„Media publiczne powinny być kotwicą narodowej, społecznej wspólnoty” – twierdzi Krzysztof Ziemiec, dziennikarz, prezenter „Wiadomości" TVP 1. „Mam wrażenie, że coraz bardziej gubimy się w tym strumieniu informacji, że wielu ludzi, zwłaszcza młodych, nie potrafi się odnaleźć. Tak mało wiedzą o przeszłości swojego narodu, o tym, jak bardzo możemy być z niego dumni”- dodaje. Ziemiec przywołuje właśnie przykład Jana Pawła II. Dziennikarz ubolewa, że mimo, iż od śmierci papieża Polaka minęło zaledwie sześć lat, to antywartości, wulgarny antyklerykalizm bywają dzisiaj tak promowane.


Ziemiec podkreśla, że trzeba się temu sprzeciwiać zaś z młodymi ludźmi należy rozmawiać,   „wspólnie oglądać telewizję i tłumaczyć na bieżąco skomplikowany świat, wyjaśniać pewne manipulacje i nieprawdy”. „Część np. inteligencji konserwatywnej (...) uważa, że ponieważ świat jest wrogi, należy odciąć się, zamknąć we własnym kręgu. To droga donikąd. Wartości, które się głosi, powinny być obecne w pełnym obiegu, mieć siłę wygrywania konfrontacji z innymi ideami, przekonaniami, tezami” – mówi Ziemiec.


Ł.A/Uważam Rze