16.01.18, 18:06Zdj. Prezydent.pl

Prezydent podpisze nowelizację Kodeksu wyborczego

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, Paweł Mucha poinformował, że głowa państwa podjęła decyzję o podpisaniu ustawy nowelizującej Kodeks wyborczy.

Podczas briefingu prasowego minister Mucha podkreślił, że nowelizacja zawiera bardzo wiele popieranych i akceptowanych przez prezydenta rozwiązań. 

W toku prac parlamentarnych nad nowelizacją Kodeksu wyborczego „ileś postulatów artykułowanych” przez prezydenta, „znalazło odzwierciedlenie”- dodał prezydencki minister. 

W zeszłym tygodniu Sejm zaakceptował wszystkie senackie poprawki do noweli. Dają one możliwość głosowanie korespondencyjnego, ale wyłącznie osobom niepełnosprawnym. Poprawki zwiększają również rolę PKW w powoływaniu komisarzy wyborczych oraz szefa KBW. Nowelizacja Kodeksu wyborczego wprowadza także dwukadencyjność wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast, liczoną od tegorocznych wyborów samorządowych. Przepis „nie dotyczy wybrania na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”- podkreślono. 

Kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich miałaby wynosić pięć lat. Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y) będą obowiązywać tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców. Kadencja obecnej PKW wygaśnie po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Wówczas PKW zostanie obsadzona już według przepisów zawartych w nowelizacji: 7 na 9 członków Komisji ma być powoływanych przez Sejm. Do tej pory członków PKW delegował Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny oraz Sąd Najwyższy. 

W miastach na prawach powiatu budżet obywatelski ma być obowiązkowy, a jego wysokość będzie wynosić co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy będącej miastem na prawach powiatu zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z realizacji budżetu.

Nowelizacja Kodeksu wyborczego zakłada również wprowadzenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. W gminie liczącej do 5 tys. mieszkańców z taką inicjatywą może wystąpić co najmniej 100 osób, w gminie do 20 tys. - co najmniej 200, w miejscowości  powyżej 20 tys. mieszkańców - co najmniej 300. W przypadku powiatu do 100 tys. mieszkańców inicjatywę ma co najmniej 300 osób, powyżej 100 tys. - 500. W województwie inicjatywę ma grupa co najmniej 1 tys. mieszkańców.

yenn/PAP, Fronda.pl