Szkoła w Belfaście, stolicy Irlandii Północnej, ocenzurowała Biblię. Na jednej z lekcji etyki chrześcijańskiej uczniowie otrzymali kartkę zwierającą nauczanie Pisma w kwestiach niemoralnego zachowania. Ojciec jednego z dzieci złożył do dyrekcji skargę, bo Pismo „dyskryminowało” homoseksualistów.

W materiale szkolnym znalazł się cytat z 1 Listu do Koryntian 6, 9-11:

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, 10 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. 11 A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego”.

Szkoła pytała następnie:

- co mówią nam te wersy o homoseksualistach?

 - kto jeszcze jest wzmiankowany oprócz homoseksualistów?

- jaka jest nadzieja dla tych wszystkich ludzi?

Szkoła chciała w ten sposób wprowadzić uczniów w chrześcijańską etykę w obszarze kwestii moralności osobistej oraz rodzin.

Dyrektor Andrew Gibson mówi, że materiały zawierające ten cytat i te pytania nie będą już więcej używane w szkole ze względu na protest jednego z rodziców, który poczuł się urażony.

W ten sposób ideologia LGBT doprowadza do jawnej cenzury Pisma świętego w przestrzeni publicznej – i to nawet z lekcji etyki chrześcijańskiej. 

pac/life site news