Decyzja ta jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia odbiorcom konserwatywnym dostępu do wiarygodnych informacji i alternatywnych punktów widzenia. Rzeczniczka KRRiT, Teresa Brykczyńska, zaznaczyła, że pluralizm na rynku medialnym jest kluczowy dla demokratycznego społeczeństwa. "Potrzeba zachowania pluralizmu na polskim rynku medialnym była kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu tej decyzji" – powiedziała.

Wolność mediów odgrywa fundamentalną rolę w demokracji. Umożliwia obywatelom dostęp do różnorodnych informacji i opinii, co jest niezbędne do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym. Przyznanie koncesji Telewizji Republika i wPolsce24 wzmacnia tę wolność, umożliwiając większą różnorodność treści i zapewniając, że głosy spoza mainstreamu mają swoje miejsce w przestrzeni medialnej.

W dzisiejszym świecie, gdzie media odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu opinii publicznej, ważne jest, aby każdy obywatel miał dostęp do szerokiego spektrum informacji. Decyzja KRRiT jest krokiem w kierunku zapewnienia, że wszystkie grupy społeczne mogą czuć się reprezentowane i mieć dostęp do mediów, które odzwierciedlają ich wartości i przekonania.