Fundacja Batorego od lat wspiera organizacje walczące z polskim rządem. Teraz ogromne granty przyznała m.in. kontrowersyjnemu stowarzyszeniu sędziów „Iustitia”, „Ogólnopolskiemu Strajkowi Kobiet”, „Akcji Demokracja” i „Komitetowi Obrony Demokracji. Duże pieniądze popłynęły również do polskich organizacji wspierających ideologię LGBT.

Dotacje o łącznej kwocie 10,6 mln euro przyznano 217 organizacjom. Mają być to pieniądze przeznaczone na „projekty wspierające społeczeństwo obywatelskie, grupy narażone na wykluczenie oraz na działania w obszarze ochrony praw człowieka”.

W kategorii „Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne” 75 tys. euro otrzymała „Akcja Demiokracja”, 74 720 euro trafiło do „Komitetu Obrony Demokracji”, 74 400 euro do Stowarzyszenia Sędziów „Iustistia” i 24 998 euro do „Ogólnopolskiego Strajku Kobiet”.

Przyznano też wsparcie na działania w zakresie „ochrony praw człowieka i równego traktowania”. Tutaj beneficjentami są takie organizacje jak Stowarzyszenia Lambda Warszawa, „Kampania Przeciw Homofobii” czy „Tęczowy Białystok”.

kak/wPolityce.pl, tvp.info.pl