Znanej piosenkarce grozi 5 lat więzienia - zdjęcie
22.11.17, 17:51Zdj. screen SE.tv

Znanej piosenkarce grozi 5 lat więzienia

Znana piosenkarka, Dorota R. usłyszała dziś zarzuty prokuratorskie, dotyczące m.in. stosowania gróźb w stosunku do byłego partnera, Emila H. Grozi jej do pięciu lat pozbawienia wolności. O zarzutach dla artystki poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej, Łukasz Łapczyński. 

„Dzisiaj na polecenie prokuratora zatrzymana została Dorota R. Zatrzymanie dotyczy sprawy prowadzonej wcześniej w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów, a obecnie nadzorowanej przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Chodzi o sprawę przeciwko kilku osobom podejrzanym o nakłanianie innych, ustalonych w sprawie osób do zmuszania Emila H. do określonego zachowania, poprzez kierowanie wobec niego gróźb bezprawnych. tj. o czyn z art. 191 § 1 kk."- czytamy na stronie prokuratury okręgowej. 

Prokurator przedstawił piosenkarce zarzuty nakłaniania bezpośrednich wykonawców, również objętych zarzutami, do zmuszania H. do określonego zachowania poprzez kierowanie wobec mężczyzny gróźb bezprawnych (art. 18 § 2 kk w zw z art. 191 § 1 kk), a także wywierania przy użyciu groźby bezprawnej wpływu na byłego partnera, który w postępowaniach wobec Doroty R. jest świadkiem i oskarżycielem. 

Zarzuty wobec kobiety dotyczą m.in. zmuszania do cofnięcia wniosków o ściganie Doroty R. w postępowaniach karnych, cofnięcia prywatnego aktu oskarżenia przeciwko w/w, cofnięcia wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko w/w jako dłużnikowi, zaniechania kontynuowania wszelkich innych postępowań, w których stroną jest Dorota R., a także zaniechanie publicznych i prywatnych negatywnych wypowiedzi na temat w/w.

Według ustaleń śledztwa, Emil S. zobowiązał się zapłacić bezpośrednim wykonawcom 300 tys. zł za popełniania przestępstwa. Doszło do przekazania kwoty 230 tys. zł. 

Kobieta nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. R. złożyła również wyjaśnienia, które będą weryfikowane na dalszym etapie śledztwa. Prokuratura nie poinformowała o szczegółach wyjaśnień, z uwagi na dobro prowadzonego postępowania.

Wobec podejrzanej zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi, a także z pokrzywdzonym. Dorota R. ma również zakaz opuszczania kraju, musi także zapłacić poręczenie majątkowe w kwocie 100 tys. zł. 

Dorota R. nie przyznała się do zarzucanych jej czynów i złożyła wyjaśnienia, które będą weryfikowane na dalszym etapie śledztwa. O szczegółach wyjaśnień z uwagi na dobro prowadzonego postępowania na tym etapie Prokuratura nie informuje.

Status podejrzanych posiada w tym postępowaniu 9 osób, którym przedstawiono zarzuty zmuszania do określonego zachowania (art. 191 § 1 kk), nakłaniania do popełniania takich przestępstw (art. 18 § 2 kk w zw z art. 191 § 1 kk), a także bezprawnego wpływu na świadka (art. 245 kk).

yenn/warszawa.po.gov.pl, Fronda.pl