Upartość dziecka nie jest z pewnością jedną z najbardziej pożądanych cech charakteru przez rodziców tegoż dziecka. Okazuje się jednak, że w przyszłości, gdy dziecko dorośnie owa upartość może zostać przekuta w sukces.

Jak wynika z badań prowadzonych już od 44 lat przez przez ResearchGate, to właśnie te najbardziej uparte i zbuntowane dzieci mają w późniejszym życiu większe szanse na osiągnięcie sukcesów.

Badanie prowadzone od 1968 roku opiera się na analizie zachowania około 3000 dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Poddaje ono obserwacji inteligencję, aspiracje, status społeczno-ekonomiczny, a także pochodzenie rodzinne i środki edukacyjne badanych.

W efekcie okazuje się, że osoby, które w dzieciństwie przeciwstawiały się autorytetom oraz miały tendencję do kwestionowania narzucanych im przez dorosłych poleceń częściej osiągają w dalszym życiu sukces aniżeli dzieci posłuszniejsze.

Nieposłusznych buntowników z dzieciństwa niejednokrotnie charakteryzuje bowiem kreatywność oraz zdolność podejmowania decyzji. Zajmują oni potem, jak wynika z wieloletniego badania, ważniejsze stanowiska od tych, którzy jako dzieci w większym stopniu podporządkowywali się dorosłym.

Sukces zbuntowanych i upartych dzieci w dorosłym życiu może wynikać, zdaniem autorów badania, z egoizmu oraz zdolności do dbania o własny interes i korzyści. Osoby takie niejednokrotnie stają się w dorosłym życiu choćby ekspertami w dziedzinie negocjacji i z powodzeniem potrafią bronić własnych poglądów.

 

ren/nauka.rocks