Troje posłów opuszcza klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości i zakłada nowe koło poselskie. Posłowie to Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski. Wiąże się to z utratą większości parlamentarnej przez Zjednoczoną Prawicę.

Klub parlamentarny PiS będzie liczył 229 członków, co oznacza, że PiS po raz pierwszy od 2015 roku utracił większość w Sejmie.

Przyczyna opuszczenia szeregów klubu to nadmierne odejście PiS od programu.

Girzyński od dawna wypowiadał się przeciwko własnemu obozowi politycznemu. Został ponadto zawieszony w prawach członka partii PiS po tym, jak w zaszczepił się na covid-19 poza kolejką jako pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

"O tym, że dopełniłem tych formalności i zgłosiłem się poinformował w mediach społecznościowych zachęcając także innych do takiej postawy. Następnie postępowałem, jak inni pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zgodnie w informacjami przekazywanymi przez mojego pracodawcę jakim jest Uniwersytet, oraz zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Zdrowia przekazywanymi mi (podobnie jak innym) za pośrednictwem portalu: pacjent.gov.pl na moje internetowe konto pacjenta. Tam otrzymałem stosowne skierowanie oraz termin i miejsce szczepienia wystawione przez MINISTERSTWO ZDROWIA" - tłumaczył wówczas Girzyński.

- Nie jest to działalność koncesjonowana. Nie czynimy tego, aby wewnątrz Zjednoczonej Prawicy się targować - powiedział dzisiaj na temat utworzenia koła Zbigniew Girzyński.

- Chcemy naszą postawą, współpracując z innymi siłami, stworzyć nadzieję dla tych wszystkich, którzy poczuli się tak jak my przez PiS zostawieni - kontynuował.

jkg/onet, wprost