W wieku 104 lat zmarł dziś w indyjskim stanie Kerala biskup Philipose Mar Chrysostom. Indyjskie media przekonują, że wywodzący się z tradycji protestancko-anglikańskiej hierarcha był najstarszych biskupem świata. Posługę biskupią pełnił przez 68 lat. Był z ramienia wspólnot protestanckich obserwatorem Soboru Watykańskiego II. Został wyróżniony przez władze Indii Orderem Zasługi.

- „Syryjsko-prawosławny Kościół Malankara-Mar-Thoma (chrześcijan od św. Tomasza) w Kerali powstał w czasach, gdy pod panowaniem kolonialnym Wielkiej Brytanii zaczęły się krzewić idee reformatorskie. Jest to jeden z dawnych tradycyjnych Kościołów Wschodu, pozostający we wspólnocie wiary i komunii z Kościołem anglikańskim i starokatolickimi Kościołami Unii Utrechckiej. Stanowi autonomiczny Katholikat Indii w łonie Syryjskiego Kościoła Prawosławnego Antiochii. Obecnie w 12 diecezjach tego Kościoła żyje ok. 900 000 wyznawców. Liczbę wszystkich chrześcijan od św. Tomasza ocenia się na 3,5 mln”

- informuje Katolicka Agencja Prasowa.

W Kościele katolickim najstarszym kapłanem jest dziś Polak, o. Jerzy Tomziński. Paulin ma 102 lata. Jest doktorem prawa kanonicznego i cenionym kaznodzieją. Trzykrotnie pełnił urząd przeora klasztoru jasnogórskiego, dwukrotnie generała Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, był też prokuratorem generalnym Zakonu przy Stolicy Apostolskiej. Jest ostatnim żyjącym Polakiem, który uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie
A światłość wiekuista niechaj Mu świeci
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym
Amen!

kak/KAI