Wielki Wtorek – Msza św.  [Na żywo z Tyńca]  - zdjęcie
30.03.21, 17:54Fot. screenshot - YouTube (tyniec.tv)

Wielki Wtorek – Msza św. [Na żywo z Tyńca]

6

Komentarze (6):

ala2021.04.1 16:26
Jak Hołownia się boi, to niech siedzi w domu. Ma rozdwojenie jaźni. W naszej parafii był ewangelizować 4 lata temu. Swoją wiarą i postawą, a także świadectwem ujął wielu. Czasami tak bywa, że w owczych skórach są wilki....Jeździł po kościołach, mówił, że aborcja jest zbrodnią a teraz jest za.... To samo robi z kościołami. Taka chorągiewka z niego. Jemu się wydaje, że jest vipem. Prostak. Jeżeli ktoś tak szybko zmienia nastawienie, poglądy itd....to jak można takiemu człowiekowi zaufać? Kasa zmienia człowieka!!! Chce zwrócić uwagę na siebie i nie wie nawet, co mówi. A może POwinien POmyśleć nad swoim życiem-komu służy...To taki kameleon, który Boga się nie boi.....
Dlaczego Judasz zdradził?2021.03.30 19:30
Ks. Mariusz Rosik o jednej z największych tajemnic Biblii./// Ks. Mariusz Rosik Judasz – motywy zdrady i bezdroża żalu W historii interpretacji Biblii postać Jezusowego zdrajcy cieszyła się niekiedy niezdrową inaznaczoną paradoksami fascynacją. Niejednokrotnie skazywano go na wieczne potępienie, choć nie brakowało zwolenników apokatastazy, widzących Judasza wgronie zbawionych. Według jednych jego los miał być przestrogą dla tych, którzy dobrowolnie grzeszą, według innych Judasz był ofiarą predestynacji – nie miał wyjścia, bo był przeznaczony do zdrady. Jedni pisali jego biografie, inni wciąż zastanawiają się, czy wogóle istniał. Uważnego czytelnika Ewangelii wciąż nurtuje pytanie o motywy zdrady, której dopuścił się Judasz, a także o żal, który zrodził się w nim po tym występku. Dlaczego okazał go w tak dramatyczny sposób? Jakie intencje kierowały tym, który trzy lata spędził uboku Mistrza z Nazaretu? Jaka była motywacja jego działań? W próbie przybliżenia odpowiedzi na tak postawione pytania sięgniemy nie tylko po Biblię, ale także po tradycję apokryficzną. Rozpocznijmy jednak od identyfikacji tożsamości zdrajcy.
Kim był zdrajca?2021.03.30 19:31
O tożsamości Judasza./// Teologowie i historycy mają pewne kłopoty zdokładnym określeniem pochodzenia Judasza. Ewangeliści nazywają go „Judaszem Iskariotą”, co sugerować może przynajmniej dwa rozwiązania. Najbardziej prawdopodobne zamyka się w stwierdzeniu, że Judasz był człowiekiem (hebr. isz) wywodzącym się z Kariotu, miasta w południowej Palestynie. Księga Jozuego wymienia Kariot jako miasto leżące na krańcu pokolenia Judy, „ku Edomowi w Negebie” (Joz 15, 25). Hipoteza druga wskazywać może na przynależność Judasza do skrajnego ugrupowania zelotów, zwanego sykaryjczykami. Podobieństwo foniczne „Iskariota” i sikarios(„sykaryjczyk”) miałoby potwierdzać taką interpretację. Niektórzy sądzą, że mamy do czynienia z błędem w pisowni greckiej lub łacińskiej nazwy sicarius, którą nieopacznie zamieniono na is-carius, a stąd już blisko do „Iskarioty”. Termin „sykaryjczyk” pochodzi od nazwy krótkich sztyletów, zwanych sica, których używano dla pozbycia się politycznie niewygodnych wrogów. Sykaryjczycy w swych poglądach upodabniali się do nieco mniej radykalnych zelotów. Początki ruchu nie są dokładnie znane, jednak pewne jest, że ozelotach można już mówić podczas spisu dokonywanego w Palestynie przez Kwiryniusza, wielkorządcę syryjskiego (6/7 r. po Chrystusie). Według relacji żydowskiego historyka Józefa Flawiusza, to właśnie sykaryjczycy, radykalny odłam zelotów, bronili Masady, ostatecznie wybierając śmierć niż poddanie Rzymowi.
Anonim2021.03.30 18:37
Sram na wasz wieki wtorek. Dzień jak każdy inny.
Anonim2021.03.30 18:18
ktos literke L wstawi i tytul nie teges troche...
Anonim2021.03.30 18:18
radio ma ryja