Fronda.pl: W czasie ostatniego spotkania Rady Biskupów Diecezjalnych dyskutowano m.in. o kwestiach bioetycznych związanych z procedurą in vitro. Czy w ocenie tej metody uda się wypracować jakiś konsensus między stanowiskiem Kościoła a zwolennikami in vitro?

Ks. dr hab. Józef Kloch: W kwestiach moralnych nie może być kompromisu. Zasada, że życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia nie jest nową zasadą. Ta zasada była głoszona przez Kościół od dawna. Biskupi są jednomyślni w wyrażaniu przekonania, że ta metoda nie jest do pogodzenia z postulatem ochrony życia ludzkiego. Choć co któraś z prób doprowadza do urodzenia się dziecka, to jednak wiele istnień ludzkich w poprzednich próbach ginie, zarodki są zamrażane itd. To nie jest etyczne postępowanie. Istnieje alternatywna, etyczna metoda – naprotechnologia, która potrafi leczyć niepłodność, a nie tylko obchodzić problem. Zespół ekspertów ds. bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski (KEP) opracowuje właśnie kolejny dokument bioetyczny. Wstępne informacje na ten temat przekazał przewodniczący zespołu, abp Henryk Hoser. W Zespole Ekspertów pracują genetycy, bioetycy, ginekolodzy, prawnicy oraz specjaliści w zakresie teologii moralnej. Są to osoby o dużych kompetencjach z tytułami naukowymi doktorskimi i profesorskimi. Jej przewodniczący jest nie tylko biskupem, ale też lekarzem. Co kilka miesięcy rada publikuje nowy dokument zakorzeniony w wymienionych dyscyplinach nauki.

Decyzją Rady Biskupów Diecezjalnych, mają zostać utworzone cztery ośrodki wsparcia dla ofiar pedofilii w Kościele wśród dzieci i młodzieży. To chyba pierwszy tak wyrazisty gest ze strony polskiego duchowieństwa wobec poszkodowanych przed pedofilię w Kościele?

Utworzenie tych ośrodków ma być wsparciem dla działalności, którą już rozpoczął o. Adam Żak, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, tworząc Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie. Na jego ręce została skierowana także prośba, aby opracował wytyczne dotyczące sposobu pracy tych ośrodków. Ta decyzja biskupów świadczy o tym, że KEP nie poprzestaje na wytycznych, na dokumentach, ale podejmuje kolejne kroki.

Na spotkaniu był poruszany m.in. także problem apostazji w Kościele. Czy dla pasterzy Kościoła w Polsce jest to dziś wyzwanie?

Kontekstem do rozmowy na ten temat w czasie spotkania biskupów diecezjalnych był wyrok sądu (przyznający zresztą rację proboszczowi parafii). Jak wiemy z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, przypadków apostazji jest niewiele (ostatnie dane pochodzą z 2010 r., wtedy zarejestrowano 459 takich przypadków), ale to wcale nie oznacza, że z tego powodu jest to zjawisko obojętne duchownym pracującym w parafiach. Dla wszystkich księży każde odejście z Kościoła jest poważnym wyzwaniem duszpasterskim, zawsze pojawia się pytanie o przyczyny apostazji. Wyrazem troski Kościoła o osoby, które decydują się na odejście z Kościoła są m.in. wskazania instrukcji, która zakłada, spotkanie proboszcza i osoby zamierzającej dokonać aktu apostazji. Wyklucza natomiast przesyłanie takiej deklaracji pocztą. Kościół instytucjonalny prosi takie osoby o spotkanie się z duszpasterzem i ponownie przemyślenie swojej decyzji.

Rozmawiała Emilia Drożdż