Witaj, Pokarmie, w którym niezmierzony... - zdjęcie
03.12.18, 12:00

Witaj, Pokarmie, w którym niezmierzony...

Witaj pokarmie w którym niezmierzony

Nieba i ziemie Twórca jest zamkniony

Witaj napoju zupełnie gaszący

Umysł pragnący

Witaj krynico wszystkiego dobrego

Gdy bowiem w sobie masz Boga samego

Znasz ludziom wszystkie jego wszechmocności

Niesiesz godności

Witaj z niebiosów manno padająca

Rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca

Wszystko na świecie co jedno smakuje

W tym się najduje

Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego

Drzewo owocu pełne żywiącego

Kto cię skosztuje śmierci się nie boi

Choć nad nim stoi

Witaj jedyna serc ludzkich radości

Witaj strapionych wszelka łaskawości

Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają

K Tobie wołają