Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie - zdjęcie
16.07.20, 08:45

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie

4

 PIERWSZE CZYTANIE

Psalm nadziei

Iz 26, 7-9. 12. 16-19

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, oczekujemy Ciebie; imię Twoje i pamięć o Tobie to pragnienie naszej duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój poszukuje Cię w mym wnętrzu, bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości.

Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze czyny są Twoim dziełem!

Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedy Ty chłostałeś. Jak brzemienna bliska chwili rodzenia wije się, krzyczy w bólach porodu, takimi staliśmy się przed Tobą, o Panie! Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, jakbyśmy mieli rodzić; ducha zbawczego nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie.

Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Jezus cichy i pokornego serca

Mt 11, 28-30

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przemówił tymi słowami:

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (4):

ROBOTNICZAkrew2020.07.16 9:15
Mamy XXI wiek , temu panu z obrazka już podziękujemy!
Po 11 nie bądź OBOJĘTNY2020.07.16 9:12
Projekt ustawy ws. Halloween w Sejmie. Przewiduje grzywnę i areszt za świętowanie. Zgodnie z proponowanymi zapisami proszenie tego dnia o cukierki może skończyć się aresztem. https://wiadomosci.wp.pl/projekt-ustawy-ws-halloween-w-sejmie-przewiduje-grzywne-i-areszt-za-swietowanie-6532615677265537a
Po 11 .....2020.07.16 9:15
Kto w dniu 31 października chodzi i puka po mieszkaniach, prosząc o cukierki, lub ostrzegając przed popełnieniem złośliwego żartu – podlega karze grzywny w wysokości co najmniej 500 złotych lub karze ograniczenia wolności" - czytamy w petycji opisanej przez "Rzeczpospolitą". Projekt ustawy dotyczy wspierania narodowych tradycji Rzeczpospolitej Polskiej. Ma przeciwdziałać "szkodzeniu pamięci zmarłych i niszczeniu katolickiej tradycji" oraz "zagrożeniu duszy".
Tom2020.07.17 0:48
Ej ale wiecie że ten projekt jest z 2014 roku i trafił tam z zewnątrz i od razu został odrzucony?