Maj - czas na codzienną współpracę z Maryją! I co czuje i co żyje, niech z nami sławi Maryję! - zdjęcie
10.05.21, 13:35

Maj - czas na codzienną współpracę z Maryją! I co czuje i co żyje, niech z nami sławi Maryję!

13

W maju – miesiącu poświęconym Maryi, uciekajmy się do Niej we wszystkich naszych potrzebach. Ona, która jest najpiękniejszą Różą duchowną pośród łąk umajonych, niech nas uczy jak nieustannie zachowywać i rozważać w sercu Słowo Boga. 

Módl się litanią, która żyje.

Wzywaj Maryję słowami Litanii Loretańskiej. Z pewnością każdy z nas ma wokół siebie wiele osób, za które chce się modlić. Każde wezwanie daje impuls do przywołania którejś z nich. W ten sposób można także oddawać Maryi sytuacje, miejsca, całe wspólnoty. Litanijnie powtarzane „Módl się za nami” może być kierowane do Boga za grzeszników, strapionych, wiernych i chorych. Wtedy litania zaczyna żyć. Staje się litanią mojego życia, moich spraw, litanią ludzi, których kocham. Modlitwa staje się prawdziwym błaganiem i wołaniem do Boga, a nie bezsensownym wierszykowaniem.(…) Wezwań niekoniecznie musi być ponad pięćdziesiąt, wystarczy trzydzieści. Twoich! Takich, które nosisz w sercu i które coś dla Ciebie znaczą. Ta litania nie ma końca, bo przecież każdy z nas może wołać do Maryi, jak umie, a słowa „Módl się za nami” będą świadczyły, jak bardzo potrzebujemy tej modlitwy na poplątanych ścieżkach życia.*

Domie Boży  – módl się za nami!

Maryja jako Matka Boga jest domem zamieszkanym przez odwieczną Mądrość, przez Syna Jednorodzonego, który stał się Człowiekiem. Jezus znalazł w Niej swoje mieszkanie – Jezus, który ma dziś na ziemi niezliczoną ilość braci i sióstr. Mieszkaniem Boga jest Maryja. Mieszkaniem każdego z nas jest Maryja. Mamy się czuć i mieszkać w Niej jak w domu, jak w świątyni, jak w życiodajnej atmosferze, pełnej ciepła, pokoju i miłości. Jesteśmy w Jej Sercu, by w naszym sercu kontemplować Trójcę Świętą. Jest to nieustanne przenikanie się Serca Ojca, Syna i Ducha Świętego z Sercem Maryi i naszym sercem. **

Bramo Niebios – módl się za nami!

Maryja jest drogą, która wiedzie do Chrystusa, a wszelkie spotkanie z Maryją jest bez wątpienia spotkaniem z Chrystusem. Czego bowiem szukamy, uciekając się ciągle do Maryi? Tylko Chrystusa, który spoczywa w Jej ramionach, to jest poszukujemy Go w Niej, przez Nią i z Nią. Do Chrystusa, swego Zbawcy powinni się zwrócić ludzie w zamieszaniu i niebezpieczeństwach tego świata, tym bardziej, że potrzeba ich dusz kieruje ich do Jezusa jako do portu ocalenia i źródła życia nadprzyrodzonego.***

Zwierciadło Sprawiedliwości – módl się za nami!

… obecne położenie wielu narodów, w bieżącej chwili jest bardzo ciemne i niepewne (…). Znowu zagraża niebezpieczeństwo najwyższemu dobru pokoju. W tych bowiem czasach podstępnie wzmagają się, jak widzimy, spory między narodami, zamieszkującymi różne części świata. Dzieje się to, mimo bardzo strasznych doświadczeń dwóch poprzednich wojen, które skrwawiły pierwszą połowę tego wieku. Widzimy, że ludzie w wielkim niebezpieczeństwie chwytają za broń i nie chcą pertraktować celem usunięcia różnicy zdań, które dzielą umysły. Z tego wynikają niewypowiedziane cierpienia całej ludności niektórych narodów. Powodują je zamieszki, ukryta i podstępna wojna, prawdziwe walki, które z każdym dniem wzmagają się i stają się bardziej zacięte. Mogą one rozniecić iskrę nowej i strasznej wojny.(…)***

Stolico Mądrości –módl się za nami!

Dlatego zaklinamy wszystkich Rządców narodów, by nie przeciwstawiali się pokojowi upragnionemu przez rodzaj ludzki. Niech robią, co mogą, by zachować zagrożony pokój. Niech nie przestają skwapliwie popierać rozmów i układów między ludźmi jakiegokolwiek stanu i godności, które należy prowadzić, byleby powstrzymać niebezpieczne posługiwanie się bronią i straszne stąd płynące niebezpieczeństwa doczesne, duchowe i moralne. Posługując się środkami prawnymi, niech usiłują rozpoznać wszelkie szczere pragnienie pokoju, niech je podtrzymają i wprowadzą w czyn. Niech zawierzą rzetelnie dobrej woli tak, aby słuszna sprawa należytego porządku wzięła górę nad motywami skłaniającymi do zamieszek i ruin.***

Pocieszycielko strapionych – módl się za nami!

Z ubolewaniem dostrzegamy, że w tym opłakanym położeniu bardzo często nie zwraca się uwagi na święty i nienaruszony charakter życia ludzkiego i wprowadza się sposoby postępowania zupełnie sprzeczne z poczuciem moralnym i zwyczajami cywilizowanego narodu. Wobec tego powinniśmy podnieść głos w obronie godności ludzkiej i cywilizacji chrześcijańskiej, aby powstrzymać ukrytą i podstępną wojnę, akty gwałtu i terroru, ściąganie zakładników, represje stosowane wobec bezbronnych ludów. (…)***

Królowo pokoju - módl się za nami!

To wezwanie weszło do Litanii Loretańskiej podczas I Wojny Światowej. Zdawało się wtedy, że nie będzie mieć ona końca i nigdy pokój nie zapanuje między narodami. Wśród krwawych zapasów między ludami, 16 listopada 1915 r. papież Benedykt XV wydał rozporządzenie, by to wezwanie było dodawane do Litanii, „aby chrześcijaństwo przez takie błaganie do Najświętszej Dziewicy mogło znów zakosztować upragnionych owoców pokoju"(…)

W niej samej tchnie wszystko pokojem, w niej, Matce wszelkiej dobroci, jak ją z miłością zwykł był nazywać św. Franciszek z Asyżu. I ona jest pośredniczką pokoju!
Idź więc do Królowej pokoju, gdy nie masz pokoju ze sobą samym!
Idź do Królowej pokoju, gdy pokój nie mieszka już w twojej rodzinie!
Idź do Królowej pokoju, by nauczyć się od niej pojednawczego usposobienia!
Idź do Królowej pokoju, by wyjednała pokój w ojczyźnie i między narodami!
****

Monika Grzesik

* Rafał Szymkowiak OFMCap „Głos Ojca Pio” (nr 27/2004)

**Jan Paweł II – przemówienie do młodzieży Loretto, 10 września 1995

*** z Encykliki Papieża Pawła VI w sprawie modłów do Matki Bożej w miesiącu maju – Mense Maio

****o. Atanazy Bierbaum OFM  "Z Bogiem",  Kraków w 1934 r.  

 Komentarze (13):

Anonim2021.05.11 10:01
Niektórzy to autentycznie sławią Maryję. Mają powód.Taki np. gangster nad gangsterami Krakowiak gdy jakiś napad czy zabójstwo poszły po jego myśli, brał swoich najbliższych współpracowników i jechał do Częstochowy, pod święty obraz. Żeby podziękować Matce Boskiej za pomyślność. To był jego stały rytuał.
A jak ktoś "nie czuje"2021.05.11 0:03
to co? Spalić ją/jego, jak za starych dobrych czasów?
Tak, to prawda. Piękne są te Maryjne Pieśni.2021.05.10 23:08
Jedna z tych Pieśni mówi o Królowej Polski.... "Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ, ... MARYJO!... TY ZA NAMI PRZEMÓW SŁOWO, MARYJO! ... OCIEMNIAŁYM PODAJ RĘKĘ... NIEWYTRWAŁYM SKRACAJ MĘKĘ ... TWE KRÓLESTWO WEŹ W PORĘKĘ,... MARYJO...! GDYŚ POD KRZYŻEM SYNA STAŁA, MARYJO, TYLEŚ MATKO WYCIERPIAŁA, ... MARYJO!"............. "MIEJ W OPIECE NARÓD CAŁY, KTÓRY ŻYJE DLA TWEJ CHWAŁY, NIECH ROZWIJA SIĘ WSPANIAŁY, MARYJO!..."...itd ....
*Maj miesiącem Maryi*2021.05.10 19:05
Była cicha i piękna jak wiosna. Żyła prosto, zwyczajnie - jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła. Maryja ave Maryja / "Maryjo Śliczna Pani"-wyk.Eleni/ ------ https://www.youtube.com/watch v=FYuNwwC7jSM&list=RDFYuNwwC7jSM&start_radio=1&t=40
Ave Maryja2021.05.10 16:04
Maryja, Ave Maryja, u Boga nam wybłagaj zdroje łask, by świat lepszy był, by w miłości żył. O Maryjo, miej w opiece dzieci swe. Maryjo, Śliczna Pani, świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy, a w sercu ból, smutek, żal i w oczach wciąż strach. Usłysz Pani błaganie i pomóż nam.------- https://www.youtube.com/watch?v=yk0X4USMbds
fcuk piss2021.05.10 15:34
ja z moja maryjka codziennie od tylu wspolpracujemy wspolpraca jest owocna i satysfakcjonujace obie strony
ej no2021.05.10 17:28
znowuś tu przylazł, wstrętny lewacki Icku stepowy? Won!
fcuk piss2021.05.10 15:29
jak mnie denerwuja te gornolotne mysli moralnosc wartosci nie macie zadnych nie stosujecie dekalogu przemawia przez was balochwalstwo zlodziejstwo i oszustwo nie stosujecie sie do zadnych praw z waszego gownianego dekalogu
ej2021.05.10 17:26
ty talmudyczny karaluchu, won stąd. Katolicy nie włażą do twojej bożnicy.
Och, denerwuje cię nasza Modlitwa?...Aj, waj!2021.05.10 19:21
Boli cię nasz Modlitwa! ...To super, Musi Boleć! ... Nie wiesz Lechu K... co zrobić?... "NO TO FORA ZE DWORA STĄD"...! JAZDA DO SWOICH ZBOKÓW!..... Nas zostaw...! Poszoł za Don! .... Dość już nakrzywdziłeś dzieci, za mało siedziałeś za to!
rufus2021.05.10 19:45
to znaczy z kozą współpracujesz !
fcuk piss2021.05.10 15:26
jedyna jaka matke boska znam i widzialem to ta z rodzinki .pl
Anonim2021.05.10 13:48
Szeregowy Bosek, matka do was przyjechała.