłam w Ordo Iuris. Odchodzi kilkanaście osób”

- brzmi tytuł sensacyjnego artykułu opublikowanego dziś na portalu Onet, który powołuje się na wcześniejsze doniesienia portalu Dziennik.pl.

Onet informuje o odejściu wiceprezesa Instytutu dodając, że „powodem są różnice w wizji działania i konflikty personalne z jej obecnym szefem Jerzym Kwaśniewskim” (w liście do redakcji serwisu Dziennik.pl dr Zych pisał jedynie o „innej wizji przyszłości organizacji”). Serwis wskazuje też, że razem w wiceprezesem z Ordo Iuris odeszli inni pracownicy i współpracownicy – łącznie kilkanaście osób.

- „Szanując prywatność b. wiceprezesa, nie komentujemy przyczyn jego rezygnacji złożonej i przyjętej w październiku 2021 roku. Dr Zych zakończył też swą misję w 7 innych podmiotach. Z nim odeszło 2 pracowników i stażysta

- wyjaśnia Anna Szala z Instytutu Ordo Iuris.

- „Od listopada Ordo Iuris kieruje 5-osobowy Zarząd, do którego przystąpili najbardziej doświadczeni prawnicy, koordynatorzy poszczególnych działów Instytutu: mec. Magdalena Majkowska, Łukasz Bernaciński, mec. Rafał Dorosiński. Wiceprezesem Zarządu Została Monika Leszczyńska, od sześciu lat Dyrektor ds. Członkostwa - przedstawiciel Darczyńców i członków Kręgu Przyjaciół Ordo Iuris w Zarządzie. Prezesem Zarządu niezmiennie jest mec. Jerzy Kwaśniewski”

- dodaje.

Zaznacza też, że Instytut informował o zmianach już trzy miesiące temu.

Sam dr Tymoteusz Zych zaangażował się w nowy projekt - think-tank Logos.

- „Logos to nowy międzynarodowy ośrodek badawczy, który tworzą doświadczeni eksperci związani od lat z czołowymi polskimi i zagranicznymi think tankami, w tym Fundacją Republikańską, Instytutem Ordo Iuris, Ośrodkiem Cegielskiego, Laboratorium Prawa i Gospodarki, Centrum im. Adama Smitha, węgierskim Centrum Praw Podstawowych i włoskim Centro Studi Machiavelli. Nowy think-tank jako pierwsza w naszym kraju niezależna instytucja będzie komentował zarówno kluczowe wyzwania stojące przed naszym krajem, jak i legislację tworzoną na poziomie UE. W szerokim gronie współpracowników znaleźli się eksperci z Węgier, Słowenii, Hiszpanii, Belgii, Stanów Zjednoczonych, Włoch i Ukrainy”

- informuje Zespół Logos Europa.

Jutro o godz. 11 w Centrum Prasowym PAP odbędzie się konferencja prasowa inaugurująca think-tank Logos, w czasie której zostanie też zaprezentowany „Raport o stanie państwa”.

kak/Fronda.pl, Onet.pl, Dziennik.pl