Jan Maria Jackowski dla Frondy: Za to, co spotkało Żydów w marcu '68 nie ponoszą odpowiedzialności Polacy - zdjęcie
08.03.21, 09:40Screenshot Youtube - Telewizja Republika

Jan Maria Jackowski dla Frondy: Za to, co spotkało Żydów w marcu '68 nie ponoszą odpowiedzialności Polacy

88

Polacy jako naród nie ponoszą odpowiedzialność za to, co spotkało Żydów w 1968 roku. Uczestnik wydarzeń marcowych Seweryn Blumsztajn podczas debaty na ten temat podkreślił, że Marzec'68 był "przede wszystkim wolnościowym zrywem studenckim", a cała sprawa żydowska została jakby dopisana przez władze komunistyczne. Przypisywanie zatem odpowiedzialności za czystki antysemickie narodowi polskiemu, to tak jakby Polacy mieli przepraszać Kościół za to, że komuniści uwięzili kardynała Wyszyńskiego w 1953 roku” – mówił senator Jan Maria Jackowski w rozmowie z portalem Fronda.pl przed trzema laty, przy okazji okrągłej rocznicy „Marca ‘68”. Dziś pragniemy przypomnieć naszym czytelnikom tę ważną rozmowę.

 

Tomasz Wandas, Fronda.pl: W marcu 1968 państwo polskie nie było państwem niepodległym, suwerennym. Było państwem, które swoje kroki polityczne, swoje działania społeczno-polityczne uzależniało od kogoś innego, innego mocarstwa – oświadczył premier Mateusz Morawiecki podczas debaty „Marzec’68”. Niewątpliwie jest to fakt, historyczny. Dlaczego zatem część społeczeństwa, niektórzy politycy mają z tym problem?

Jan Maria Jackowski, senator PiS: Przyczyna jest bardzo prosta, ta część społeczeństwa próbuje uderzać „nie w swoje piersi”, a nawet zmienia zdanie. Adam Michnik w 1995 mówił, że winę ponosi państwo komunistyczne, dziś głosi inne tezy. Włodzimierz Cimoszewicz, który uaktywnił się przy okazji rocznicowych uroczystości z 1968 roku, wygłaszał w tamtym czasie w tygodniku „Stolica” peany na rzecz ówczesnej władzy, chwalił Gomułkę i Moczara, a dziś mówi jak obłudny moralizator pouczający Polaków. Postawa tych dwóch osób jest charakterystyczna dla ludzi, którzy specyficznie patrzą na w komunizm, byli z nim związani osobiście, ale także przez rodziców: ojciec Cimoszewicza był związany z NKWD i komunistycznym aparatem bezpieczeństwa, w latach 1945-46 czynnie uczestniczył w likwidacji podziemia AK, rodzice Michnika w okresie stalinowskim utrwalali w Polsce komunizm. Wiele jest również innych osób, które dziś wypowiadają kontrowersyjne tezy o wydarzeniach marcowych, a w przeszłości mieli oni powiązania z władzami komunistycznymi.

To znaczy?

To znaczy, że albo sami współpracowali z komunistami, bądź mieli kogoś w rodzinie, kto chętnie nawiązywał relacje z reżimem.  Brat przyrodni Adama Michnika – Stefan Michnik nawet w Wikipedii jest przedstawiany jako „oskarżany o zbrodnie stalinowskie”, który „po wydarzeniach marcowych 1968 wyjechał do Szwecji (odmówiono mu wizy USA)”.

Czyli to nie Polacy, a komuniści są odpowiedzialni co spotkało wtedy Żydów?

Polacy jako naród nie ponoszą odpowiedzialność za to, co spotkało Żydów w 1968 roku. Uczestnik wydarzeń marcowych Seweryn Blumsztajn podczas debaty na ten temat podkreślił, że Marzec'68 był "przede wszystkim wolnościowym zrywem studenckim", a cała sprawa żydowska została jakby dopisana przez władze komunistyczne. Przypisywanie zatem odpowiedzialności za czystki antysemickie narodowi polskiemu, to tak jakby Polacy mieli przepraszać Kościół za to, że komuniści uwięzili kardynała Wyszyńskiego w 1953 roku. Jest to taka koncepcja intelektualna, która absolutnie nie wytrzymuje próby weryfikacji historycznej i próby weryfikacji faktów. W czerwcu 1967 roku, po wojnie między Izraelem a Egiptem, Moskwa nakazała władzom komunistycznym zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem i już wówczas zaczęła się odgórna, organizowana przez komunistyczny aparat, kampania antyizraelska i antysemicka pod hasłem walki z syjonizmem i imperializmem. 

Często dzisiaj słyszymy, że Marzec ’68 powinien być naszym powodem do wstydu. Ja uważam, że przede wszystkim Marzec ’68 dla Polski, dla Polaków, którzy walczyli o wolność, powinien być powodem do dumy, a nie powodem do wstydu” – podkreślił szef rządu. Czy jako historyk myśli Pan podobnie jak pan premier? Powinniśmy czuć dumę wspominając ten czas?

Oczywiście, że tak jest. Wydarzenia marcowe, to przede wszystkim bunt młodzieży przeciw totalitaryzmowi. Studenci nie zgodzili się na zdjęcie z afisza „Dziadów”. Mało znany jest fakt, że w ramach represji po marcowych zatrzymano także ok. 1000 robotników, którzy również opowiedzieli się po stronie wolności sprzeciwiając się komunistycznej dyktaturze. Nastroje wolnościowe, które się wtedy pojawiły, władza komunistyczna użyła jako pretekst do rozgrywek różnych frakcji, które w łonie partii komunistycznej działały. Z tego punktu widzenia ci Polacy, którzy z różnych powodów wtedy przeciw totalitaryzmowi protestowali w sposób szczególny zasługują dziś na szacunek i uznanie. Ludzie ci mogą być podmiotem naszej narodowej dumy. Natomiast próbuje się nas wpędzić w pedagogikę wstydu bądź strachu.

To znaczy?

Próbuje się przedstawić nas jako oprawców na przestrzeni dziejów, w stosunku do różnych państw i różnych narodów. Pedagogika wstydu to propagandowa narracja, w której są selektywnie interpretowane różne wydarzenia z historii Polski. Wyolbrzymiane są negatywne nasze cechy narodowe, a Polacy są ukazywani jako zbrodniarze i sprawczy nieszczęść innych.   Oczywiście kłóci się to z badaniami historycznymi. Rzeczpospolita przez wieki była krajem wielokulturowym, wieloetnicznym, wielonarodowym i wieloreligijnym. W Polsce, te różne grupy potrafiły z sobą żyć. Co więcej I Rzeczpospolita była krajem w którym Polacy byli najliczniejsza grupa etniczną, ale jednak mniejszościową gdyż stanowili mniej niż 50% ludności. Fakt ten świadczy o pięknie i bogactwie naszej tradycji. Natomiast teraz przedstawianie wszystkiego co się działo w naszej historii, właśnie w kategorii pedagogiki wstydu i pedagogiki przepraszania za wszystko jest próbą deprecjonowania prawdy historycznej i wykorzystywania tego do celów ideologicznych bądź politycznych, a w tle – o czym się mniej mówi – do celów ekonomicznych.

Co z wydarzeniami, dotyczącymi Żydów? Dlaczego do tej pory, gdy wspominano marzec 68’ mówiono bardziej, o tym co komuniści zrobili Żydom, a nie o tym, co dziś akcentuje rząd Prawa i Sprawiedliwości?

Niewątpliwie była to pochodna narracji politycznej III RP, która położyła się cieniem na tworzeniu naszej polityki historycznej i na zaniedbaniach w tym obszarze. Od początku przemian po 1989 roku próbowano nałożyć swojego rodzaju cenzurę politycznej poprawności. Mówiono nam w jaki sposób mamy mówić o relacjach polsko-litewskich, polsko-ukraińskich, polsko-rosyjskich, polsko-niemieckich, polsko-żydowskich itd. Próbowano też wmawiać społeczeństwu w jaki sposób ma interpretować historię. Stąd dziś wściekłe ataki tego środowiska, które uważa, że ma monopol na prawdę historyczną, oraz na narzucanie narracji. W tej chwili, w czasach rządów obozu Zjednoczonej Prawicy, zwraca się jednak uwagę na aspekty, które do tej pory były umniejszane, bądź zwalcza się manipulacje, które w przestrzeni publicznej zostały wytworzone w postaci tak zwanych mitów.

Co sądzi Pan o projekcie uchwały profesora Żaryna o marcu 1968r? Jak ją Pan ocenia?

Ta uchwała poszła przede wszystkim naprzeciw tej politycznej poprawności, swoistej cenzurze, która w ocenie zjawisk sprzed pięćdziesięciu lat dominowała w tak zwanym mainstreamie. Stąd jestem przekonany, że dlatego wzbudziła ona tak wielką agresję, krytykę i niesłuszne zarzuty względem treści w niej zawartej. Profesor Żaryn, znawca najnowszej historii Polski, napisał uchwałę, która zgodnie ze stanem wiedzy historycznej oddawała przyczynę, tło, kontekst i skutki tego, co się stało w 1968 roku. Z tego punktu widzenia oczywiście poparłem tej projekt uchwały, jednak większość senacka zadecydowała, że nie będzie ona procedowana. Senat przyjął wersję, którą wypracowano w Sejmie. 

Czy działania rządu, licznych placówek państwowych pod rządami PiSu przyczynią się do tego, że na jakiś czas nikt w Polsce nie będzie miał już wątpliwości co to marca 1968r?

Będzie zależało to od tego czy obecny obóz rządzący będzie konsekwentny i przede wszystkim w sposób systemowy, nowoczesny, zgodny z prawdą historyczną będzie prowadził olbrzymią kampanię edukacyjną zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Wykorzystać trzeba to tego ośrodki kultury, publikacje naukowe, różnego rodzaju działalności fundacji, brania aktywnego udziału w różnych sympozjach. Potrzeba całego wachlarza działań o charakterze edukacyjnym, oświatowym. Przede wszystkim musimy inicjować badania historyczne, teksty o tych wydarzeniach powinny być publikowane w różnych językach świata, w tym przede wszystkim w języku angielskim. Jeżeli tego nie zrobimy, to rzeczywiście trudno będzie mówić nam o tym, co tak naprawdę wydarzyło się w Polsce podczas II wojny światowej.

Dziękuję za rozmowę.

 Pierwotnie na Fronda.pl 10 marca 2018 r.

Komentarze (88):

"To nie my zabijaliśmy Żydów! To Niemcy!!!"2021.03.9 17:22
A także Holendrzy hehehe
Igo Buszmic2021.03.9 6:21
Za Radziłów, Szczuczyn, Wiznę, Jedwabne, Kolno, Bzury, Goniądz też nie ponoszą prawda - w niektórych miejscowościach Żydzi sami weszli do stodoły i się spalili bo taka mieli fantazję.
Anonim2021.03.8 23:52
Ależ oczywiście, że ponoszą Polacy. Dumni Polacy (Bóg, Honor, Ojczyzna) w liczbie ponad 3 milionów należeli do PZPR.
oficer LWP2021.03.10 9:37
to już w latach 1939-45 była PZPR? koń ciebie kopnął w ten koszerny głupi łeb?
Anonim2021.03.8 21:21
Racja. Żadni Polacy za to nie odpowiadają, tylko odpowiadają katolicy.Mój dziadek wielki katolik, twierdził zawsze że żydzi to żmijowe plemię.
jakób2021.03.24 8:41
i miał rację !!1
A na to Keller-Krawczyk? JA CHCE ! JA CHCE !2021.03.8 19:59
"Japonia mówi kategoryczne „NIE” chińskim testom analnym na Covid-19"
man.of.Stagira2021.03.8 19:42
„DIAMENT znaleziony w popiele” – Warszawa 1995 - Copyright by Krzysztof Kąkolewski "Wiedział o przygotowaniach do pogromu Żydów w Kielcach 4 lipca 1946 roku lub osobiście tymi przygotowaniami kierował. Trudno zarzucić mu dowodzenie atakiem na dom żydowski przy Plantach w Kielcach, ponieważ kwestia dowodzenia nie została rozwikłana. Do akcji różne pododdziały wchodziły oddzielnie – nie zrobił jednak nic, by je powstrzymać przed zbrodniami i rabunkiem, a przebiegowi walki (Żydzi także strzelali) przyglądał się przez lornetkę. Po krótkim uwięzieniu, uniewinniony, awansował. Historia udziału Władysława S. i innych wyższych oficerów z resortu MBP w przygotowaniu i nadzorowaniu przebiegu pogromu to osobna sprawa. Władysław S. był oddany partii jak może nikt z polskich komunistów średniego szczebla, przepojony nienawiścią klasową do inteligencji, właścicieli ziemskich, burżuazji, Kościoła, księży i Żydów (jako student więzienny Marksa nadawał Żydom automatycznie tzw. treść klasową uznając ich za wyzyskiwaczy). Był –w odróżnieniu od inteligenckich szczytów KPP –plebejuszem. Wyczuwał, gdy doszło do sojuszu niemiecko-sowieckiego, że hitlerowcy w swojej masie są plebsem, nosicielami populistycznej, zrównującej, niwelującej społeczeństwo idei."
Anonim2021.03.8 19:15
„Oczernianie Polski” tradycję ma bez mała stuletnią. W 1918 roku po fali pogromów na terenie Rzeczypospolitej protestowały organizacje żydowskie w Ameryce. – I uznano, że wyciągają niedopuszczalne wnioski. Zakaz „pochopnego uogólniania” to leitmotiv polskich dyskusji o Zagładzie. Już w czasie wojny uzupełniono go oskarżeniem: Polacy cierpieli tak samo albo bardziej, pomagali Żydom, a ci niewdzięcznicy szkalują niewinny naród polski. My ich ratujemy, a oni – jak pisała Zofia Kossak-Szczucka – „nienawidzą nas (…) więcej niż Niemców” i „czynią nas odpowiedzialnymi za swoje nieszczęście”. „W upartym milczeniu międzynarodowego żydostwa, w zabiegach propagandy niemieckiej usiłującej już teraz zrzucić odium za rzeź Żydów na Litwinów… i Polaków, wyczuwamy planowanie wrogiej dla nas akcji”. Dobrze to znamy, prawda? Nie ma związku z rzeczywistością, ale działa. https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,26828939,sprawiedliwi-ratujacy-zydow-to-nie-jest-portret-narodu-nie.html
"To nie my zabijaliśmy Żydów! To Niemcy!!!"2021.03.8 19:14
i Holendrzy!!! https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,26828939,sprawiedliwi-ratujacy-zydow-to-nie-jest-portret-narodu-nie.html
I in.2021.03.8 18:42
Uwaga!!! Poniewarz Ten Cyniczny Polakożerca I Zapiekły Wróg Kościoła == Tj. Niejaki Anonim (Plus Masa Jego Klonów: Aaatomek == Ladychapel == Po 11… == Katolicka Kretynizacja Polski I In.) Grasuje Tu Bezkarnie Od Lat (A Administrator Frondy == O Ile Jest Jakiś == Konsekwentne Udaje Głuchego) Proponuję == Aby Każdy Wstawiał Pod Jego Nickami Normalne Wpisy == Ewentualnie Jakieś Absurdalne Parodie Jego Antypolskich Lub Filosemickich Komentaży. Zresztą Wielu Już Tak Robi == W Ten Sposób == Przy Niewielkim Wysiłku == Wspólnymi Siłami == Rozmyjemy Ten Obraźliwy Dla Polaków Bełkot Nie Do Pomyślenia Na Innych Forach. Dyżurny Anonim == Lub Ktoś Z Jego Bandy Będzie Najpierw Obleśnie Rechotał (CYT.: " „Buhahahaha”) == Potem Będzie Błaznował („Jest Mi Bardzo Wszystko Jedno”) Oburzał Się Na „Bolszewickich Złodziei Nicków” == Potem Zarzuci Koneksje Ze Stalinem (On == Tenczowy Lewak!) Będzie Rozdzierał Szaty Na Metody Katolików (Częsty Trick Obłudnych Ateistów I Agnostyków) Wreszcie Oskarży O Faszyzm (?) Oraz Antysemityzm (To Ich Odwieczny == Mocno Już Wyświechtany Zarzut) == A Nawet O Szmalcownictwo (Sic!) == A Na Koniec Będzie Już Tylko Żygał Na – Oczywiście Karygodną == Ale Często Wyolbrzymioną Lub Wręcz Zmyśloną – "Pedofilię W Kościele" == Pomorzecie!
Katolicka Kretynizacja Polski2021.03.8 18:41
Uwaga!!! Poniewarz Ten Cyniczny Polakożerca I Zapiekły Wróg Kościoła == Tj. Niejaki Anonim (Plus Masa Jego Klonów: Aaatomek == Ladychapel == Po 11… == Katolicka Kretynizacja Polski I In.) Grasuje Tu Bezkarnie Od Lat (A Administrator Frondy == O Ile Jest Jakiś == Konsekwentne Udaje Głuchego) Proponuję == Aby Każdy Wstawiał Pod Jego Nickami Normalne Wpisy == Ewentualnie Jakieś Absurdalne Parodie Jego Antypolskich Lub Filosemickich Komentaży. Zresztą Wielu Już Tak Robi == W Ten Sposób == Przy Niewielkim Wysiłku == Wspólnymi Siłami == Rozmyjemy Ten Obraźliwy Dla Polaków Bełkot Nie Do Pomyślenia Na Innych Forach. Dyżurny Anonim == Lub Ktoś Z Jego Bandy Będzie Najpierw Obleśnie Rechotał (CYT.: " „Buhahahaha”) == Potem Będzie Błaznował („Jest Mi Bardzo Wszystko Jedno”) Oburzał Się Na „Bolszewickich Złodziei Nicków” == Potem Zarzuci Koneksje Ze Stalinem (On == Tenczowy Lewak!) Będzie Rozdzierał Szaty Na Metody Katolików (Częsty Trick Obłudnych Ateistów I Agnostyków) Wreszcie Oskarży O Faszyzm (?) Oraz Antysemityzm (To Ich Odwieczny == Mocno Już Wyświechtany Zarzut) == A Nawet O Szmalcownictwo (Sic!) == A Na Koniec Będzie Już Tylko Żygał Na – Oczywiście Karygodną == Ale Często Wyolbrzymioną Lub Wręcz Zmyśloną – "Pedofilię W Kościele" == Pomorzecie!
Po 11...2021.03.8 18:41
Uwaga!!! Poniewarz Ten Cyniczny Polakożerca I Zapiekły Wróg Kościoła == Tj. Niejaki Anonim (Plus Masa Jego Klonów: Aaatomek == Ladychapel == Po 11… == Katolicka Kretynizacja Polski I In.) Grasuje Tu Bezkarnie Od Lat (A Administrator Frondy == O Ile Jest Jakiś == Konsekwentne Udaje Głuchego) Proponuję == Aby Każdy Wstawiał Pod Jego Nickami Normalne Wpisy == Ewentualnie Jakieś Absurdalne Parodie Jego Antypolskich Lub Filosemickich Komentaży. Zresztą Wielu Już Tak Robi == W Ten Sposób == Przy Niewielkim Wysiłku == Wspólnymi Siłami == Rozmyjemy Ten Obraźliwy Dla Polaków Bełkot Nie Do Pomyślenia Na Innych Forach. Dyżurny Anonim == Lub Ktoś Z Jego Bandy Będzie Najpierw Obleśnie Rechotał (CYT.: " „Buhahahaha”) == Potem Będzie Błaznował („Jest Mi Bardzo Wszystko Jedno”) Oburzał Się Na „Bolszewickich Złodziei Nicków” == Potem Zarzuci Koneksje Ze Stalinem (On == Tenczowy Lewak!) Będzie Rozdzierał Szaty Na Metody Katolików (Częsty Trick Obłudnych Ateistów I Agnostyków) Wreszcie Oskarży O Faszyzm (?) Oraz Antysemityzm (To Ich Odwieczny == Mocno Już Wyświechtany Zarzut) == A Nawet O Szmalcownictwo (Sic!) == A Na Koniec Będzie Już Tylko Żygał Na – Oczywiście Karygodną == Ale Często Wyolbrzymioną Lub Wręcz Zmyśloną – "Pedofilię W Kościele" == Pomorzecie!
Ladychapel2021.03.8 18:40
Uwaga!!! Poniewarz Ten Cyniczny Polakożerca I Zapiekły Wróg Kościoła == Tj. Niejaki Anonim (Plus Masa Jego Klonów: Aaatomek == Ladychapel == Po 11… == Katolicka Kretynizacja Polski I In.) Grasuje Tu Bezkarnie Od Lat (A Administrator Frondy == O Ile Jest Jakiś == Konsekwentne Udaje Głuchego) Proponuję == Aby Każdy Wstawiał Pod Jego Nickami Normalne Wpisy == Ewentualnie Jakieś Absurdalne Parodie Jego Antypolskich Lub Filosemickich Komentaży. Zresztą Wielu Już Tak Robi == W Ten Sposób == Przy Niewielkim Wysiłku == Wspólnymi Siłami == Rozmyjemy Ten Obraźliwy Dla Polaków Bełkot Nie Do Pomyślenia Na Innych Forach. Dyżurny Anonim == Lub Ktoś Z Jego Bandy Będzie Najpierw Obleśnie Rechotał (CYT.: " „Buhahahaha”) == Potem Będzie Błaznował („Jest Mi Bardzo Wszystko Jedno”) Oburzał Się Na „Bolszewickich Złodziei Nicków” == Potem Zarzuci Koneksje Ze Stalinem (On == Tenczowy Lewak!) Będzie Rozdzierał Szaty Na Metody Katolików (Częsty Trick Obłudnych Ateistów I Agnostyków) Wreszcie Oskarży O Faszyzm (?) Oraz Antysemityzm (To Ich Odwieczny == Mocno Już Wyświechtany Zarzut) == A Nawet O Szmalcownictwo (Sic!) == A Na Koniec Będzie Już Tylko Żygał Na – Oczywiście Karygodną == Ale Często Wyolbrzymioną Lub Wręcz Zmyśloną – "Pedofilię W Kościele" == Pomorzecie!
AAAtomek2021.03.8 18:40
Uwaga!!! Poniewarz Ten Cyniczny Polakożerca I Zapiekły Wróg Kościoła == Tj. Niejaki Anonim (Plus Masa Jego Klonów: Aaatomek == Ladychapel == Po 11… == Katolicka Kretynizacja Polski I In.) Grasuje Tu Bezkarnie Od Lat (A Administrator Frondy == O Ile Jest Jakiś == Konsekwentne Udaje Głuchego) Proponuję == Aby Każdy Wstawiał Pod Jego Nickami Normalne Wpisy == Ewentualnie Jakieś Absurdalne Parodie Jego Antypolskich Lub Filosemickich Komentaży. Zresztą Wielu Już Tak Robi == W Ten Sposób == Przy Niewielkim Wysiłku == Wspólnymi Siłami == Rozmyjemy Ten Obraźliwy Dla Polaków Bełkot Nie Do Pomyślenia Na Innych Forach. Dyżurny Anonim == Lub Ktoś Z Jego Bandy Będzie Najpierw Obleśnie Rechotał (CYT.: " „Buhahahaha”) == Potem Będzie Błaznował („Jest Mi Bardzo Wszystko Jedno”) Oburzał Się Na „Bolszewickich Złodziei Nicków” == Potem Zarzuci Koneksje Ze Stalinem (On == Tenczowy Lewak!) Będzie Rozdzierał Szaty Na Metody Katolików (Częsty Trick Obłudnych Ateistów I Agnostyków) Wreszcie Oskarży O Faszyzm (?) Oraz Antysemityzm (To Ich Odwieczny == Mocno Już Wyświechtany Zarzut) == A Nawet O Szmalcownictwo (Sic!) == A Na Koniec Będzie Już Tylko Żygał Na – Oczywiście Karygodną == Ale Często Wyolbrzymioną Lub Wręcz Zmyśloną – "Pedofilię W Kościele" == Pomorzecie!
Anonim2021.03.8 18:40
Uwaga!!! Poniewarz Ten Cyniczny Polakożerca I Zapiekły Wróg Kościoła == Tj. Niejaki Anonim (Plus Masa Jego Klonów: Aaatomek == Ladychapel == Po 11… == Katolicka Kretynizacja Polski I In.) Grasuje Tu Bezkarnie Od Lat (A Administrator Frondy == O Ile Jest Jakiś == Konsekwentne Udaje Głuchego) Proponuję == Aby Każdy Wstawiał Pod Jego Nickami Normalne Wpisy == Ewentualnie Jakieś Absurdalne Parodie Jego Antypolskich Lub Filosemickich Komentaży. Zresztą Wielu Już Tak Robi == W Ten Sposób == Przy Niewielkim Wysiłku == Wspólnymi Siłami == Rozmyjemy Ten Obraźliwy Dla Polaków Bełkot Nie Do Pomyślenia Na Innych Forach. Dyżurny Anonim == Lub Ktoś Z Jego Bandy Będzie Najpierw Obleśnie Rechotał (CYT.: " „Buhahahaha”) == Potem Będzie Błaznował („Jest Mi Bardzo Wszystko Jedno”) Oburzał Się Na „Bolszewickich Złodziei Nicków” == Potem Zarzuci Koneksje Ze Stalinem (On == Tenczowy Lewak!) Będzie Rozdzierał Szaty Na Metody Katolików (Częsty Trick Obłudnych Ateistów I Agnostyków) Wreszcie Oskarży O Faszyzm (?) Oraz Antysemityzm (To Ich Odwieczny == Mocno Już Wyświechtany Zarzut) == A Nawet O Szmalcownictwo (Sic!) == A Na Koniec Będzie Już Tylko Żygał Na – Oczywiście Karygodną == Ale Często Wyolbrzymioną Lub Wręcz Zmyśloną – "Pedofilię W Kościele" == Pomorzecie!
jle_ffm2021.03.8 18:07
No tak, Polacy są zawsze cacy. To podobne tłumaczenie do tego gdy Niemcy przekonywali że za II wojnę odpowiadają naziści.
RS2021.03.9 6:24
Polacy są uczciwi, solidni, honorowi! Nie mówię o "polakach" przywiezionych ze wschodu którzy dopiero uczyli się języka polskiego mając już polskie nazwiska. Ogromną część Polaków wymordowali Niemcy podczas II WŚ, resztę wymordowali Żydzi (Bristigerowa i jej koledzy) w katowniach UB. Sanitariuszki, łączniczki AK były bestialsko katowane skazywane na długoletnie więzienie. Polacy którzy całą wojnę walczyli z Niemcami, po wojnie jeszcze w 50-tych latach byli katowani i skazywani na śmierć przez żydowskich oprawców (Michnik, Morel i inni) żaden zbrodniarz nie poniósł za to kary. W 1968 dużo właśnie z nich wyjechało na Zachód wraz z rodzinami a Polska do dziś wypłaca im emerytury ich krewnym.
Izydor2021.03.8 17:50
Odpowiedzialność ponoszą za to polaczki, ta ciemna, katoprawacka ksenofobiczna dzicz która od czasów targowicy, przez onr, bolszewików aż po dzisiejszą pisowszczyznę niszczy nasz kraj.
PRAWDA2021.03.8 16:50
NEOSCOM,PL Co to jest Polski Rzad ==to taki co podwyższa stope zyciową dla Narodu === PIS i Prezydent Duda to Słudzy Polskiego Narodu ==DZIECI NAJEDZONE ====Emeryci maja wiieksza stope zyciowa jak za Czerwonej arazy Pracowali === 1,5 milona nowych miejsc pracy ===Babcie za sprzedaz pietruszki nie płaca Kary 500 złotych i tak dalej ======
NEOS com pl2021.03.8 18:55
... nooo niema pejsa ... nieobrzezany ... ochrzczony ... no i robi cos dla narodu polskiego ..... tak jak norweski rzad ... na ten przyklad ... PO polsku to nawed zyd POradzi .... https://www.youtube.com/watch?v=TAHczV9O0So&t=26s
NEOS com pl2021.03.8 16:18
... a tu jest prawda .... narazie nie my jestesmy za cos winni ... nie mamy naszego rzadu ...od 1939 ...
Prawda2021.03.8 16:05
Żydo Komuna UB urzedu bespieczeństwa toz dzieci zaczeli zwalczaać dzieli SB --Słuzby bespieczeństwa tow Władysława Gomułki ,,, wyjechali dostali na zachodzie Kasy == otworzyli sklepy bary ==dobry interes żydzi zrobili ---
CamilaLindgn, randka już teraz ..2021.03.8 14:32
Mam kamerkę w mojej odbytnicy podłączoną do internetu. Zobaczysz nie tylko moje hemoroidy ale i obrzezanego chüja w mojej düpie. . . . Zajrzyj tu: [email protected] i umów się.
CamilaLindgn2021.03.8 14:25
Google płaci 92 dolary za każdą godzinę, a mój ostatni czek wyniósł 8400 dolarów, pracując w sieci przez 10 godzin tygodniowo. Mój młodszy towarzysz z rodzeństwa osiągał w ostatnich miesiącach średnio 18 tysięcy i pracuje około 24 godzin tygodniowo. Nie mogę zaakceptować, jakie to było proste, kiedy próbowałem. To jest właśnie to, co robię !!!!! .....>>>>>> Netprofit10.com
rychu2021.03.8 14:23
A co ich spotkało- mogli bez kary wyjechac ,za swoje mordy w UB i NKWD nie odpowiadac spieniezyc wszystko co ukradli i dołaczyc do swoich ktorzy wzieli sie za niszczenie zachodu i wyglada ze im sie udało
Yanka2021.03.8 14:16
w Marcu 1968 r. moja rodzina od pokoleń mieszkająca na Kielecczyźnie nie była wcale antysemicka ! ojciec, wujkowie, ciotki, dziadki słuchali Wolnej Europy i cieszyli się, że Izrael zrobił Arabom w 1967 r. prawdziwą łaźnię na Synaju - pamiętam jak dziś byłam w liceum, a ojciec kazał kuzynom skoczyć po flaszkę "czystej" i świętowali, wbrew partii PZPR, która kazała Polakom jak nakazała Rosji Sowiecka popierać kraje arabskie. Więc niech kłamczuch Grabowski wespół z Engelking idą się wypchać !
ciekawy2021.03.8 13:58
Przede wszystkim w marcu 1968 Żydów nic złego nie spotkało. Żydokomuna to nie to samo co Żydzi. Część Żydokomuny/ niektórzy zostali choćby taki Urban, któremu włos z głowy nie spadł/ została wywalona z Polski przez swoich"kumpli" komunistów narodowości polskiej . Komuniści narodowości polskiej, wykorzystali okazję, że część dzieci Żydokomuny walczyła o swoją pozycję w komunistycznej hierarchii organizując studenckie strajki. Ta sprawa Polaków nie dotyczy. To porachunki komunistycznych gangów.
Anonim2021.03.8 15:27
Ludzkie pany, mogli zagazować, a tylko wyrzucili za granice.
AAAtomek...jestem kurwa żydowska2021.03.8 13:46
Sram na Jana Pawła 2 .... Naszpapież Ratzinger von Hitlerjugend
Zydki Pchane Od Tyłu2021.03.8 13:57
Sram na Głownego Rabina Izreala.... z von Hitlerjugend
XD2021.03.8 13:38
Żydzi są sami sobie winni. Przecież pisaliście już o tym.
AAAtomek2021.03.8 13:27
Uwaga! W najbliższych dniach reżim ogłosi swoje święto państwowe, jawny dług publiczny przekroczy 1,5 biliona złotych!!!
Anonim2021.03.8 17:16
Trudno aby nie przekraczał, przecież w tej kwestii istnieje ŚCISŁA KOALICJA lewaków z lewicowcami z pisu.
AAAtomek2021.03.8 13:13
to przecież wiadomo że wtedy komunistyczne lewactwo rozpętało wojnę z żydowskim lewactwem
kgb2021.03.8 13:33
żydowskie komunistyczne lewactwo rozpętało wojnę z żydowskim komunistycznym lewactwem (natolińczycy kontra puławianie)
AAAtomek2021.03.8 13:42
Hi prawiczku-katoliczku, zrobiłeś już spis rzeczy zajumanych Żydom przez swoich przodków szmalcowników?
Anonim2021.03.8 17:19
Hi lewaczku, ja już zrobiłem spis ruchomości i majątków nieruchomych zajumanych Polakom przez twoich przodków żydowskiej narodowości współpracujących z zaborcami, zwyczajowo z Moskwą. Jak widzisz, nie było praktycznie znacznej własności żydowskiej która by nie pochodziła z rabunku na Polakach.
zorro2021.03.8 12:50
kosmici ich wywalili ;)
tukan2021.03.8 12:49
To była walka PZPRowskich frakcji panów i chamów . Przy okazji zwiali żydowscy zbrodniarze i uniknęli kary za swoje zbrodnie na Wyklętych .!!!!!!!!!!!!!
Anonim2021.03.8 13:11
Oczywiście chodzi o tych Narodowych Wyklętych im. Jana Pawła II
oreo2021.03.8 13:36
to o czym piszesz miało miejsce w 1956 roku, gdzie Krym a gdzie Rzym, tzw "polski antysemityzm" to 1968 rok
Jackowski2021.03.8 12:38
do Syjamu!
AAAtomek...jestem kurwa żydowska i2021.03.8 12:35
Kochany wirusie. Wyrżnij to stare, głupie katolickie bydło co głosuje na PiS .. JUŻ LEPIEJ ŻEBY JAREK ZDECHŁ
moryc2021.03.8 12:40
bez względu na co napiszesz i tak dla żydów jesteś głupim polskim gojem a goj to gorzej niż pies więc i tak bez względu jak się będziesz przed nimi płaszczył to i tak dalej jesteś i będziesz dla nich na poziomie poniżej psa czyli polskim głupim gojem w hierarchii poniżej psa
franek2021.03.8 13:15
Moryc przepros mojego psa.Twoja glupota jest porazajaca
moryc2021.03.8 13:22
psa przepraszam, goja nie
Japa2021.03.8 18:06
AAA tomku , tylko nie pisz że to co piszesz nie jest mową nienawiści . Bo nie jest . To ujadanie pieska , zarażonego przez lisa wścieklizną .
oficer LWP2021.03.8 12:35
w 1968 roku żydzi zorganizowali wielką ucieczką żydowskich bandytów z Polski, plan przewidywał, że ci żydowscy bandyci wyjadą z Polski jako ofiary polskich antysemickich prześladowań, plan został zrealizowany i przeprowadzony w sposób perfekcyjny, bandyci żydowscy nie ponieśli żadnej kary i chodzili po tym ziemskim padole jako ofiary antysemitów Polaków, cały świat w wyniku tej operacji do dzisiaj uważa, że Polacy to najwięksi antysemici na świecie, jeden żyd to nawet publicznie w niemieckiej telewizji opowiadał, że bardziej się bał Polaków niż Niemców wszak siostra wyszła za esesmana
ryszard2021.03.8 12:27
Sporo można się dowiedzieć z pierwszej ręki. Choćby z książki "Pierwszy Ogród' Janusza Weissa. Szczególnie (a propos Żołnierzy Wyklętych) wymowna jest zabawa w "panie sędzio litości" opisana tam jako ulubiona zabawa resortowych dzieci.
Anonim2021.03.8 12:19
Żydów nic złego nie spotkało. Spotkało ich wiele dobrego - dostali upragnione paszporty i prawo wyjazdu spod komunistycznego ucisku (co dla etnicznych Polaków było nieosiągalne. Dlaczego nikt nie powie że Polacy w latach 80-tych byli prześladowani bo czasem dostawali paszporty) oraz bardzo wielu z nich uniknęło ODPOWIEDZIALNOŚCI za zbrodnie stalinowskie w których brali aktywny udział - wydając na śmierć antykomunistycznych Polaków i Żydów.
oficer LWP2021.03.8 12:36
przecież komunistyczny ucisk robili w Polsce żydzi
Małgorzata2021.03.8 12:10
Dlaczego w wolnej POLSCE ludzie pokroju A.Michnika i Cimoszewicza bezkarnie pluja POLAKOM w twarz?!?!
Anonim2021.03.8 12:29
Polakom to nie, raczej polaczkom, a to kolosalna różnica.
oficer LWP2021.03.8 12:43
dlatego, że od 1989 roku głupi polski goj wybiera sobie na swoich panów (rządzących i ustawodawczych) żydów
APEL2021.03.8 11:51
UWAGA!!! Ponieważ ten cyniczny polakożerca i zapiekły wróg Kościoła, tj. niejaki Anonim (plus masa jego klonów: AAAtomek, ladychapel, Po 11…, katolicka kretynizacja Polski i in.) grasuje tu bezkarnie od lat (a administrator Frondy, o ile jest jakiś, konsekwentne udaje głuchego), proponuję, aby każdy wstawiał pod jego nickami normalne wpisy, ewentualnie jakieś absurdalne parodie jego antypolskich lub filosemickich komentarzy. Zresztą wielu już tak robi. W ten sposób, przy niewielkim wysiłku, wspólnymi siłami, rozmyjemy ten obraźliwy dla Polaków bełkot, nie do pomyślenia na innych forach. Dyżurny Anonim, lub ktoś z jego bandy będzie najpierw obleśnie rechotał („buhahahaha”), potem będzie błaznował („jest mi bardzo wszystko jedno”), oburzał się na „bolszewickich złodziei nicków”, potem zarzuci koneksje ze Stalinem (on, tęczowy lewak!), będzie rozdzierał szaty na metody katolików (częsty trick obłudnych ateistów), wreszcie oskarży o faszyzm (?) oraz antysemityzm (to ich odwieczny, mocno już wyświechtany zarzut), a nawet o szmalcownictwo (sic!). A na koniec będzie już tylko rzygał na – oczywiście karygodną, ale często wyolbrzymioną lub wręcz zmyśloną – pedofilię w Kościele.
Anonim2021.03.8 12:28
😂😁😂😁😂 jak mnie bawi ta bezsilność i nieudacznictwo prawiczków...
orero2021.03.8 13:30
mnie też bawią twoje wpisy, są już poniżej kabaretów, którymi Polsat codziennie ogłupia ludzi
Cool2021.03.8 11:44
Do nastepnej wizyty oficjeli z israela ... albo publicznego wystąpienia ich ambasadora na uroczystościach rocznicowych. ... koniec "końca pedagogiki wstydu" następuje równie skutecznie w momencie przekroczenia progu Muzeum Polin (sic!) w Wa-wie, albo właczenia Netflixa ;-))
CamilaLindgren2021.03.8 11:37
Google płaci 92 dolary za każdą godzinę, a mój ostatni czek wyniósł 8400 dolarów, pracując w sieci przez 10 godzin tygodniowo. Mój młodszy towarzysz z rodzeństwa osiągał w ostatnich miesiącach średnio 18 tysięcy i pracuje około 24 godzin tygodniowo. Nie mogę zaakceptować, jakie to było proste, kiedy próbowałem. To jest właśnie to, co robię !!!!!!!!!!------------------ Netprofit10.com
niepokorny2021.03.8 11:24
Żydzi w marcu 68 prowadzili wojenkę na górze i ją przegrali. Zwykłe partyjniacko bezpieczniackie przepychanki. W tym sektorze przegrali by się za chwilę odnaleźć w innych płaszczyznach. Wówczas patrioci walczyli z komuną bez względu kto w niej się znajdował. Szkoda że tym szumowinom nasze państwo musiało wypłacać emerytury i to nie małe. To naród cierpiał z powodu ich nieskrywanej nienawiści do tego co polskie i do Polaków. Do dzisiaj wielu z tego narodu jak np. Michnik przekonuje nasz naród że polskość, patriotyzm, ojczyzna, wiara, honor to nienormalność. Dlaczego tak robi, bo to pokoleniowa ciągłość nienawiści do Polski i Polaków.
ladychapel2021.03.8 11:07
PiS = obciach. Przyklad? Obajtek z Pcimia - jak to brzmi :) :) :)
SramtaNaPOlin2021.03.8 13:58
PO= obciach. Przyklad? Joński basenowy - jak to brzmi :) :) :)
Po 11...2021.03.8 11:02
Koniec z uleganiem pedagogice wstydu ... ten Jackowski to ten kolo co się dał bez majtek sfotografować na plaży w okolicy Białogóry? No tak, ten to nie ma wstydu :)))
Jan Paweł Duda2021.03.8 10:39
W Talahasee na Florydzie nikt nie powie „głupi Żydzie”. Nikt ci tak nie powie, chyba wyrokowiec.
wesoły tęczowy ormowiec2021.03.8 13:14
W Talahasee na Florydzie żyją bezmózgowce
APEL2021.03.8 10:33
Moja kobieta złamała nogę. Założyli jej gips do krocza.
Anonim2021.03.8 10:27
Jeśli "władze komunistyczne" to nie Polacy, to "naziści" to nie Niemcy.
mlody2021.03.8 10:31
icek komunisci w polsce to zydki
Anonim2021.03.8 10:33
Towarzyszu lejtnancie, zainstalujcie polskie czcionki, bo nie jesteście wiarygodny jako polski troll. Dawniej FSB bardziej się przykładała.
APEL2021.03.8 10:14
UWAGA!!! Ponieważ ten cyniczny polakożerca i zapiekły wróg Kościoła, tj. niejaki Anonim (plus masa jego klonów: AAAtomek, ladychapel, Po 11…, katolicka kretynizacja Polski i in.) grasuje tu bezkarnie od lat (a administrator Frondy, o ile jest jakiś, konsekwentne udaje głuchego), proponuję, aby każdy wstawiał pod jego nickami normalne wpisy, ewentualnie jakieś absurdalne parodie jego antypolskich lub filosemickich komentarzy. Zresztą wielu już tak robi. W ten sposób, przy niewielkim wysiłku, wspólnymi siłami, rozmyjemy ten obraźliwy dla Polaków bełkot, nie do pomyślenia na innych forach. Dyżurny Anonim, lub ktoś z jego bandy będzie najpierw obleśnie rechotał („buhahahaha”), potem będzie błaznował („jest mi bardzo wszystko jedno”), oburzał się na „bolszewickich złodziei nicków”, potem zarzuci koneksje ze Stalinem (on, tęczowy lewak!), będzie rozdzierał szaty na metody katolików (częsty trick obłudnych ateistów), wreszcie oskarży o faszyzm (?) oraz antysemityzm (to ich odwieczny, mocno już wyświechtany zarzut), a nawet o szmalcownictwo (sic!). A na koniec będzie już tylko rzygał na – oczywiście karygodną, ale często wyolbrzymioną lub wręcz zmyśloną – pedofilię w Kościele.
Anonim2021.03.8 10:26
😁😁😁😁 dziękuje za uznanie, beka z prawiczków nigdy się nie nudzi.
Po 11....2021.03.8 11:03
Ja też dziękuję. Jestem tutaj właśnie dla takich wyrazów uznania :)
Anonim = Po11...2021.03.8 11:53
Jestem schizofrenik
Alojzy Cedzidło2021.03.8 11:46
Ech marzycielu , marzycielu .Fronda to taki zarządca azylu tresowanych piesków. Administrator ? A co jest , lub kto to jest ? Zwróć uwagę nie na autorów ale na typ, temat wpisów ciągle tych samych , mieszkańców :azyl Temat ich nie interesuje . Liczy się sterowane ujadanie , Głównie rząd , i PiS Gowin i Ziobro jakoś mniej ich interesuje. . Główny wróg Kaczyński. Dzisiejsza strona o Marcu 68 do doskonały przkład " azylowej polemiki " Ile wypłodzili komentarzy na temat tego Marca.? Nie jestem mocny w tych sprawach , ale słyszałem ,że te ewentualne pozbywanie się Żydów , nie tylko z PRL-u , było celowym działaniem w celu zaludnienia Izraela . I to było by na tyle , Jest o czym pisać , ale azyl woli ujadać na Polaków .
nie czytam żydowskich pism2021.03.8 10:04
Midrasz i GW
wstyd i beka być Żydem2021.03.8 10:03
za Holoucast Palestyńczyków
SramyNaRabina2021.03.8 14:02
Żydowskie obozy koncentracyjne w których mordują Palestynczyków
Grizzly2021.03.8 9:54
Wstyd za Polaków, którzy dali się tak tanio kupić pisowi.
FRANEK2021.03.8 10:29
pis to polska oco ci chodzi icek zydzie zapluty
Jacek i Placek2021.03.8 11:43
PiS to Polska, a Polska to antysemityzm.
TylkoWolnaPalestynaBezŻyda2021.03.8 14:01
Faszyci to Izreal a Palestyczycy to ofiary żydowski obozów koncentracyjnych.
RS2021.03.9 6:41
Jeśli w Polsce jest antysemityzm to tyko dlatego że Żydzi to prowokują i cały świat szantażują antysemityzmem , taka jest ich metoda - do Jacka i Placka
Anonim2021.03.9 6:28
Wstyd za Polaków którzy dali się ogłupić PO i PSL, SLD i innemu lewactwu.
AAAtomek2021.03.8 9:53
Czyli to naziści napadli na Polskę, a nie Niemcy? I komuniści, a nie ZSRR? Pierdxxxxxenie prawaka.
klik2021.03.8 10:04
Na prawdę chcesz się tak bawić? A to nie jest w dokumentach, że "Żydzi stanowili nadreprezentację w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa"...
klik2021.03.8 10:07
Ps. I jeszcze to, że gdyby nie sowieckie tanki to komuniści by w ogóle nie byli w stanie sięgnąć po władzę, UB-eku.
Israel z Anną POchewą2021.03.8 9:48
wstyd mi za żydokomunę