Naukowcy z University of North Carolina w Chapel Hill w USA porównywali skuteczność trzech szczepionek przeciwko COVID-19: dwudawkowych preparatów firm Pfizer/BioNTech i Moderna oraz jednodawkowej szczepionki Johnson & Johnson. Szczepionka Astra Zeneca nie była brana pod uwagę, gdyż nie jest ona stosowana w USA.

Badania prowadzono na próbie około 10,6 miliona mieszkańców Karoliny Północnej zaszczepionych pomiędzy 11 grudnia 2020 r. a 8 września 2021 r.

Jak wynika z badań skuteczność ochrony antycovidowej szczepionek Pfizera i Moderny wyniosła odpowiednio 94,5 proc. oraz 95,9 proc. w dwa miesiące po zaszczepieniu i zmniejszyła się do 66,6 proc. dla Pfizera i 80,3 proc. dla Moderny po upływie siedmiu miesięcy.

Natomiast jednodawkowa szczepionka firmy Johnson&Johnson wykazała się skutecznością na poziomie 74,8 proc. po jednym miesiącu i zmniejszyła się do 59,4 proc. po pięciu miesiącach.

Jak wynika z wyników badań wszystkie trzy szczepionki miały zachować z upływem czasu lepszą skuteczność w zapobieganiu hospitalizacji i zgonowi niż w zapobieganiu infekcji.

 

ren/PAP