Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: 10 powodów, dla których czyny homoseksualne powinny być prawnie zakazane - zdjęcie
16.03.19, 09:45fot. iboff, sxc.hu

Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: 10 powodów, dla których czyny homoseksualne powinny być prawnie zakazane

102

Wśród osób niechętnych homoseksualizmowi przeważa dziś narracja, którą można ująć w takich oto słowach: "To co robią homoseksualiści i lesbijki we własnych domach, nie jest sprawą państwa. My sprzeciwiamy się jednak temu, by owe skłonności były wywlekane na publiczne forum. A już na pewno temu, by uczono o tym w szkołach nasze dzieci lub takie osoby miały prawo do adopcji". Mniej więcej to właśnie na temat prawnego statusu homoseksualizmu mówią tacy znani ze swej "homofobii" politycy jak Janusz Korwin Mikke czy Grzegorz Braun. Czy jest to jednak stanowisko słuszne? Można mieć ku temu poważne wątpliwości i dlatego w niniejszym artykule przedstawię dziesięć – mym zdaniem dobrych powodów – dla których powinniśmy raz jeszcze przemyśleć zasadność powszechnego dla naszego kręgu kulturowego odrzucania kryminalizacji prywatnych aktów homoseksualnych.

 

Powód nr 1: Nie wszystko co jest czynione w sposób dobrowolny przez dorosłych ludzi w sferze prywatnej powinno być legalne i bezkarne.

Do dziś mamy tego świadomość i słusznie zakazuje się niektórych z tego typu zachowań. Władze cywilne zakazują takich czynów dlatego, że pomimo ich prywatnego i dobrowolnego charakteru, są one bardzo szkodliwe tak dla osób je czyniących, jak i dla osób postronnych. Czyny homoseksualne także są szkodliwe tak dla tych, którzy je praktykują, jak i dla osób postronnych i dlatego powinny być prawnie zakazane. W tradycyjnie chrześcijańskiej perspektywie nie ma zaś miejsca na mówienie, iż te czy inne nieprawości nie są szkodliwe. Jak wszak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego w paragrafie n. 1488:

"W świetle wiary nie ma większego zła niż grzech i nic nie powoduje gorszych skutków dla samych grzeszników, dla Kościoła i całego świata".

 

Powód nr 2: Czyny homoseksualne, mimo że mogą być dobrowolne, często oparte są na psychomanipulacji.

Młodzi ludzie nieraz wchodzą bowiem na tę drogę, będąc uwodzonymi przez znacznie starszych od siebie mężczyzn (np. 18-letni chłopiec jest uwiedziony przez 40-letniego mężczyznę). Czy jednak można porównywać dojrzałość, doświadczenie i stopień świadomości dopiero wchodzącego w dorosłość 18-letniego młodzieńca z dojrzałością, doświadczeniem i świadomością 40-letniego mężczyzny? Oczywiście, że nie, gdyż 40-latek zwykle będzie psychologicznie znacznie górował nad 18-letnim chłopcem i w związku z tym łatwo będzie mu go zwieść, wykorzystać jego naiwność, brak doświadczenia itp. Od strony nazwijmy to "formalnej" owszem taka relacja będzie miała charakter dobrowolny (bo starszy mężczyzna nie powie młodzieńcowi "Zrób to ze mną, albo zabiję twoją matkę"), ale mimo to trudno będzie nazwać ją uczciwą i pozbawioną psychomanipulacji. Nie widzę zaś wielkiej różnicy pomiędzy legalnością takiej sytuacji a prawną bezkarnością uwiedzenia, dajmy na to 13-letniej dziewczyny przez 30-letniego mężczyznę. W obu wypadkach takie uwiedzenie może odbywać się bez przemocy i przymusu, jednak zwykle opiera się ono na wykorzystaniu naiwności i braków w dojrzałości drugiej strony. Poza tym warto uświadomić sobie, jak wielką krzywdę uwiedzionemu homoseksualnie młodzieńcowi może uczynić starszy mężczyzna. Taki 18-letni chłopak bez uwiedzenia mógłby bowiem, co prawda mieć jakieś lekkie homoseksualne tendencje, ale nie będąc w młodym wieku skrzywionym i zdeprawowanym przez owe czyny, mógłby takowe skłonności kontrolować, a nawet założyć szczęśliwe małżeństwo i rodzinę. Jednakże homoseksualne zdeprawowanie go we wczesnej młodości może sprawić, że już przez całe życie będzie się mocno borykać z tą dewiacją, popadając w nałóg czynienia aktów sodomii, uwodząc i wciągając w to bagno innych ludzi.

 

Powód nr 3: To, że dane czyny są popełniane w prywatnej sferze, nie oznacza wcale, że nie będą pozostawiać swego wpływu na tkankę społeczną.

Do rozpowszechniania jakiegoś negatywnego zjawiska nie jest bowiem koniecznie potrzebne, by było ono propagowane na ulicach albo w mass mediach. 100 tysięcy czujących się w sferze prywatnej bezkarnie homoseksualistów i lesbijek może wciągnąć w swe występki kolejnych 100 tysięcy osób itd. Siła oddziaływania za pomocą prywatnych spotkań i rozmów jest oczywiście mniejsza, niż ma to miejsce w przypadku artykułów prasowych bądź ulicznych manifestacji, niemniej jednak nie pozostaje ona bez znaczenia i wpływu na oblicze społeczeństwa. Podobnie, łapówkarze, jeśli czują się bezkarni w sferze prywatnej, będą rozszerzać swój grzech na społeczeństwo, nawet jeśli nie stoją za nimi popierające ich oficjalnie organizacje, nie organizują marszów w obronie łapówkarstwa i nie chwalą ich mass media.

 

Powód nr 4: Absolutna bezkarność homoseksualizmu w sferze prywatnej może wysyłać obywatelom wspierający hipokryzję przekaz.

Prawo ma bowiem swą wartość wychowawczą. Jeśli ustawodawca przez stanowione przez siebie prawo mówi: "Nie interesuje mnie to co robicie w domu, bylebyście nie obnosili się z tym na ulicach" to łatwo jest wtedy o wytwarzanie atmosfery obłudy i hipokryzji polegającej na innym zachowywaniu się we własnym domu, a innym publicznie.

 

Powód nr 5: Sam Bóg nakazał w Swym Słowie surowo karać homoseksualizm.

W Starym Zakonie Bóg nakazał karać czyny homoseksualne śmiercią (Kpł 20, 13). Powie ktoś, że prawa karno-cywilne Starego Przymierza nie obowiązują chrześcijańskich władców. To prawda, niemniej jednak fakt, że Bóg rozkazał surowo karać czynnych homoseksualistów, oznacza, że takie karanie nie jest samo w sobie sprzeczne z miłością bliźniego (co wielu nawet chrześcijan dziś utrzymuje, a o czym więcej za chwilę), gdyż Bóg jest Miłością (1 J 8, 4) i nie nakazuje on w związku z tym rzeczy, które są sprzeczne z Jego charakterem i które jako takie byłyby złe (Syr 15, 19-20). Nawet zaś, jeśli przyjmiemy, że kara śmierci za czyny homoseksualne odnosiła się tylko do narodu żydowskiego w czasach Starego Przymierza, to takowa konstatacja nie oznacza jeszcze, że w czasach Nowego Przymierza owe zachowania nie powinny być przez władze cywilne karane choćby i w łagodniejszy sposób. Także bowiem Stary Testament jest odbiciem mądrości, miłości i sprawiedliwości Stwórcy i nawet jeśli w czasach spisywania tej Księgi potrzebne były Żydom bardziej surowe prawa niż dziś, to nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że w takim razie nie powinniśmy się kierować choćby tylko duchem tych praw. Oczywiście, że należy kierować się duchem (choć nie zawsze literą) starotestamentowego prawa cywilnego i karnego, gdyż jest on odbiciem Bożego charakteru. Przykładowo, jedno z praw cywilnych Starego Przymierza mówi, iż ludzkie odchody powinny być zakopywane w ziemi (Pwt 23, 9-14) - czy to oznacza, że pod rządami Nowego Testamentu ludzie nie powinni się troszczyć o utylizację fekaliów i np. załatwiać swe potrzeby fizjologiczne, gdzie popadnie? Rzecz jasna, że nie o to chodzi i nawet jeśli nie jesteśmy zobowiązani do zakopywania odchodów w ziemi, gdyż możemy je usuwać za pomocą innych środków - dajmy na to kanalizacji - to troska o higienę w tym zakresie jest nadal aktualna i ważna. Podobnie, choć chrześcijańscy władcy nie są zobowiązani do karania homoseksualizmu śmiercią, nie oznacza to, że w takim razie nie powinni oni zakazywać go za pomocą innych sankcji karnych.

 

Powód nr 6: Kościół katolicki w swych aktach dyscyplinarnych i doktrynalnych potwierdzał słuszność utrzymywania nielegalności choćby i tylko prywatnie czynionego homoseksualizmu.

Czynił tak, chociażby papież św. Pius V w bullach "Horrendum illud scelus” i„Cum Primum”, nakazując przekazywanie winnych czynów homoseksualnych księży władzy świeckiej, by ta skazywała ich na karę śmierci. Pius XI w encyklice "Casti Connubii" nauczał, iż władze cywilne mają prawo oraz obowiązek karania niemałżeńskich związków seksualnych. I bynajmniej postulat delegalizacji owej nieprawości nie jest tylko reliktem "przedsoborowej" nauki Kościoła, gdyż jeszcze w wydanym przez papieża Benedykta XVI w 2006 roku "Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego" przeczytać możemy, iż "rozprzestrzenianie ciężkich wykroczeń przeciwko czystości winno być zakazane przez władze cywilne stosownymi prawami" (n. 494), a w punkcie poprzedzającym to stwierdzenie do takich występków zaliczono m.in. czyny homoseksualne (n. 492). Ktoś może rzeknie, że ostatnie ze stwierdzeń oznacza zapewne nawoływanie do karania publicznego propagowania homoseksualizmu, gdyż jest tu mowa o zakazywaniu "rozprzestrzeniania" takowego. Czy jednak "rozprzestrzenianie" czegoś zawsze musi mieć formę publiczną? Oczywiście, że nie. Można "rozprzestrzeniać" daną rzecz także w inny niż publiczny sposób. Homoseksualista, który uwodzi 5 czy 10 młodzieńców też rozpowszechnia ów występek, nawet jeśli nie chwali się tym w mass mediach, czy nie chodzi z plakatem "Jestem gejem" po ulicy.

Warto zresztą dodać, że czyny homoseksualne są jednymi z tych grzechów, które "wołają o pomstę do Nieba", a w związku z tym ściągają na narody karę Bożą.

Widzimy to na przykładzie biblijnej Sodomy i Gomory, które zostały ukarane przez Boga również za homoseksualizm. Ponadto papież św. Pius V w bulli "Cum Primum" nauczał, iż owo zboczenie należy do tych przewin, za które "Bóg sprawiedliwie karze ludy i narody, zsyłając na nie kataklizmy, wojny, głód i zarazę". Zatem w interesie choćby i tylko doczesnego bezpieczeństwa oraz dobrobytu danego narodu leży to, by sodomia nie cieszyła się w nim przyzwoleniem i bezkarnością.

 

Powód nr 7: Prawna karalność homoseksualizmu jest zdobyczą chrześcijańskiej i europejskiej cywilizacji.

Przed tym wszak, jak chrześcijaństwo zyskało znaczący wpływ na prawo i życie społeczne starożytnego Rzymu oraz Grecji różne formy homoseksualizmu cieszyły się w nich tak moralną, jak i prawną akceptacją. Tyczyło się to zwłaszcza uwodzenia młodych chłopców przez starszych mężczyzn oraz bycia stroną aktywną w czasie homoseksualnych praktyk. Dopiero w 390 roku po Chrystusie, wówczas, gdy chrześcijaństwo było już religią panującą pod naciskiem św. Ambrożego, w Imperium Rzymskim zdelegalizowano wszelkie praktyki homoseksualne. Podobnie zresztą sytuacja wyglądała w innych rejonach świata, gdzie dominujące wcześniej pogaństwo było skłonne mniej lub bardziej akceptować homoseksualizm, jednak pod wpływem presji chrześcijan wprowadzało moralne i prawne obostrzenia wobec tej ohydy. Przykładowo, w pogańskiej Japonii stosunki homoseksualne nigdy nie były prawnie zakazane z wyjątkiem lat 1873 – 1880 kiedy to władze tego kraju zaczęły się otwierać na wpływy chrześcijańskiego Zachodu.

W krajach chrześcijańskich (katolickich, prawosławnych i protestanckich) dekryminalizacja czynów homoseksualnych zaczęła się na szerszą skalę pojawiać się w XIX wieku w niektórych państwach Ameryki Łacińskiej wówczas, gdy rządy w nich obejmowali masońscy rewolucjoniści. W XX stuleciu nieszczęsny trend zniesienia prawnej karalności tego szkodliwie społecznego zachowania przybrał na sile wraz z rewolucją seksualną lat 60—tych i 70—tych, tak że obecnie już żaden kraj o chrześcijańskiej przeszłości nie przewiduje zakazu tych czynów.

 

Powód nr 8: Karanie czynnych homoseksualistów nie jest wyrazem nienawiści do nich, ale przeciwnie stanowi objaw ich miłowania.

Nauka katolicka wśród tzw. grzechów cudzych wymienia postawę wyrażoną w słowach "Grzechu nie karać". Nie trudno jest zrozumieć tę zasadę, gdy uświadomi się sobie, iż bezkarność udzielana złoczyńcom jest jedną z największych nauczycielek zła. To nie jest prawdziwa miłość, gdy nie karci się grzeszących, gdyż w ten sposób tylko zachęca się ich do dalszego grzeszenia, oraz naraża się inne osoby na szkodliwe skutki czynionego przez nich zła. Autentycznym miłowaniem złoczyńców oraz społeczeństwa jest upominanie złych, a w razie konieczności ich karanie oraz ochrona innych ludzi przed złem przez nich czynionym. To dlatego np. karzemy złodziei. Nie chodzi o to, że życzymy im wszystkiego, co najgorsze, ale nie chcemy, by bezkarność im dawana utwierdzała ich dalej w czynionym przez nich złu, oraz by cierpieli przez to okradani przez nich ludzie. Karzemy złodziei w nadziei, że w końcu się poprawią oraz po to, aby chronić innych ludzi przed ich złą działalnością. Logika, iż karanie grzechu jest samo sprzeczne z miłością do osób karanych, nie jest logiką zgodną z Bożym charakterem, gdyż Pismo św. mówi, iż "kogo Bóg kocha, tego karci" (Hbr 12, 6), zaś wyrazem miłości ojców do ich synów jest właśnie ich karcenie (Syr 30, 1; Prz 13, 24).

 

Powód nr 9: Karanie czynnego homoseksualizmu nie jest przejawem "niesprawiedliwej dyskryminacji" wobec homoseksualistów i lesbijek.

Osoby takie mają bowiem swe naturalne prawa jako ludzie, ale nie mają prawa do realizacji swych dewiacyjnych skłonności. Równie dobrze można by powiedzieć, że "niesprawiedliwą dyskryminacją" osób z tendencjami do złodziejstwa jest karanie ich za kradzieże, a pedofilów karanie za wykorzystywanie seksualne dzieci. Osoby homoseksualne nie powinny być ograniczane w tych prawach, które przysługują im jako ludziom i które nie są związane ściśle z ich nieuporządkowanymi skłonnościami. Przykładowo, nie powinno zabraniać się homoseksualistom i pedofilom nabywania domów czy samochodów, podejmowania pracy w charakterze kierowców autobusów, sprzedawców lub też murarzy - gdyż te rzeczy nie są bezpośrednim wyrazem ich seksualnych tendencji. Już jednak np. zakazywanie pedofilom pracy z dziećmi jest słuszne, podobnie jak karanie homoseksualistów za ich czyny. Oczywiście zaś, każda podejrzana o czynny homoseksualizm osoba powinna mieć prawo do uczciwego procesu, możliwość obrony przed sądem na równi z innymi oskarżonymi o odmienne przestępstwa ludźmi.

 

Powód numer 10: Sama trudność w wykrywaniu prywatnie czynionych występków nie jest jeszcze dowodem przeciwko słuszności ich penalizacji.

W przypadku innych seksualnych nieprawości, które ciągle są karane, np. zoofilii też trudno jest o dowody, ale jakoś nie słyszy się pokpiwań z prawnego zakazu zoofilii w stylu: "Jak chcecie to egzekwować? Montować kamery w każdej oborze i stajni"; "Jak zwierzę ma zeznawać w sądzie?". Przez wieki prawny zakaz homoseksualizmu obowiązywał w prawodawstwie prawie wielu krajów na świecie, mimo że nie było kamer i filmów. Jest wiele sposobów, za pomocą których takie czyny mogą wyjść na jaw, np. ktoś winny się przyzna, ktoś nagra swe wyczyny, ktoś będzie kogoś namawiał do takiego czynu i zachowane zostaną na to dowody. Samo zaś istnienie prawa nieraz ma wymiar wychowawczy, nawet gdy nie jest ono często egzekwowane.

Mirosław Salwowski

Komentarze (102):

fixit2019.04.27 16:24
Z dewiacjami należy walczyć, jak z innymi chorymi ideologiami Gdyby bolszewicy w 1917 roku zostali powstrzymani, Świat nie doświadczyłby tragedii prześladowań. Podobnie było z Hitlerem i NSDAP: gdyby został powstrzymany w latach 20’ nie byłoby okropieństw wojny Coś, co jest ewidentnym złem, można powstrzymać w zalążku. Potem już jest coraz trudniej
AlinaXXXPa2020.03.14 6:03
<a href=https://brouns-x.ru/x/><img src="https://brouns-x.ru/xxx/xxx.gif"></a> <a href=https://brouns-x.ru/xxx/>WATCHING BEST AND LIVE XXX MOVIES -></a> - п»їLive Worlds Erotica Chat XXX Stream shows Webcam Chat XXX Stream Worlds HD Home XXX Porno Porno Sexcams Erotica XXX Sexcams Erotica Sexcams Cams XXX Best Watching Chat Sexcams XXX Chat Cams Best Webcam XXX
Abu Janusz2019.04.6 16:34
Allah subhanahu wa ta`ala potępia rozpustę plemienia Lota. Wysłannik Allaha, pokój i błogosławieństwo boże niech będzie z nim, uważał tak podobnie, jak pan Salwowski, który powinien powrócić do religii Allaha subhanahu wa ta`ala . W Islamskim Emiracie Lechistanu wszystko będzie godnie i po bożemu, bi`dnillah.
ubu król2019.03.21 9:40
czy dobrze Rozumiem, że Pan Braun Postuluje Zamykanie Homoseksualistów w więzieniach z innymi mężczyznami..? :o
riget2019.03.18 12:24
no dobra, Panowie prawacy. Ale o co chodzi z tym homoseksualizmem? Skąd u Was takie zainteresowanie tymi tematami? Skąd taka ostra reakcja na akurat temat obcowania męsko-męskiego? dlaczego Was tak to intryguje? jakieś ukryte fascynacje? wyparcia? No na Boga, są zbieracze znaczków XIX wiecznej Anglii, muzycy grający na ręcznie robionych instrumentach z drzewa brzozowego, fetyszyści koronkowych majtek, samotni faceci chodzący w czarnych sukienkach. to Was tak nie irytuje jak homoseksualiści. Bo tamci nie zgorszą Waszych synów czy córek? Zapytajcie dookoła, swoje córki, żony, matki jak tamci panowie siali zgorszenie od lat. ja wiem, że Izraelici kilka tysięcy lat temu mieli hopla na punkcie czystości, seksu, homoseksualizmu, ale to inne plemię, to stare historie, to tylko mity spisane, to w końcu sprawa higieny i zdrowia. przecież chyba nikt rozsądny nie traktuje Biblii dosłownie. Szczerze, proszę nie obraźcie się homoseksualni Polacy, mogę Wam jedynie współczuć, że nie pożądacie kobiet, że nie czujecie ich zapachu, smaku, nie fascynujecie się kobiecą psychiką, nie pragniecie z nimi obcować psychicznie, fizycznie. to defekt poważny, ale żebym miał się tym zajmować, że tego nie robicie? Albo żebym miał pisać elaboraty, rozprawy, książki? Zamykać? Karać? ewidentnie jest w tym jakaś podprogowa historia o której taki heteryk jak ja, nie ma pojęcia.
rebeliant2019.03.18 16:01
A to panowie prawacy wyszli z obowiązkowymi seansami seksualizacyjnymi, czy pedzie ? To też oszuście nie wykręcaj biegu zajść. "to w końcu sprawa higieny i zdrowia" może jeszcze napiszesz "tylko higieny i zdrowia"?
Tęczowe Pedały2019.03.17 21:21
Zaraz PO wygraniu wyborów i odsunięciu od władzy PiS-owskiej dyktatury zalegalizujemy małżeństwa i adopcję dzieci dla LGBT !
Jarek2019.03.17 18:28
Dlaczego wiara chrześcijańska powinna zostać zdelegalizowana. Powód nr 1: Nie wszystko co jest czynione w sposób dobrowolny przez dorosłych ludzi w sferze prywatnej powinno być legalne i bezkarne. Powód nr 2: Wyznawanie wiary chrześcijańskiej, pomimo że teoretycznie dobrowolne, oparte jest na psychomanipulacji. Powód nr 3: To, że rytuały związane z wiarą odbywają się w prywatnej sferze, nie oznacza wcale, że nie będą pozostawiać swego wpływu na tkankę społeczną. Powód nr 4: Absolutna bezkarność głoszących wiarę może wysyłać obywatelom wspierający hipokryzję przekaz. Powód nr 5: Boda nie ma. Powód nr 6: Zdrowy rozsądek i nauka potwierdzał słuszność utrzymywania nielegalności choćby i tylko prywatnie czynionego wyznawanej wiary. Powód nr 7: Prawna karalność wyznawców powinna być zdobyczą nowoczesności i oświecenia. Powód nr 8: Karanie chrześcijan nie jest wyrazem nienawiści do nich, ale przeciwnie stanowi objaw ich miłowania. Powód nr 9: Karanie czynnego chrześcijaństwa nie jest przejawem "niesprawiedliwej dyskryminacji" wobec chrześcijan. Powód numer 10: Sama trudność w wykrywaniu prywatnie czynionych występków nie jest jeszcze dowodem przeciwko słuszności ich penalizacji.
rebeliant2019.03.17 19:03
Mocno pupa cię rozbolała.
Agnieszka2019.03.17 17:44
W myśl tego rozumowania o "siłowym zbawieniu kodeksem karnym", to powinno się być też karanym za nadużywanie alkoholu, nikotyny, papierosów i resztę niezdrowego trybu życia. I czym karać? Grzywną, żeby alkoholik zszedł na denaturat i szybciej wątrobę wykończył? Izolacja więzieniem proces zniszczenia wątroby alkoholikowi trochę wstrzyma, ale homoseksualistę to niby do więźniów o płci odmiennej dawać? Marna prowokacja.. i prawie nie śmieszna.
Antykatol2019.03.17 16:04
JESTEŚ YEBANYM ŚCIERWEM SALWOWSKI! TY SZMATO PRAWACKA! QRWO PIER.DOLONA! TWOJE RELIGIJKA POWINNA BYĆ ZAKAZANA!
Marek212019.03.17 15:01
Każdy argument powinien być opatrzony dopiskiem (o ile nie dotyczy on biskupów).
zenio2019.03.17 11:22
Znalazło by się zapewne ze 100 powodów, aby zakazać promocji kościoła.
rebeliant2019.03.17 9:42
Z promocją to mamy do czynienia w supermarketach, gdzie młoda pani trzyma produkty na tacy i kto chce, to może podejść i zdegustować. Tu mamy do czynienia z uwłaszczeniem ludzi - jest już tak jeśli chodzi o ścieżkę edukacyjną dzieci, jest przymus szkolny, czyli pod groźbą kary zmuszanie do takiej a nie innej gamy czynników rozwojowych. Z tym homoseksualizmem jest podobnie, chce się narzucić ludziom nawet nie deprawację, ale zgodę na krzywdzenie. A jeśli chodzi o "edukację seksualna", to zauważmy, że w odróżnieniu od przedmiotów szlifujących talenty, sfera seksualna u ludzi rozwija się non stop subtelnymi i indywidualnymi kroczkami (indywidualnymi dyktatorskie pedalskie ofermy!). Te wasze seanse seksualizacyjne są kamulcami zaburzającymi ten wzrost. Jedyną treścią, jaką można wspomóc rosnącego człowieka, to wykłady o biologii tej sfery, o zagrożeniach, o tym że są osoby z zaburzeniami, które mogą być niebezpieczne a zwłaszcza zaprezentowanie jakich podstępów mogą używać (- i to też nie w jeden rok szkolny, lecz stopniowo). A resztę wiedzy - jeśli osobnik będzie miał taką ochotę - niech ma możliwość ją zdobywać z literatury. Jest to forma edukacji oddająca szacunek każdej indywidualności seksualnej. Władza, którą wybrał naród powinna wypracować materiał edukacyjny zgodny z powyższą formą (rozprowadzony tak na prawdę na kilka przedmiotów: biologię, etykę/religię, przysposobienie obronne informujące o niebezpiecznych odchyłach i ich podstępach). I tym sposobem zaplombować to miejsce, nie dając miejsca dla deprawacji lgbt. Bo inaczej zostanie już tylko "lej geja batem tatusiu" i tatusie odpowiedzą !!! Deprawatorzy lgbt używają fałszywej metodologii uzasadniania dla wprowadzenia tej edukacji. A mianowicie podają skrajne przypadki agresji szkolnej (chociaż tej jest mnóstwo w szkołach i bez pokrzywdzonych homoseksualistów) i na tej podstawie trzeba wszystkim od dzieciaka poharatać sferę seksualną. Oczywiście te zabiegi nie zlikwidują tej agresji, a jeszcze pokrzywdzi dzieci. To jest podobnie jak z prawem jazdy - nadal mamy łobuzerię, która jeździ w sposób bardzo ryzykowny. Jazdy doszkalające dla wszystkich tylko wysuszą portfele, a bandziory drogowi i tak się znajdą. I tak samo jest z tą edukacją homosi.
diana2019.03.16 23:40
salwowski,ciekawy obiekt psychiatryczny!!!,,,żałosny człowiek,incell jak przypuszczam,mający kłopot w relacjach z kobietami(żony toto nie ma ,nawet mnie to nie dziwi,która normalna kobieta chciała za męża takiego psychokatolickiego wariata),ale tak w gruncie rzeczy jego artykuły zabawne są---chłop jest zafiksowany po katolicku na zakazach i nakazach odnośnie życia seksualnego innych,a to oznacza ,że normalny nie jest!!!!!!!
Azazel2019.03.17 11:26
Salwowskie toto ma żonę, o równie zboczonych poglądach co on. Mam tylko nadzieję, że dzieci nie mają, bo rosłoby kolejne pokolenie katoidiotów.
diana2019.03.20 22:30
eeeeeeeeee,chyba nie ma!!!!!!!!!wychodzi mi ,że ta cała marzena to jego siostra,,,jakoś w głowie mi się nie mieści,że znalazła się jakaś chętna na niego i jego poglądy!!!!!
adrian manowski2019.03.16 23:26
"Powód nr 1: Nie wszystko co jest czynione w sposób dobrowolny przez dorosłych ludzi w sferze prywatnej powinno być legalne i bezkarne. " Podpisuje się pod tym obiema rekami i nogami. Np praktyki religijne powinny być nielegalne i karane. Bo później przychodzi taki "pan" ze swoimi złotymi myślami i taki portal jak fronda, która te "treści" upublicznia dalej i razem dyktują co można a czego nie można i imię jakiejś religii która oni sobie wyznają i chcą silą wcisnąć do gardła swój "idealnie zakłamany" styl życia innym.
zibi2019.03.16 21:53
dla mnie jako normalnego heteroseksualnego faceta chomoseksualizm nie stanowi problemu dopuki nie prubuje ingerowac w moje zycie w moja wiare i w moja swiadomosc jestem tolerancyjnym facetem ale nie daj boze gdy jakas grupa dewiantow sprubuje wywrucic moj swiat moje postrzeganie swiata i moje dzieci przerobic na ta kupe gnoju ktora nazywa siebie LGBT rece precz bo bedzie zle
Polak Ateista Dumny Gej2019.03.16 20:58
Za te, ale także wiele innych słów Salwowski powinien mieć sprawy w sądzie tak z powództwa cywilnego, jak i z urzędu przeciwko szczuciu wobec społeczności LGBT. To co propaguje Salwowski jest skrajnym przykładem faszyzmu na płaszczyźnie zaburzenia homofobicznego, zamachem na wolność, prawa człowieka, demokratyczny ład rozwiniętej cywilizacji.. Z ciekawości zajrzałem na facebookowy profil Salwowskiego, na zdjęciu zobaczyłem ponurego typa o twarzy menela z brudną brodą do pasa, typowy obrazek obłąkanego fanatyka sekciarskiej ideologii. Osobiście to oczynię oraz nakłaniam wszystkich normalnych ludzi do zgłaszania wpisów tego chorego nieszczęśnika (oraz portalu fronda, który publikując jer afirmuje) gdzie tylko się da celem ukrócenia szerzenia faszyzmu.
K.A.2019.03.17 21:37
Człowieku, jeśli naprawdę jesteś dumny z tego kim jesteś to geja zmień na pederastę, nekrofila, zoofila czy tego który lubi kiedy jego partner, bądź partnerka robi kupę na niego. Czy wstydzisz się swojej choroby. Chyba tak i stąd ten gej. Kiedyś miałem przyjaciela, który był pederastą. On się tego nie wstydził, ale też się nie chwalił. Wszyscy jego znajomi wiedzieli o jego chorobie. Nikt mu nigdy nie dokuczał z powodu jego odmienności. Jedyny raz kiedy musieliśmy czynnie stanąć w jego obronie miał miejsce przy „okrąglaku” na Placu Trzech Krzyży w Warszawie po ataku na niego kiedy siusiał w pisuarze. ( dla tych którzy tego niewiedzą „okrąglak” był to stary pisuar pełniący rolę klubu dla różnych dewiantów). Po całej awanturze powiedział nam, że prawdziwa agresja i nienawiść znacznie częściej występuje wśród homoseksualistów niż hetero. Wiedział co mówi bo był lekarzem psychiatrą pracującym w „Klubie pod szajbą”. (oddział psychiatrii vis-a-vis Polibudy w Warszawie). Drogi Dumny itd. czytając Twoje wpisy widzę, że mówił prawdę. To, że jesteś inny wcale nie znaczy, że musisz nie nienawidzić normalnych ludzi. Wyluzuj. Lecz się. ps. Istnieje inna możliwość twojego działania. Celem może być budzenie demonów w społeczeństwie. Jeśli robisz to dla kasy to mam nadzieję, że odpowiedni ludzie ujawnią Twoje intencje. Jeśli robisz to z potrzeby serca, pozostaje tylko psychiatria.
fixit2019.04.27 16:23
Oho, już Wam cenzura na Fejkzbuku nie wystarcza i chcielibyście cenzurować wszystkie media!? To tylko potwierdza, że propozycje autora nie są tak bezpodstawne
żona jaka2019.03.16 20:46
Zrobcie artykul - 10 powodow dlaczego zakazac pedofilii w kosciele
AX2019.03.16 16:03
fani mieszania gliny w d.... są oburzeni ? choroby sie leczy, a nie orzeka że nie są chorobami, alkoholik wychodzi z nałogu w chwili gdy zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że to choroba, która go wyniszcza. A chyba nikt nie powie że zboczenie nie wyniszcza, bo tak właśnie jest, niedość że psychicznie, to fizycznie. Jak mówią homosie - najlepiej być z tyłu... ale 50 % "mieszaczy" nie jest to niestety dane
Hak Ci w smark2019.03.16 19:45
Dlaczego jak zawsze jest artykuł o homoseksualistach większość katolików okołofrondowych pisze o zadkach? Podnieca was to czy co?
ewa2019.03.16 16:00
A między hetero to zboczonych dewiacji idioto nie ma ? Wszystkiego zabronić jak za KOMUNU?
Marcin2019.03.16 15:50
Czytam i nie wierzę, treść artykułu na poziomie 4 klasy szkoły specjalnej.
słowiczek poznański2019.03.16 15:05
@M Też tak na poważnie, masz kał na wargach, może przez to seplenisz.
Anna2019.03.17 21:52
Trzy komentarze w górę - ludzie, wy na serio macie jakąś dziwną fiksację analną, nerwice na tle seksualnym... Co z Wami, k*rwa?! :D Serio - bez obrazy, idźcie pogadać ze specjalistą, naprawdę może wam pomóc...
M. 2019.03.16 14:48
Panie Salwowski zwany intelektualnym zerem, uprzejmie donoszę na siebie, ze wczoraj uprawiałem seks ze swoim mężem. Czekamy na zawiadomienie do prokuratury hahahahahahahahaha xD P.S. A tak na poważnie, znowu cię Mirek z psychiatryka na przepustkę wypuścili?
Prawdziwy mąż! 2019.03.16 17:24
Czyli jesteś żoną! Jak odbyt? Trzyma jeszcze kał? Ohyyyyyyyyyda!
anonim2019.03.16 21:27
Zwieracze masz jeszcze sprawne, czy popuszczasz, i rozsiewasz smród.
Polok2019.03.16 14:10
Rabiej już orgazmu dostawał na myśl, że sobie chłopaczków zaadoptuje... Oni wszyscy do tego dążą!
plankton2019.03.16 14:07
Co tu dużo pisać: wszelkie dewiacje seksualne to zwykły antyspołeczny egoizm i hedonizm,a te, jako takie powinny podlegać ostracyzmowi i być piętnowane na każdym kroku.
matis892019.03.16 13:57
Jak lewactwo pedofilsko wyciąga łapy po dzieci, wymyśla pedofiskie programy to rozważania pana Salwowskiego są na miejscu w obecnym czasie. Sodomia jest niebezpieczna.
Stachu2019.03.16 13:12
Ale na lesbijskość to już by sobie popatrzył?
słowiczek poznański2019.03.16 14:12
szczególnie na twoją mamuśkę z siostrą
tretka2019.03.16 14:38
https://www.youtube.com/watch?v=ON3fMLk6ZaU&t=3s
słowiczek poznański2019.03.16 13:07
Zakazać zbokom bycia zbokiem? Niemożliwe, ale można karać przysłowiowymi kamieniołomami wszelką pedofilię, wszelkie ich nawoływania do pedofilii, propagandę pedofilii jak adopcje, zakazać tak jak to się robi z bolszewizmem. Zboczenie jest jak imbecylizm albo jest wrodzony, vide blogowych stachanowców; dumny 100% zbok, Auferetur Inferunt Insaniam, Albert, lesiu keller-krawczyk, Stachu, albo nabyty w PRL-u. Jedno wynika z drugiego; imbecyle budowali PRL, teraz są "liberalnymi demokratami". Oxymoron.
Józef Wrona2019.03.16 13:56
Chcesz zostać prorokiem albo biskupem albo nawet kardynałem ? W kościele katolickim jest to dla ciebie (już) niemożliwe ? Zapisz się do jednej z moich religii! Tam jest to łatwe! Stanowiska i zaszczyty czekają! Na stronie rejestracjawiernych.com.pl można się zarejestrować. Opłata rejestracyjna wynosi 1000 zł. Katolicy mają 30% zniżki więc bardzo się opłaca! Apeluję o rejestracje!
andrzejhahn32019.03.16 12:29
istnieje wiecej powodow dla ktorych religia w szkolach powinna byc prawnie zakazana
Józef Wrona2019.03.16 11:17
Nazywam się Józef Wrona. Jestem herezjarchą, teologiem i filozofem. Stworzyłem trzy nowe religie. Teraz muszę nagonić chociaż po 20 tysięcy wyznawców do każdej z nich. Na stronie rejestracjawiernych.com.pl można się zarejestrować. Opłata rejestracyjna wynosi 1000 zł. Katolicy mają 30% zniżki więc bardzo się opłaca! Apeluję o rejestracje! W jednej z religii dostępnych do wyboru homoseksualizm jest surowo zabroniony!
Mateusz2019.03.16 10:49
,,Powód nr 5: Sam Bóg nakazał w Swym Słowie surowo karać homoseksualizm.'' ,,W Starym Zakonie Bóg nakazał karać czyny homoseksualne śmiercią (Kpł 20, 13).'' Wy już się nawet nie kryjecie z faktem, że wasz bożek to sadysta, który najchętniej niewygodnych ludzi (Których rzekomo stworzył) po prostu wyrżnął. ,,Powód nr 8: Karanie czynnych homoseksualistów nie jest wyrazem nienawiści do nich, ale przeciwnie stanowi objaw ich miłowania. '' Tak samo księży pedofili, a jedynie co robi wasz kościółek, to tuszuje sprawy, a potem udaje, że nic się nie stało. Wiecie czym się różnicie od tfu LGBT?, wy macie przywileje w państwie, a oni nie.... Jeszcze. Chociaż z dwojga złego wolałbym was wszystkich do jednego samolotu wpakować, i wywieźć jak najdalej z Polski, wtedy ten kraj by wreszcie odżył.
eeej Dummy geeej2019.03.16 13:26
A ja Już dawno mówiłem że masowe przyjmowanie gejów do seminariów to będzie katastrofa dla ministrantów Gej w sutannie jest takim samym pedofilem jak gej bez sutanny.
Mateusz2019.03.16 13:57
Gej=Pedofil serio?, bez urazy, ale to jest tak głupie jak stwierdzenie ateista=komunista.
ZERR02019.03.16 14:34
Jeszcze głupsze jest zaprzeczanie oczywistym związkom i podobieństwom.
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.16 10:46
A tak poważnie to elementarna przyzwoitość nakazuje rozpocząć karanie homoseksualistów od swoich kościelnych szeregów. Czekam.
AX2019.03.16 16:06
zgadzam się, ale równolegle ze zborem protestanckim, synagogą i kalifatem
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.16 10:44
Dziękuję ci boże za zesłanie proroka Salwowskiego. Jego słowa np takie: "Karanie czynnych homoseksualistów nie jest wyrazem nienawiści do nich, ale przeciwnie stanowi objaw ich miłowania." są paliwem, na którym frądla jeszcze trochę pojedzie na swej równi pochyłej do piekła.
Beno2019.03.16 11:12
Nie pier-ol. Do piekła to ty masz już bardzo blisko, a diablisko wzięło cię już całkiem w swoje posiadanie.
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.16 11:27
Sancte Jaroslavus Cacynskuss, defende nos in praelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.
Film dla zachodnich zboczeństw2019.03.16 10:26
https://www.youtube.com/watch?v=xfLJ2F8jzIw
Grizzly2019.03.16 10:12
To m.in. homoseksualizm doprowadził Cesarstwo Rzymskie do upadku! Czyż nie jest tak, że najwięcej pederastów jest w Niemczech którzy uzurpują sobie wzorem Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego prawo do władania całą Unią? Bez sprzeciwu i walki Europę czeka zguba!
Felek2019.03.16 11:16
Homoseksualizm nie doprowadzil Cesarstwa Rzymskiego do upadku tylko pycha i przeswiadczenie ze beda mogli kontrolowac i podbic caly swiat. To samo zreszta spotkalo inne imperia i mocarstwa z tymi samymi zapedami. Homoseksualizm byl znany i kultywowany przed istnieniem Cesarstwa Rzymskiego i chrzescijanstwem. Istnieje w krolestwie zwierzat i wystepuje w naturze od zarania dziejow. Tylko religijni fanatycy sie go boja bo to burzy im cale podwaliny soich skostnialych wierzen. Najbardziej mnie bawi jak tylu gejow wybiera sie na ksiedza bo moga przebywac z samymi chlopami o podbnych zainteresowaniach w seminarium ale najglosniej krzycza z ambony o zgubie homoseksulaizmu. To sa dopiero himalaje hipokryzji.
ZERR02019.03.16 12:53
Bzdury waść opowidasz. Pycha nie miała nic do rzeczy, tylko otwarcie się na ówczesny multi-kulti, załamanie demografii i folgowanie hedonizmowi czyli m.in. gejowstwu. Dokładnie to samo co obecnie.
Felek2019.03.16 17:10
Zerro mowisz to z taka pewnoscia jak by to sie wydarzylo wczoraj a ty byles naocznym swiadkiem. Upadek Cesartswa Rzymskiego trwal kilka wiekow i mialo na niego wplyw wiele czynnikiow a my mozemy tylko opierac nasza wiedze na zachowanych zrodkalch i badaniach tamtych czasow przez historykow i antropologow. Jedna z glownych tez dominujacych wsrod historykow ktore mialo wplyw na upadek Cesartwa bylo... szefrzace sie chrzescijanstwo ktore usmiercilo ich pierwotne wzory moralne. Z ta teza zgadza sie wielu badaczy ale sa tez inne teorie. Natomiast nie ma wzmianki o multikulturalizmie czy homoseksualzimie bo to sobie dopiwiadaja religijni fanatycy.
ZERR02019.03.16 18:33
Chrześcijaństwo raczej przedłużyło ich byt o kilka wieków, mądraliński hejterze.
Felek2019.03.16 20:39
Masz jakies zrodla tego? Bo czytalem niedawno ksiazke Edwarda Gibbsona "Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego" i tam jest to przedstawione jako glowna przyczyna upadku uwzgledniajac zrodla historczyne. Oczysicie byly tez i czynniki spoleczne ale kolejny raz nie ma wzmianki o homoseksualizmie.
anonim2019.03.16 21:24
Rozwiązłość, pedalstwo, pederastia, efebofilia, pedofilia, prostytucja, czytałeś co toczył Rzym?
Felek2019.03.17 10:10
Wszystko to co wystepuje we wspolczesnym spoleczenstwie. Nadal nie widze zwiazku homoseksualizmu z upadkiem cesarstwa. Po za tym wrzucanie orientacji seskualnej do jednego worka z pedofilia czy dodanie do tego prostytucji jest dla mnie niezwykle glupie i swiadczy ze nie rozumiesz tych zjawisk.
Agnieszka2019.03.17 17:59
Nie ma się co bać, luzik, przecież to najzdrowszy tryb życia. Przedwczesna umieralność w tej grupie i zwiększona częstotliwość zapadania na pewien typ chorób (i nawet nie o AIDS myślę) jest czystym przypadkiem bez żadnej przyczyny - a tym bardziej tak homofobicznej przyczyny
Tomek2019.03.16 10:09
Moim zdaniem powinno się tak zrobić - niech sobie homoseksualiści wybudują jakąś Sodomę gdzieś na pustyni jak Lag Vegas i niech się tam bawią. Ale niech nie psują normalnych ludzi, zwłaszcza dzieci. Druga sprawa to dyktatura sodomitów. Skoro jest ich mniejszość i to znacząca mniejszość, to jak to jest, że oni wogóle coś nam narzucają? To jakaś nowa odmiana demokracji?
Marcin2019.03.16 15:45
Co takiego narzucają ?
ZERR02019.03.16 17:00
Politycy LGBT narzucaja normalnym ludziom swoje zwyrodniałe "prawa" i indoktrynuja dzieci wmawiając im swoją ideologię. Dokładnie tak samo jak bolszewicy w rosji swego czasu
Agnieszka2019.03.16 10:08
Panie Salwowski, pan się nie boi, że poleje się krew? Że takich oszołomów jak pan jest więcej i zacznie się wyłapywanie homoseksualistów i samosądy? Może niech pan wyjedzie do krajów gdzie obowiązuje prawny zakaz homoseksualizmu i tam zostanie czołowym wyłapywaczem? Nie tak dawno chciał pan karać śmiercią cudzołożników, teraz homoseksualiści, niedługo zapragnie pan palić na stosie czarownice. Że ludziom w głowach roją się chore pomysły, to wiadomo, ale że portal, który uważa się za poświęcony to publikuje, to już skandal.
Jozin z Bazin2019.03.16 10:32
Agnieszko przecież Ty nikogo nie wyzywasz, jesteś zawsze taka kulturalna ? i nazywasz redaktora "oszołomem" no nie, nie wierzę. Mówiłaś mi że nie znajdę obraźliwych słów ? i na dodatek jesteś kłamczuchą a feee. :D Nowak do roboty, Błaszczakowa do roboty :)
Agnieszka2019.03.16 10:40
Piotr jeszcze śpi, Maria nie wiem,a Ty masz niezdrową obsesję na naszym punkcie. To się leczy, może jeszcze nie farmakologicznie, ale wizyta u specjalisty by pomogła. Trzymam kciuki.
ZERR02019.03.16 11:22
No bo to jest oszołom i próżno zaprzeczać. Niech Jozin nie będzie taki obrażalski, jak baba. Poza tym dobrze wiesz, że jesli by zacząć wsadzanie homosiów do pierdla, oni się zaczną ukrywać, zwodzić kobiety i zaczną zakładać rodziny... a przeciez nie chcemy, aby homosie krzywdzili dziewczyny, nie chcemy aby te "geny" się szerzyły? "propozycja" Oszołoma to zbrodnicza głupota.
anonim2019.03.16 21:16
Oj głupoty zero piszesz.JESTEŚ LEWACKIM ŚMIECIEM.
Maria Błaszczyk2019.03.17 2:39
W ogóle to - wow, oblać by to warto - zgoda, i miło że dołączyłeś do grona "lewackich śmieci" ;-), im nas więcej, tym weselej, ale jest jedno "ale". Homoseksualność dziedziczy się po linii żeńskiej raczej. Jakieś tam geny na chromosomie x zidentyfikowano, no a poza tym statystycznie tak wychodzi: z rodowodów mężczyzn homoseksualnych wynika, że wśród męskich krewnych ze strony matki zdarzali się np. wujkowie o orientacji homoseksualnej. W drugą stronę zależności nie znaleziono... Więc choć jestem przeciwna takim małżeństwom, to jednak nie ma związku z szerzeniem się lub nie genów.
Piotr Nowak2019.03.16 11:46
Nie śpię nie śpię ;) Jozinku. Może wysłać ci jakieś zdjęcie? Będziesz mógł realizować swoją fascynacje moją osobą bez potrzeby ciągłego zawracania mi duupy na forum. hmm? A co do Salwowskiego to uważam że... Chyba nic nie uważam. Ręce mi opadły. Nie wiem... może są jakieś na tyle mocne leki żeby mu pomóc, ale wątpię. Na pewno trzeba być - jako człowiek - mega wrednym skuurwielem żeby takie rzeczy pisać. (bo niestety sądzę że on to robi świadomie i z premedytacją - a to jest czyste cyniczne kuurewstwo)
Beno2019.03.16 11:10
"Pan się nie boi, że poleje się krew". Agnieszka napisz to do Trzaskowskiego i jemu podobnych, którzy cały czas prowokują i wprowadzają karty, ustawy, i pchają się na chama do szkół ze swoimi dewijanckimi poglądami; większość społeczeństwa ma już tego dosyć i faktycznie może polać się krew.
Agnieszka2019.03.16 11:20
Nie do końca jestem przekonana do propozycji edukacji, zwłaszcza dla najmłodszych. Natomiast kluczowe jest jedno. Dziecko bez zgody rodziców nie musi uczestniczyć w tych zajęciach. W szkole mojego młodszego dziecka jest multum zajęć dodatkowych, niektóre według mnie głupie i niepotrzebne, ale co mnie to obchodzi? Tak samo jak nie obchodzi mnie co i z kim dorośli ludzie robią w swoich sypialniach. A już szczucie na kogoś bo urodził się homoseksualny, pomysł karania go, to szczyt okrucieństwa.
Jozin z Bazin2019.03.16 12:15
Rodzimy się normalni a tę przypadłość otrzymujemy w drodze wychowania, proces rozpoczyna się od samego początku dlatego taka walka homoseksualistów by dzieci w tym kierunku edukować. To zboczenie jest jak katar zarażamy się nim i nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialny gen za to zboczenie :) pozdrów nowaka damskiego boksera :).
Agnieszka2019.03.16 12:35
Z badań wynika, że najbardziej prawdopodobną, bezpośrednią przyczyną wykształcenia się orientacji homoseksualnej u mężczyzn, jest immunologiczna interakcja matki w czasie ciąży z płodem płci męskiej, mówi się też o poważnych zawirowaniach hormonalnych w 2 trymestrze ciąży. Piotra pozdrawiaj sobie sam, a damskiego boksera żadnego nie znam, na szczęście.
ZERR02019.03.16 13:10
Z badań wynika, że homoseksualizm czasem (a czasem trans) rozwija się wskutek zaburzeń hormonalnych. Owszem, może być to spowodowane przez układ odporności matki (bardziej prawdopodobne w późniejszych ciążach) ale tez przez np cukrzycę albo inne zaburzenia hormonalne. To jest te 1% gejów/bi wśród mężczyzn. Klasyczne zaburzenie na tle hormonalnym. W analogiczny sposób, tylko w druga stronę, rozwija się AS/HFA. Bywa to w zasadzie przeciwieństwo homo, czyli mózg hipermęski. Poza tym główna przyczyną jest pedofilny gwałt homoseksualny (bodaj 52% wszystkich homoseksualistów) I tak dochodzimy do 'klasycznego' odsetka homo/bi wśród mężczyzn, czyli łącznie 2% Proces wychowania? Bez przesady. Są pewne poszlaki, że ostry konflikt wpajający strach przed kobiatemi może wtórnie wywołać takie skutki, ale nie podciągał bym tego pod wychowanie. No chyba że uznamy za wychowanie indoktrynację 'prawami LGBT', która obecnie odpowiada za 90% przypadków homoseksualizmu i do 90-96% trans.
ZERR02019.03.16 11:30
Trzaskowski nie jest homo a jest bardziej winny niż Rabiej. To jest konflikt polityczny, a LGBT to nie jest mniejszość seksualna tylkopolityczna. Jak bolszewicy. Fakt, pchaja się i sa agresywni, jako grupa polityczna. Większośc polityków LGBT jest seksualnie normalnych, podobnie jak większość bolszewików to nie byli żadni "robotnicy". Szczucie na homosiów obiektywnie wzmacnia agendę LGBT. Chcesz przeciwstawić się LGBTowcom? Stwórz jakąś ofertę dla homosiów, z których większość wcale nie ma lewackiego światopoglądu. NB Rabiej - dawny znajomy Kaczora... ciekawe, dlaczego panowie teraz tak sie nie lubią...
taro2019.03.16 19:12
chore pomysly roja sie w mozgownicach zboczencow, dewiantow roznej masci, a jak widze to i twoja mozgownica zostala zainfekowana ta choroba i szwankuje ostatnio.
Agnieszka2019.03.17 17:51
A takie słowa, że to prowokacja, co może wywołać przemoc (pytanie/przypuszczenie o możliwości krwi polania), to słyszałam że podobno jest wzywaniem do przemocy czy jakoś tak ktoś tam kiedyś stwierdził w obronie prowokującego Rabieja i zgłaszać nawet gdzieś chciał :)
Albert2019.03.16 10:05
Żądanie karania za w pełni naturalne zjawisko, jakim jest homoseksualizm oparte o jakieś oderwane od rzeczywistości pierdoły wymyślane i pisane przez tysiąc lat przez kilkanaście pokoleń nawiedzonych fanatyków. Naprawdę paradne. Panie Salwowski, a w domu wszyscy zdrowi byli?
plankton2019.03.16 13:59
Naturalne zjawisko… — buuu-ha-ha! Naturalne dla kogo? Dla psa? Dla świni? Dla małpy? Co w tym jest naturalnego? Wytrysk? Orgazm? Wzajemne iskanie się?
Albert2019.03.16 14:54
Naturalne, bo wywodzące się z natury. A nie będące czyimś wymysłem, jak na przykład religia.
tretka2019.03.16 14:37
radzę obejrzeć https://www.youtube.com/watch?v=ON3fMLk6ZaU&t=3s
Jozin z Bazin2019.03.16 10:03
100% poparcia panie Salwoski, homosie wyją :) znaczy trafieni zatopieni BRAVO !!! super artykuł.
likad2019.03.16 14:36
widzisz, jak ktoś napiszę np. by zakazać katolicyzmu, też wam sajba odbija :)
anonim2019.03.16 21:35
tak,''sajba'' nam odbija
anonim2019.03.16 21:40
naucz się pisać gnido
M. 2019.03.16 9:59
Masowo zgłaszajcie na Facebooku wymiociny tego ścierwa Salwowskiego. Po zmianie władzy za powyższe wymiociny oraz za "artykuł" sprzed 2 tygodni, gdzie szczekał, ze "być może nie należy karac gejów śmiercią" powinien trafić przed sąd . Wolność wypowiedzi ma swoje granice
Ordo Iuris2019.03.16 10:07
Użycie obelżywych słów i nawoływanie do zemsty w formie czynnej napaści słownej i fizycznej, kwalifikuje się pod, Art. 207. Zbieramy wszystkie twoje wpisy podobnie jak wielu tu piszących. IP komputera to formalność.
Albert2019.03.16 10:10
Najwyraźniej macie poważny problem ze zrozumieniem nawet najprostszych mechanizmów. Co wam da na przykład adres IP?
M. 2019.03.16 10:14
No czekam czekam, hahaha. To po pierwsze. A po drugie, napisanie, że Salwowski powinien trafic pod sąd to raczej nie nawoływanie do zemsty w formie napaści. Jeśli jesteś naprawdę związany z Ordo Iuris, to takimi argumentami trzymasz poziom intelektualny pani Godek czyli dno szamba. Miłego weekendu, frustracie
Jozin z Bazin2019.03.16 10:28
Dobiorą się do twojego tyłka hahahaha a określenie kogoś"ścierwem" uważasz za piękne ? w internecie napisane raz nie ginie :) trzeba zważać na to co się wypisuje, za Tuska była u mnie w domu rewizja za wpisy o Baumanie namierzyli kompa szybko, ale to już historia, ona idzie dalej.
M. 2019.03.16 10:31
Już się boję. Zacząłem robić też dokumentację Twoich wpisów i obelg (i nie mieści mi sie w pamięci laptopa). Liczę, że analogicznie ten cały @Ordo [email protected] też na Ciebie doniesie. xD
Jozin z Bazin2019.03.16 10:53
Wiem niech donoszą ich sprawa, tam ponoć prawnicy są to nie mój zawód, a to że tu wchodzą i czytają, ktoś donosi, może Salwowski ?albo ty ? jesteś donosicielem ?uuuu panie nie ładnie ?
M. 2019.03.16 10:56
Pisze się "nieładnie" . Taki pat-ryj-ota i ortografii nie zna.
zenio2019.03.17 11:24
Jak się tylko zmieni władza na normaqlną to szybko zostaniecie wypier.do.lleni z tego kraju jako sekta. I mam nadzieję,zę do tego dojdzie.
Wielki Post 2019.2019.03.16 10:47
" Po zmianie władzy" HA HA ! Chyba jak założysz kolejną obok "Wiosny" partię sodomitów o nazwie "Hemoroida" i znajdziesz chętnych do poparcia. Co do debilnego Facebooka to możesz sobie zgłaszać! Ja teksty Pana Salwowskiego czytam na Frondzie i wielu pewnie też!
Jucjus2019.03.16 9:58
Zauważcie, że ogromna część artykułów Salwowskiego kręci się wokół zamykania, karania. On ma fo_bię kontroli.
JaKi2019.03.16 14:58
I wokół seksu,a szczególnie penisów innych mężczyzn. Często homofoby są ukrytymi gejami,a biorąc pod uwagę samotność i brak rodziny Salwowskiego,można nabrać wątpliwości.
Zona jaka2019.03.16 20:48
To jest efekt życia w czystości i unikania grzechu masturbacji. Sperma uderza do glowy!
grzegorz2019.03.17 8:58
Dążenie do czystości i Świętości ma swoją cenę
Czort2019.03.17 13:23
Stawiam, że kryptopedał. Są tacy co kompletnie nie akceptują swojej orientacji i szaleją, dostają obłędu. Oczywiście w sensie medycznym. To są ludzie pokroju Hitlerowców, którzy chcieli mieć czystą rasę. W sumie to się zaczyna robić chore, bo z jednej strony czyszczą inność, ale z drugiej zasłaniają się Bogiem. Widać argumenty mają za słabe (Hitler za mało zasłaniał się stworzycielem) więc postawili na inną taktykę. Wszystko oparte na bełkocie z książki napisanej 1900 lat temu, do tego interpretowanej na swój własny chory sposób.