Niezależna organizacja z Wielkiej Brytanii o nazwie Christian Institute skrytykowała Światową Organizację Zdrowia za jej wytyczne dotyczące edukacji seksualnej dzieci. W dokumencie „Standardy edukacji seksualnej w Europie” Biura Regionalnego WHO dla Europy i BZgA zaleca się udostępnienie dzieciom poniżej czwartego roku informacji na temat masturbacji i tożsamości płciowej.

W zamieszczonej w tym dokumencie „Matrycy edukacji seksualnej” zachęca się „edukatorów” do przekazania dzieciom w wieku od 0 do 4 lat informacji, które obejmują m.in. „prawo do badania tożsamości płciowych” oraz „prawo do badania nagości i ciała, do bycia ciekawym”. W przypadku dzieci w wieku od 4-6 lat należy przekazać wiedzę, która obejmuje „radość i przyjemność z dotykania własnego ciała” oraz wiedzę o masturbacji „we wczesnym dzieciństwie”. Wśród umiejętności, które ma zdobyć dziecko rekomenduje się „umacnianie własnej tożsamości płciowej”. Zaleca się też poruszenie tematu: „Przyjaźń i miłość w stosunku do osób tej samej płci” a także przekazania informacji o „różnych rodzajach związków (rodzinnych)”.

Wiedza, którą mają posiąść dzieci w wieku 6-9 lat to m.in. „zadowolenie i przyjemność z dotykania własnego ciała (masturbacja/autostymulacja)”. Wśród postaw, jakie dzieci mają nauczyć się rozwijać w tym wieku znalazł się „pozytywny obraz tożsamości płciowej”. Dzieci w wieku 9-12 lat powinny na przykład nauczyć się rozumienia, „że antykoncepcja to odpowiedzialność obu płci”.

Christian Institute nalega w Wielkiej Brytanii na to, by dzieciom nie prezentowano materiału, który je będzie seksualizował. Organizacja twierdzi, że zmusiła samorząd hrabstwa Warwickshire do wycofania programu edukacji seksualnej „All About Me” (Wszystko o mnie), ponieważ zachęcał m.in. do masturbacji  i zalecał szkole „ukrywanie statusu transpłciowego dziecka przed jego własnymi rodzicami”. Takie programy „muszą być zrównoważone, obiektywne i krytyczne, a nie narzucające konkretne kontrowersyjne poglądy, takie jak ideologia tranpłciowa” – powiedział John Denning z Christian Institute.

 

jjf/breitbart.com, bzga-whocc.de