Watykan mówi ,,nie'' błogosławieniu homozwiązków. Ks. prof. Kobyliński: Ten dokument nie ma większego znaczenia - zdjęcie
18.03.21, 08:25Screenshot Youtube - Telewizja Republika

Watykan mówi ,,nie'' błogosławieniu homozwiązków. Ks. prof. Kobyliński: Ten dokument nie ma większego znaczenia

42

- Z jednej strony mamy świeckich i duchownych, którzy mówią: "nie będziemy błogosławić związków jednopłciowych", a po drugiej stronie mamy tych, którzy mówią: "jesteśmy za takimi błogosławieństwami" - podkreślił w Polskim Radiu 24 ks. prof. Andrzej Kobyliński, etyk i filozof z UKSW w Warszawie.

Kongregacja Nauki Wiary odpowiedziała na pytania, skierowane do niej przez część duchownych niemieckich, dotyczące tego, czy w Kościele katolickim możliwe jest błogosławienie związków jednopłciowych.

Chodzi o formułę, która nie byłaby małżeństwem, ale pewnym liturgicznym aktem błogosławieństwa takiej pary. Takie błogosławieństwa w Kościele katolickim jednak już się odbywają. Kongregacja Nauki Wiary odpowiedziała negatywnie, stwierdzając, że - przy całym szacunku dla osób - tego typu błogosławieństwo byłoby aktem liturgicznym, który sugerowałby jakąś formę uznania związków osób tej samej płci.

- Moim zdaniem watykański dokument w tej sprawie nie ma większego znaczenia. Bo w niektórych krajach - szczególnie na Zachodzie Europy czy w Ameryce Północnej - już od dłuższego czasu w świątyniach katolickich jest praktykowane błogosławieństwo związków jednopłciowych - powiedział w Polskim Radiu 24 ks. prof. Andrzej Kobyliński.

- Co więcej, szczególnie w ostatnich latach, wielu kardynałów, arcybiskupów, biskupów czy innych duchownych katolickich bardzo wyraźnie postulowało wprowadzenie tego rodzaju błogosławieństw na drodze oficjalnej. Szczególnie bardzo mocne głosy są w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Belgii czy Holandii - dodał gość PR24.

Jego zdaniem "ten dokument pokazuje bardziej napięcie, które w Kościele katolickim jest coraz większe". - Z jednej strony mamy katolików: świeckich, biskupów czy innych duchownych, którzy mówią: "nie będziemy błogosławić związków jednopłciowych", a po drugiej stronie mamy tych duchownych czy tych wiernych, którzy mówią: "my jesteśmy jak najbardziej za takimi błogosławieństwami" - powiedział ks. Andrzej Kobyliński.

Całej rozmowy wysłuchać można TUTAJ.

Polskieradio24.pl

Komentarze (42):

Jakub2021.03.19 2:13
A nie mówisz jakie jest na ten temat zdanie Pana Jezusa, drogi księże profesorze?
Aldona2021.03.18 23:01
Wygląda na to ,że Watykan zezwolił na powstanie kapelanów dla osób z zaburzonymi osobowościami na tle seksualnym typu LGBT... a takżę lokalni biskupi będą mogli udzielać ŚLUBÓW i innych sakramentów tego typu osobom zaburzonym. Bć może powstaną dwie niezależne struktury kościelne dla dewiantów z księzmi dewiantami. Wilk syty i owca cała. Wygląda ,że to już sie dzieje . Papież pouczony przez wysłannika pana Sorosa niejakiego polskiego żyda z UB-judeo-komu pana Baumana załapał tezy społeczeństwa otwartego i jazda się zaczęła na kapłanów nagonka kościelna tak jak strajk kobiet na kościoły i wiernych.
Anonim2021.03.18 20:28
Dobrze, że polscy kapłani są wierni nauce Kościoła. Zresztą w przypadku Niemiec mowa jest jedynie o wyjątkach nieposłuszeństwa Kościołowi, większość z pewnością jest posłuszna. Myślę, że ta cała dyskusja jest trochę jałowa bo i tak wiemy że homoseksualizm jest i będzie grzechem.
No tak2021.03.18 18:48
Dla przepełnionych pychą i wielkim mniemaniem o sobie polskich klechów - dekrety z Watykanu nie mają większego znaczenia. Największe znaczenie ma jad sączony przez Jędraszewskiego. Jędraszewski papieżem!!
Andy2021.03.18 13:47
ciekawe, że Watykan się musi wypowiadać w takiej sprawie, gdzie i kto może sobie włożyć, widocznie to jest tak skomplikowane, również moralnie i etycznie, że chyba wiele osób z Kościoła i na zewnątrz tego nie wie lub nie rozumie. pozdrawiam dobrych i wiernych biskupów i księży, którzy zgodnie z Biblią i Tradycją przekazują nauczanie Kościoła świętego.
Nie ułatwiaj sobie życia2021.03.18 19:56
Nie przypisuj wszystkiego kościołowi. To Bóg brzydzi się grzechem sodomskim. Czytaj Biblię. A Kościół głosi tylko to, co w niej pisze.
Jazzz2021.03.18 12:54
Czy błogosławienie par homoseksualnych, jakoś łaczy się z akceptacją, pochwalaniem, uznaniem za dobre seksualnych stosunków odbytniczych ?
Jaś2021.03.18 20:21
Oczywiście, że się łączy i to bardzo bezpośrednio. W przeciwnym przypadku mówilibyśmy o błogosławieństwie jakichkolwiek par a mówimy tylko o tym, że Kościół nie pobłogosławi par współżyjących ze sobą. Zresztą sama nazwa o tym mówi - o homo seksualistach czyli o ludziach dopuszczających się sodomi, praktykujących seks.
trust2021.03.18 12:28
Parę ekskomunik mogło by ostudzić zapędy modernistycznych duszpaserów. Tylko KTO by te ekskomuniki nałożył?
Ela2021.03.18 11:54
Nie ma znaczenia bo nie jest to nauczanie nieomylne wygłoszone przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Urząd ten zaś może zrobić z doktryną co tylko mu się podoba. Katolicy nie znają ani Biblii, ani tym bardziej Katechizmu, jak również dokumentów Soborowych V1 i V2.
Marek2021.03.18 12:13
Mylisz się. Urząd Nauczycielski kościoła ma znaczenie, inaczej nie by go zlikwidowano i po to jest, by jego orzeczeń przestrzegano. to nie tak by robić co się komuś podoba, a biskupi i kapłani ślubowali Kościołowi posłuszeństwo, że będą głosić naukę Kościoła. W sumie wygląda, że są nieodpowiedzialni i z Kościołem też nie mają za wiele wspólnego, bo co ich z tym Kościołem wiąże?
Marek2021.03.18 12:15
sorry: inaczej by go zlikwidowano....
Ela2021.03.18 17:30
Kongregacja Nauki Wiary to nie jest Urząd Nauczycielski Kościoła. Urząd to tzw. Magisterium czyli Papież plus biskupi, na których rzekomo spoczywa asystencja Ducha Świętego. Kongregacja to tylko kongregacja. Poczytaj Katechizm (te wielką niebieską knigę), tam jest dokładnie wyłożone, kto, jak i kiedy określa (tworzy doktrynę) i kiedy można się powołać na nieomylność i asystencję DŚ. To jest właśnie problem, że Katolicy nie wiedzą takich rzeczy.
Bob2021.03.18 22:08
Kongregacja Nauki Wiary (po łacinie Congregatio pro Doctrina Fidei, w skrócie CDF), znana od założenia jako Święta Inkwizycja, a później jako Święte Oficjum, jest organem Kurii Rzymskiej, którego zadaniem jest krzewienie i ochrona doktryny Kościołakatolickiego. Jak każda inna dykasteria Kurii Rzymskiej jest to instytucja prawa kościelnego w służbie Ojca Świętego, w jego uniwersalnej misji w kwestiach wiary i moralności. Jej zadaniem jest pilnowanie, aby wyznawanie prawdziwej wiary przewodziło całej działalności Kościoła: liturgii, przepowiadaniu, katechezie, życiu duchowemu, działalności ekumenicznej, nauce społecznej itp.
Bob2021.03.18 22:10
Kongregacja Nauki Wiary jest narzędziem w ręku papieża i oddaje się służbie Kościołowi w zakresie strzeżenia i krzewienia wiary. Głównym jej zadaniem jest propagowanie i ochrona nauki o wierze i moralności w całym świecie katolickim, promowanie studiów w celu pogłębienia zrozumienia wiary, wspieranie biskupów w wykonywaniu zadań, dla których zostali ustanowieni autentycznymi nauczycielami i głosicielami wiary i dla celu których mają obowiązek strzec i propagować integralność tejże wiary. W szczególności kompetencje Kongregacji dotyczą następujących aspektów: - zagadnienia dotyczące doktryny wiary i życia moralnego; - badanie nowych teorii dogmatycznych i moralnych; - krytyka i ewentualne potępienie nauczania sprzecznego z zasadami wiary; - uprzednia ocena dokumentów wydawanych przez inne dykasterie w tym, co dotyczy wiary i obyczajów; - badanie przypadków pseudomistyki, rzekomych objawień, przekazów przypisywanych nadprzyrodzonemu pochodzeniu, spirytyzmu, magii i symonii; - badanie przestępstw przeciwko wierze, moralności i sprawowaniu sakramentów; - promocja i organizacja studiów i konferencji.
Bob2021.03.18 22:12
Po opublikowaniu konstytucji Pastor bonus z 28 czerwca 1988 r., na mocy której Jan Paweł II zreorganizował Kurię Rzymską, Kongregacja Nauki Wiary nie ma już wyłącznie zadania obrony wiary, ponieważ towarzyszy temu również i przede wszystkim misja krzewienia doktryny. Dykasteria wspiera biskupów, czy to pojedynczych, czy zgromadzonych na zebraniach, w wykonywaniu zadania, przez które stają się oni autentycznymi nauczycieli i głosicielami wiary. Są oni zobowiązani do bycia jej czujnymi strażnikami i gorliwymi promotorami (art. 50). Zgodnie z artykułem 52 Kongregacja Nauki Wiary ma szczególne kompetencje do orzekania o „przestępstwach przeciwko wierze i najpoważniejszych przestępstwach przeciwko moralności i przy sprawowaniu sakramentów, które zostały jej powierzone, a także wyjaśnia zaciągnięcie sankcji kanonicznych lub przystępuje do ich nałożenia, zgodnie z prawem powszechnym bądź też własnym”. Aby zagwarantować jednolitość kierunku doktrynalnego w życiu Kościoła, Konstytucja Pastor bonus stanowi (art. 54), że dykasterie Kurii Rzymskiej muszą przedłożyć uprzedniemu orzeczeniu Kongregacji wszystkie dokumenty przeznaczone do publikacji, a dotyczące w każdym razie wiary i moralności. Będąc kompetentną w zakresie privilegium fidei, zgodnie z konstytucją Pastor bonus (art. 53), Kongregacja rozpatruje również przyczyny zerwania węzła małżeńskiego między stroną ochrzczoną i nieochrzczoną lub między dwoma stronami nieochrzczonymi, gdy nie można zastosować przywileju Pawłowego. W wykonywaniu swoich funkcji instytucjonalnych Kongregacja Nauki Wiary, oprócz zwykłej władzy administracyjnej i prawa łaski, wykonuje również władzę stricte sądowniczą, ponieważ funkcjonuje zarówno jako forum łaski, jak i jako trybunał we właściwym znaczeniu, osądzając przestępstwa herezji, schizmy, apostazji oraz najcięższe przestępstwa (delicta graviora) przeciwko moralności i przy sprawowaniu sakramentów.
Bob2021.03.18 22:15
Mam nadzieję, że wystarczy :)
Memento2021.03.18 11:31
Ani ci, którzy "błogosławią" związki homoseksualne, ani "błogosławieni" nie należą do Kościoła, którego głową jest Jezus Chrystus, i nigdy nie będą do niego należeć. Ktoś, kto twierdzi inaczej - to chyba pomylił swojego "pana".
kaka2021.03.18 11:40
Dokladnie---ale aby tak mowic trzeba prawidlowo myslec i miec WLASCIWY OBRAZ BOGA W SWOIM SERCU.Jesli najwazniejsze jest 1- przykazanie -TO WYNIKA Z NIEGO ZE BEZWZGLEDNIE NALEZY SLUCHAC BOGA I GO KOCHAC I NIENARAZAC NA UTRATE LASKI.Po drugie wspolzycie inne niz naturalne -jest wrowadzaniem haosu w stworzeniu i naturze i NAWET NIE MOZEMY DO KONCA SOBIE WYOBRAZIC SKUTKOW-tylko wiemy o rozwaleniu SYSTEMU EMERYTALNEGO. Po 3 sodoma i gomora a takze 3 inne panstwa ktore Pan Bog znisczyl sa wystarczajacym obrazem zgrozy jaka to za soba ciegnie. Kto jest glupi takim pozostanie -i NA KONCU OTRZYMA KARE.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.03.18 11:44
Wg. przepisów waszej katosekty szeregowa owieczka nie ma mocy sprawczej do wykluczania kogokolwiek ze wspólnoty katoli. Można to zrobić tylko aktem apostazji,. bądź ekskomuniki, a ty ani inne płotki takich mocy wobec innych owieczek nie posiadacie :)
kaka2021.03.18 12:04
Przede wszystkim z tego co mowisz wynika ze 1-nie jestesPOlak 2-nie jestes ateista -byc moze szatanista walczacy z religia. Z fakto ze ktos robi zle rzeczy nie wynika ze bedzie ukarany-Trzeba go zlapac i to udowodnic. Czlowiek zboczony automatycznie znajduje sie poza Kosciolem Tak jak mordercy nikto z Kosciola nie wyrzuca ale znajduje sie on poza Kosciolem.Musi przystapic do sakramentu 5-warukow i pojednac sie 4 warunki.fersztejen?
Böno2021.03.18 11:20
Ej Kobyliński - to kogo słuchać? I to mówi profesor. Albo dyrektywy idą z Watykanu, albo "róbta co chceta" jak u protestantów? Co to za przykłady Kościołów w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Holandii... Osiągnęli dno. Kościoły puste. Biskupi i teologowie wszystko robią, by ludzie nie wypisywali się z Kościoła i płacili podatek, choć i tak się masowo wypisują. To ma być nasz wzór? Raczej schizma i rozłam w Kościele już blisko. A ty profesorze, masz głosić naukę Kościoła, a nie brednie. A może też jesteś pedzio i ci się podoba, by postawić się Watykanowi. W takim razie wyp.....laj.
KAKA2021.03.18 11:44
A jak twojemu dziecku nawet ksiadz przyniesie narkotyki? to kogo sluchac? przyjac i podziekowac? Albo jestes gupi albo madry--posluszenstwo --rozumne---
Böno2021.03.18 12:07
A Kościół, albo Jezus wzywa do rozdawania narkotyków? Wymyśliłeś przykład, jakbyś jajami o mur walną.
Magda2021.03.18 11:12
Sodomy i Gomory Pan Bóg nie pobłogosławił, więc racja jest oczywista. I jak ma być dobrze na świecie, jak nawet niestety niektórych duchownych Zły opanował?
Artur2021.03.18 11:10
Zadałbym inne pytanie: Czy pobłogosławienie związku homoseksualnego przez duchownego może mieć jakiś sens? Jest to pytanie o to czy kapłan, może skutecznie pobłogosławić grzech? Czym byłoby pobłogosławienie grzechu: czy pozdrowieniem na drodze do piekła?
Marek2021.03.18 11:03
no tak, szukam pustelni. tak zwycięża szatan. To jest etyk czego.
ciekawy2021.03.18 11:02
Oczywiście, że ma wielkie znaczenie. To zrozumiałe dla każdego potępienie błogosławieństwa związków homoseksualnych. Kapłani , którzy to mimo tego to robią dopuszczają się bluźnierstwa i świętokradztwa i ciężko za to odpowiedzą przed Bogiem.
Szyderca2021.03.18 10:55
Jak normalni profesorowie tak i duchowni na swoich uniwersytetach głupieją w trybie zastraszającym. Jak można błogosławić grzech ciężki? I proszę o proste wytłumaczenie a nie profesorski bełkot.
helena2021.03.18 10:35
Księże profesorze,nie kończyłam teologii ale postawię księdzu jedno pytanie ze Starego Testamentu; Czy Pan Bóg błogosławił zboczeńców z Sodomy ? Czy nawiedził całe miasto ogniem siarką ? Kogo profesorowie chcą poprawiać ?
Anonim2021.03.18 10:27
A prof. Kobyliński jakie ma zdanie? Bowiem już od dawna wyczuwam, że jest... za! Jest także, jak wyczuwam, za reformą Kościoła typu niemieckiego, czyli bez opowiadania się po stronie Ewangelii, lecz po stronie tzw. świata. ///sxtp
abcd2021.03.18 10:23
Jeśli kochasz swoje dzieci, protestuj przeciwko homopropagandzie. P e d e r a ś c i i lesbijki dzieci nie mają, zatem muszą sięgnąć po TWOJE dziecko. Czy zrówność TOBIE też odebrała rozum? Jeśli kochasz swoje dzieci, powiedz NIE homopropagandzie. Czytaj więcej na "henryk dabrowski pl" https://henryk-dabrowski.pl/index.php?title=Je%C5%9Bli_kochasz_swoje_dzieci,_protestuj_przeciwko_homopropagandzie
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.03.18 9:58
Dokument nie ma przede wszystkim znaczenia z powodu braku zainsteresowania kościołem ze strony społeczności LGBT. Ci, którym na tym w jakikolwiek sposób zależy to garstka w niszy, którzy zresztą od dawna mają swoich zaprzyjaźnionych duchownych do udzielania im "błogosławieństwa" także w Polsce.
katolik2021.03.18 9:31
Ks widać już przyjmuję przyszłą interpretację Bibli przez kobietę, która papież mianował na stanowisko w Watykanie, bo ona jest specjalistką Biblii od diakonatu kobiet, czyli wszystkie zagadnienia są blisko siebie!
katolik2021.03.18 9:23
Powiem wprost, czy Ks jest głupi sam z siebie, czy masoni położyli nóż na gardle, a moze Episkopat przekupiony przez masonów taki wpływ ma na ksiedza ?
A tam masoni2021.03.18 19:51
Zwykły głupek.
Anonim2021.03.18 9:19
Ja mam pobłogosławiony związek z kozą. A że dobrze zapłaciłem to Biskup utorował już drogę do bierzmowania.
Anonim2021.03.18 10:30
Nie, masz to od cioci Unii. Ona właśnie promuje: LBTGIQ, zwłaszcza... to ostanie, Q.///
Anonim2021.03.18 9:04
Tymczasowe przyhamowanie. Fanatycy dostaliby zawalu serca na wiesc o blogoslawieniu par jednoplciowych. Dostaja zatem wiecej czasu na oswojenie sie z ta trudna perspektywa. Osoby majace troche zdrowego rozsadku, zachecam do sluchania programow Jerzego BOKŁAŻANA na temat kosciola, wiary, skandali pedofilskich na youtubie. Naprawde sa dobre i daja do myslenia. https://www.youtube.com/watch?v=Ok0CeaSY-dA
artur2021.03.18 8:56
Zrozum Kobyliński, że ci, którzy błogosławią związki homoseksualne (ci wszyscy biskupi i księża w krajach zachodnich), działają wbrew prawu i nauce Kościoła, opowiadają się przeciw Bogu, są faktycznymi apostatami, sami wyrzucili się z Kościoła. Są już poza jego obrębem. Oni już mają innego pana, pana ciemności.
Po 11 ...2021.03.18 8:38
Ale śmieszna bryndza. Nawet coś tak konserwatywnego jak KK nie potrafi mówić jednym głosem. Nawet w tak zniewieściałej, scentralizowanej i hierarchicznej organizacji wszystko wam się na boki rozłazi? Wy chcecie innych pouczać, a u siebie macie taki bałaganik? Jesteście żałośni. Najpierw przekonajcie własnych duchownych do tego, że LBBT to zboczenie i zaraza, a potem zabierzcie się za przekonywanie innych. Zacznijcie od siebie, głąby.
leszczyna2021.03.18 9:38
Jak to w "zniewieściałej" instytucji? Uprawiasz tu mizogynim i seksistowską feminofobię?!