„Całościowe podejście, bazujące na rozumieniu seksualności jako obszaru ludzkiego potencjału, pomaga dzieciom i młodym ludziom rozwijać podstawowe umiejętności, umożliwiające im samookreślenie ich seksualności” – czytamy w poradniku.

Dziełko to, zatytułowane „Standardy edukacji seksualnej w Europie” zostało stworzone przez WHO w Niemczech w 2010 roku, ale dopiero niedawno zostało rozesłane do europejskich ministerstw zdrowia.

Dla dzieci do 4 lat zaleca:

- informowanie dziecka o „radości i przyjemności” która płynie z „dotykania własnego ciała i wcześnie rozpoczętej masturbacji”;

- mówienie dziecku o „prawie do eksploracji własnej tożsamości płciowej”;

- akceptowanie „różnych dróg, jakimi rodzina wzbogaca się o dziecko”

- uświadomienie, że „relacje [międzyludzkie] są różnorodne”

Dla dzieci od 4 do 6 roku życia:

- dzieci powinny „utrwalić swoją tożsamość płciową”

-  mają być poinformowane o „różnych koncepcjach rodziny”

- powinny akceptować „różnorodności”

Dla dzieci od 6 do 9 roku życia:

- dzieci powinny być informowane o „wyborach dotyczących rodzicielstwa i ciąży, płodności, adopcji, podstawowych ideach antykoncepcji (tj. że jest możliwe planowanie i decydowanie o swojej rodzinie)”

- należy mówić dziecku o „różnych metodach antykoncepcji”

- należy przedstawić informacje „o radości i przyjemności czerpanej z dotykania własnego ciała (masturbacja/samostymulacja)”

- trzeba im powiedzieć o „seksualnych prawach dzieci”

Dla dzieci od 9 do 12 roku życia:

- dzieci powinny „mieć zrozumienie i akceptację dla zmian i różnic w ciałach (rozmiar i kształt penisa, piersi i pochwy może się znacznie różnić)”

- należy nauczyć dzieci o „różnych rodzajach antykoncepcji i jej zastosowaniu; o mitach na temat antykoncepcji”

- należy umożliwić im zdobycie umiejętności „w efektywnym używaniu w przyszłości prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych”

- poinformować je o „pierwszych doświadczeniach seksualnych, orientacji płciowej, zachowaniach seksualnych młodych ludzi (różnorodność zachowań seksualnych), różnicach pomiędzy tożsamością płciową i płcią biologiczną” oraz o „przyjemności, masturbacji i orgazmie”

- dzieci powinny posiadać zdolność do „podejmowania świadomych decyzji o przeżywaniu lub nie doświadczeń seksualnych”

- należy powiedzieć im o  akceptowaniu, szanowaniu i zrozumieniu „różnorodności w sferze seksualnej i orientacji seksualnej”

Dzieci w wieku od 12 do 15 lat:

- powinny otrzymać informację o „usługach antykoncepcyjnych”

-nauczyć się o „ciąży (także wśród part jednopłciowych)”

- zdobyć umiejętności w „dokonywaniu świadomego wyboru środków antykoncepcyjnych i w efektywnym używaniu wybranych środków”

- dowiedzieć się o „tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, włączając w to coming out/homoseksualizm”

- być poinformowane o „prawach seksualnych zdefiniowanych przez Federację Planowanego Rodzicielstwa [Planned Parenthood Federation – przyp. tłum.] i przez Światowe Stowarzyszenie Zdrowia Seksualnego [World Association for Sexual Health]

Dzieci powyżej 15. roku życia:

- mają być poinformowane na temat „ciąży (także w związkach jednopłciowych) i niepłodności, aborcji, antykoncepcji, nagłej antykoncepcji”

- zdobyć „krytyczne spojrzenie na rozmaite kulturalne/religijne normy związane z ciążą i rodzicielstwem itd. [sic! – przyp. tłum.]

- zdobyć wiedzę o „seksie ‘tranzakcyjnym’ (prostytucja, a także seks w zamian za drobne upominki, posiłki, noclegi, niewielkie datki pieniężne), pornografii i zależności seksualnej”

- należy zadbać o „zmianę możliwych negatywnych odczuć, niesmaku i nienawiści względem homoseksualizmu w akceptację i szacunek dla odmienności seksualnych”

- dzieci powinny wiedzieć o „strukturze rodziny i jej przemianach, o wymuszonym małżeństwie, o homoseksualizmie, biseksualizmie, aseksualizmie, samotnym rodzicielstwie”

- należy powiedzieć im o „prawie do aborcji”

- należy zapewnić je o możliwości „żądania praw seksualnych”

Według WHO, poradnik ów ma być wprowadzeniem do „całościowej seksualności”, zwłaszcza, że w Europie wzrasta min. ilość zakażeń wirusem HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz liczba niechcianych ciąż wśród nastolatek i przypadków przemocy seksualnej.

Pac/LSN