Wydz. Teologii KUL stanowczo opowiada się za klauzulą sumienia - zdjęcie
25.06.14, 16:55fot. sxc hu

Wydz. Teologii KUL stanowczo opowiada się za klauzulą sumienia

5

Publikujemy tekst oświadczenia:

Lublin, dnia 24 czerwca 2014 r.

Jako Rada Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w duchu wierności nauczaniu Świętego Patrona naszej Uczelni, potwierdzamy swoje niezmienne stanowisko wobec kwestii ochrony życia ludzkiego i w całej rozciągłości przyjmujemy za swoje słowa św. Jana Pawła II wyrażone w encyklice "Evangelium vitae": „Od samych początków Kościoła przepowiadanie apostolskie pouczało chrześcijan o obowiązku posłuszeństwa władzom publicznym prawomocnie ustanowionym (por. Rz 13,1-7; 1 P 2,13-14), ale zarazem przestrzegało stanowczo, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi (Dz 5,29)” (EV 73).

Zdajemy sobie sprawę, że „wprowadzenie niesprawiedliwych ustaw prawnych stawia często ludzi moralnie prawych przed trudnymi problemami sumienia dotyczącymi kwestii współpracy, a wynikającymi z obowiązku obrony własnego prawa do odmowy uczestnictwa w działaniach moralnie złych” (EV 74). Wyrażamy głęboką solidarność z pracownikami służby zdrowia, którzy znoszą różnego rodzaju trudności związane z korzystaniem z klauzuli sumienia.

Jesteśmy głęboko przekonani, że „lekarze, personel medyczny i pielęgniarski oraz osoby kierujące instytucjami służby zdrowia, klinik i ośrodków leczniczych powinni mieć zapewnioną możliwość odmowy uczestnictwa w planowaniu, przygotowywaniu i dokonywaniu czynów wymierzonych przeciw życiu. Kto powołuje się na sprzeciw sumienia, nie może być narażony nie tylko na sankcje karne, ale także na żadne inne ujemne konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy zawodowe” (EV 74).

Działania na rzecz dyskredytowania pracowników służby zdrowia, którzy ofiarnie troszczą się o ratowanie życia ludzkiego, oceniamy jako niesprawiedliwe i sprzeczne z duchem powołania służb medycznych, kierujących się zarówno przysięgą Hipokratesa, jak i duchem Ewangelii. Nie odrzucając prawnej zasady dura lex sed lex (twarde prawo, lecz prawo), pragniemy przypomnieć, że summum ius summa iniuria (najwyższe prawo, najwyższa niesprawiedliwość). Zmuszanie do współuczestnictwa w działaniach przeciwnych życiu i zdrowiu, sprzecznych z prawem naturalnym i sumieniem wrażliwym na fundamentalne wartości moralne, nie może znaleźć usprawiedliwienia w powoływaniu się na dyrektywy prawa pozytywnego, które nie może być uznane za najwyższy autorytet moralny. Apelujemy o pełne poszanowanie klauzuli sumienia i wspieramy dążenia do podjęcia działań, aby rozwiązania prawne przyjęły kształt zapewniający zachowywanie wolności sumienia.

Philo

Komentarze (5):

anonim2014.06.25 17:36
Co maja teologowie do medycyny i etyki medyków.... Przysięgam nie wiem... Sama na tematy teologiczne mimo doktoratu i habilitacji z medycyny wypowiadać się nie śmiem...
anonim2014.06.25 18:45
@Dr_joanna @granatowy Proszę przemyśleć jeszcze Państwa stanowisko.Tzw.: "klauzula sumienia" nie jest kwestią medyczną.Dotyczy problematyki w sposób oczywisty leżącej w polu zainteresowania teologów. Być może Państwa pomyłka bierze się stąd ,że problem sumienie kontra prawo stanowione jest obecnie omawiany w kontekście dyskusji czy lekarz ma prawo odmówić zabicia przedstawiciela naszego gatunku w pierwszym okresie jego życia czy takiego prawa nie ma i czy jeśli odmawia to zmuszony jest wskazać innego lekarza ,który uśmierci nowe życie. Natomiast sama "klauzula sumienia" w swej istocie dotyczy przede wszystkim ustaleniu granic między prawem stanowionym a sumieniem jednostki, wolności jednostki,granic jurysdykcji prawa stanowionego wobec tejże jednostki itp. Czy to są problemy medyczne?
anonim2014.06.25 23:27
Tak to jest z dzisiejszymi doktorami habilitowanymi....Dawniej to człowiek z tytułem to miał jednocześnie allgemeine Wissenschaft. A dziś jak się takiemu szklanka obali to jest bezradny i przysięga, że nie wie co robić, bo tego na studiach nie przerabiał.... Najlepiej zwalić, że to "teologia" o, której nie mam pojęcia, chociaż to żadna "teologia"...O tempora, o mores!
anonim2014.06.26 9:08
Oświadczenie Rektora i Senatu KUL: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, wierny Ewangelii i nauczaniu swego Świętego Patrona, potwierdza swoje niezmienne stanowisko wobec kwestii ochrony życia ludzkiego oraz wyższości prawa naturalnego nad prawem stanowionym, zgodnie z duchem i literą encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae. Jesteśmy głęboko przekonani, że „lekarze, personel medyczny i pielęgniarski oraz osoby kierujące instytucjami służby zdrowia, klinik i ośrodków leczniczych powinny mieć zapewnioną możliwość odmowy uczestnictwa w planowaniu, przygotowywaniu i dokonywaniu czynów wymierzonych przeciw życiu. Kto powołuje się na sprzeciw sumienia, nie może być narażony nie tylko na sankcje karne, ale także na żadne inne ujemne konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy zawodowe” (EV 74). Za zgodne z misją KUL niezmiennie uznajemy prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą. Apelujemy o poszanowanie głosu sumienia pracowników służby zdrowia i wspieramy działania zmierzające do tego, ażeby polskie ustawodawstwo było w pełni zgodne z konstytucyjnie gwarantowaną wolnością sumienia i religii. Rektor oraz Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
anonim2014.07.3 17:08
teologowie katoliccy to wiernopoddańcze parobki intelektualne Watykanu. Ich podstawowym zadaniem jest dzielić włos na czworo aby aby udowadniać że trawa jest czerwona bo tak mówi Kościół